Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
Скачати 350.21 Kb.
НазваАкт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
Сторінка1/2
Дата конвертації20.05.2013
Розмір350.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів _____________________________________________________________________________,
  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

____________________________________________________________________________

(адреса місця знаходження або проживання, телефон)

Перевірено: ________________________________________________________________________
  (адреса місця провадження діяльності)
_____________________________________________________________________________.

^ Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок 

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки 

Наказ № ______  від ________  р.

Посвідчення на перевірку № ____   від __________ р.^ Початок перевірки 

Завершення перевірки 

число

місяць

рік 

число 

місяць 

рік 

^ Особи, що беруть участь у перевірці:

_____________________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
                                                 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

члени комісії за згодою ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________ 

^ Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова 

 не було взагалі

 не було взагалі 

 була у період з ..р. Акт перевірки від ..р.

 була у період з ..р. Акт перевірки від ..р.


Перелік питань, що підлягають перевірці

п/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

Частина І. Загальні вимоги

1. Загальні питання

1.1.

Наявність оригіналу ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, а за її відсутності - довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або про видачу дубліката ліцензії

ст.16,18 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775

1.2.

Наявність копії ліцензії, що підтверджує право структурного підрозділу ліцензіата на впровадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів на підставі отриманої ліцензії

ст. 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775

1.3.

Достовірність відомостей, наведених у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії

ст. 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775

1.4.

Наявність сертифіката державної акредитації закладу охорони здоров`я

постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» від 15.07.1997р.№ 765

1.5.

Наявність свідоцтва про атестацію лабораторій

постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» від 15.07.1997р.№ 765, наказ Держспоживстандарту України від 29.03.05 №71 «Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі»

1.6.

Наявність висновку державної санепідслужби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» від 15.07.1997р.№765

1.7.

Наявність висновку державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі

постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» від 15.07.1997р.№ 765

1.8

Своєчасність подання повідомлення до МОЗ України про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

ст..8, 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775

1.9.

Своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі, якщо такі розпорядження видавались)

ст..20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775, Закон України

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

1.10

Наявність документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання на приміщення за місцем провадження діяльності або оренди ним виробничих площ

постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» від 15.07.1997р.№ 765

1.11

Наявність належним чином оформленого положення про заклад охорони здоров`я, що відповідає Переліку закладів охорони здоров`я, затвердженому наказом МОЗ України (відокремлених структурних підрозділів, філій)

ст. 16 Господарського кодексу України,

наказ МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385

1.12

Документи, що регулюють трудові відносини (штатний розпис суб'єкта господарювання, функціональні обов`язки медичних працівників, інструкції, трудові книжки або трудові договори тощо)

Розділ Ш Кзпп України

1.13

Наявність нормативно-правових актів, організаційно-правових та інших документів, які регламентують господарську діяльність з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Закону України «Про донорство крові та її компонентів»

1.14

Наявність документів, що засвідчують проходження персоналом обов’язкових медичних оглядів

ст.17 ЗУ № 229, ст.26 ЗУ №4004, ст.21 ЗУ №1645, ПКМУ №559, Наказ №246

1.15

Запровадження обов’язкового страхування медичних працівників

ПКМУ №1642

1.16

Оснащення виробами медичного призначення

Наказ МОЗ України №153

^ 2. Кваліфікаційні вимоги до працівників

2.1.

Наявність документів медичних працівників про відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам

ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров`я

2.1.1

диплом державного зразка про вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня


ст..9, розділу 2, Закону України «Про вищу освіту» № 2984-III із змінами від 19.01.2010 р.


2.1.2

сертифікат лікаря-спеціаліста (спеціаліста), виданий вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації


наказ МОЗ України від 19.12.97 р. № 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 р. за № 14/2454,

наказ МОЗ України від 12.03.2008 р. № 122,

наказ МОЗ України 12.08.2009 р. № 588 зареєстрований Міністерством Юстиції № 895/16911 від 12.08.2009 р.

2.1.3

посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності

наказ МОЗ України від 19.12.97 р. № 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 р. за № 14/2454

2.1.4

свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних працівників, видане вищими медичними навчальними закладами (закладами після дипломної освіти) І -ІІІ рівня акредитації

наказ МОЗ України від 07.09.93 р. № 198 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.93 р. за № 208

2.15

посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою

положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене наказом МОЗ України від 23.11.07 N 742 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 12.12.2007 за N 1368/146354

2.1.6

документ, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю (копія трудової книжки з наявністю даних за останні 5 років або виписка з неї)

КЗпП ст. 48

МПта СП,МЮ,МСЗНУ від 29.07.1993р. №58 «Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників»

Частина ІІ. Спеціальні вимоги

^ 1. Переробка донорської крові та отримання компонентів крові

1.1.Дотримання санітарних правил та норм ДБН приміщень у:


Санитарные правила и нормы СанПиН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» 29.06.1990 г. Раздел 4

1.1.1


відділі комплектування донорських кадрів

1.1.2


відділі заготівлі крові

1.2


Наявність свідоцтва про метрологічну повірку чи атестацію обладнання:

п.1,2,7 ст.28, ст.,39 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1765 – ІV від 15.06.2004р.

1.2.1


відділ комплектування донорських кадрів


1.2.2

відділ заготівлі крові

1.3.

Наявність облікової документації, паспортизації донорської крові та її компонентів

- наказ МОЗ України від 07.07.03 № 301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в закладах служби крові»;

- наказ МОЗ СРСР від 30.08.84 № 06-14/10 «Инструкция по заготовке консервированной донорской крови»;

- наказ МОЗ України від 05.07.99 №164 «Інструкція з фракціонування донорської крові на її компоненти (плазма,еритроцититромбоцити, лейкоцити) та їх консервування»;

- методичні рекомендації від 30.08.2006 «Метод приготування відмитих еритроцитів в полімерних контейнерах», Київ 2006;

- методичні рекомендації від 30.08.2006 «Заготівля та використання кріопреципітату замороженого», Київ 2006;

- методичні рекомендації від 23.11.2007 «Заготівля свіжозамороженої донорської плазми», Київ 2007.

1.4.

Дотримання умов зберігання і транспортування компонентів крові

- наказ МОЗ СРСР від 30.08.84 №06-14/10 «Инструкция по заготовке консервированной донорской крови»;

- наказ МОЗ СРСР від 09.10.88 №06-14/39 «Инструкция по заготовке тромбоцитов от одного донора методом прерывистого тромбоцитафереза с применением полимерных контейнеров»;

- наказ МОЗ України від 05.07.99 №164 «Інструкція з фракціонування донорської крові на її компоненти (плазма, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) та їх консервування»;

- наказ МОЗ України від 01.08.2005 №385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів»;

- методичні рекомендації від 30.08.2006 «Метод приготування відмитих еритроцитів в полімерних контейнерах», Київ 2006;

- методичні рекомендації від 30.08.2006 «Заготівля та використання кріопреципітату замороженого», Київ 2006;

- методичні рекомендації від 23.11.2007 «Заготівля свіжозамороженої донорської плазми», Київ 2007

1.5.

Відповідність назв компонентів донорської крові, що виготовляються

- наказ МОЗ України від 09.03.10 р. № 211 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.10 р. за № 368/17663, додаток 1
Оснащення м'яким інвентарем

Наказ МОЗ України №187

^ 2. Виготовлення препаратів крові

2.1.

Наявність сертифіката про державну реєстрацію на препарати крові, що виготовляються закладом

ст..46 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про лікарські засоби» від 4.04.1996р. №123/96,

постанова Кабінету Міністрів від 26.05.2005р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації лікарських засобів»

2.2.

Наявність фармакопейних статей та виробничих регламентів на кожний препарат крові

- наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №376: Настанова 42-3002-011-2005 «Методичні рекомендації щодо викладення технологічних регламентів на виробництво препаратів крові»,

ГСТУ 42.4-01-96


2.3.

Приміщення, що відповідають послідовності виконання технологічного процесу

ст. 18 «Про донорство крові та її компонентів» Технологічний регламент

2.3.1.

Приміщення для виготовлення препаратів розміщенні та впорядковані відповідно до технологічних зон: виробничих, контролю якості, складських, допоміжних

ст. 18 «Про донорство крові та її компонентів» Технологічний регламент

2.3.2.

У виробничих приміщеннях встановлені норми чистоти повітряного середовища за вмістом механічних часток і мікроорганізмів

- наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №376: Настанова 42-3002-011-2005 «Методичні рекомендації щодо викладення технологічних регламентів на виробництво препаратів крові»

2.3.3

Освітлення, температура, вологість і вентиляція відповідають встановленим вимогам

Наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №376: Настанова 42-3002-011-2005 «Методичні рекомендації щодо викладення технологічних регламентів на виробництво препаратів крові»

2.3.4.

Внутрішні поверхні приміщень (стіни, підлога, стеля) гладкі, легко та ефективно очищуються і при потребі дезінфікуються

Наказ МОЗ України від 05.02.99р. №164 «Інструкція «Контроль стерильності консервованої крові, її компонентів, препаратів, консервованого кісткового мозку, плазмозамінюючих та консервуючи розчинів, умов їх заготівлі»

2.3.5.

Складські зони для зберігання вихідної сировини, матеріалів, неросфасованної, готової продукції, та продукції, що перебуває в процесі контролю відповідають нормам чистоти повітря, вологості та температурі.

Наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №376: Настанова 42-3002-011-2005

«Методичні рекомендації щодо викладення технологічних регламентів на виробництво препаратів крові»


2.4.

Прилади, обладнання та апарати мають технічний паспорт на кожну одиницю та свідоцтво про метрологічну повірку або атестацію

Ст..11,28,39 Закону України від 15.06.2004р. № 1765-ІV «Про метрологію та метрологічну діяльність»,

ДСТУ ГОСТ 2.601..2006 « Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційна документація.»

2.5.

Стерильна продукція виготовляється в чистих зонах (приміщеннях)

Наказ МОЗ України від 05.02.99р. №164: Інструкція «Контроль стерильності консервованої крові, її компонентів, препаратів, консервованого кісткового мозку, плазмозамінюючих та консервуючих розчинів, умов їх заготівлі»

2.6.

Проведення вхідного контролю якості лікарських засобів Здійснення контролю якості вхідної сировини, матеріалів, напівпродуктів, проміжних та нерозфасованих продуктів

п. 5.3 наказ МОЗУ від 16.12.03 № 584,  

- наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №376: Настанова 42-3002-011-2005 «Методичні рекомендації щодо викладення технологічних регламентів на виробництво препаратів крові»

2.7

Дотримання державних санітарних правил протиепідемічного режиму (прибирання приміщень, створення безпечних умов праці, дотримання правил особистої гігієни медичних працівників, розрахунок потреби дезінфікуючих засобів, умови їх розведення та зберігання, забезпечення дезінфекційно- стерилізаційного режиму)


Санітарні норми та правила, затверджені МОЗ України

2.8

Дотримання умов транспортування готової продукції.

ст. 18 «Про донорство крові та її компонентів» Технологічний регламент


^ 3. Контроль за дотриманням показників безпеки та якості донорської продукції

3.1.

Наявність регіональної нормативної документації про контроль

ст. 18 «Про донорство крові та її компонентів»

- наказ МОЗ України від 09.03.10 р. № 211 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.10 р. за № 368/17663

3.2.

Наявність лабораторії з контролю якості препаратів крові

- наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №376,

- настанова 42-3002-011-2005 «Методичні рекомендації щодо викладення технологічних регламентів на виробництво препаратів крові»,

- наказ МОЗ України від 23.12.93 р. № 252 „Про заходи посилення державного контролю за якістю препаратів крові, кровозамінників і консервуючи розчинів, що виготовляються в установах служби крові України”,

- наказ МОЗ СРСР від 31.12.80 №1373 „Положение об отделе технического контроля станций переливания крови, вырабатывающих компоненты, препараты крови и кровезаменители”

3.3

Наявність лабораторії з контролю якості компонентів крові

- наказ МОЗ України від 09.03.10 р. № 211 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.10 р. за № 368/17663

3.4

Контроль стерильності консервованої крові, її компонентів, препаратів та бактеріологічний контроль умов їх заготівлі.

- наказ МОЗ України № 164 від 05.02.1999р. «Контроль стерильності консервованої крові, її компонентів, препаратів, консервованого кісткового мозку, плазмозамінюючих та консервуючих розчинів, умов їх заготівлі»

3.5.

Контроль консервованої донорської крові та її компонентів на відповідність показникам якості

- наказ МОЗ України від 09.03.10 р. № 211 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.10 р. за № 368/17663

3.6.

Наявність Реєстру осіб, яким відмовлено в донорстві

- постанова Кабінету Міністрів України № 1403 від 26.10.2001р. «Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки»

3.7

Скринінг кожної дози донорської крові та її компонентів на гемотрансфузійні інфекції (ВІЛ ½, гепатит В, С, сифіліс)

- Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» (№ 155/98 – ВР від 03.03.1998, розділ I, ст..4)

- наказ МЗ СРСР від 10.02.1988 р. «Об обязательном обследовании донорской крови на ВИЧ».

- наказ МОЗ України від 01.08.2005 р. № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та їх компонентів».

- наказ МОЗ України від 22.02.02. № 71 «Про затвердження інструкції роботи лабораторії діагностики Віл – інфекції».

- наказ МОЗ СРСР від 12.07.89. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране»

- наказ МОЗ України від 07.06.2004 р. № 286 «Інструкція з профілактики транс фузійного сифілісу в роботі станцій, відділень переливання крові та шкірно – венерологічних диспансерів, лікувально – профілактичних закладів».

- наказ МОЗ України від 20.06.94. № 106 « Про обстеження донорів на гепатит С».

- наказ МОЗ України від 14 лютого 2005 р. № 70 «По обстеження сироватки донорської крові на наявність антитіл та антигену ВІЛ ½»

- наказ МОЗ України від 09.03.10 р. № 211 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.10 р. за № 368/17663

3.8.

Наявність контролю якості готових препаратів крові, місця зберігання їх зразків та протоколів контролю по:

  • фізико-хімічні параметри

  • біохімічні параметри

  • біологічний контроль


- наказ МОЗ України від 26.07.2005р. №375: Настанова 42-3002-009-2005,

Наказ МОЗ України від 02.06.2005р.№247 : Настанова 42-3002-005-2005,

Наказ МОЗ України від 02.06.2005р.№247:

  • настанова 42-3002-002-2005
Якість лікарських засобів та медичної продукції

4.1

Застосовуються зареєстровані лікарські засоби

ЗУ 123/96-ВР

4.2

Застосовуються зареєстровані медичні вироби

ПКМУ №1497 від 09.11.2004

4.3


Використовується зареєстрована медична техніка

ПКМУ №1497 від 09.11.2004

4.4 

Наявний наказ суб’єкта господарської діяльності про призначення Уповноваженої особи, відповідальної за якість лікарських засобів

- наказ МОЗ від 16.12.2003 р. N 584

4.5 

Надані відомості про Уповноважену особу (прізвище, контактний телефон та форма зв'язку) до територіального органу Держлікінсспекції МОЗ за місцем здійснення діяльності

- наказ МОЗ від 16.12.2003 р. N 584

4.6

"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"

Вимоги ГСТ 42-22-2-85 


Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

«НВ» - не вимагається від підприємства /об’єкта, що перевіряється

«НП» - не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті

^

Розділ III Акта


Порушення вимог законодавства, виявлені в ході заходу державного нагляду (контролю)

N п/п 

НА1, вимоги якого порушено 

Детальний опис виявленого порушення 

реквізити норми 

позначення НА2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
1 Нормативний акт

2 Позначення НА має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Перелік нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки", тобто розділу VI Акта

^

Розділ IV та розділ V Акта


N п/п 

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

Нормативне обґрунтування 
1 

про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку 

  

  

  

  

п. 4 ст. 5 ЗУ N 877 
2 

посвідчення на перевірку та документи, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено 

  

  

  

  

п. 5 ст. 7, абз. третій ст. 10 ЗУ N 877 
3 

копію посвідчення на перевірку надано 

  

  

  

  

п. 5 ст. 7, абз. третій та шостий ст. 10 ЗУ N 877 
4 

перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) 

  

  

  

  

п. 12 ст. 4 ЗУ N 877; Наказ N 18 
^ Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку суб`єкта господарювання

N п/п 

Опис пояснень, зауважень або заперечень 

  

  
  

  
  

  
  

  ^

Розділ VI Акта


Даний Акт перевірки складено у 2-х екземплярах, один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі, що здійснив перевірку.

^ Підписи осіб, що брали участь у перевірці

_____________________________
посада 

________________
підпис 

__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові 

_____________________________
посада 

________________
підпис 

__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові 

_____________________________
посада 

________________
підпис 

__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові 

^ Примірник цього Акта перевірки отримано:

_____________________________
посада 

________________
підпис 

__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки ___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 
  1   2

Схожі:

Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconВ. о. Голови Державного комітету
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей І порядку контролю за додержанням...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconРозпорядження
Закону України «Про металобрухт», наказом Міністерства промислової політики України від 25. 02. 2003 року №14/65 «Про затвердження...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconНаказ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconНаказ про фонди нормативно-технічної літератури
Відповідно до видів діяльності підприємства, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconДо Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики 
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця 
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconНаказ про впровадження системи управління якістю дсту iso 9001-2001
Відповідно до видів діяльності підприємства, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconФармацевтичне право: аналіз ліцензійних умов провадження господарської...
Во-медичної токсикології та фармації, адвокат, С. І. Зброжек1, здобувач каф фармацевтичного права; 1-Інститут підвищення кваліфікації...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconПереливання крові (ПК) та кровозамінних
Показання І протипоказання для пк, методи пк, апаратура для пк, шляхи введення крові та її компонентів, види пк, ускладнення при...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconПереливання крові (ПК) та кровозамінних
Показання І протипоказання для пк, методи пк, апаратура для пк, шляхи введення крові та її компонентів, види пк, ускладнення при...
Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів iconРезультати перевірки суб’єктів господарської діяльності Івано-Франківської...
Франківській області було перевірено 116 суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють виробництво, оптову І роздрібну торгівлю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка