Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Скачати 455.41 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Сторінка1/5
Дата конвертації13.05.2013
Розмір455.41 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Методичні рекомендації

до виконання контрольних робіт

з дисципліни «Системне управління проектами»

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 0915 «Комп’ютерна інженерія»

спеціальності 6.091500 «Комп’ютерні системи та мережі»

Розробник: Черткова Ю.О.

Миколаїв-2009

Анотація

Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління проектами». Методичні рекомендації містять в собі теоретичний матеріал, завдання для виконання контрольної роботи, а також приклад її виконання.

Методичні вказівки призначені для студентів четвертого курсу заочної форми навчання спеціальності 6.091500 «Комп’ютерні системи та мережі» напряму підготовки 0915 «Комп’ютерна інженерія», а також усіх бажаючих ознайомитись з контрольною роботою з дисципліни «Системне управління проектами».

^ Загальні відомості

Дисципліна «Системне управління проектами» відноситься до фахових дисциплін в системі підготовки бакалаврів напряму «Комп’ютерна інженерія».

Метою дисципліни є теоретичне вивчення і практичне засвоєння основ системного управління проектами для вирішення наукових та практичних задач. Оволодіння матеріалом курсу дозволить майбутньому фахівцю гнучко вирішувати широке коло питань у галузі комп’ютерної інженерії.

Вивчення дисципліни базується на знанні дисциплін «Вища математика», «Дослідження операцій», «Автоматизація проектування комп’ютерних систем». Курс «Системне управління проектами» забезпечує вивчення дисциплін «Проектування комп’ютерних систем та мереж» та «Теорія управління в технічних системах», «Надійність комп’ютерних систем та мереж», які входять до фахових дисциплін в системі підготовки спеціалістів спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі».

Дисципліна «Системне управління проектами» викладається протягом одного семестру і кінцевим результатом її вивчення є здача контрольної роботи і залік. Подані методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам у виконанні контрольної роботи, вони містять в собі завдання для виконання контрольної роботи, короткі теоретичні відомості для виконання роботи, приклад її виконання, перелік рекомендованої літератури та перелік залікових питань.

^ Зміст дисципліни
Мета і задачі дисципліни

Метою курсу э вивчення основ теорії управління проектами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття у галузі управління проектами;

 • методологію дослідження проекту;

 • теоретичні основи проектного управління.

Студент повинен вміти:

 • здійснювати постановку задачі;

 • проводити оцінювання стану проекту;

 • визначати вид проекту;

 • обґрунтовувати вибір методів реалізації;

 • розв’язувати поставлену задачу за допомогою обраного програмного засобу;

 • за використанням програмних засобів управління проектами правильно представляти отримані результати та оформлювати їх.^ Розподіл навчального часу дисципліни

Семестр

Разом годин

Розподіл годин за видами занять

Форма атестації

лекції

практичні

лабораторні

самостійні

8

162

12

-

6

144

залік^ Розподіл лекційного навчального часу за темамиНазва теми та основні проблемні питання

Кількість годин

1

Тема 1. Сутність управління проектами.

 • визначення проекту;

 • основні ознаки проекту;

 • класифікація проектів;

 • управління проектами;

 • цілі проекту;

 • життєвий цикл проекту.

2

2

Тема 2. Процеси управління проектами.

 • визначення процесів управління проектами;

 • класифікація процесів проекту;

 • склад процесів управління;

 • взаємозв’язки процесів проекту;

 • процеси ініціалізації;

 • процеси планування;

 • процеси виконання та контролю;

 • процеси аналізу;

 • процеси управління;

 • процеси завершення;

 • основні і допоміжні процеси проекту.

2

3

Тема 3. Процедури управління проекту.

 • умови, необхідні для розробки плану проекту;

 • рівень деталізації проекту;

 • перелік робіт проекту;

 • логічні залежності між роботами проекту;

 • критичний шлях;

 • кінцевий план проекту;

 • співвідношення вартості та тривалості проекту;

 • організація проектної інформації;

 • варіанти виконання проекту.

1

4

Тема 4. програмний інструментарій управління проектами.

 • середовище управління проектами;

 • види систем управління проектами;

 • засоби для календарно-мережного планування (КМП);

 • спеціалізовані КМП-системи;

 • офісні програми, що використовуються при управлінні проектами;

 • конструкторське програмне забезпечення;

 • фінансові інструменти планування: Project Expert, Cobra;

 • порівняння програм фінансової оцінки проекту.
2

5

Тема 5. Програмні продукти управління проектами.

 • призначення програм управління проектами;

 • критерії вибору програми для управління ресурсами проекту;

 • найбільш поширені програмні продукти для розв’язку задач планування терміну та ресурсів проекту: MS Project, SureTrak Project Manager, Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Project, WelcomHome;

 • порівняння програм планування ресурсів проекту.
2

6

Тема 6. Організаційний інструментарій управління проектами.

 • види організаційного інструментарію управління проектами;

 • план проекту;

 • вимоги до систем планування та управління проектом;

 • мережні моделі управління.
1

7

Тема 7. Теоретичні основи проектного управління.

 • визначення роботи, події, шляху;

 • мережні моделі;

 • графічна інтерпретація проекту;

 • мережний графік;

 • часова діаграма;

 • таблична і матрична форми опису проекту;

 • класифікація подій мережного графіка;

 • часові параметри мережного графіка та їх математичний опис;

 • табличний метод та послідовність його використання;

 • коефіцієнт завантаженості робіт проекту;

 • оптимізація мережного графіку проекту.
2


Розподіл часу лабораторних занятьНазва лабораторних робіт

Кількість годин

1

Планування проекту засобами Spider Project

2

2

Розробка проекту засобами Spider Project

2

3

Реалізація проекту засобами Spider Project

2


Залікові питання

  1. Визначення проекту.

  2. Основні ознаки проекту.

  3. Класифікація проектів.

  4. Управління проектами.

  5. Цілі проекту.

  6. Життєвий цикл проекту

  7. Визначення процесів управління проектами.

  8. Класифікація процесів проекту.

  9. Склад процесів управління.

  10. Взаємозв’язки процесів проекту.

  11. Процеси ініціалізації.

  12. Процеси планування.

  13. Процеси виконання та контролю.

  14. Процеси аналізу.

  15. Процеси управління.

  16. Процеси завершення.

  17. Основні і допоміжні процеси проекту.

  18. Процедури управління проекту.

  19. Умови, необхідні для розробки плану проекту.

  20. Рівень деталізації проекту.

  21. Перелік робіт проекту.

  22. Логічні залежності між роботами проекту.

  23. Критичний шлях.

  24. Кінцевий план проекту.

  25. Співвідношення вартості та тривалості проекту.

  26. Організація проектної інформації.

  27. Варіанти виконання проекту.

  28. Середовище управління проектами.

  29. Види систем управління проектами.

  30. Засоби для календарно-мережного планування (КМП).

  31. Спеціалізовані КМП-системи.

  32. Офісні програми, що використовуються при управлінні проектами.

  33. Конструкторське програмне забезпечення.

  34. Фінансові інструменти планування: Project Expert, Cobra.

  35. Порівняння програм фінансової оцінки проекту.

  36. Призначення програм управління проектами.

  37. Критерії вибору програми для управління ресурсами проекту.

  38. Найбільш поширені програмні продукти для розв’язку задач планування терміну та ресурсів проекту: MS Project, SureTrak Project Manager, Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Project, WelcomHome.

  39. Порівняння програм планування ресурсів проекту.

  40. Види організаційного інструментарію управління проектами.

  41. План проекту.

  42. Вимоги до систем планування та управління проектом.

  43. Мережні моделі управління.

  44. Визначення роботи, події, шляху.

  45. Мережні моделі.

  46. Графічна інтерпретація проекту.

  47. Мережний графік.

  48. Часова діаграма.

  49. Таблична і матрична форми опису проекту.

  50. Класифікація подій мережного графіка.

  51. Часові параметри мережного графіка та їх математичний опис.

  52. Табличний метод та послідовність його використання.

  53. Коефіцієнт завантаженості робіт проекту.

  54. Оптимізація мережного графіку проекту.Рекомендована література

 1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: научно-практическое издание. – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.

 2. Керівництво користувача Spider Project

 3. Кофман А., Дебазей Г. Сетевые методы планирования: применение системы ПЕРТ и ее разновидностей при управлении производственными и научно-исследовательскими проектами. Пер.с франц. – М.: Прогресс, 1968

 4. Разумов И.М. Сетевые графики в планировании. – М., 1981

 5. Соловьев В.С. Организационное проектирование систем управления: Учебное пособие. – М., 2002

 6. Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. Пер.с англ. – М.: Мир, 1984.

Контрольні завдання

Контрольні завдання для кожного варіанта (згідно порядковому номеру в списку групи) містять два контрольних питання, прикладну задачу та її практичну реалізацію за допомогою програмного продукту Spider Project. Варіанти контрольної роботи з одного й того ж навчального завдання рівноцінні за обсягом і складністю.

^ Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота оформлюється на аркушах формату А4, положення аркушів – «Альбомный лист». Титульний аркуш містить рамку А4-40 мм, всі останні аркуші містять рамку А4 – 15 мм. Поля документу: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см. Відступи від нижнього та верхнього колонтитулів повинні становити 1 см. Мова, на якій виконується контрольна робота – українська, російська. Шрифт – Times New Roman, «Обычный», міжстроковий інтервал – «Одинарный». Текст контрольної роботи: «Выравнивание по ширине», 14 пт, відступ першої строки 1,25 см, назви завдань – 14 пт, напівжирне накреслення. Знизу першої сторінки обов’язково: перша строка – 20 символів «_», вирівняних за лівим краєм; друга строка – прізвище та ініціали студента, група, варіант. Формули потрібно набирати за допомогою Microsoft Equation. Рисунки необхідно підписувати наступним чином: 12 пт, напівжирне накреслення, вирівнювання за центром, інтервал перед абзацем 3 пт, інтервал після абзацу 3 пт. Таблиці – стиль –«Обычный», вирівнювання за центром; окремою строчкою над таблицею – «Таблиця Х.» - 12 пт, курсив, вирівнювання за правим краєм.

Контрольна робота повинна бути структурована і мати такі елементи:

 • титульний аркуш;

 • лист завдання;

 • виконання контрольних завдань;

 • перелік використаної літератури.

Приклад виконання роботи наведено після варіантів контрольних завдань в поданому посібнику.


Варіант №1

1

Визначення проекту та його основні ознаки.

2

Характеристики програмного продукту Project Expert

3

Провести розрахунок основних часових характеристик проекту, роботи та тривалість робіт якого задані в таблиці:

Час на виконання операцій

1-2

1-3

1-4

2-4

2-5

3-4

3-6

4-5

4-6

4-7

5-7

6-7

13

14

10

13

16

15

13

24

13

12

17

134

Розробити будь-який проект та реалізувати його засобами Spider Project


  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Нові вимоги до підготовки спеціалістів, розвиток І використання наукового потенціалу вузів вимагають залучення майбутніх спеціалістів...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка