План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник
Скачати 292.03 Kb.
НазваПлан роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник
Сторінка1/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір292.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
Оформлення документації творчих груп
Титульна сторінка

„Затверджую” Директор школи Н.Я.Ховрич

План роботи творчої групи вчителів

„.....тема роботи ..................”


Керівник ...................................

Сторінка 1.

- Вступ (описати вцілому, що плануємо робити, вивчати і т.д.)

Сторінка 2

- Проблема, над якою працює творча група (узгодити із проблемою школи). - Вказати, на який час розрахована робота над проблемою (2009 – 2010 н.р.)

- Мета роботи творчої групи.

- Склад творчої групи вчителів (ввести психолога).

Сторінка 3.

- перспективний план роботи групи ( на увесь період роботи) за такою схемою:

Зміст діяльності

мета

термін

відповідальний

^ Врахувати наступне:

- в план роботи включити ознайомлення з передовим педагогічним досвідом як вчителів школи , так і вчителів інших шкіл міста, області, України в цілому.

- вказати у плані роботи очікувані результати (творчі конкурси, семінари, конференції, олімпіади, випуск Наукового вісника).

- до плану роботи додати протоколи засідань (4 засідання на рік);

- за результатами роботи подати творчий звіт ( дослідження педагогів, конспекти уроків, результати досягнень учнів).

^ Алгоритм діяльності творчої групи орієнтовно може бути таким:

 • Підготовчий етап. Аналіз шкільної практики, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. Розподіл обов’язків та питань для кожного члена групи.

 • Науково-методична підготовка. Психологічна підготовка до сприйняття нового. Вивчення наявної науково-педагогічної та методичної літератури з певної проблеми, засвоєння передового досвіду, з’ясування сутності того, що впроваджується.

 • Складання програми діяльності. Визначення конкретних цілей і завдань групи. Розробка моделей, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці існуючого досвіду. Розробка змісту діяльності творчої групи.

 • Окреслення шляхів розв’язання проблеми. Колективне обговорення гіпотез. Випробувальне впровадження кращого педагогічного досвіду з даної проблеми.

 • Аналіз і підсумок результату. Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей, рекомендацій, розроблених творчою групою. Узагальнення передового педагогічного досвіду.

 • Запровадження досвіду творчої групи в масову практику. Поширення набутого досвіду (виступ із лекціями, пропаганда в пресі), надання допомоги вчителям, які зацікавились ідеями творчої групи.Положення про індивідуальну інноваційну діяльність

учителів

1.Загальні положення

1. Інновація – нововведення.

2. Інноваційна діяльність – процес створення, освоєння, розповсюдження нововведень.

3. За масштабом упровадження інновації можуть бути локальними, модульними, системними.

4. За глибиною перетворень інновації можуть бути радикальними (передбачають розробку і освоєння принципово нових ідей), модифікуючими (забезпечують удосконалення, часткову зміну того, що вже використовується).

5. Інноваційний процес розвивається за такими етапами: розробка, запуск, апробація, освоєння, нововведення.

^ 2.Мета інноваційної діяльності

1. Забезпечення розробки, апробації, підготовки до впровадження інновацій, які забезпечують реалізацію цільової лінії розвитку школи: становлення суб’єктивності всіх учасників освітнього процесу на основі забезпечення їхніх прав та обов’язків.

2. Надання допомоги педагогічному колективу в реалізації програми розвитку школи до 2015 року.
^ 3.Завдання індивідуальної інноваційної діяльності

1. Відпрацювання в практичній діяльності вчителів навичок інноваційної, пошуково-дослідницької діяльності.

2. Розробка, апробація інновацій, які сприяють розвитку школи в обраному напрямку.

3. Систематизація та узагальнення досвіду інноваційної діяльності, підготовка до впровадження в педагогічну практику школи.
^ 4.Зміст індивідуальної інноваційної діяльності

1. Розробка та апробація інноваційних програм із предметів, підручників, навчально-методичних комплексів, новітніх технологій.

2. Розробка методичних посібників, рекомендацій щодо змісту навчальних предметів, дидактичних, контрольно-діагностичних матеріалів у рамках інновації, яка реалізується.

3. Вироблення критеріїв результативності інновації, яка реалізується; відслідковування результатів на підставі даних критеріїв.

4. Проблемно-орієнтований аналіз результатів інновацій, розробка та проведення корекційних заходів, проведення аналізу післякорекційної діагностики.
^ 5.Статус та організація діяльності

1. Статус вчителя-новатора може бути присвоєний педагогу другої, першої, вищої кваліфікаційної категорії, який за період останніх трьох років має стабільні та позитивні результати навчальних досягнень учнів.

2. Перед розробкою та апробацією методичних посібників, інноваційних програм проводиться вивчення змісту основ курсу, особливостей психічного розвитку учнів на різних етапах навчання, особливостей її світогляду за віковими категоріями, науково-організаційних основ формування навчальних понять, а також моделей наступності розвитку курсу за етапами навчання.

3. За відсутності моделі наступності розвитку курсу за етапами навчання етапу апробації інновації передує етап створення визначеної моделі. Реалізація даної задачі здійснюється вчителем-новатором та адміністрацією школи.

4. Учителем-новатором створюється програма інновацій, яка має таку структуру:

 • Обґрунтування актуальності інновації для школи, зокрема, у частині забезпечення цільової лінії розвитку.

 • Формування теми інноваційного дослідження.

 • Визначення об’єкта та предмета дослідження.

 • Розробка або вибір конкретних методик і методів дослідження.

 • Строки та етапи інновації.

 • Критерії оцінки результатів, що очікуються.

 • Прогнозування:

 1. Очікування позитивних підсумкових та проміжних результатів;

б) Можливих втрат, негативних наслідків;

в) Компенсації втрат та негативних наслідків.

5. Програма інновації формується та пред’являється для контролю не пізніше одного місяця з початку інноваційної діяльності.

6. Програма інновації та план роботи на поточний рік обговорюються на засіданні методичної ради школи, затверджуються директором школи.

7. Результати інноваційної діяльності фіксуються і надаються за підсумками роботи семестрів та року, після завершення інноваційної діяльності заступнику директора з методичної роботи.

8. Результати інноваційної діяльності подаються у формі письмового аналізу ефективності здійснюваної роботи.

^ 6.Документація та звітність

Інноваційна діяльність передбачає оформлення такої документації:

 • Програма реалізації інновації;

 • План роботи на поточний рік;

 • Результати інноваційної діяльності (календарно-тематичні плани, дидактико-методичні, контрольно-діагностичні розробки, методичні рекомендації та ін.);

 • Аналіз ефективності здійсненої роботи, підтверджений результатами;

 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

Програма та план подаються не пізніше 1 місяця з початку реалізації інноваційного дослідження. Результати та аналіз ефективності інноваційної діяльності подаються заступнику директора з методичної роботи в кінці кожного семестру і за рік у вигляді звіту і додатків до нього.
^ 7. Розповсюдження інноваційного досвіду

1. Виступи на семінарах-практикумах, методичних нарадах, педагогічних радах з метою розповсюдження інноваційного досвіду з питань розробки та апробації інновації, які забезпечують реалізацію цільової лінії розвитку школи.

2. Відкриті уроки та заходи.

3. Надання консультативної допомоги вчителям у процесі підготовки та впровадження інновації.

^ 8. Взаємовідносини і зв’язки

1. З питань розробки та впровадження нововведень вчителі-новатори підпорядковуються заступнику директора з методичної роботи, з інших питань – заступникам директора в рамках їхньої компетенції.

2. У процесі своєї діяльності взаємодіють із педагогічним персоналом та науковими консультантами школи.
^ 9. Порядок оплати

Ефективна інноваційна діяльність педагога при виконанні усіх вимог Положення є підставою для надання матеріальної допомоги.

Вимоги до комп’ютерної презентації опису учителями власного досвіду з реалізації проблеми, над якою він працює
Виконується в програмі Microsoft Power Point і подається в електронному вигляді (до 15 слайдів)

Презентація має враховувати такі вимоги:

1.Матеріал викладається стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку без нагромаджень.

2.Інформація ретельно структурується.

3.Важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями.

4.Другорядна інформація розміщується внизу сторінки

5.Для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо.

6.Графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст.

7.Графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення.

8.Рядок має містити 6 – 8 слів.

9.Всього на слайді має бути приблизно 6 – 8 рядків.

10.Загальна кількість слів на кожному слайді не повинна перевищувати 50 –ти.

11.У заголовках повинні бути і великі, і малі літери.

12.Слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.
Вимоги до опису учителями власного досвіду з реалізації проблеми, над якою він працює

В описі власного досвіду з реалізації проблеми, над якою працює вчитель, мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми і методи вирішення проблеми.

Орієнтовний план опису досвіду

1.Обгрунтування актуальності досвіду, його практичне значення.

2.Висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційної значущості.

3.Посилання на наукові чи практичні дослідження, на які опирається учитель у своїй роботі.

4. Наукові концепції та теорії, яких авторів використовує.

5.Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових.

6.Пояснення запропонованих інновацій в організації навчально-виховного процесу.

7.Аналіз результатів власної педагогічної діяльності з показом змін в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток до предмету тощо.

8.Перелік проблем та труднощів, з якими вчитель зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання;

9.Власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмету, який викладає вчитель.

10.Система уроків з обраної проблеми, над якою працює вчитель.
^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

План роботи МО вчителів-предметників складається на навчальний рік. За організацію роботи МО відповідає вчитель відповідного профілю.

I. Вступ

Дається короткий аналіз роботи МО за минулий рік, зокрема вказується ріст фахової майстерності педагогів, навчальні досягнення учнів. Рівень виконання програми, результати участі учнів та учителів у конкурсах. Визначаються основні проблемні питання і завдання (науково-практичні, освітні, інформаційні) на новий навчальний рік, виходячи з проблемного навчально-методичного питання школи, міста.

 1. ^ Список членів методичного об'єднання (з усіма анкетними даними).

 2. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об'єднання (вказати тему, над якою працює кожен член МО, форму її опрацювання : виступ, реферат, розробки, рекомендації тощо).

 3. План роботи МО на рік

 4. План проведення засідань МО

Тематика засідань

Має містити такі теоретичні і практичні питання:

 • аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмовим матеріалом;

 • розробка заходів з підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти;

 • ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм та вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес;

 • ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх впровадження в навчально-виховний процес, звіти про апробацію підручників;

 • теорія і методика навчання предмета;

 • пропаганда і шляхи впровадження перспективного педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій;

 • розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджаюче ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку або фрагмента, розв'язання завдань підсумкових державних атестацій;

 • ефективність використання можливостей кабінету, виготовлення наочності, саморобних приладів, дидактичних матеріалів та інше;

 • виявлення, вивчення, узагальнення і пропаганда кращого досвіду вчителів (звіти вчителів, що атестуються, відгуки НМО);

 • організація самоосвіти вчителів, звіт про роботу над методичною проблемою, звіт про курсову підготовку;

 • вимоги до ведення шкільної документації, тематичної атестації та дотримання інших нормативних документів;

 • ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури;

 • звіти про роботу творчих груп, робота динамічних груп, творчі звіти вчителів, що мають звання.

Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

 • Тематика вивчення, впровадження найкращого досвіду роботи вчителів району, області, України;

 • конкурс «Учитель року»;

 • система творчих завдань, методичних питань, даних вчителям для апробації, вироблення рекомендацій для їх впровадження ;

 • проблемні питання та завдання творчої групи, активу або ради НМО (вчителі-методисти, старші вчителі);

 • випуск методичних бюлетенів, рекомендацій;

 • участь у конференціях, семінарах, зустрічах, педагогічних читаннях та ін.;

 • взаємовідвідування уроків, Дні відкритих дверей, методичні дні, семінари-практикуми та ін.

^ Вивчення рівня вихованості, знань, умінь і навичок учні

- Планування та тематика, методика проведення підсумкових зрізів знань, тематичних атестацій;

- аналіз результатів підсумкових зрізів знань (тестувань) за І та ІІ семестри (кількісна і якісна оцінка), виявлення утруднень учнів у засвоєнні програмового матеріалу, вироблення рекомендацій для усунення виявлених недоліків, корекція у методиці викладання предмета;

- організація взаємоперевірки ведення шкільної документації;

- аналіз рівня вихованості (анкетування, тестування, спостереження, дослідження та ін.).

^ VI. Організація позакласної роботи

• Методична робота щодо організації і проведення вечорів, конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, екскурсій, випуску стінних газет тощо;

• робота учнівських об'єднань, клубів, гуртків, товариств тощо.
  1   2   3

Схожі:

План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи на 2012-2013н р Тема
Мета: підвищення професійної кваліфікації І удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження в навчально-виховний...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи чубарівської зош і-іііст. Керівник творчої...
Сприяти впровадженню в практику роботи школи досягнень педагогічної науки І передового педагогічного досвіду, нових інтерактивних...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи єлизаветівської сзш обговорено на засіданні творчої групи
Виявляти, вивчати І розповсюджувати передовий педагогічний досвід вчителів школи
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи " Школи професійної адаптації молодих психологів" на...
Тема: Психологічне забезпечення превентивно-профілактичної роботи з дітьми «групи ризику»
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconТема: Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 20
Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 2010-2011 н р та завдання на новий 2011-2012 н р. Пахнич С. В. керівник рмо вчителів хімії
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconМетодичні рекомендації районної творчої групи по створенню професійного...
Даний методичний посібник упорядковано завідуючою районним методичним кабінетом Сидорук Т. П. та членами творчої групи
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconМайстер-клас як інноваційна форма методичної роботи
Майстер-клас використовується як активна форма творчої самореалізації педагога (групи педагогів), за якої вчитель-майстер (творча...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconМетодична робота
Дудник Л. В.) предметів фізико-математичного циклу (керівник Квас О.І.), предметів гуманітарного циклу (керівник Лукомська Ж. А.),...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи вчителів початкових класів зош №2 на 2012- 2013 н р
В зош №2 у 2012 2013 навчальному році функціонує чотири класи з українською мовою навчання. Із них у 1-а класі при днз №5 «Джерельце»,...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи тг вчителів математики, фізики та інформатики зош №2 на 2012 – 2013 навчальний рік
Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров'я ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка