Спеціальність "якість, стандартизація та сертифікація"
НазваСпеціальність "якість, стандартизація та сертифікація"
Дата конвертації07.03.2013
Розмір60.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ЯКІСТЬ,

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ"
"Якість будь-яких товарів навколо нас

визначає якість нашого життя"
Сьогодні фармацевтична галузь, як одна з найрозвинутіших з позицій використання новітніх технологій, матеріалів та принципів управління, вимагає підготовки фахівців високого рівня різних профілів: інженерів-технологів, провізорів, аналітиків, клініцистів, діагностів, і, безумовно, – спеціалістів з управління якістю. Питання якості швидко стають гостро актуальними і в інших галузях народного господарства – від харчової промисловості до сільського господарства, від машинобудування – до освітньої діяльності.

У відповідь на потреби суспільства в Національному фармацевтичному університеті ще у 1999 році була відкрита спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація". Відкриття цього напрямку співпало із загальними тенденціями інтенсифікації процесів європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості вітчизняної продукції та іміджу національних товаровиробників.

Переважна більшість випускників, що останніми роками отримали диплом НФаУ зі спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація", на сьогодні є затребуваними фахівцями, що займають гідні посади на провідних підприємствах країни (ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ВАТ "Концерн "Стирол", АТ "Київський вітамінний завод", Корпорація "Артеріум", ЗАТ "Біофарма", ВАТ "Фармак", ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та на багатьох інших). Крім того, деякі наші колишні студенти плідно працюють в лабораторіях державного контролю якості лікарських засобів, інших державних наглядових і контрольних службах. Значна частина випускників знаходить місце роботи на підприємствах та в організаціях не фармацевтичного профілю.

Суттєве збільшення кількості абітурієнтів, що бажають отримати освіту за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація", достеменно свідчить про значну актуальність і важливість спеціалістів такого профілю не тільки в фармацевтичній індустрії. З огляду на це, для підвищення рівня викладання профільних дисциплін і задоволення потреб ринку висококваліфікованими кадрами, ректоратом НФаУ було прийняте рішення про створення спеціалізованого підрозділу – Кафедри управління якістю, яка була заснована в 2002 році і на сьогодні є випускаючою для студентів спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація".

Для розвитку спеціальності "ЯСС" ректоратом НФаУ були вжиті заходи з метою оптимізації структури та інформаційного навантаження навчальної програми спеціальності. Виконання запланованих робіт з цього напрямку базувалося на ретельному перегляді навчальних планів, а також на аналізуванні змін в міжнародних та державних стандартах з питань стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності, метрологічної діяльності, управління якістю тощо. До уваги також брався досвід діяльності Європейських навчальних закладів та суспільних організацій в сфері якості (наприклад, Європейської організації з якості, EOQ – European Organization for Quality). Суттєву методологічну та консультативну допомогу весь цей час надавала Українська асоціація якості (УАЯ), з якою НФаУ уклала договір про співпрацю.

Накопичений досвід і нові вимоги відповідних стандартів дозволили вагомо поліпшити навчальний процес та методичне забезпечення спеціальності, підготувати викладачів з таких напрямків, як менеджмент якості, метрологія, стандартизація й сертифікація. Суттєвий акцент при формуванні методичних видань робиться на поняттях, методах, засобах і процедурах створення, підготовки до сертифікації та постійного поліпшення систем управління якістю та екологічного менеджменту, що й очікується від наших випускників.

На сьогодні всі лекції та більшість практичних занять проводять компетентні доценти й професори НФаУ, сертифіковані за правилами Європейської організації з якості. Викладачі профільних дисциплін є діючими аудиторами якості і мають значний практичний досвід аудиторської й консалтингової роботи.

Національний фармацевтичний університет здійснює набір студентів на спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація" за двома кваліфікаційними рівнями:

^ Спеціальність 8.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація”, освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, кваліфікація: "Магістр з управління якістю".

Спеціальність 7.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація”, освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, кваліфікація: 2419.2 "Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості".

Навчання здійснюється на денній, вечірній та заочній формах. З 2008 року пропонується експериментальна дистанційна форма навчання. Суть такого підходу зводиться до спілкування студентів і викладачів по мережі Іnternet. На сервері НФаУ розміщені методичні матеріали й засоби діагностики знань, які будуть доступні для студентів через індивідуальний логін і пароль. За допомогою такого дистанційного спілкування студенти одержуватимуть матеріали для засвоєння дисциплін, відповідні пояснення, завдання для самопідготовки й контролю знань, а викладачі будуть контролювати роботу студентів по кожному навчальному курсу.

Випускники, які отримують диплом за спеціальністю "ЯСС", це – затребувані фахівці, які здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку до сертифікації і розвиток систем управління якістю на підприємствах у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Така освіта також необхідна фахівцям, що займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції й послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу, обладнання й чистих приміщень тощо.

Диплом НФаУ за спеціальністю "ЯСС" дозволяє випускникам займати широке коло посад: директора з якості, менеджера з якості, інженера з якості, начальника відділу управління якістю, відділу валідації, відділу технічного контролю, фахівця зі стандартизації й сертифікації, внутрішнього аудитора тощо.

Протягом навчання студентам викладаються загальні та профільні дисципліни, серед яких, в залежності на освітньо-кваліфікаційного рівня, є:

цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

 • Основи системного підходу

 • Концептуальна інформатика та інформаційні технології

 • Соціологія організації та управління

 • Основи дослідження операцій та методи прийняття рішень

 • Сучасна економічна теорія

 • Основи теорії оптимізації


цикл професійної та практичної підготовки

 • Методологія, методи та засоби управління якістю

 • Стандартизація продукції та послуг

 • Сертифікація та підтвердження відповідності

 • Процесно-орієнтований менеджмент

 • Системи управління якістю

 • Аудит систем управління якістю

 • Управління якістю технологічних процесів

 • Атестація та сертифікація персоналу

 • Соціальна та екологічна безпека діяльності

 • Маркетинг якості

 • Основи екологічного управління


Після закінчення курсу навчання на Кафедрі управління якістю всі студенти захищають дипломну (або, відповідно, магістерську) роботу за тематикою однієї з актуальних проблем у сфері управління.

Навчальна програма за спеціальністю “ЯСС” офіційно визнається Українською асоціацією якості (УАЯ), завдяки чому всім студентам після навчання надається можливість отримати відповідні свідоцтва, які є необхідною умовою для складання іспиту і отримання сертифіката "Спеціаліста з якості" від Європейської організації з якості.
^ Умови для абітурієнтів:

 • вища освіта або неповна вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр).

 • прийом документів здійснюється з 29 червня по 29 липня (на заочну форму – з 20 липня по 22 серпня) за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 53, 4-й поверх, науковий відділ.


Форми та вартість навчання (за рік):Магістр


Спеціаліст
^
Денна форма навчання (1 рік)

8200 грн.

6400 грн.

Вечірня форма навчання (1 рік)

7900 грн.

5800 грн.

Заочна форма навчання (1,5 року)

7000 грн.

5400 грн.


За довідками просимо звертатись за адресою: м. Харків , вул. Пушкінська, 53, тел.: 706-30-71 (4-й поверх, науковий відділ, звертатись до Добрової Вікторії Євгенівни), або до куратора спеціальності "ЯСС" Лебединця Вячеслава Олександровича: м. Харків, вул. Блюхера, 4, тел.: 755-70-82 (приміщення науково-виробничого корпусу, Кафедра управління якістю, e-mail: quality_kharkov@ukr.net).
Схожі:

Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconНаціональний фармацевтичний університет спеціальність "якість, стандартизація та сертифікація"
Питання забезпечення І підвищення якості сьогодні стають гостро актуальними І в інших галузях економічної діяльності – від харчової...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconДруга вища освіта в сфері якості від національного фармацевтичного...
Питання забезпечення І підвищення якості сьогодні стають гостро актуальними в будь-яких галузях економічної діяльності – від харчової...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconНавчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі спеціальність "Якість,...
Саме тому профіль роботи кафедри було розширено, а її назву змінили на "Кафедра управління якістю". З 2004-го року кафедра є випускаючою...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconАнкета учасника практикуму на тему: «Навички розробки та управління проектами»
Вкажіть вашу базову спеціальність (за освітою) та спеціальність за якою ви працюєте останнім часом
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconРобоча програма по дисципліні "Ведення у спеціальність" для студентів за фахом 0915
Робоча програма по дисципліні "Введення у спеціальність"./Н. А. Соколова, М. В. Пилипенко. — Херсон, хдту, 2001. — 19с
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconПрофесійна якість українських теленовин. Моніторинг, частина 2 Ігор...
Другий коли повну відповідальність за якість випуску несе його ведучий. Тобто, по суті, він одноосібно виконує дві функції ведучого...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconДніпродзержинськ
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів спеціальності 090500-Теплоенергетика...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconСпеціальність «Обмотувальник елементів електричних машин». Термін...
Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на майбутнє життя молодої людини. Тут не можна покладатись на...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconПоурочно тематичний план з предмету : «Товарознавство продовольчих...
Фізіологічне значення окремих речовин. Якість продовольчих товарів. Основні фактори, що впливають на якість продовольчих товарів...
Спеціальність \"якість, стандартизація та сертифікація\" iconПитання до державного екзамену з основ психології І педагогіки (спеціальність...
Психології І педагогіки (спеціальність 010103 "теорія І методика середньої освіти. Образотворче мистецтво")
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка