Урок №23. Тема
Скачати 78.94 Kb.
НазваУрок №23. Тема
Дата конвертації03.05.2013
Розмір78.94 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > УрокУРОК №23.

ТЕМА: Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №8. Складання програм з розгалуженнями.

Тема: Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №8. Складання програм з розгалуженнями.

Мета: Актуалізувати знання учнів про алгоритмічну конструкцію розгалуження та її графічне подання, про оператори розгалуження. Подати новий навчальний матеріал про прапорці та групи перемикачів, реалізацію розгалужень з використанням прапорців. Закріпити даний матеріал під час виконання завдань практичної роботи.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

  1. Перемикачі та прапорці.

  2. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №8. Складання програм з розгалуженнями.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань:

1. Які значення можуть бути результатом виконання команди перевірки умови (обчислення значення логічного виразу)?

2. Як позначається команда перевірки умови в блок-схемі алгоритму?

3. Назвіть характерні особливості розгалуження.

4. Зобразіть блок-схеми повного і неповного розгалуження. Опишіть особливості їх виконання.

5. Поясніть відмінності повного і неповного розгалуження.

6*. Наведіть приклади правил з української мови, математики, інших предметів, що містять розгалуження.

7*. Наведіть приклади життєвих ситуацій, які можна описати алгоритмом з розгалуженням.

8. Наведіть загальний вигляд команд повного і неповного розгалуження в Delphi.

9. Поясніть виконання команд повного і неповного розгалуження в Delphi.

10. Які операції використовують для утворення складених логічних виразів у Delphi?
Вивчення нового навчального матеріалу:

1. Перемикачі та прапорці.

Для реалізації розгалуження в проекті можна використати такі елементи керування як перемикачі та прапорці. Працюючи з текстовими і графічними редакторами, редактором презентацій, іншими програмами, ви неодноразово бачили, що за вибору перемикача всередині з’являється позначка , а за вибору прапорця – позначка .

З групи перемикачів може бути вибраний тільки один, а в групі прапорців позначка може бути встановлена або на одному з них, або на кількох, або на жодному. Перемикачі призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати один з можливих варіантів. Наприклад, установити для певної властивості об’єкта одне значення з деякого визначеного набору значень. Прапорці призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати або один з можливих варіантів, або кілька. Наприклад, установити значення однієї або кількох властивостей об’єкта з деякого визначеного набору властивостей.

Для розміщення на формі перемикача потрібно встановити вказівник на рядок TRadioButton (англ. radio button – кругла кнопка) вікна Tool Palette та двічі клацнути ліву кнопку миші, а для розміщення прапорця – встановити вказівник на рядок TCheckBox (англ. check box – коробка для перевірки) і також двічі клацнути ліву кнопку миші.

Перемикач і прапорець мають більшість властивостей, які ми розглядали для форми, поля, кнопки і напису, та ще деякі, серед яких розглянемо властивість Checked (англ. checked – вибраний), яка може набувати одне з двох значень True або False і яка визначає, встановлена позначка в даному об’єкті чи ні (вибраний цей об’єкт чи ні). Тому значення цієї властивості можна використовувати в команді розгалуження замість логічного виразу.

2. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

Розглянемо, як можна використати перемикачі для реалізації розгалуження в проекті.

Нехай, наприклад, потрібно в

ході виконання проекту змінювати значення тільки однієї з таких властивостей форми: або заголовок, або колір, або розміри.

Для цього розмістимо на формі кнопку і три перемикачі (рис.).

При розміщенні перемикачів на формі для кожного з них за замовчуванням встановлюється значення властивості Checked False. До запуску проекту змінимо у першого перемикача значення цієї властивості на True. Після цього на формі він виглядатиме вибраним (рис.). Таким він буде і після запуску проекту на виконання.

Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки, і до її тексту помістимо таку команду:

If RadioButton1.Checked

Then Form1.Caption := 'Заголовок змінений'

Else If RadioButton2.Checked

Then Form1.Color := clRed

Else begin

Form1.Width := 600;

Form1.Height := 300;

end;

Розпочинатися виконання цієї команди буде з визначення значення властивості RadioButton1.Checked.

Якщо при настанні події OnClick кнопки вибраним буде перший перемикач, то RadioButton1.Checked = true. Тому виконається команда змінення заголовка форми, а інші частини всієї цієї команди виконуватися не будуть.

Якщо при настанні події OnClick кнопки вибраним буде другий перемикач, то RadioButton1.Checked = false. Тому будуть виконуватися команди після першого ключового слова Else, тобто внутрішня команда розгалуження. Під час її виконання визначається значення властивості RadioButton2.Checked. Оскільки вибрано другий перемикач, то це значення дорівнює true. Тому виконається команда змінення кольору форми, а інші частини команди виконуватися не будуть.

Якщо ж при настанні події OnClick кнопки вибраним буде третій перемикач, то RadioButton1.Checked = false. Тому будуть виконуватися команди після першого ключового слова Else, тобто внутрішня команда розгалуження. При її виконанні визначається значення властивості RadioButton2.Checked. Оскільки другий перемикач не вибрано, то її значення false. Тоді будуть виконуватися команди після другого ключового слова Else, тобто дві команди змінення розмірів форми.

Якщо перед запуском проекту на виконання у жодного перемикача не змінювати значення властивості Checked, встановлені за замовчуванням, то при запуску проекту жоден з них не буде вибраним. Якщо і під час виконання проекту не вибрати жоден з перемикачів і вибрати кнопку, то зміняться розміри форми (подумайте самостійно, чому відбудуться саме такі зміни). Щоб так не сталося, потрібно або обов’язково вибирати один з перемикачів, або після другого ключового слова Else вставити ще одну команду розгалуження:

If RadioButton1.Checked

Then Form1.Caption := 'Заголовок змінений'

Else If RadioButton2.Checked

Then Form1.Color := clRed

Else If RadioButton2.Checked

Then

begin

Form1.Width := 600;

Form1.Height := 300;

end;

Поясніть, як виконуватиметься ця команда, якщо жоден з перемикачів не буде вибраний, і чому.

Розглянемо тепер, як можна використати прапорці для реалізації розгалуження.

Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту змінювати значення або тільки однієї з властивостей форми (або заголовок, або колір, або розміри), або кількох із них, або не змінювати значення жодної з них.

Для цього розмістимо на формі кнопку і три прапорці (рис.).

При розміщенні прапорців на формі для кожного з них за замовчуванням автоматично встановлюється значення властивості Checked False. Оскільки при виконанні проекту позначка жодного прапорця може бути не встановлена, то доцільно залишити такі початкові значення властивості Checked усіх прапорців.

Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки і до її тексту помістимо такі три послідовні (не вкладені одна в одну) команди розгалуження:

If CheckBox.Checked

Then Form1.Caption := 'Заголовок змінений';

If CheckBox.Checked

Then Form1.Color := clRed;

If CheckBox.Checked

Then begin

Form1.Width := 500;

Form1.Height := 200;

end;

Кожна з цих команд незалежно одна від одної буде визначати, чи вибраний відповідний прапорець, і залежно від цього кожна з них буде чи не буде виконувати відповідні команди зміни значень властивостей форми.

З розглянутих вище прикладів можна зробити такі висновки:

 перемикачі використовуються тоді, коли потрібно вибрати один і тільки один варіант дій з кількох можливих;

 для опрацювання стану перемикачів у процедуру включають команди розгалуження, які вкладені одна в одну;

 прапорці використовуються тоді, коли може бути вибраний або один, або кілька, або не вибраний жоден варіант дій з кількох можливих;

 для опрацювання стану прапорців у процедуру включають послідовні команди розгалуження, які незалежні одна від одної.
Практична робота № 8.

Складання програм з розгалуженнями.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Завдання:

1. Відкрийте середовище розробки Turbo Delphi 2006 і створіть новий проект.

2. Розмістіть на формі елементи керування для розв’язування задачі: ^ Відомі довжини сторін двох прямокутників. Обчислити площі прямокутників і порівняти їх. Визначити, чи є прямокутники квадратами. З’ясувати, чи вміститься один прямокутник у середину другого. Повідомити отримані результати. У проекті:

1) складіть обробник події OnClick першої кнопки для обчислення площ прямокутників і виведення повідомлення про те, у якого прямокутника площа більша;

2) складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого залежно від установлених прапорців приведе до визначення того, чи є відповідний прямокутник квадратом;

3) складіть обробник події OnClick третьої кнопки, виконання якого приведе до визначення, чи вміститься перший прямокутник усередину другого або другий прямокутник усередину першого залежно від вибраного перемикача;

4) виконайте складені процедури і переконайтеся, що результати їхньої роботи правильні.

3. Створіть у власній папці папку Практична 8 і збережіть у ній проект.
Домашнє завдання:

  1. Вивчити конспект.

  2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 79-82. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

  3. Завершити виконання завдань практичної роботи.

Схожі:

Урок №23. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №23. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №23. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №23. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №23. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №23. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №23. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №23. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №23. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №23. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка