Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти
НазваІдея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти
Дата конвертації01.05.2013
Розмір37.2 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти
У Державному стандарті мета середньої освіти визначається як «формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці; здатне робити особистісний. духовно-світоглядний вибір; мати необхідні знання і навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях; здатним до навчання впродовж життя, тобто, проектується загальна орієнтація на такі результати навчання, які забезпечили б учнів не лише необхідними знаннями, а й життєво важливими компетентностями, що сприятимуть розвитку особистості, її повноцінній самоорганізації в житті.

Отже, домінуючим стає особистісно-орієнтований підхід до навчання, який зумовлює надання належного місця методам і формам, сфокусованим на учневі. Змінюється і роль вчителя, який з носія інформації перетворюється на організатора діяльності, консультанта і колегу у вирішенні поставленого завдання, здобутті необхідних знань та інформації з різних джерел.

Так з метою педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей була створена «Програма самоосвітньої діяльності з української літератури для учнів 10-х класів ліцею.»

Програма передбачає структурно-годинний план теми, де зазначається зміст кожного уроку та вид контролю опанованих знань та вмінь за рейтинговою шкалою. (Див. дод. 1)

Це дає учням можливість спланувати власну діяльність в опануванні теми відповідно до здібностей і можливостей, обравши завдання до конкретного уроку з цільового банку. (див. дод. 2) Так при підготовці до третього уроку з теми «Розвиток драматургії та театру. Життя і творчість І.Карпенка-Карого. Робота над змістом п’єси «Хазяїн». Характеристика образу Пузиря» учням пропонуються завдання з різним цілепокладанням:

 • Вчитися аргументувати свою думку (П: Чи піддає автор сумніву сутність Пузиря? Аргументуй відповідь фактами);

- Вчитися систематизувати знання, аналізувати твір (П: Заповнити таблицю:

«Сто тисяч»

«Хазяїн»

ТематикаПроблематикаГоловні героїГенетичний зв'язок- Вчитися співставляти, спиратися на здобуті знання. (П: У чому полягає спорідненість образів комедії «Хазяїн» з сатиричними образами, створеними О.Островським, М.Гоголем, М.Салтиковим-Щедріним, Бальзаком?)

і т.д.
Таким чином під час вивчення теми вчитель:

 1. стимулює пізнавальну активність щодо засвоєння предметних компетентностей за освітніми галузями стандарту //розвиток пізнавальної компетентності//;

 2. формує уміння самоконтролю, пропонує варіативні завдання //розвиток особистісної компетентності//;

 3. вчить раціональним способам організації самоосвітньої роботи //розвиток самоосвітньої компетентності//;

 4. створює ситуацію активного навчання //розвиток соціальної компетентності//.

З метою розвитку функціональної та мотиваційної компетентності також програмою пропонуються варіанти творчих навчальних проектів за темою, які не тільки підсумовують і узагальнюють знання з теми, а й дають можливість виявити акмеологічні здібності учня (на основі теорії множинності інтелекту Гарднера) та розвивати пріоритетні для нього. (Див. дод. 3)

В основі даної технології – метод творчих проектів, розроблений американським філософом Дж.Дьюі та його учнями Е.Пархерстом і В.Кілпатриком.

Метод проектів забезпечує розвиток ініціативи учня в процесі навчання, допомагає знайти шляхи розвитку самостійного мислення дитини, навчити її не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає школа, а й вміти застосовувати на практиці.

Навчальний проект з точки зору учня – це можливість максимального розкриття власного творчого потенціалу. Ця діяльність, яка дозволяє виявити свою індивідуальність, принести користь, продемонструвати публічно досягнений результат. Це робота, що спрямована на вирішення цікавої проблеми, сформульованої у вигляді завдання, а результат цієї діяльності має практичний характер і, що важливо, цікавий та значимий для самих захисників.

Навчальний проект з точки зору вчителя – це інтегрований дидактичний засіб розвитку, навчання та виховання, який дозволяє виробляти і розвивати ключові життєві компетентності, а саме, вчити:

 • проблематизації;

 • цілепокладанню та плануванню змістовної діяльності учня;

 • самоаналізу і рефлексії (результативності й успішності вирішення проблеми проекту);

 • представленню результатів своєї діяльності й ходу роботи;

 • презентації в різних форматах, з використанням спеціально підготовленого продукту проектування;

 • пошуку та відбору актуальної та необхідної інформації та засвоєнню необхідних знань;

 • практичному застосуванню шкільних знань у різноманітних, в тому числі й нетипових, ситуаціях;

 • вибору, опануванню та виконанню певної технології виготовлення продукту проектування.(Див. дод. 4)

Схожі:

Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconАнкета соціального педагога
«Особливості здійснення соціально-педагогічного супроводу сім’ї в закладах освіти» проводиться соціально-педагогічне дослідження...
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти icon2. Які сім’ї, на Вашу думку, потребують соціально-педагогічного супроводу?
Запрошуємо Вас взяти участь в анкетному опитуванні, яке проводиться з метою вивчення ефективності соціально-педагогічного супроводу...
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconФормування ключових І предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти

Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconРозв ′язування задач
Створити умови для формування в учнів основних груп ключових компетентностей особистості
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconУроку-тренінгу з основ здоров’ я у 1 класі на тему: «Безпека в домі»
Мета. Формування ключових компетентностей: вміння вчитися – вміти організовувати своє робоче місце, розраховувати час на виконання...
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconПлан – конспект уроку здоров’я та
Мета уроку: Сприяти зміцненню здоров’я учнів; виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою та ведення здорового способу...
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconФормування ключових І предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти
Тому коротко можна визначити, що компетентнісна освіта — особистісно-діяльнісна. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється...
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconТема: Впровадження галузей Державного стандарту початкової загальної освіти в 2 класі
Тема: "Впровадження галузей Державного стандарту початкової загальної освіти в 2 класі. Формування ключових компетентностей молодших...
Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconМетодичні рекомендації вчителям фізичної культури Рекомендуємо викладачам...

Ідея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти iconМова навчання
Для цього важливо забезпечити таке співвідношення мовної теорії І мовної практики, за якого пріоритетним є розвиток умінь мовленнєвої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка