2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач
Скачати 280.28 Kb.
Назва2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач
Сторінка1/3
Дата конвертації20.05.2013
Розмір280.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
2013
ВПУ № 40
Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач[Використання інформаційно-комунікаційних технологій – потужний стимул у навчанні]

Робота присвячена використанню на уроці такого електронного навчального ресурсу, як мультимедійної презентації, яка дозволяє удосконалювати всі види пізнавальних мотивів, насамперед інтерес до знань, змісту і процесу навчання. Робота супроводжується презентацією у форматі Мicrosoft Office PowerPointЗміст:

Вступ……………………………………………………………….

3

1.

Електронні навчальні ресурси……………………………

4

2.

Мультимедійні презентації:


структура…………………………………………………..

6елементи……………………………………………………

7вимоги щодо створення…………………………………..

8переваги і недоліки презентацій………………………….

9поради до створення………………………………………

10демонстрація презентацій………………………………...

13ефективність використання………………………………

15пам'ятка…………………………………………………….

17

Висновки……………………………………………………………

19

Список використаної і рекомендованої літератури……………..

20


Вступ

XXI століття - століття високих комп'ютерних технологій. Сучасний учень живе в світі електронної культури. Змінюється і роль вчителя в інформаційній культурі - він повинен стати координатором інформаційного потоку. Отже, вчителю необхідно володіти сучасними методиками та новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з учнем.

Великий російський педагог і вчений Костянтин Дмитрович Ушинський писав так: "Дитяча природа вимагає наочності". І це дивно вірно для сьогоднішніх учнів, які з самого раннього віку розвиваються в умовах нового інформаційного середовища. Повсюдне використання телебачення, Інтернету, комп'ютерних програм, сформувало новий тип сприйняття інформації, яку називають "екранною культурою". Для сучасного учня підручники або пояснення вчителя на уроці втрачають своє колишнє значення, що призводить до зниження інтересу до процесу навчання. Традиційні джерела отримання інформації стали анахронізмом, морально застаріли.

Стало очевидним, що, використовуючи тільки підручники, методичні посібники та власні пояснення, якими б великими, різнобічними і повними вони не були, вирішити цю проблему неможливо, слід формувати і розвивати різні компетентності учнів, в тому числі пізнавальні, комунікативні, соціальні, розвивати інформаційну і дослідницьку культуру моїх учнівОдин чоловік пристав до Аристотеля з нудною і довгою розповіддю. Нарешті він запитав філософа, який мовчав увесь час: "Я не втомив тебе?" На що той відповів: "Ні, я не слухав". "Заговори так, щоб я тебе побачив", - запропонував йому Аристотель

Одночасний вплив на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50%) того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації.

Метою моєї роботи в останній час стало створення електронних навчальних ресурсів.

Електронні навчальні ресурси (ЕНР) – навчально-методичні матеріали в електронній формі, які використовуються для організації та проведення занять у навчанні. До них відносяться:

 • електронні конспекти лекцій;

 • повнотекстові електронні версії навчально-методичних посібників;

 • повнотекстові електронні версії наукових та науково-методичних видань, які використовуються в навчальному процесі;

 • віртуальні лабораторні роботи та тренажери;

 • мультимедійні матеріали (відео, аудіо записи, анімації і т.д.)

ЕНР можуть передаватися учневі як на твердих носіях (компакт-диски) так і за допомогою мережевих технологій.

Сучасне навчання неможливо уявити без технологій мультимедіа, яка включає в себе сукупність комп'ютерних технологій, що одночасно використовують кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, фотографію, анімацію, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід, тобто у всіх відомих сьогодні формах. Тут ми маємо дві основні переваги - якісну і кількісну. Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним поданням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедійне середовище багато вище за інформаційною щільністю «краще один раз побачити, ніж мільйон разів почути». Мультимедійні уроки, таким чином, найбільш оптимально і ефективно відповідають триєдиній дидактичній меті уроку:

 • Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.

 • Розвиваючий аспекті розвиток пізнавального інтересу в учнів, вміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів.

 • Виховний аспект: виховання наукового світогляду, вміння чітко організувати самостійну та групову роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги.

Дуже важливими і актуальними стають питання про методи, прийоми, технології організації освітньої діяльності, спрямовані на застосування мультимедіа.

Методи і прийоми використання мультимедіа на уроці різні, але при їх впровадженні ми виконуємо єдине завдання: зробити урок цікавим. Перевагою таких уроків є підвищення якості навчання за рахунок новизни діяльності.
Мультимедійна презентація служить не тільки для піднесення знань, але і для їх контролю, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, отже успішно виконує дидактичні функції.
Використання презентацій у навчальному процесі забезпечує можливість:

 • дати учням більш повну, достовірну інформацію про досліджувані явища і процеси;

 • підвищити роль наочності в навчальному процесі;

 • задовольнити запити, бажання та інтереси учнів;

 • економити навчальний час, ніж при роботі у класної дошки.

За допомогою презентацій ефективно вирішуються дидактичні і виховні завдання. Особливо:

 • при вивченні нового матеріалу, пред'явленні нової інформації;

 • при закріпленні пройденого, відпрацювання навчальних умінь і навичок;

 • при повторенні, практичного застосування отриманих знань, умінь навичок;

 • при узагальненні, систематизації знань.

На етапі пояснення нового матеріалу варто подбати про те, щоб презентація не стала заміною вчителя і класної дошки, а щоб у презентації були унікальні факти, які не можна пояснити словами або продемонструвати іншими засобами.

Наприклад, відео-, аудіозаписи виступів учених, експериментів і т.п. При поясненні нового матеріалу на уроці вчитель може використовувати предметні колекції (ілюстрації, фотографії, портрети, відеофрагменти досліджуваних процесів і явищ, демонстрації дослідів, відеоекскурсію), динамічні таблиці та схеми, інтерактивні моделі, символьні об'єкти, проектуючи їх на великий екран за допомогою LCD-проектора. При цьому істотно змінюється технологія пояснення - вчитель коментує інформацію, що з'являється на екрані, за необхідністю, супроводжуючи її додатковими поясненнями, прикладами і записами біля дошки.

На таких уроках бажано присутність презентації, але при її створенні необхідно спиратися на наступні дидактичні принципи:

 • науковості;

 • наочності;

 • доступності;

 • системності та послідовності;

 • свідомості і активності;

 • міцності;

 • зв'язку теорії і практики;

 • інтерактивності;

 • індивідуалізації;

 • перманентності комплексного сприйняття інформації.

Метою і результатом застосування презентації як складового компонента дидактичної структури уроку є формування в учнів знань, умінь і навичок.
Мультимедійна презентація являє собою поєднання комп'ютерної анімації, графіки, відео, музики та звукового ряду, які організовані в єдину середу. Як правило, мультимедійна презентація має сюжет, сценарій та структуру, організовану для зручного сприйняття інформації. Динамічний візуальний і звуковий ряд дозволяють донести інформацію в наочній формі, що легко сприймається.

Відмітною особливістю мультимедійної презентації є її інтерактивність, тобто створювана для користувача сучасними комп’ютерними засобами можливість взаємодії із мультимедіа зображенням.

Мультимедійна презентаціяце сучасний високотехнологічний спосіб донести інформацію до учнів. Це інформаційний інструмент, що дозволяє користувачеві активно взаємодіяти з ним через меню управління. Структура мультимедійних презентацій: Як правило, мультимедійна презентація складається з 2-х частин:

 • мультимедійного ролика;

 • інформаційної частини.

Як показує досвід, таке поєднання є найбільш ефективним.

Перша частина - мультимедійний ролик, покликаний донести основну інформацію, підготувати користувача до сприйняття інформації. Ролик може бути частково інтерактивним - в цьому випадку користувач може впливати на хід сюжету ролика.

Друга частина - повністю інтерактивна, містить повну інформацію про об'єкт вивчення.

Що ж таке мультимедійна презентація? Сьогодні ми спробуємо розібратися з мультимедійними презентаціями, які стають все більш популярними.

^ Мультимедійні презентації можуть мати різні властивості і вигляд залежно від цілей, які необхідно досягти з використанням тієї чи іншої.
Елементи мультимедійної презентації

Мультимедійна презентація відрізняється від стандартної тим, що вона, як правило, містить комбінації наступних основних елементів:

 • Відео.

 • Аудіо.

 • 3D-моделі.

 • Рисунки, фотографії.

 • Текст.

 • Анімація.

 • Навігація.

Дані елементи можуть бути представлені в абсолютно різних комбінаціях. Які то з представлених елементів можуть бути відсутніми і це цілком нормально.

Також мультимедійна презентація може бути інтерактивною, в даному випадку, користувач який переглядає презентацію, може якимось чином впливати на відображуваний в той чи інший момент матеріал. Наприклад, при перегляді презентації присутнє меню, по якому можна клікати, для переходу до різних розділів презентації або існує опція зміни мови презентації.

Мультимедійні навчальні презентації призначені для допомоги викладачеві і дозволяють зручно і наочно представити матеріал. Застосування навіть найпростіших графічних засобів є надзвичайно ефективним засобом.

Майстерно зроблена презентація може привернути увагу учнів і пробудити інтерес до навчання. Однак не слід захоплюватися і зловживати зовнішньою стороною презентації, пов'язаної зі спецефектами. Якщо перестаратися, то знизиться ефективність презентації в цілому. Необхідно знайти баланс між подаваним матеріалом і супроводжуючими його ефектами. Це правило справедливо для всіх мультимедійних презентацій взагалі, але особливо: для навчальних презентацій.

При створенні навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, загальнодидактичні принципи і методи проведення уроку, а з іншого, максимально використовувати можливості, які надають нам програмні засоби телекомунікаційної мережі і сучасних інформаційних технологій. Необхідно чітко дотримуватися поставленим дидактичним і пізнавальним цілей і завданням, оскільки мультимедіа - це всього лише засіб реалізації дидактичних завдань.

Іншими словами, успішність проведення уроку з використанням мультимедіа залежить від якості використовуваних матеріалів і конструкторських умінь педагогів. Тому педагогічна, змістовна організація мультимедійних презентацій (як на етапі проектування презентації, так і в процесі його використання) є пріоритетною. Звідси важливість концептуальних педагогічних положень, на яких передбачається будувати сучасний урок з використанням мультимедійних презентацій. Інструмент цей настільки потужний, що разом з ним приходять в школу нові методи і форми навчання.

При використанні мультимедійних презентацій необхідно враховувати наступні вимоги:

 • Роль і місце презентації на даному уроці, на даному етапі уроку.

 • Мотивація - необхідна складова навчання, яка повинна підтримуватися на протязі всього уроку. Велике значення має чітко визначена мета, яка ставиться перед учнями. Мотивація швидко знижується, якщо рівень поставлених завдань не відповідає рівню підготовки учня.

 • Постановка навчальної мети і навчальних завдань з використанням презентації.

 • Подача навчального матеріалу. Ефективність впливу навчального матеріалу на учнів.

 • Максимальне залучення учнів в активну діяльність на уроці.

Хочу відразу зазначити, що презентації в жодному разі не можна вважати панацеєю, і їх використання виправдане далеко не для кожної теми і кожного заняття.

Але ж ще багато педагогів практично не застосовують мультимедійні навчальні презентації. Звичайно, це пов'язано з цілою низкою об'єктивних причин: необхідно дороге устаткування - мультимедійний проектор, хороший комп'ютер ... Хоча часто проектор є, але він припадає пилом десь на полиці. І з одного боку це пов'язано з невмінням поводитися з технікою, а з іншого - упередженням проти використання мультимедійних презентацій. Безсумнівно, проти їх використання деколи висуваються цілком обґрунтовані аргументи. Але якщо відповідально підходити до створення презентації, то багатьох проблем можна уникнути, а переваги вигідно використовувати.

Спочатку про
  1   2   3

Схожі:

2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconМетодичні рекомендації на допомогу студентам. Запорізький педагогічний коледж, 2010 р
...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconДосвіду
Об’єкт досвіду: Фурман Василь Антонович, 1973 року народження, освіта – вища педагогічна; посада – викладач української та іноземної...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconР ашкевич Марина Василівна
Рашкевич Марина Василівна, викладач трудового навчання з методикою викладання Запорізького педагогічного коледжу, викладач вищої...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconВиди несправностей лебідок та засоби їх усунення
Ровеньківського професійного ліцею, викладач спецпредметів гірничого профілю, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист, кандидат...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconМетодичні розробка уроку Підготувала Гриневич Тетяна Олександрівна,...
Мета: Ввести поняття логарифмічної функції, її властивості, формувати вміння будувати графік логарифмічної функції
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconПрограми з читання, української мови, математики для 1-10 класів...
Латна Т. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Пономарьова Л. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Коваленко Т. Г....
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconДосвід удосконалення організації навчального процесу по заочній формі...
Викладач завжди займає центральне місце в навчально-виховному процесі. Особливо велика педагогічна майстерність вимагається від викладачів,...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconДо складу рмо вчителів історії та правознавства входить 39 вчителів....
Звання «Вчитель методист» -1, «Старший вчитель» З. У 2010—2011 н р атестовано 6 педагогів( спеціаліст вищої категорії —З, ii—1),...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconРозклад державної підсумкової атестації в 4 класі Чубарівської зош...
...
2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач iconПоєнко Оксана Миколаївна
Кдпу ім. Драгоманова, 1991-1996рр.; практичний психолог, викладач психолого-педагогічних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка