Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва»
Скачати 62.16 Kb.
НазваТема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва»
Дата конвертації01.05.2013
Розмір62.16 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Опис досвіду роботи вчителя музичного мистецтва

Ревтова Ігоря Bячеславовича

Тема досвіду: «Використання IKT для створення сучасного уроку музичного мистецтва»

Використання комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів, розуміння поняття ритму в природі і мистецтві. Використання комп’ютера на уроці створює можливості для розвитку зорової пам’яті, фантазії, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття

Актуальність і перспективність досвіду:

  • забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

  • сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;

  • сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в

самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

  • дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти;

  • забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;

  • робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку музичного мистецтва.

Три основні чинники обумовленності досвіду:

Перше - це швидкі темпи інформатизації суспільства. Сучасний учень повинен вміти орієнтуватися і знаходити потрібну інформацію в просторі інформації.

Друге - необхідність підвищення інтересу учнів до занять музикою.

Третє - це ефективне використання ресурсів матеріально-технічної бази навчального закладу

Отримання й обробка через Інтернет різноманітної музичної інформації стає новим напрямом у розвитку пізнавального інтересу учнів до музики, а також однією з форм вивчення світового та вітчизняного музичного мистецтва.

Мережа Інтернет може застосовуватися в шкільному музичному навчанні для:

− отримання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів;

− значного посилення індивідуалізації навчання;

− забезпечення інформаційної діяльності викладача й учнів;

− розвитку музичного інтересу школярів.

^ Практична значимість і мета даного досвіду:

створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках музичного мистецтва;

створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;

розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини;

створення навчально-методичного комплексу, дидактичних матеріалів та системи використання інформаційних технологій і мультимедійних засобів навчання, яка базується на комплексному використанні у навчальному процесі уроків музики всіх можливостей технічного забезпечення гімназії.

Запровадження ІКТ на уроках музики забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних та творчих здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів; розуміння поняття ритму в природі і мистецтві; відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри.

Весь процес оволодіння музичними уявленнями, поняттями, термінами умовно можна поділити на 3 етапи:

1 етап - чую (спостереження за музичним матеріалом, цілеспрямоване свідоме сприйняття музики);

2 етап - бачу (висновок із цих спостережень у вигляді теоретичного узагальнення – визначення, терміну, знаку, поданого на мультимедійній дошці; схеми, нотного прикладу, таблиці, ілюстрації, які сприяють кращому усвідомленню, запам’ятовуванню теоретичного поняття) ;

3 етап - виконую (практичні види діяльності – спів, музикування, рухи, творчість).

^ Основна ідея досвіду

Інноваційна значущість досвіду полягає в тому, що використання ІКТ на уроці створює можливості для розвитку зорової пам’яті, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття. Сучасні інформаційні технології сприяють засвоєнню знань на основі моделі навчальної комунікації «учитель – комп’ютер - учень», що є ще одним дидактичним засобом організації навчального процесу, підтверджує необхідність вивчення мистецьких дисциплін за допомогою методів порядку навчальних дій на основі наочно-ілюстративної системи знань засобами технології мультимедіа. Цей підхід є надзвичайно ефективним у підготовці та проведенні уроків музики, пошуку репродукцій картин, портретів композиторів, відомостей про їх життя і творчість, матеріалу для слухання музики, нотного тексту пісень, та інших видів діяльності, то технологія мультимедіа значно полегшила процес підготовки до уроку. А для учнів подорожі у захоплюючий світ музики з нотками Наткою та Антоном стали ще одним засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності

^ Теоретична база передового педагогічного досвіду:

Розгорнута форма подання дидактичного матеріалу наведена в роботах Горемичкіна А. І. "Введення в комп'ютерну педагогіку", та " Основи музичної мови". Управління якістю освіти з застосуванням ком'ютера розкрили Войтенко В.І., Лавренюк А.О., Малинич Л.М. Петелін Р.Ю. в своїй праці "Музичний комп'ютер у школі" розглянув принципи дії комп'ютерних музичних програм. Концепція музичного виховання Дмитра Кабалевського

^ Технологія реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових:

На уроках музичного мистецтва треба використовувати комп’ютер, інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання в поєднанні з традиційними засобами навчання під час засвоєння нових знань (уроки вивчення нового матеріалу, урок - концерт, розробка пісенного репертуару), узагальнення і систематизації знань (захист творчих тем, ансамблеві заняття тощо), розробці голосових партій, проведенні демонстраційного експерименту, при здійсненні контролю знань, вмінь і навичок (використання фонограм, акапельний спів з метрономом тощо).

^ Результати досвіду:

Клас

Прізвище

Шкільний смотр

Районний смотр

Обласний смотр

2009-2010 н.р.

8-а

Бабаніна Л.

І місце

І місце
8-а

Дьяченко В.

І місце

І місце
8-б

Заворотня Н.

І місце

І місце
8-а

Романенко Д.

І місце

І місце

І місце

11-а

Мовсесян М.

І місце

І місце^ Результати досвіду:

Уміле поєднання комп’ютерних технологій і традиційних методів викладання музичного мистецтва дають бажаний результат: високий рівень виконавчої майстерності й усвідомлення їх практичного застосування.

Дана система апробується протягом 3-х років в …-х класах гімназії Викладання здійснюється за віповідними програмами для класів …. напрямку. Реалізація досвіду дозволила досягти позитивних результатів ….

^ Труднощі реалізації досвіду

- затрати часу вчителя на розробку відповідного методичного інструментарію для супроводу комп'ютерно-орієнтованих уроків.

- розробка відповідних дидактичних матеріалі (схем, пам'яток, алгоритмів та планів діяльності учнів при роботі з комп'ютером на уроці музики)

- часом складні умови пошуку необхідної інформації в мережі інтернету та навчання учнів прийомам роботи з відповідним програмними ресурсами

  • необхідності накопичення фотоматеріалів та відео-уроків для супроводу уроків, їх систематизація та складання пісенної фонотеки;

  • в розробці вчителем електронного дидактичного забезпечення: файлів-пісень з вкладеними текстами творів за допомогою відповідних редакційних програм, електронних презентацій для супроводу уроків.

Схожі:

Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconТема досвіду: ««Використання ikt у викладанні уроку музичного мистецтва,...
Зії І художньої уяви; асоціативного сприйняття І мислення на основі художнього І музичного матеріалів, розуміння поняття ритму в...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconТема досвіду: ««Використання ikt у викладанні уроку музичного мистецтва,...
Зії І художньої уяви; асоціативного сприйняття І мислення на основі художнього І музичного матеріалів, розуміння поняття ритму в...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» icon«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення...
Однією з тенденцій сучасного освітнього процесу в Україні є інтеграція в світовий освітній простір, що потребує змістовних змін як...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconДо уваги керівників навчальних закладів!
«Мистецтво» та «Художня культура» з проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі фахівців художньо-естетичних...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconМашинна вишивка як сучасний вид декоративно-прикладного
Методичний посібник вміщує матеріали про зміст І технологічні особливості виконання сучасного виду мистецтва – машинної вишивки....
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconПсихологічні основи уроку музичного мистецтва як джерела духовного розвитку
Безсумнівно, музика – мистецтво звуків. Вона красою висвітлює дух нескінченного життя. Жодне з мистецтв так безпосередньо не діє...
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconТворче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей
Формування творчого середовища для обдарованих учнів засобами музичного мистецтва
Тема досвіду: «Використання ikt для створення сучасного уроку музичного мистецтва» iconТема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова...
Третій чинник – це ефективне використання наявних ресурсів матеріально-технічної бази закладу та навчально-методичного забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка