Уроку
Скачати 165.63 Kb.
НазваУроку
Дата конвертації20.05.2013
Розмір165.63 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок


ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ КУРСУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

5-9 класи

Інтерактивні методи навчання – це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі навчальної активної гри (ігрове моделюванні явищ, «проживання ситуацій» тощо).

Існує така класифікація ігор за різними ознаками:

 1. Навчальні, тренувальні, узагальнювальні.

 2. Пізнавальні, виховні, розвивальні.

 3. Репродуктивні, продуктивні, творчі.

Структура гри: ігрова задумка, правила гри, ігрові дії, дидактичні завдання, обладнання, результат гри.

Найбільш поширеними навчальними іграми є:

а) змагання (КВК, турнір, вікторина);

б) імітація (суд, ток-шоу, аукціон, драматизація).

Також найбільш поширеним та актуальним напрямком навчання є проектний метод. Проектна діяльність учнів основної школи полягає у виконанні предметних проектів. Теми робіт пропонує вчитель, потім разом з учнями теми доповнюються та розширюються, якщо це необхідно (за побажанням учнів). Вчитель має звернути увагу на рівень пізнавальної активності конкретної групи учнів, та спростити завдання, якщо того вимагає рівень підготовки школярів.

Пропоную варіанти інтерактивних методів роботи з учнями на уроках курсу «основ здоров’я» для 5-9 класів.


п/п


Клас


Тема уроку


Мета уроку

Інтерактивні

методи навчання


Уривок з уроку

1.

5

Вплив на здоров’є підлітка тютюнового диму

Сформувати негативне ставлення до тютюнових виробів – шкідників здоров’я людини.

1.Ігри-криголами: «дві правди, одна неправда»;

2.«казка».

Етап систематизація та закріплення отриманих знань:

1.Учитель пропонує учням скористатися червоними картками, коли утвердження вчителя несе неправдивий характер на їх думку. Наприклад: «тютюнопаління має для людини значення: а) шкідливо впливає на легені, б) призводить до ракових захворювань; в) задоволення та втіха.

2.Або, вчитель зачитує початок казки про підлітка, котрий попав у долину тютюнових виробів. Після чого пропонує висловити враження підлітка, та його ймовірні дії у цій долині.

2.

6

Вплив алкоголю на підлітковий організм

Сформувати негативне ставлення до вживання алкоголю

1.Ігри-криголами – «Сніжний ком», «мій новий сусід не вживає алкогольні вироби, тому, що…»,

2. Мозковий штурм,

3. Кейс-метод


Етап актуалізації та мотивації навчальної діяльності:

1.Учитель пропонує учням вправу «сніжний ком», в якому кожен учень має по одному слову виразити своє ставлення до алкоголю, на основі здобутих раніше знань про це пагубну пристрасть.

^ Етап вивчення нового матеріалу.

2.Учитель пропонує учням скориставшись роздатковим матеріалом відповісти на проблемне запитання «Чому люди починають вживати алкоголь?», вступивши у дискусію з учителем та іншими учнями класу.

^ Етап систематизації та узагальнення вивченого матеріалу:

3.Учитель пропонує учням схему ключовою фразою котрої є фраза «Я ніколи не вживатиму алкоголь, тому що:..». Учні мають давати багато відповідей, висловлюючи своє ставлення, після чого разом з учителем аналізувати схему загального ставлення.

3.

7

Причини вживання наркотичних речовин підлітками. Попередження наркотичної залежності

Сформувати у учнів поняття «наркотична залежність», та її шкідливий вплив на формування фізичного, соціального, психологічного ті духовного здоров’я підлітка

1.«Сніжний ком»,

2. Мозковий штурм»,

3. «Займи позицію»,

4. «Карусель»

5. «Світлофор»

Етап актуалізації та мотивації навчальної діяльності

1. «Сніжний ком – учні по черзі називають негативні факти про наркотичні речовини»

2. «Мозковий штурм» - учні у довільному порядку відповідають на проблемне запитання «Чому тема вживання наркотичних речовин є актуальною на сьогоднішній день?»

Етап систематизації та закріплення вивченого матеріалу.

3. «Займи позицію» - учитель ставить проблемне запитання «Чому наркотична залежність руйнує молоде життя підлітка?»

4. «Карусель» - учні сідають на стільці у коло учитель презентує відео на якому змальовані уражені наркозалежностю. Після чого учні дають оцінку деградації людини, котра має пристрасть до вживання наркотиків.

5. «Світлофор» - учні отримують картки червоного, жовтого, зеленого кольору. Учитель ставить запитання, на які учні відповідають мовчки використовуючи тільки картки ( погоджуються – зелений, сумніваються – жовтий, категорично не погоджуються – червони). Приклад запитання: «чи можу я товаришувати із наркозалежним підлітком?»

4.

8.

Екологічна безпека

Сформувати у учнів поняття «екологічна безпека»

«Сніжний ком», «мозковий штурм», «займи позицію», проектний метод,.

На цьому уроці можна використати матеріали підручника, програми Сталого Розвитку «зелений пакет».

^ Етап систематизації та закріплення вивченого матеріалу.

Учням пропонується метод проекту, котрий дозволить цілісно спроектувати поняття екологічної безпеки, причини негативного впливу людини на зовнішнє середовище і зворотний зв’язок, висловити власну думку и вказати раціональні методи вирішення актуальної проблеми.

5.

9

ВІЛ та СНІД в Україні: шляхи захворювання та методи боротьби.

Сформувати розуміння взаємозв’язку між способом життя та страшними захворюваннями на ВІЛ та СНІД

1. «Сніжний ком»,

2. «Мозковий штурм»,

3. Проектний метод

4. «Свічка»

Етап актуалізації та мотивації опорних знань та вмінь учнів.

1. «Мозковий штурм»: учням пропонується відповісти швидко на по черзі на проблемне запитання: «Чому ВІЛ/СНІД – це чума ІІ сторіччя?»

2. «Сніжний ком»: Учні один за одним називають правдиві та неправдиві факти про шляхи передачі захворювання.
^ Етап систематизації та закріплення вивченого матеріалу.

3. Проектний метод: учитель ділить учнів на дві групи, після чого ставить два проблемних запитання: 1). Чому захворювання на ВІЛ та СНІД це в більшості випадках наслідок ведення неналежного способу життя?

2). Чому толерантне ставлення до людей з ВІЛ-статусом, та хворих на СНІД – це необхідна позиція кожного громадянина?

Етап підсумків уроку:

4. «Свічка» - учитель організує коло, дає одному з учнів та пропонує висловити своє ставлення до людей хворих на ВІЛ/СНІДМайстер – клас

^ «ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ»

«Вчитель має бути артистом, художником,

палко закоханим у своє діло»

А.П.Чехов

План організації роботи майстер-класу

 1. Вступне слово

 2. Візитна картка

 3. Знайомство «Анкета успіху»

 4. Профессіограма – «Я сучасний учитель біології»

 5. Розкриття теми: емпаурмент-педагогіка – метод впровадження принципів сталого розвитку.

 6. Знайомство із проектною діяльністю, одним із методом реалізації емпаурмент – педагогіки.

 7. Аутотренінг

 8. Вправа: «Дерево рішень»

 9. Рефлексія

 10. Завершення майстер-класу

Пояснення:

 1. Привітання автора, побажання успіху

 2. Ведучий майстер-класса дає коротеньке резюме

 3. Знаймство


^ АНКЕТА УСПІХУ

Аналіз анкети – «Мікрофон».

Таким чином я визначила і свою формулу успіху. Це АРТИСТИЗМ І СТИЛЬНІСТЬ.

Це допомогло завоювати авторитет серед учнів і наблизитись до довершеності «сучасного вчителя біології». Моя професіограма визначається 4 сталими критеріями, та двома тими котрі змінюються, але на сьогоднішній день надихають мене на саморозвиток.


 1. Вправа «Професіограма»

 2. Знайомство з проблемою

Ціль сталого розвитку – допомогти учням прийняти такі цінності, розвинути такі знання та вміння, котрі дозволять у подальшому обирати індивідуальні та колективні рішення локального і глобального характеру для покрашення якості життя без погрози для майбутнього планети. Це не перевантаження учнів вивченням додаткового матеріалу, а розробка таких вправ, котрі формують особистість школяра на засадах сталого розвитку. Як організувати свою методичну діяльність у цьому напрямку?

Найбільш вправним методом є «емпаурмент – педагогіку». «Емпаурмент» - внутрішня сила, натхнення, котрі спонукають людину до дії. Емпаурмент-педагогіка, це педагогіка в дії і для дії.

Як сказав Конфуцій: «Що я чую – те забуваю, що бачу – те запам’ятовою, що роблю те розумію.

Емпаурмент-педагогіка активізує пізнавальну діяльність кожного учня.

6. ». Проект:

 • передбачає відображення реальних інтересів учнів;

 • «самодіяльність»;

 • робота в группі:

Лідер-організаторвиконавецьекспертдослідникОформлювач

 • вільний вибір навчальної ділянки;

 • включення всіх суб’єктів у пошуково-дослідницьку роботу;

 • систематичне відслідковування результатів роботи ( початкових – проміжних – кінцевих)

 • фіксований час.

Кожен проект складається з трьох частин:

 1. планування;

 2. науково-пошукова робота;

 3. захист проекту.


7.Аутотренінг

Щоб урок нам розпочати,

Треба голосно сказати:

Я – розумна та активна,

Я - кмітлива та сумлінна!

Я отримаю дванадцять

Треба трішки постаратись!

 1. Вправа «Дерево рішень»

Для моїх учнів найбільш складність викликає саме планування проекту, розподіл діяльності за обов’язками. Тому я пропоную вам зараз об’єднатися в групи для виконання планування проекту на тему «Тип Членистоногі». Оберіть собі один з трьох класів: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. А розподілити обов’язки вам допоможе вправа «Веселі кольори». (роздати кольорових метеликів, учасники групи обирають собі колір. За таким чином розділяються обов’язки:

Жовтий – лідер;

Зелений – оформлювач;

Синій – виконавець;

Блакитний – дослідник;

Червоний – експерт).

Шановні учасники, вам необхідно за скласти план свого проекту. Та вказати хто і на якому етапі роботи виконуватиме свій обсяг роботи. На складання плану вам надається хвилини. Слідкуйте за пісочним годинником, він активізуватиме вашу діяльність.

 1. Дидактичне пано з метеликами

 2. Завершення майстер-класу відбувається шляхом побажань професійного зросту, здоров’я, любові, щастя, удачі та педагогічного майстерства.


^ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

НОВІКОВОЇ МАРИНИ ОЛЕГІВНИ
^ ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ

КОМПЛЕКС “КОРН”
Чому я вважаю впровадження принципів сталого розвитку актуальною проблемою?
Практично будь-яка з гострих проблем сьогодення, що стосується без винятку життєвих інтересів людини, так чи інакше пов’язана зі станом довкілля.

Науково технічний прогрес, інноваційні технології не здатні подолати загрозу екологічної катастрофи, що нависла над людством. Ми потребуємо нової філософії, нового напряму навчання наших учнів – майбутньої компетентної, розвиненої, цілеспрямованої молоді. Проблеми нестатку екологічного виховання вирішуються на уроках з вивчення дисциплін природничого циклу. Та особлива увага приділяється предмету біології.
Чому я вважаю доцільним впровадження принципів сталого розвитку?

Я, як молодий учитель, постійно навчаюся та здобуваю нові знання, перебуваю у творчому пошуку, тому мої пріоритети у викладанні біології час від часу змінюються. На даному етапі мене зацікавив механізм впровадження принципів сталого розвитку, який базується на ємпаурмент-педагогіці («емпаурмент» - пробудження в людині внутрішньої сили і натхнення до дії). Мені імпонує педагогіка, яка надихає учнів на дії.

За рішенням Ради ЮНЕСКО з 1 січня 2005 року оголошено Десятиріччя (Декаду) освіти для стійкого розвитку (2005-2014). У березні 2005 року Україна стала однією з 55 країн, які підписали документ ООН «Стратегія освіти для стійкого розвитку».

Не дивно, що уроки біології в школі в системі сталого розвитку є одними з найважливіших, та водночас важких в опануванні. Однак, саме вони допомагають учням сформувати вірну екологічної позицію. Майстерність вчителя полягає в тому, щоб створити відповідні умови для розвитку у учнів моральних, соціальних, культурних якостей.
Моя стратегія щодо розв’язання методичної проблеми.

В умовах світової стратегії сталого розвитку в галузі освіти є основні завдання, котрі націлені на формування обізнаної, компетентної особистості.

Намагаючись виконати означені завдання планую свою професійну діяльність за наступними напрямками:

- створення на уроках комфортної безпечної стимулюючої атмосфери, простору демократичного навчання, що збуджує та примножує творчі сили дітей;

- використання мною методів та процедур, що сприяють залученню пізнавальних ресурсів кожної особистості до діалогу, співпраці з урахуванням індивідуальних особливостей її стилю навчання;

- формування бажаних моделей поведінки учнів, адекватних стійкому розвитку, а не нагромадження знань.
Яким має бути процес навчання з використанням принципів сталого розвитку?

В здобуті освіти в сучасній школі навчання не має бути звичайним та буденним, особливо, коли метою вчителя є формування з учнів розвиненої, інформованої компетентної особистості. Головне - це викликати у дітей зацікавленість проблемами сталого розвитку з першого уроку і намагатись підтримувати її протягом всього курсу навчання, перетворюючі звичайні уроки в рольові ігри, подорожі, маленькі бесіди, чи дисскуссії за круглим столом, інтерв’ю, тощо. Головне – це розуміння, що освіта сталого розвитку спрямована на навчання в дії і для дії, тобто оволодіння учнями усіма навичками, необхідних для того, щоб діяти для СР.
Як я організую навчальну діяльність на засадах освіти для стійкого розвитку

На початкових стадіях педагогічної діяльності з провадженням сталого розвитку, виникали: недостатня обізнаність учнів, небажання виконувати творчі домашні завдання, відсутність жаги до навчально-пошукової роботи. Звичайно – це стало проблемою, яку потрібно було вирішувати, задля забезпечення подальшого результату.

Стало зрозумілим, що ефективність такого навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі «методів навчання, а також від активізації вчителя й учнів, спрямовані на розв’язанні навчально-виховних завдань».

Таким чином я прийшла к тому, що маю в своїй діяльності використовувати модель співпраці. Спонуканням дій виступає дослідження власних звичок, власного стилю життя. Таке дослідження в емпаурмент-педагогіці називається «аудитом» (самостійне дослідження дитиною власного стилю життя, здійснюване за допомогою спеціальних завдань). Результати аудиту – це спосіб оцінювати дискусію, учнівське обговорення, ввести учнів у тему. Тільки щось здійснивши, учень може щось зрозуміти, а потім щось змінити.

Я хотіла, щоб рефлексійно, в результати пошуково-експериментальної діяльності, учні ставили перед собою питання: «Яким є мій вплив на довкілля?», «Які мої дії є розумними?», «Що в моїй діяльності несе користь не тільки іншим, планеті, а і мені»?

Поступово, крок за кроком, учні переходили з одного етапу навчання до іншого. З цих етапів, кроків і склалися цикли навчання всередині окремих тем:

 1. початок, положення на старті – перші виміри (початковий аудит);

 2. постановка цілей (чого вони хотіли б досягти);

 3. формування плану дії;

 4. реалізація плану;

 5. виміри на фініші – підсумковий аудит;

 6. перевірка результатів, оцінка власних дій.
Вісім ключових принципів, якими я користуюсь для створення умов навчання в системі принципів сталого розвитку.

Результати моєї діяльності
1.Чітка зосередженість (фокус) усього курсу, всієї навчальної діяльності і кожного окремого уроку, з одного боку, на прийняття індивідуальних рішень кожним учасником навчання, а з іншого, - на потребах людства в планетарному контексті.

Результат: учні поступово перетворювались на активних суб’єктів навчання, рішення учнів та їхні дії формувалися на принципах на тільки індивідуальної користі, а і користі для майбутнього людства.

2.Відбір окремих тем та матеріалу відповідно до найбільш актуальних, зрозумілих проблем, які визначають сталий розвиток і, з іншого боку, викликають в учнів інтерес, а з іншого – є предметом їхньої турботи, пошуку особистих і колективних шляхів їх вирішення.

Результат: кожен учень відчув певний інтерес до теми, сформував свою особисту думку, щодо актуальності вивчення теми, тим самим активізував свою проектну діяльність.

3.Систематична постановка учнями і вчителем проблемних запитань. Під час навчання запитань має бути більше ніж відповідей.

Результат: поставлені перед учнями запитання спонукали їх до відповідей, неперервного пошуку, здобуття додаткової інформації, чим формувався подальший інтерес до навчання у цьому напрямку;

4.Відкриття нового, дослідження, пошук інформації. Це стосується не тільки учня, а і вчителя. Не можна говорити про глобальні зміни у суспільстві, не володіючи таким матеріалом та аргументами, котрий не просто буде нести «ідею», а і покаже всі ймовірні складності, котрі є у реальному часі.

Результат: учні охоче приймають участь у різновидах діяльності на уроці, котрі пропонує вчитель, тому, що його обізнаність та компетентність стає для них прикладом.

5. Формування наміру, запрошення до постановки індивідуальних і групових цілей. На основі дослідження і виникнення бажання діяти учні формують наміри, проводячи в групах обговорення щодо обраних дій.

Результат: самостимуляція та посилення мотивації навчальної діяльності учнів.

6. Реалізація пробних ідей. Запрошення учнів до участі в експериментах на основі заздалегідь отриманої інформації основному матеріалу, та освіти сталого розвитку.

Результат: підвищення пізнавальної активності, формування мовної компетентності, інтересу до наукової діяльності.

7. Зворотній зв’язок. Оцінка дій та проектів в дискусіях та діалогах між вчителем, учасниками групи, загальнокласному обговоренні.

8. Запрошення вчителів - предметників для проведення інтегрованого уроку, з ціллю показання всебічності сталого розвитку.

Таким чином, явною стала активізація учнів до роботи в напрямку сталого розвитку, с кожним наступним уроком вони з більшим інтересом ставились до виконання навчальних вправ, домашніх завдань. Учні зацікавлені предметом, тим що вони роблять самостійно та презентують. Але існують і деякі труднощі: об’єктивність оцінювання один одного, науковість викладання, проблеми синтезу матеріалу, над котрим вони працюють. Та практика показує, що невпинна праця забезпечує необхідний результат і дуже скоро ніякі труднощі не стануть в перешкоді формування глобального екологічного мислення, ступаючи маленькими кроками, роблячи перші зусилля.п/п

Класс

Тема

Цель

Фрагмент урока

1.

7

«Вегетативне органы растений.»

Обобщить знания об анатомических и морфологических особенности, разновидностях и значение вегетавных органов растений.

Карточка «Цветок». (дается схема цветка с изображением: корня, стебля, побега, листьев). Таким образом, можно проверить не только знание основного материала, но и проработать экологические моменты. Например, пусть учащиеся напишут рядом с частями цветка факторы абиотической и биотической природы, без которого физиологическая деятельность того или иного фрагмента невозможна. А также реакцию того или иного органа на результат негативной деятельности человека на ОС. Например: Корень – вода, почвенные питательные компоненты; загрязнение почвы – нежелательное подщелачивание и подкисление почвы, приводящее к увяданию растения в целом.2.

7

«Разнообразие, значение и охрана покрытосемянных растений»»

Обобщить и систематизировать знания полученные по теме «Покрытосемянные растения»

Изучая тему «Покрытосемянные» можно предложить учащимся творческую карточку «Ботаник», в которым им необходимо дать ряд нескольких ответов на несложные вопросы (рекомендация - проведение данного опроса должно проводиться в школьном дворе, предварительно после экскурсии учителя).

Ученик не срывая цветок должен дать устное мини-сочинение по плану:

- мое растение живет в…………….

- мое растение ……………………..(характерные черты: высота, цветение, плоды, запах, наличие коры и т.д.)

- мое растение очень важное потому, что ……..(она создает затемнение, очень красива, съедобная).


3.

7

Разнообразие, значение, охрана голосемянных растений»

Рассмотреть разнообразие голосемянных растений, методы охраны, значение.

Изучая тему «Голосемянные» и акцентируя внимание на сложном жизненном цикле этих растений и на их уникальном значении для планеты и, для человека в частности , можно в качестве воспитания презрительного отношению к браконьерству, дать учащемуся ель сделанную из бумаги и ученический клей. Предложите ученику по всем правилам показать схему вырубывания ствола ели. После того, как ученик отрежет верхушку ели, дайте ему клей и пусть он с помощью клея восстановит ель. Акцентируйте внимание, что на восстановление искусственной ели необходимо было затратить несколько минут, а на то, чтобы дать жизнь одному новогоднему древу уйдут долгие годы.
Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка