С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна
Скачати 347.68 Kb.
НазваС. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна
Сторінка1/4
Дата конвертації21.05.2013
Розмір347.68 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4
Управління освіти виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №16


С. М. Бондаренко

Використання ІКТ на уроках англійської мови

Кременчук – 2013


Бондаренко Світлана Миколаївнаdsc02861

вчитель англійської мови

Кременчуцької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №16

Стаж за фахом: 24 роки


До посібника увійшли поурочні плани (уроки-презентації) з програмних тем з використанням ІКТ у навчально-виховному процесі.

В розділі «Додатки» розміщені лексичний матеріал до уроків та граматичні правила в таблицях які допоможуть закріпити отримані знання учнів та раціонально використовувати час уроку.
Рецензент:

Ванжула Лілія Станіславівна - заступник директора Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №16

ЗМІСТ

Вступ 4

 1. Уроки-прeзентації:

 • Daily Routines.( 5 клас) 5

 • Some Interesting Facts About London. (6 клас) 7

 • The United Kingdom Of Grear Britain and Northern Ireland.

 1. клас) 11

 • The Earth Day. Ecological Problems. (9 клас) 14

 • My Impressions Of A Picture . (11 клас) 18

 • Family Relations. (11 клас) 21

 1. Додатки

 • Лексичний матеріал 25

 • Граматичний довідник 27

 1. Література 33


3
ВСТУП

У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як якісно нові засоби поширення та акумулювання знань.

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і старшій школі. У старших класах використання інформаційних технологій дозволяють розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т.д. В поєднанні з аудіозасобами дозволяє реалізовувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу.

Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках іноземної мови досить актуальна для розвитку особистості учня та формування в учнів наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та недоліки різних джерел інформації, вибирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати адекватні моделі і процедури вивчення і обробки інформації і т.д.
^ ФОМИ, ТЕХНОЛОГІЇ

Вибирається форма уроку іноземної мови (урок-презентація, урок-дослідження, віртуальна екскурсія, практикум, тематичний проект і т.д.).

Навчальні технології:

 • комп’ютерне навчання мови, програми;

 • офісні додатки (Word, Power Point, ect.);

 • Інтернет;

 • CD-ROM;

 • інтерактивна дошка;

 • DVD - програвач;

 • мобільні телефони;

 • усе електронне, що допомагає при вивченні.^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

- впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови;

- розвиток усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;

- володіння усним спонтанним мовленням;

- адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування;

- розвиток критичного мислення;

4
Урок-прeзентація.

^ Daily Routines

(до підручника О. Карп’юк «Англійська мова», 5 клас)

Мета: вдосконалювати мовні і мовленнєві навички; повторити активну лексику та граматику з теми (вживання структури Ittakesme…, прийменників місця); удосконалювати техніку читання, формувати вміння розповідати про власний розпорядок дня, давати поради; розвивати пам'ять, творчу фантазію, мовну здогадку, логічне мислення, взаємоповагу.

^ Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: презентація, мультимедійний проектор (для показу презентації), комп’ютер.

^ Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1.Greeting.

T. Good morning, children! I’m glad to see you. The topic of the lesson “Daily Routines”. (презентація, слайд1)

2. Aim.

Today we are going to discuss about pupils’ school life. Listen to a proverb: “There is time for work and time for play”. We are also revising our grammar: It takes me…,using the prepositions at, in, on in the sentences. By the end of the lesson you’ll be able to speak about your school day.

3. Check on Homework.
ІІ. Основна частина уроку

 1. Warming up.

Guess the Riddle. What is it?

It lives in a house . You can see it in a living room, a kitchen or a bedroom. Families wake up with it in the morning.

 1. a clock b) a computer c) a TV-set d) a phone

(презентація, слайди 2, 3)


It’s twenty past six. It’s six o’clock.It’s twenty to eight. It’s half past seven. It’s (a) quarter to eight.

2. Vocabulary Practice.

T. Listen to the sentences. Try to understand and translate them.

5

1. It takes me 5 minutes to get to work. 2. It takes me 10 minutes to wash and to work.

T. Answer my questions, using the model.

How long does it take you to wash / to have breakfast / to get to school / to do homework ?

P1. It takes me 5 minutes to get to work.

P2 , P3, …

3. Reading. (презентація, слайди 4,5)

1) Pre – Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Match.

On one o’clock, noon, night

In the morning, afternoon, evening

At Sunday, Monday, Tuesday

Бесіда про життя школяра. Учитель ставить запитання, учні відповідають на них у режимі T. – P1- P2 ...
c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\book42.jpg
2) Reading. Етап читання.

a) Читання тексту з метою розуміння основного змісту (презентація, слайд 6).

^ Read the story.

Complete it with the prepositions at, in, on

T. What is the text about?

б) читання тексту для отримання детальної інформації.

Now, read the text again more carefully.

3) Post – Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Короткий переказ тексту. Учні переказують текст ланцюжком.

б) Speak about your school day (презентація, слайд 6).

ІІІ. Заключна частина уроку

1. Homework.

2. Summarizing.

T. We have done lots of work today discussing pupils’ school life. Now read the

song and sing all together. Let’s sing This Is The Time I Go To School!”

(презентація, слайд 7, див.додат)

6

Урок- презентація.

^ Some Interesting Facts About London

(до підручника Л. Биркун «Наша Англійська», 6 клас)

Мета: активізувати лексичні одиниці в мовленні, практикувати вміння слухати та навички усного спілкування, письма, читання;

розвивати мовну здогадку, логічне мислення учнів;

виховувати в учнів повагу до країни, мову якої вивчають.

^ Тип уроку: комбінований урок формування лексичних навичок вивчаючого читання, вмінь читання та розвитку монологічного мовлення.

Обладнання: підручник, карточки із завданнями, карта ”The UK”, постер ”Sights of London”, презентація ”Sights of London”, мультимедійний проектор (для показу презентації), комп’ютер.
^ Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1.Greeting. Good afternoon, pupils! Sit down, please. How are you? Are you OK? What day/date is it today? Who is absent today?

2. Aim.

T. The theme of the lesson is “Some Interesting Facts About London”. At the lesson we’ll speak about the British culture and history, we’ll practice our listening, reading and writing skills. Today we’ll widen our knowledge about London and its sights. At the end of the lesson you’ll get to know some new information and you’ll be able to tell a lot of interesting things about London.

^ 3. Phonetic drill.

T. At first let’s train our pronunciation. Look at the screen (презентація ”Sights of London”, слайди 1-5). Listen to me and repeat after me.

Great Britain, London, the Thames, Big Ben, Buckingham Palace, Tower, the Tower of London, the Tower Bridge, Trafalgar Square, Cathedral, St. Paul’s Cathedral, Westminster, Westminster Abbey, Piccadilly circus, London Eye.

^ 4.Warming up.

T. What can you tell about these words? (What are they connected with?) these words are names of the London’s sights. Оpen your books Ex.11, p.104-105, and read it please. Now look at the posters and name all the sights you know. …….

OK! Now make up sentences with the words and try to explain what it is, e.g.

Great Britain is the European country (карта ”The UK”, презентація ”Sights of London” слайд 6) .

 1. London is … (the capital of GB).

 2. London stands on the river … (Thames).

7

 1. Big Ben is … (the clock tower) with a big bell.

 2. Buckingham Palace is … (the official residence) of the queen.

 3. Tower of London is … (museum) now.

 4. The Tower Bridge is the most famous … ( London’s Bridge)

 5. Trafalgar Square is the best-known … (square) in the city.

 6. St. Paul’s Cathedral is the most wonderful … (classical church).

 7. Westminster Abbey is the oldest … (royal church).

 8. Piccadilly circus is … (round). Six street meet there.

 9. London Eye is … ( an observation wheel).

II. Основна частина уроку.

1. Listening

T. I propose you to listen to the text about the London Eye. Be attentive, please! Tell me, what is: a wheel – колесо,an observation wheel – колесо огляду, a bird, a bird’s eye view – з висоти пташиного польоту, a capsule – капсула

(презентація ”Sights of London”).

^ London Eye

The London Eye is the world’s biggest observation wheel situated on the banks of the river Thames, in London, England. It gives visitors a wonderful bird’s eye view

of the whole of the city and the surrounding area.

The London Eye is 135 meters high. It has a diameter of 120 meters. It is made up

of 32 fully enclosed capsules. Each capsule can hold 25 people. It operates on continuous rotations lasting 30 minutes.

The London Eye was formally opened by the Prime Minister, Tony Blair, on the 31st of December 1999. But it was opened to the public in the year 2000. British

Airways, the world’s favorite airline, has sponsored the London Eye as a gift to the London skyline.
So, what is the London Eye? (An observation wheel). Listen to me and say if it is True or False.

2. True or False task

 1. The London Eye is the world’s smallest observation wheel. F

 2. It gives visitors a wonderful bird’s eye view. T

 3. The London Eye is 135 meters high. T

 4. It is made up of 35 capsules. F, 32

 5. Each capsule can hold 25 people. T

 6. The London Eye was formally opened by Queen in 2000. F

 7. But it was opened to the public in the year 1999. F, 2000


8

 1. The world’s favorite airline, British Airlines, has sponsored the London

 2. Eye as a gift to the London skyline. T

3. Writing. Listening.

T. Let’s write a little. Open your exercise-books. Your task is to complete the sentences (презентація ”Sights of London” слайд 7).

Complete the sentences.(Презентація ”Sights of London”)

 1. ____ is the world’s biggest observation wheel.

 2. It gives a wonderful _____ .

 3. The London Eye is ________ high.

 4. It is made up of _________.

 5. Each capsule can hold _________.

 6. The London Eye was opened to the public in ________ .

Key: the London Eye, bird’s eye view of London, 135 meters, 32 capsules,

25 people, the year 2000.

4. T. Now let’s try to tell about the London Eye. Look through the sentences. Do you remember what “Snowball” is? (The first pupil says the first sentence, the second pupil repeats the first sentence and says the next sentence and so on).

5. Relaxation.

6. Reading.

T. There are many places of interest in London and a lot of legends, customs and traditional ceremonies are connected with them.

Have you ever heard about the Ceremony of Keys? Can you describe this ceremony? Do you know what the Mall is?

Let’s read the text “It’s interesting to know” on pp.118-119 and find the answers.

 1. So, what is the Mall?

 2. When and where does the Ceremony of Keys happen?

 3. Describe the beginning of the ceremony.

 4. What is the conversation between the sentry and the Heardwarder?

 5. What legend is connected with the Tower?

 6. What river is called the noblest river in Europe?


ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Homework.

Your h/w will be to make up the questions to the quiz or to make the multiple choice test on the topic “Great Britain. London”. Let is consist of 10 questions but write them on a separate sheet of paper.

The additional task is to find any interesting information about the sights of London and GB (a short report).

9

 1. Summarizing.

1. A quiz. Today you’ve got some new and interesting information. Let’s have a quiz and check up your memory. Your answers must be quick.

 1. What is the capital of GB?

 2. Where does it stand on?

 3. What is Buckingham Palace?

 4. How many rooms are there in Buckingham Palace?

 5. What street connects Trafalgar Square and Buckingham Palace?

 6. What birds live in the Tower?

 7. Where does the Ceremony of Keys happen?

 8. What river is called “the noblest river in Europe”?

 9. What is Big Ben?

 10. What is the London Eye?

 11. How high is the London Eye?

 12. When was the London Eye opened?


3. Conclusion. Marks

You were good today. I’m satisfied with your work. Your marks are … .

The lesson is over. Goodbye.


10

Урок-презентація.
  1   2   3   4

Схожі:

С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconТема: «знайомство з англією, англійцями та англійською мовою»
Розробила вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи №105 – Лісічкіна Світлана Миколаївна
С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconУроки англійської мови
...
С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconВідділ освіти
Експериментальне вивчення використання методу проектів на уроках англійської мови в середній школі
С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconБондаренко Любов Михайлівна

С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconБондаренко Станіслав Васильович

С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна icon1953 рік – Бондаренко Анатолій Іванович – срібна медаль

С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconБондаренко Ю. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань. 2011

С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconУроках англійської мови
Впровадження інноваційних технологій, пошук ефективних форм І методів виховання
С. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук – 201 3 Бондаренко Світлана Миколаївна iconНа уроках англійської мови в початковій школі Виконала
На початковому ступені освіти відбувається становлення особистості молодшого школяра, виявлення І розвиток його здібностей, формування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка