Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Скачати 68.34 Kb.
НазваОцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Дата конвертації01.05.2013
Розмір68.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Оцінка рівня інноваційної діяльності

навчального закладу

Параметри

К ваг

Фактори

Кваг

Оцінка

1. Готовність педа­гогів до іннова­ційної діяльності

0,2

Мотиваційна готовність (усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; сформованість потреби у творчій діяльності, лідерстві, успіху, зовнішній оцінці; прагнення до самовдосконалення, само­ствердження, підвищення профкомпетентності)

0,2
Психологічна готовність (особливості психічного розвитку; роз­виток пам'яті, мислення, уяви; здатність до творчої діяльності, ставлення до сприйняття нового; ставлення до конфліктів, рівень потенційної стабільності)

0,15


Наявність системи стимулювання інноваційної діяльності (критерії оцінки педагогічної діяльності; моральне та матеріальне стимулю­вання; особиста зацікавленість адміністрації, створення умов для здійснення інноваційної діяльності)

0,2
Професійна готовність педагогів (рівень теоретичної та методичної підготовки; володіння методами наукового дослідження; сформованість практичних навичок щодо впровадження інновацій; інформа­ційна та пізнавальна компетентність)

0,3
Спрямованість інноваційного потенціалу педагогів (на вирішення поточних завдань; на саморозвиток; на досягнення суттєвих ре­зультатів діяльності організації)

0,1
Креативність педагогів (критичність мислення, незалежність су­джень, прагнення до ризику, розвинута фантазія)

0,05
2. Організація інноваційної діяльності

0,25

Наявність та оптимальність умов для здійснення інноваційної ді­яльності (рівень інноваційного середовища; навчання педагогів основ інноваційної діяльності; спонукання; переконання власним досвідом; інформаційне та методичне забезпечення; наявність часу для здійснення інноваційної діяльності; можливості для психологіч­ного супроводу, нормативне забезпечення інноваційної діяльності)

0,2
Наявність та оптимальність організаційної структури щодо здій­снення інноваційної діяльності (створення відповідних струк­турних підрозділів, урахування при розподілі функціональних обов'язків; зв'язок з науковими установами, ВНЗ)

0,1
Рівень управлінської компетентності адміністрації в питаннях ор­ганізації інноваційної діяльності та управлінської діяльності щодо впровадження інновацій

0,05
Рівень інновацій, які впроваджуються (системні, модульні, локальні)

0,05
Спрямованість інновацій (зміст освіти; організація навчально-виховного процесу, методика викладання; відповідність профілю навчального закладу, стратегії розвитку закладу, тенденціям розвитку освіти)

0,05
Інформаційне забезпечення впровадження інновацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій

0,1
Використання прогресивного педагогічного досвіду

0,05
Науковий супровід інноваційної діяльності

0,1
Дотримання методології впровадження інновацій

0,05
Наявність сприятливого психологічного клімату для впровадження ін­новацій (в учнівському, батьківському та педагогічному колективах)

0,05
Матеріально-технічне та фінансово-економічне забезпечення інно­ваційної діяльності

0,05
Рівень організації процесу впровадження інновацій (оптимальність та обгрунтованість мети; наявність програми дослідження пробле­ми і процесу впровадження інновацій; створення специфічних оргструктур, введення нових посад; адміністративне супроводження)

0,1
Методичне забезпечення інноваційної діяльності (розробка та ви­користання авторських програм, методик, посібників)

0,05
3. Контроль за інновацій­ною діяльністю

та регулюван­ня навнально-виховного процесу

0,15

Інформаційне забезпечення контрольно-аналітичної діяльності (на­явність системи збору, обробки та зберігання релевантної інформа­ції; розробка системи моніторингу за впровадженням інновацій)

0,2
Оптимальність системи внутрішньошкільного контролю за іннова­ційною діяльністю (використання різних форм експертизи та вну­трішнього аудиту, сучасних технологій контролю, оптимальність обсягу та термінів контрольно-аналітичної діяльності)

0,3
Оптимальність методів аналізу отриманої інформації

0,1
Залучення до контрольно-аналітичної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу та незалежних експертів

0,05
Рівень узагальнення результатів інноваційної діяльності на кожно­му етапі впровадження

0,15
Гласність та демократичність контролю

0,05
Орієнтація контролю на розвиток творчої діяльності педагогів, розвиток колективу, формування ціннісно-орієнтаційної єдності, сумісність членів колективу

0,15
4. Результативність

інноваційної

діяльності

0,4

Вплив на здоров'я учнів та педагогів

0,2
Вплив на морально-психологічний клімат у колективі

0,1
Вплив на результати освітньої діяльності, ефективність управлін­ня навчальним закладом

0,3
Вплив на рівень професійної компетентності педагогів

0,2
Рівень узагальнення результатів (захист досвіду, розповсюдження, рівень затвердження досвіду, використання досвіду іншими педа­гогами, наявність захищених наукових робіт, друкованих видань, співробітництво зі ЗМІ тощо)

0,2
Рівень інноваційної діяльності___________________________________________

Схожі:

Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconЕкономіка та організація інноваційної діяльності
Комплексне оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconА к т готовності позашкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Артеменко Вікторія Володимирівна
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Онищенко Галина Павлівна
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Рябченко Олена Владиславівна
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconА к т готовності позашкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Бондаренко Тетяна Анатоліївна
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconАлгоритм діяльності навчального закладу з військово-патріотичного виховання
У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу, який безпосередньо (І в більшості випадків...
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3
Оцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу iconРекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка