Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області
НазваВисновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області
Сторінка1/9
Дата конвертації06.03.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
На освітянській ниві Шефер Людмила Михайлівна працює 38 років. З них - 26 років учителем початкових класів у Володимирівській загальноосвітній школі І - III ступенів.

Шефер Людмила Михайлівна - добросовісний та сумлінний вчитель, який наполегливо та систематично удосконалює свій фаховий рівень, намагаючись іти в ногу з часом. За період роботи зарекомендувала себе як здібний працівник, який добре володіє теоретичним матеріалом, методикою навчання та виховання учнів. Приділяє велику увагу розвитку логічного мислення школярів на основі власних спостережень. У своїй практиці широко використовує інноваційні форми та методи роботи на уроках.

Ерудована, обізнана з нормативно - правовими документами про школу. Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом перебування на курсах післядипломної педагогічної освіти, районних семінарах, роботи у шкільному та районному методичних об'єднань учителів початкових класів, широко займається самоосвітою.

Шефер Л.М. виважено підходить до вибору форм і методів проведення уроку. Використовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання, головну увагу звертає на структуру уроку, систематичне і міцне засвоєння учнями програмового матеріалу, урізноманітнює види самостійної роботи. В зв'язку з цим практикує диференційовані індивідуальні завдання, творчі самостійні роботи; вчить учнів працювати з підручником, довідником, додатковою літературою. Ефективно впроваджує в практику технології інтерактивного навчання. У своїй педагогічній діяльності Людмила Михайлівна широко використовує такі форми організації навчально – виховного процесу, які максимально зорієнтовані на особистість учня. Різні види навчальної діяльності реалізуються на різних етапах уроку, що дає змогу учням брати активну участь у навчальному процесі, виробляти вміння самостійно здобувати знання, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання на практиці.

Одночасно, реалізуючи навчальні, виховні та розвивальні завдання, вчитель прагне розвинути в учнів колективізм у роботі, товариську взаємодопомогу, організаторські навички й здібності, вміння міркувати, доводити, відстоювати свою точку зору. Людмила Михайлівна цікаво проводить позакласні заходи, в яких неодноразово приймала участь сама та залучала до цього й батьків своїх вихованців.

Учителька віддано любить свою професію, з повагою ставиться до школярів, вчить розуміть та любити рідне слово, Україну, свій народ. Її вихованці завжди відзначалися високими навчальними досягненнями та рівнем вихованості.

Шефер Людмила Михайлівна користується заслуженим авторитетом серед учнівського й учительського колективів та серед жителів села.
Директор школи В.Гаврилова

Висновок

про педагогічну та методичну

діяльність

учителя початкових класів

Володимирівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

Петрівського району

Кіровоградської області

Шефер Людмили МихайлівниШефер Людмила Михайлівна закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут у 1991 році. Має 38 років педагогічного стажу.Людмила Михайлівна досконало знає вимоги навчальних програм, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, методику викладання навчальних предметів. Успішно почала працювати над реалізацією проблеми: «Нестандартні підходи до проведення уроків та позакласних заходів у початкових класах».

Готуючись до уроків, вона використовує додаткову літературу, добирає цікаві творчі та індивідуальні завдання.З метою раціонального розподілу часу на уроці вчителька використовує коментовані вправи, роздатковий матеріал, наочні посібники, технічні засоби навчання.

Вже давно вона відмовилася від традиційного опитування учнів на початку уроку, а вдало поєднує процес вивчення нового матеріалу з виявленням знань, умінь і навичок, набутих учнем не лише на попередньому уроці, а й раніше. З метою забезпечення систематичного розумового розвитку дітей, виховання в них уміння вчитися Людмила Михайлівна добирає відповідні вправи самостійної роботи, які вимагають не механічної дії, простого відтворення вивченого, а спонукають учнів до логічних операцій. Для розвитку самостійності у навчанні вчителька формує в школярів такі якості, як: уміння спланувати й організувати свою роботу, ініціативність, оволодіння правильними прийомами роботи, навичками самоконтролю. Кожен урок, який проводить Шефер Л.М., приносить вихованцям багато нового, цікавого, збуджує інтерес до знань, прищеплює любов до творчої праці.Шефер Л.М. працює над виробленням в учнів таких навичок, які б готували їх для подальшої праці, вчить учнів умінню працювати, добирати найбільш доцільні засоби здійснення поставленої мети, вчить самостійно здобувати знання.

Виховуючи у школярів почуття колективізму, товариської взаємодопомоги, вчителька ефективно впроваджує в практику технології інтерактивного навчання: робота в парах, в малих групах, навчаючи – вчуся, акваріум, мозковий штурм тощо.

Людмила Михайлівна вчить учнів бути скромними, не переоцінювати свої досягнення, критично відноситися до результатів своєї роботи, бути акуратними і точними в усьому.Шефер Л.М. широко займається самоосвітньою діяльністю. Людмила Михайлівна є головою шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів.Людмила Михайлівна стабільно досягає значних успіхів у навчальному процесі, її учні, закінчуючи початкову школу, завжди підтверджують здобуті знання, навчаючись далі. Випускники школи, багаж знань яким заклала їхня перша вчителька, сьогодні продовжують навчання у вищих навчальних закладах. З них за останні 5 років - 7 стали студентами педагогічних університетів. Учні, першою вчителькою яких була Шефер Л.М., є постійними учасниками різноманітних конкурсів та ігор, демонструють свої знання на шкільних та районних олімпіадах з базових дисциплін.

2008 / 2009 н.р. - Манзюк Мар'яна ( 8 клас) здобула II місце на районній предметній олімпіаді з української мови;

- Ісак Олена ( 8 клас) здобула І місце на районній предметній олімпіаді з хімії і стала учасницею обласної олімпіади;

- Музиченко Лада (4 клас), Чокаль Анна (4 клас), Студзінський Владислав (4 клас), Мовчан Віталій (4 клас), Овсюк Юрій (8 клас), Коломієць Анастасія ( 8 клас), Мовчан Юлія (8 клас), Манзюк Мар'яна (8 клас), Гасанова Аліна (8 клас), Ісак Олена (8 клас) отримали на Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» сертифікати з добрими результатами;

- Гасанова Аліна (8 клас), Мовчан Юлія (8 клас), Манзюк Мар'яна (8 клас), Гума ненко Ігор (8 клас) отримали на Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» сертифікати з добрими результатами;

- Шнярук Карина (4 клас), Студзінський Владислав (4 клас), Мовчан Віталій (4 клас) отримали сертифікати Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок» в номінаціях «Рослини, що змінили цивілізацію», «Речовини навколо тебе».

2009 / 2010 н. р. – Мовчан Юлія (9клас) здобула І місце на районній предметній олімпіаді з трудового навчання і стала учасницею обласної олімпіади;

- Манзюк Мар'яна ( 9 клас) здобула ІІІ місце на районній предметній олімпіаді з української мови;

- Гуманенко Ігор ( 9 клас) здобув ІІІ місце на районній предметній олімпіаді з англійської мови.

- Овсюк Олег ( 9 клас) отримав перемогу на районному конкурсі «Інгулецька росинка» в номінації «Художнє читання»;

- Мовчан Віталій та Шнярук Карина ( 5 клас) отримали перемогу на районному конкурсі «Інгулецька росинка» в номінації «Дует».

Шефер Людмила Михайлівна не байдужа й до розвитку навчального закладу, в якому вона працює, до його іміджу. Тому вчителька із задоволенням дає відкриті уроки не лише для колег своєї школи, а й для вчителів усього району під час проведення семінарів - практикумів. Це невпинний трудівник педагогічної ниви, яка ніколи не задовольняється досягнутим, тому її досягнення у навчанні та вихованні школярів не залишилися непоміченими: за наслідками останньої атестації (2006 р.) Людмила Михайлівна отримала "вищу кваліфікаційну категорію" і звання «Старший вчитель».

Голова методичної ради школи Погорєла Т.М.

^ Опис

власного досвіду роботи

вчителя початкових класів

Володимирівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

Петрівського району

Кіровоградської області

Шефер Людмили Михайлівни

  Великому німецькому філософу ХІХ ст. Еммануїлу Канту належать досить багатозначні слова: „Два винаходи людини можна вважати найскладнішими: мистецтво управляти та мистецтво виховувати”. І сьогодні учителю, як нікому іншому, належить досконало володіти обома мистецтвами, щоб виховати інноваційну особистість учня: духовно багату, соціально адаптовану, фізично здорову, громадянина-патріота, „який розуміє своє значення у розбудові громадянського суспільства, бачить своє місце в ньому, самостійно обирає шлях, напрямок руху до сприйняття демократичних цінностей навіть у тому разі, якщо цей шлях буде тернистим.” 
Розвиток та становлення сучасної школи потребує постій­них новітніх методів та технологій у розв'язанні проблем на­вчання, розвитку та виховання підростаючого покоління.

Дітям з перших років життя постійно говорять, що бути найдуж­чим, найкращим, найрозумнішим — це запорука досягнення успіху в житті. Досить часто діти чують від учителя та батьків фрази, з яки­ми важко сперечатися: «Завжди будь гарним учнем», «Роби, як тобі говорять», «Ні, ти помиляєшся», «Ось яка відповідь є правильною», «Не роби помилок», «Якщо ти будеш добре вчитися, то обов'язково досягнеш успіху в житті». Поступово у дітей формується уявлення, що існує тільки одна правильна відповідь на яке-небудь запитання, а всі інші відповіді є неправильними. Таким чином, учні перестають обмірковувати запитання, як тільки знаходять відповідь, яку вчитель вважає правильною. Крім того, багато учнів переживають стрес через прагнення завжди давати правильні відповіді. Вони керуються не ба­жанням знайти правильну відповідь і відкрити для себе щось нове, а страхом помилитися. Страх покарання за помилки фактично зава­жає дитині вчитися. На жаль, наших дітей зазвичай більше хвилюють оцінки, ніж сам процес навчання. Проте, як показує практика, шкільні оцінки не визначають майбутнє дитини. Крім того, десь у шостому чи сьомому класі в учнів формується стійке переконання, що запам'ятати щось — це й означає навчитися, чогось. Невблаганне прагнення дея­ких учителів змусити учнів заучувати спірну, найчастіше недовідну, інформацію призводить до тогоу що процес мислення підмінюється запам'ятовуванням. Це дуже небезпечна підміна: людина гадає, що вона думає, а насправді тільки відтворює заучені відповіді.Дозволити собі помилитися нелегко. Коли страх помилок міцно укорінюється у свідомості людини, вона за звичкою реагує на свої про­махи так, що не дає собі можливості вчитися на своїх помилках. На­вчання — це процес дослідження невідомого, здійснення помилок, їх виправлення і пошуку правильних відповідей. Неможливо одразу зна­ти всі правильні відповіді, але необхідно знати, як їх шукати. Тільки відкриваючи для себе щось нове, людина здобуває знання. Школа — це чудовий шанс навчитися добувати інформацію. Уміння робити це швидко й ефективно,— навичка, що буде служити людині усе життя, незалежно від обраної нею професії.


Ще В. О. Сухомливський писав: «Дати дітям відчути ра­дість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їх серцях почуття гордості, власної гідності — це перша заповідь ви­ховання. В школі не повинно бути дітей, душу яких гризе думка, що вони ні на що не здатні.

Школа повинна бути місцем, де кожна дитина має бути прийнятою такою, якою вона є: зі своїми почуттями, думка­ми, проблемами, навіть невміннями і невдачами. Успіх у на­вчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися».

Сучасна школа ставить перед собою завдання не лише на­вчити учнів грамотно писати, читати і рахувати, а й вчитися самостійно працювати з додатковою літературою, реалізувати свій творчий потенціал, розвивати комунікативні можливості.

Прагнучи йти в ногу з часом, я зрозуміла, що необхідно докорінно змінити свої підходи до викладання в початкових класах. Поступово я дійшла висновку, що ефективність проведення уроків полягає у тісній співпраці вчителя та учнів, коли вони не просто працюють, а взаємодіють. Тому я вирішила розпочати роботу над проблемою: «Нестандартні підходи до проведення уроків та позакласних заходів у початкових класах».

Не відмовляючись від традиційних методів навчання, для реалізації поставленої мети я використовую інноваційні технології практично на всіх етапах уроку. Намагаюся вибудувати завдання таким чином, щоб простежувався ланцюжок від «цікаво» до «можу» і «це потрібно мені особисто».

Схематично моя система роботи виглядить так:
На етапі активізації пильну увагу приділяю мотивації навчання, щоб допомогти учням поновити попередні знання, пробудити їхню цікавість і спонукати до пошуку, позаяк «…важливими є методи навчання. Але не менш важливим є і сам учень як особистість, його потреби, особливості, внутрішні психологічні стани». Про це ж говорить і О.І.Пометун, коли порівнює мозок людини з комп’ютером, вважаючи, що і той, і інший треба «ввімкнути».

Я використовую:

- ігрові прийоми;

- прийом «Гронування» (можна застосовувати як у групі так і індивідуально)

Крок 1. Пишу центральне слово або фразу посередині аркуша паперу, на дошці або в зошиті.

Крок 2. Учні починають записувати слова та фрази, які спадають на думку з обраної теми.

Крок 3. Коли всі ідеї записані на папері (дошці), встановлюються там, де це можливо, зв'язки між поняттями.

Наприклад:- прийом «Кубування» (проводиться індивідуально, в парі, фронтально зі всіма учнями)

Крок 1. Виготовляю кубик з невеличкої коробки, з довжиною ребра 20-25 см.

Крок 2. Пишу на кожному боці кубика одну з таких вказівок: опишіть це, порівняйте це, встановіть асоціації, проаналізуйте це, знайдіть застосу­вання цьому, запропонуйте аргументи за або проти цього.

Крок 3. Проводю учнів крізь процес «кубування», пропонуючи їм виклас­ти на папері думки на запропоновану тему протягом 2—4 хвилин або зроби­ти це в усній формі.

Наприклад: ТЕЛЕВІЗОР

- вправа «Діаграма Вена»

Крок 1. Об'єдную учнів в пари і даю завдання.

Крок 2. Прошу дітей проаналізувати отриману інформацію і запов­нити діаграму Вена.

Крок 3. Для цього діти будують два або більше великих кола, які част­ково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється спільний простір.

Крок 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставляння ідей.

Крок 5. У центральному секторі записуються спільні ознаки для обох елементів.На етапі усвідомлення, безперечно, головну роль відіграє робота, де учні конструюють чи усвідомлюють нове знання. Поєднують нове з тим, що вже знайоме, і, таким чином, розширюють одержані знання.

- вправа «Ажурна пилка»

Діти повинні бути готовими працювати в різних групах.

Крок 1. Кожна домашня група отримує завдання, вивчає його та обгово­рює свій матеріал.

Крок 2. Розподіляються ролі в групі: секретар (веде записи), доповідач (ста­вить запитання щодо змісту матеріалу або доповідає про результати роботи групи), спікер (головуючий), секундант (стежить за часом).

Крок 3. Об'єдную дітей в експертні групи. В експертних групах діти ста­ють експертами з тієї теми, що вивчалась у домашній групі.

Крок 4. Кожен учень по черзі за визначений час має донести інформа­цію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію від представни­ків інших груп.

Крок 5. Діти повертаються до домашніх груп, де діляться інформацією, яку отримали від членів інших груп.

Крок 6. Виробляються спільні рішення та висновки.

- вправа Метод «ПРЕС» (учні вчаться дискутувати, аргументувати свої думки)

Крок 1. Роздаю учйям матеріали, у яких зазначено чотири етапи ме­тоду «ПРЕС»:

• Позиція: «Я вважаю, що...»;

• Обгрунтування: «...тому що...»;

• Приклад: «...наприклад...»;

• Висновки: «Отже, (тому) я вважаю...».

Крок 2. Пояснюю учням кожний етап методу «ПРЕС»:

1) Діти висловлюють думку, пояснюють, у чому полягає їх точка зору.

2) Пояснюють причини появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази.

3) Наводять приклади, додаткові аргументи на підтримку своєї позиції, називають факти, які демонструють їхні докази. ,

4) Узагальнюють свої думки.

- вправа Займи позицію (корисна для роботи з дискусійними питаннями та проблемами)

Крок 1. Пропоную учням дискусійне питання і прошу їх визна­чити власну позицію щодо цього питання.

Крок 2. Пишу три плакати: За. Проти. Не знаю. Оголошую проблемне питання. Наприклад: Потрібно заборонити полювання на звірів.

Крок 3. Дітям стають біля плаката, який вони обрали.

Крок 4. Я вибираю кількох учнів і прошу їх обґрунтувати свою по­зицію або пропоную всім, хто поділяє одну й ту саму точку зору, обговорити її й виробити спільні аргументи на її захист, застосувавши метод «ПРЕС».

Крок 5. Після викладу різних точок зору я запитую, чи не змінив хто-небудь з дітей думки і чи не хочуть вони перейти до іншого плаката. Пропоную учням перейти й обґрунтувати причини свого переходу.

Крок 6. Прошу учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони..

ЗА

НЕ ЗНАЮ

ПРОТИ


- вправа Добре — погано (застосовується для розгляду проблеми з різних точок зору)

Крок 1. Оголошую дітям предмет, проблему, питання для обговорення.

Крок 2. Прошу дітей розглянути цей предмет з різних точок зору: на­звати гарні та погані сторони.

Крок 3. Діти складають таблицю «Добре — погано» та аргументують свої відповіді.

Наприклад: після опрацювання тексту «Кішки у житті людей» можна розглянути дві точки зору й виявити проблеми.

Кішка для людини

Добре

ПоганоЛюдина для кішки

Добре

Погано

- вправа Навчаючи — учусь (використовується під час вивчення нового матеріалу або під час узагальнення й повторення вивченого)

Крок 1. Об'єдную дітей у групи по 4 особи.

Крок 2. Підготовляю картки з фактами, що стосуються теми уроку, по од­ній на кожного учня.

Крок 3. Роздаю по одній картці кожному.

Крок 4. Протягом кількох хвилин учні читають інформацію на картці. Перевіряю, чи розуміють вони прочитане.

Крок 5. Пропоную їм ознайомити зі своєї інформацією членів групи.

Крок 6. Учень може одночасно говорити тільки з однією особою. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформа­цію від іншого учня. Протягом відведеного часу треба забезпечити спілку­вання кожного учня з максимальною кількістю членів групи для отриман­ня якомога повної інформації.

Крок 7. Після завершення вправи учні розповідають отриману інфор­мацію.

Крок 8. Аналізую та узагальнюю отримані дітьми знання. Відповіді можна записати на дошці.

На етапі рефлексії найчастіше пропоную:

- створити сенкан;

Крок 1. Пропоную учням тему для вірша. Кожен працює самостійно.

Крок 2. Діти працюють в парах. Пропоную учням вибрати з двох віршів найкращий і скласти один спільний вірш.

Крок 3. Вірші, написані в парах, виносяться на обговорення класу.

- узагальнити знання за допомогою гронування;

- закінчити речення: «Сьогодні на уроці я зрозумів…», «Від сьогодні я…»;

- поставити запитання герою (варіант – написати листа);

- прийом «Лови помилку».Отже, прийшов час ламати старі стереотипи у ставленні до навчання школярів і відроджувати кращі традиції національної педагогічної культури викладання. Намагаюсь активно впроваджувати інноваційні технології уроку, бо в них зерно творення нової людини. Під інноваційною технологією уроку розумію такий навчальний процес, який забезпечує глибокі знання, що здобуваються активно, а не старим традиційним схоластичним шляхом. Але при цьому слід пам’ятати, що інноваційні технології потребують високого наукового рівня викладання матеріалу, оригінальності, яка б впливала на всі види пам’яті і творчість, що збуджує емоції.
Для мене, як для вчителя, це дає ожливість урізноманітнити види завдань і максимально їх використати в процесі навчальної діяльності. Я спонукаю учнів до творчої співпраці один з одним та зі мною у здобуванні знань та їх самостійному осмисленні, адже кожна виконана робота потребує звіту. Така робота допомагає виявляти недоліки та прогалини у вмінні спілкуватись учнів між собою, та старшими, виявляти прогалини у засвоєнні учнями певних обсягів знань, бачити результат своєї праці.

Адже творча праця доброго, мудрого і вдумливого вчителя залишає незабутній слід в житті його учнів, дає їм відчути радість здобутків і пізнання, відкриває чарівний і захоплюючий світ добра.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconПастирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Смілянської районної...
Керівник: Степаненко Олена Іванівна, вчитель початкових класів Пастирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconСтудентки філологічного факультету
Педагогічну практику Аліна Миколаївна проходила у пришкільному таборі «Ромашка» Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconХарактеристика діяльності учителя математики загальноосвітньої школи...
Меженько О. Г. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель математики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній...
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconАтестаціинии лист
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель української мови та літератури...
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconВ ідділ освіти селидівської міської ради міський методичний кабінет...
Керівник проекту: Стрельник Олена Анатоліївна, учитель початкових класів Селидівської загальноосвітньої школи І- ііі ступенів №6...
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconПоложення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи...
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconХарактеристика вчителя початкових класів Стенятинської зш І-ІІІ ступенів...
Томашівська Оксана Євгенівна має вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вчитель початкових класів, педагогічний стаж – 12 років,...
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconРозвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі...
Чабаненко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 Криворізької міської...
Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconОмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської...

Висновок про педагогічну та методичну діяльність учителя початкових класів Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області iconУроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка