Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета
Скачати 102.61 Kb.
НазваПерспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета
Дата конвертації06.03.2013
Розмір102.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії
ІІ етап (2011 – 2012 н.р.)
«Створення єдиного інформаційного простору гімназії,
як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу»
Мета: забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності вчителів та реалізації ІІ етапу роботи колективу над науково-методичною темою. Моніторинг освітнього процесу, результативність діяльності педагогів та рівень мотивації учнів до навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій під час реалізації ІІ етапу роботи над науково-методичною проблемою: «Створення єдиного інформаційного простору гімназії як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу».

Завдання:

 1. Удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу з метою створення та розвитку єдиного інформаційного простору гімназії як комплексної умови розвитку особистості.

 2. Забезпечення безперервної освіти педагогів, підвищення їх педагогічної майстерності та професійної компетентності, самовдосконалення та самореалізації.

 3. Формування єдиного дослідницького колективу для забезпечення інтенсивного розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учасників освітнього процесу через широке впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Форми і методи роботи

(мережа науково-методичної роботи на 2011-2012 н.р.)

 1. Участь вчителів в районній конференції педпрацівників. (серпень, січень).

 2. Засідання науково-методичної ради:

Перше засідання: «Організація НМР колективу у 2011-2012 н.р. Затвердження плану роботи науково-методичної ради та структури науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання проблемної теми. Планування роботи кафедр. План підготовки та проведення обласного семінару, розподіл доручень та підготовка матеріалів».

Друге засідання: «Затвердження складу творчих груп на 2010-2011 н.р. Рекомендації по плануванню і організації роботи. Обговорення та затвердження програми опрацювання науково-методичної теми. Про підготовку учнів до ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Програмно-методичне забезпечення до профільної підготовки та профільного навчання. Проведення І шкільного етапу предметних олімпіад».

Третє засідання: «Аналіз ефективності до профільної підготовки та профільного навчання. Проблеми та напрямки удосконалення. Робота кафедр з впровадження ІКТ в практичну діяльність вчителів. Друк матеріалів вчителів у фахових виданнях».

Четверте засідання: «Про хід реалізації планів роботи з обдарованими дітьми. Підсумки участі учнів у ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Проблеми та перспективи. Робота вчителів за програмою Інтел та участь учнів в інтернет-олімпіадах».

П’яте засідання: «Аналіз науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу роботи над науково-методичною проблемою. Звіти кафедр щодо реалізації планів роботи. Проблеми і напрямки удосконалення науково-методичної роботи».

  1. 3. Робота предметних кафедр:

 • суспільно-природничих наук зав.кафедрою Можна В.Г.;

 • філологічних наук зав.кафедрою Посмітна О.В.

 • фізико-математичних наук зав.кафедрою Савченко О.Я.

 • іноземних мов зав.кафедрою Дмитровська Т. А.

 • початкової освіти зав.кафедрою Нежурко Л.М.

Обговорення питань на засіданнях:

 • «Обговорення плану роботи гімназії на 2011-2012 н.р. Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення. Про особливості викладання предметів у 2011-2012 н.р. Єдині вимоги щодо усного і писемного мовлення. Об’єктивність оцінювання рівня НД учнів. Про ведення шкільної документації (журналів). Ознайомлення із структурою науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання науково-методичної теми. Планування роботи кафедр».

 • «Заповнення планів самоосвіти вчителів. Обгрунтування індивідуальних методичних тем в рамках єдиної науково-методичної теми гімназії. Інформація про готовність індивідуальних планів самоосвіти та методичних карт вчителів. Програмно-методичне забезпечення НВП, допрофільної підготовки і профільного навчання. Підготовка до шкільних олімпіад».

 • «Процес розробки та удосконалення навчально-методичних комплексів та авторських програм факультативів, спецкурсів, програм роботи з обдарованими дітьми тощо. Аналіз проблем, визначення перспектив, розробка рекомендацій. Підготовка вчителями матеріалів до друку у фахових виданнях».

 • «Аналіз стану педагогічних розробок вчителів. Поповнення особистого портфоліо за результатами науково-методичної роботи. Навчально-методичне забезпечення використання ІКТ у навчальному процесі з предмету. Результати проведення предметно-методичних декад у І семестрі».

 1. Діяльність психологічної служби гімназії. Поляков В.С., Артим Т.М.
 1. Проведення засідань педагогічної ради: конференції «Аналіз діяльності гімназії за 2010-2011 н.р. Проблеми та перспективи розвитку освітнього середовища. Організація НМР у 2011-2012 н.р. Затвердження структури науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання проблеми» (серпень).

1 засідання педагогічної ради: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації до профільної підготовки та профільного навчання. Шляхи підвищення ефективності» (листопад).

2 засідання педагогічної ради: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» (лютий).

Науково-практична конференція: «Підсумки науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання єдиної проблеми. Визначення проблем, перспектив та завдань методичної роботи на 2012-2013 н.р.» (квітень).

 1. Робота проблемного семінару «Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній діяльності вчителя»:

1 засідання: «Наукова організація праці вчителя засобами MS Office 2003, 2007» (жовтень);

2 засідання: «Можливості використання електронної дошки 3M Digital Board та мультимедійного комплексу» (січень).

 1. Робота психолого-педагогічного семінару «Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»:

1 засідання: «Психологічні аспекти використання ІКТ в школі» (жовтень).

2 засідання «Типи уроків з використанням ІКТ» (січень).

 1. Проведення обласного семінару педагогічних працівників з проблеми «Система роботи з обдарованими дітьми. Досвід, напрямки роботи та перспективи удосконалення» (кінець вересня).

 2. Практичне заняття для вчителів «Використання електронних тестових програм для контролю знань учнів» Поляков В.С. члени ТТГ, листопад (канікули).

 3. Наради при директорі:

  • про підсумки І (щкільного) етапу предметних олімпіад;

  • про участь учнів у ІІ (районному) етапі предметних олімпіад;

  • про узагальнення та друк у фахових виданнях видавництв «Основа» та «Шкільний світ» перспективного педагогічного досвіду вчителів;

  • про результати підготовки науково-дослідницьких робіт МАН до участі в обласному етапі конкурсу-захисту;

  • про хід атестації вчителів;

  • Про пріоритетні напрямки роботи гімназії у 2012-2013 н.р.

інструктивно-методичні наради:

  • Структура науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання теми.

  • Про проведення атестації педпрацівників у 2011-2012 н.р.

  • Про підготовку і проведення І (шкільного) етапу предметних олімпіад.

  • Про підготовку і проведення педагогічної ради: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання. Шляхи підвищення ефективності»

  • Про підготовку і проведення педагогічної ради:
   «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

  • Про підготовку і проведення підсумкової науково-практичної конференції: «Підсумки науково-методичної роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання єдиної проблеми. Визначення проблем, перспектив та завдань методичної роботи на 2012-2013 н.р.».

  • Про підготовку і проведення педконсиліуму:

  • в 5-х класах;

  • в 7-х класах;

  • в 9-х класах.

 1. Колективне обговорення статей періодичної преси, які присвячені науково-методичній проблемі (1 раз на семестр, Поляков В.С., Захарова Л.М.).

 2. Лекції для вчителів з проблеми вдосконалення методики викладання
  (1раз на семестр, Поляков В.С.).

 3. Планування і проведення групових форм методичної роботи:

- засідання кафедр (згідно планів, зав.кафедрами);

- школа молодого вчителя (згідно плану, Поляков В.С.);

- тимчасові творчі групи (згідно планів, Поляков В.С., керівники груп).

13. Проведення предметно-методичних декад:

 • кафедри початкової освіти; (жовтень)

 • кафедри фізико-математичних наук; (грудень)

 • кафедри суспільно-природничих наук; (листопад)

 • кафедри філологічних наук; (березень)

 • кафедри іноземних мов; (лютий)

 1. В рамках договорів про співпрацю з ВНЗ, КЗ «ЗОАППО» ЗОР вести роботу по впровадженню інноваційних розробок, забезпечити моніторинг їх ефективності. (протягом року, Поляков В.С.)

 2. Організувати надання практичної допомоги вчителям в розробці нових технологій, програм, систем, методик викладання, що відповідають науково-методичній темі гімназії. (протягом року, НМР)

 3. Провести:

  1. Відкриті уроки та розробити індивідуальні дидактичні концепції, всім вчителям, що проходять атестацію у 2011-2012 н.р., узагальнити досвід роботи вчителів та оформити відповідні матеріали. атест.комісія, до 10.03.2012 р.

  2. І (шкільний етап) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та захист творчих робіт учнів (жовтень-листопад, 2010 р.)

  3. Організувати та забезпечити активну участь учнів у районних, обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах, турнірах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

жовтень – травень, Поляков В. С.,

зав.кафедрами, кер.олімп.команд, кер.робіт

  1. Засідання психолого-педагогічного консиліуму по забезпеченню наступності навчання, та забезпечення комплектації груп допрофільної та профільної підготовки учнів.

4 засідання на рік, Поляков В.С.,
Артим Т.М.

 1. Організувати курсову та післякурсову підготовку вчителів.

Поляков В.С.

 1. Організувати роботу по виконанню індивідуальних планів самоосвіти вчителів гімназії.

Протягом року, Поляков В.С., зав.кафедрами

 1. Провести планову та позачергову атестацію вчителів гімназії.

До 01.04.2012 р., атестац.комісія

 1. Організувати роботу по наставництву вчителів, що потребують методичної допомоги.

Протягом року, Поляков В.С.

 1. Розробити систему для проведення індивідуальних консультацій з проблем методики викладання для вчителів.

Протягом року, Поляков В.С.

 1. Внести зміни в методичний паспорт вчителів гімназії.

До 01.10.11, Поляков В.С.

 1. Скласти діагностичну карту проблем з методики, дидактики, психології, контролю рівня НДУ, профілізації навчання тощо вчителів гімназії.

Вересень-жовтень, Поляков В.С.

 1. Заступникам директора з НВР Волошину С.В. та Полякову В.С. створити необхідні умови для ефективної роботи всіх структурних підрозділів методичної служби, цілеспрямовано та систематично надавати допомогу їх керівникам.

 2. Забезпечити участь вчителів в районному етапі конкурсу «Учитель року».

Грудень 2011 р.

 1. Організувати систематичну роботу вчителів-предметників з впровадження ІКТ та ЕПЗН у викладання предметів, апробацію ЕПЗН та узагальнення результатів.

Протягом року, Поляков В.С.

 1. Забезпечити:

 • Оновлення та доповнення анотованого каталогу літератури з проблеми: «Створення єдиного інформаційного простору гімназії як комплексна умова розвитку особистості учасників освітнього процесу»;

 • Оновлення розширеного стенду з науково-методичної теми гімназії в учительській;

 • Оформлення та оперативний супровід стендів з науково-методичної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій (2-й поверх);

 • Функціонування постійно діючої виставки новинок психолого-педагогічної літератури з проблеми в бібліотеці;

 • Систематичне проведення оглядів психолого-педагогічної літератури з проблеми на засіданнях кафедр;

 • Використання ресурсів мережі Інтернет, електронних довідників та енциклопедій, баз даних, ЕПЗН з метою поповнення та удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання профільних і базових предметів, удосконалення навчально-методичного і технологічного інструментарію вчителів-предметників щодо впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні предметів, підготовки учнів до участі в олімпіадах та захисті науково-дослідницьких робіт тощо;

 • Систематичне поповнення та оновлення, методичний та технологічний супровід гімназичної медіатеки;

 • Поповнення медіатек у навчальних кабінетах власними розробками вчителів: відеозаписи уроків і позаурочних заходів, створені вчителями і учнями навчальні презентації і проекти, мультимедійні засоби, розробки уроків, дидактичний матеріал, наочність, буклети, брошури, тести для контролю рівня навчальних досягнень тощо;

 • Використання ресурсів мультимедійної техніки для фронтальних і групових форм методичної роботи з педкадрами (семінари, педради, конференції тощо) та при проведенні комп’ютерно-орієнтованих уроків з використанням ЕПЗН, можливостей програми «Intel. Навчання для майбутнього», при підготовці та захисті творчих, науково-дослідницьких робіт і проектів;

 • Створення, систематичне поповнення та технологічний супровід банку цифрових освітніх ресурсів гімназії.
 1. Результати роботи по реалізації ІІ етапу опрацювання науково-методичної теми заслухати на науково-практичній конференції

Квітень 2012 р., Поляков В.С.,
Волошин С.В.


Управління освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації


Відділ освіти Веселівської районної державної адміністрації
Веселівська районна різнопрофільна гімназія

План реалізації ІІ етапу
роботи над науково-методичною проблемою«Створення єдиного інформаційного простору гімназії,
як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу
»


смт Веселе

2011 р.

Схожі:

Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconПерспективний план роботи гімназії на п’ять років з 2010 по 2015...
«Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості»
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета icon56600 Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Чапаєва 75, тел. 9-35-53 нака з
Відповідно до наказу по гімназії №92 від 08. 06. 12 р. «Про підсумки методичної роботи в гімназії у 2011-2012 н р.», в зв’язку з...
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconКонкурс малюнків за темою тижня. 08. 10 Рейнгард О. В. Шевчик Л....
З метою поліпшення роботи по збереженню електроенергії в гімназії серед учасників навчально-виховного процесу були проведені наступні...
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconКзо “Гімназія №3“ Дніпропетровської міської ради
Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Дніпропетровської гімназії №3 з метою...
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconНаказ
Хмельницької обласної державної адміністрації від 15. 11. 2011р №78-но "Про створення єдиного інформаційного простору в області",...
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconПлан занять психолого-педагогічного семінару за проектом
«Забезпечення креативного розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти»
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconПерспективний план розвитку шкільного кабінету початкових класів...

Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconПерспективний план навчально-виховного процесу Мшанецької загальноосвітньої...
Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для здійснення особистісного підходу в процесі формування громадянина України
Перспективний план опрацювання науково-методичної теми гімназії ІІ етап (2011 2012 н р.) «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників навчально-виховного процесу» Мета iconОсновні напрямки роботи міського методичного кабінету на 2011/2012 н р. м. Комсомольськ 2011 р
«Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка