Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р
Скачати 391.12 Kb.
НазваЗвітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2013
Розмір391.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
«Ви можете мріяти, творити, будувати найкраще місце у світі, але, щоб зробити мрію реальністю, потрібні люди”   Волт Дісней

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ ДИРЕКТОРА

Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6

Марієвої Ірини Геннадіївни

за 2011-2012 н.р.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
У 2011-2012 н.р. педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Декларації прав дитини, Концепції національного виховання, Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти та виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки; національної програми «Діти України», «Програми розвитку освітньої системи міста на 2009- 2015 роки».

Виконуючи Закон України «Про освіту», станом на 01.09.2011 навчанням було охоплено 160 учнів молодшого шкільного віку, з них 3 учні навчались за рекомендаціями ЛКК за індивідуальними програмами. Укомплектовано 10 класів, середня наповненість - 16 учнів.

Цього року робота шкільного колективу була спрямована на реалізацію завдань програми дослідно –експериментальної роботи з проблеми «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання».

В березні 2012 р. на педагогічній раді були підведені підсумки роботи школи над єдиною методичною проблемою: «Оновлення змісту навчально-виховного процесу на основі провідних ідей педагогіки життєтворчості» за останні 5 років, та визначена нова методична тема на 2012-2015 роки:

«^ Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності в умовах інклюзивного навчального закладу в контексті компетентнісного підходу»

Проведено:

психолого-педагогічні семінари на такі теми:

 • «Роль педагога у формуванні позитивного соціального досвіду дітей»;

 • «Технології інтегрованого навчання і виховання в інклюзивній школі».

 • « ІКТ технології як засіб формування ключових компетенцій особистості»;

 • «Психолого - педагогічні заходи впливу на учнів з девіантною поведінкою»;

педради :

 • « Особливості організації навчально - виховного процесу в інклюзивній школі»;

 • « Впровадження ІКТ технологій як засіб забезпечення якості навчання і виховання учнів початкової школи»;

5 засідань методичної ради;

загальношкільні акції:

  • «Наш квітник найкращий»

  • «Допоможемо разом »

  • « Годівничка»

  • «Макулатуринг»

Проведено три засідання медико-психолого – педагогічних консиліумів.

Впродовж року було практично реалізовано два загальношкільних проекти: «Годівничка»

( Бояринцева Л.О.), «А наш квітник найкращий»( загальношкільний, практичний проект).

Розподіл педагогічного навантаження, доцільність розстановки кадрів завжди були на порядку денному адміністрації та профспілкового комітету.

Серед завдань 2011-2012 навчального року вдалося розв’язати питання щодо створення умов для запровадження інклюзивного навчання, забезпечення педагогічними кадрами, контролю за навчально-виховним процесом, державно-громадського управління школою, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників, покращення матеріальної бази з охорони праці та комп’ютерного забезпечення всіх напрямів роботи школи.

З грудня 2010 року по грудень 2015 р. школі наданий статус експериментального навчального закладу обласного рівня для проведення науково - дослідницької та експериментальної роботи з теми «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання». Мета експериментальної роботи - розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній навчальний заклад, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їхніх типологічних та індивідуальних особливостей.

Правовою основою інклюзивної форми навчання є Конституція України, Закон «Про освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. та ін..

Науково-теоретичним підґрунтям здійснення інклюзивного навчання є «Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу», «Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

За цей період адміністрацією ЕЗОШ № 6 спільно з відділом шкіл Управління освіти щорічно аналізуються списки дітей за медичними діагнозами, надані відділом охорони здоров’я; відстежується кількість народжених у місті дітей-інвалідів, налагоджена співпраця з міською психолого-медико-педагогічною консультацією.

В січні 2012 року разом зі спеціалістами Науково - методичного центру був складений план роботи опорного навчального закладу з напрямку «Впровадження інклюзивного навчання на 2012 рік».

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ
На початок 2011-2012 н.р. в школі навчалося 160 учнів.

За рік вибуло 2, прибуло 5 учнів, закінчило 2011-2012 н.р. 163 учні, з них закінчили початкову школу 28 учнів 4-х класів. Причиною вибуття є переїзд батьків на інше місце проживання. 1 учениця продовжує навчання в інтернаті для глухих та слабочуючих дітей.

Переведення учнів із класу в клас під час року не було.

У результаті плідної співпраці з МСЧ, санаторним дитячим садком та батьками 32 дітям цього року запропоновано навчання в 1-х класах за режимом санаторної школи.

56 учнів перебували на обліку особистого контролю педагогічного колективу:

 • сиріт - 3;

 • напівсиріт - 4;

 • постраждалих від Чорнобильської трагедії -9;

 • дітей-інвалідів - 11;

 • з багатодітних сімей - 16;

 • виховуються в неповних родинах - 13.В школі здійснюється індивідуальний та комплексний підхід щодо створення належних умов для здобуття освіти дітей-інвалідів, які навчаються за індивідуальною формою навчання. Батьків дітей, які навчаються за індивідуальним навчальним планом (Савушкін Д. - 2-В, Галкіна М. - 3-Б) в цілому, задовольняє стан організації навчання їх дітей, але вони звернулися з проханням здійснювати також психолого-педагогічний та логопедичний супровід дітей (збільшити кількість годин на проведення індивідуальних та групових занять з психологом та логопедом).

Слід сказати, що відкриття класів з інклюзивною формою навчання в ЕЗОШ № 6 з вересня 2012 року можливе за умови об’єднання зусиль та підтримки всіх суб’єктів освітнього реабілітаційного простору громади міста.

В 2012-2013 н.р. плануємо: продовжувати реалізацію механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір ЕЗОШ № 6 та сприяти ранній інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їхніх типологічних та індивідуальних особливостей; здійснювати системний моніторинг навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання з метою розробки індивідуальних навчальних планів та методик, адаптованих до можливостей дитини та надавати реабілітаційні та інші освітні послуги відповідно до індивідуальних потреб дитини.

Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини.

29 випускників 4-х класів закінчили школу, з них 5 учнів були нагороджені грамотами «За сумлінне ставлення до навчання ».

Результати ДПА показали, що більшість учасників виявили достатній рівень якості знань. За підсумками навчального року нагороджені похвальними листами Міністерства освіти і науки України учениця 3-Б кл. Бурля Ірина ( вчитель Кузіна О.В.) та учень 3-А класу Білоусов Руслан ( вчитель Ремига Л.О.).

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У школі створено всі умови щодо дотримання пріоритетних реформ навчально-виховного процесу.

Структура навчального року:

 • І семестр – з 01.09.2011р. по 23.12.2011р.

 • осінні канікули – з 24 жовтня по 30 жовтня;

 • зимові канікули – з 27 грудня по 08 січня 2012 р.;

 • ІІ семестр з 09.01.2012 р. по 25.05.2012 р.

 • весняні канікули – з 26 березня по 01 квітня .

Режим дня та розклад уроків складений з дотримання санітарно - гігієнічних вимог утримання дітей початкової ланки та з урахуванням специфіки роботи школи та підприємств нашого міста.

Навчальні плани розроблені згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України з урахуванням у варіативній складовій інтересів та потреб учнів.

Календарно-тематичне планування вчителі школи складали самостійно або на основі планів, розроблених групою вчителів ШМО. Уся ділова документація велась із дотриманням Закону України «Про мови», згідно з нормативно-правовою базою за номенклатурою справ. Недоліки у веденні класних журналів відображені в наказах та аналітичних довідках, які розглядались впродовж року на інструктивно - методичних нарадах. Програмами вчителі забезпечені частково, але слід зазначити, що кожний педагог має можливість працювати у шкільній бібліотеці.

Забезпечення освітніх стандартів здійснювалося згідно з робочим навчальним планом. Сумарне навантаження відповідає допустимим санітарно-гігієнічним нормам вікового складу учнів.

Інваріантну складову робочих навчальних планів доповнив вибір предметів варіативної складової для надання більш якісної освіти і поглиблення знань кожного учня. Ці предмети визначені з урахуванням інтересів, індивідуальних потреб учнів та виконання наказів МОН України, облУОН та управління освіти Енергодарської міської ради.

 • Курси та предмети за вибором:

^ Сходинки до інформатики вивчатимуться в 2-А, 2-Б ,3-А, 3-Б, 4-А класах по 1 годині на тиждень (як предмет за вибором), в 2-В, 4-Б класах по 1 годині (як курс за вибором) з метою формування початкових практичних навичок застосування комп’ютера в повсякденній і навчальній діяльності, здійснення комп’ютерної підтримки при вивченні інших предметів початкової школи, розвитку логічного мислення;

Історія рідного краю в 4-х класах по 0,5 години на тиждень з метою виховання патріотизму, дбайливого ставлення до історичних пам’яток, культури, на виконання наказу від 12.05.2009 р. № 250 “Про продовження впровадження регіональних курсів «Історія рідного краю»;

Екологія рідного краю в 1-4 класи по 0,5 години на тиждень з метою формування в учнів екологічного світогляду, дбайливого ставлення до оточуючого середовища рідного краю, планети (наказ від 12.05.2009 р. № 250 “Про продовження впровадження регіональних курсів «Екологія рідного краю»);

В варіативну складову навчальних планів введено:

Індивідуальні та групові заняття для корекційної роботи з слабовстигаючими та часто хворіючими учнями і розподілено таким чином:

Математика в 2 класах по 0,5 години, в 3 класах по1 годині;

^ Українська мова в 1-х, 3-х по 0,5 години, 4-Б класі 1 година (м/к);

Елементи геометрії в 4-А класі -1 година (м/к)- з метою продовження геометричної пропедевтики, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів (для учнів з підвищеним рівнем знань) .

Предмети за вибором та індивідуальні ( групові) заняття з тижневим вивчення по 0.5 г. будуть проводитись по 1 годині на тиждень протягом року.
Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу). Календарні плани , за якими здійснювалося навчання, було складено у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типових навчальних планів». Графік контрольних робіт виконано. Кількість годин, відведених на вивчення програмного матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, самостійних та контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх 1-4 класах.

Навчальний план реалізовано повністю. Кадрове забезпечення навчального плану 100%. Методичне забезпечення достатнє.

На постійному контролі адміністрації школи знаходились навчальні екскурсії. Згідно графіка проводились екскурсії на виробництва, в аптеки, музеї, виставки, виїзди за межі міста. Під час подорожей діти ознайомились з історичними та культурними пам’ятниками міста Запоріжжя, відвідали історичні музеї, дитячу залізницю, музей козацтва.

^ ІV. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
Навчання в 2011-2012 навчальному році здійснювалось за семестровою системою при 5-ти денному робочому тижні. Викладання в початкових класах будувалось на основі існуючих державних програм.

На кінець 2011-2012 навчального року учні школи показали такі результати:

 • на високому рівні закінчили 8 учнів (4,9%);

 • на достатньому рівні – 61 учень (37,2 %);

 • на середньому рівні – 92 учень ( 56,1 %);

 • на початковому рівні – 2 учні (1,2 %)

Успішність учнів складає 98,8%., кваліметричний коефіцієнт навченості – 0,52, якість знань – 42,1%.

У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась кількість учнів, які навчаються на високому рівні, - на 3 учні (1,5%,), кількість учнів, які навчаються на низькому рівні зменшилась з 3 учнів до 2 учнів (1%).

У четвертих класах з 11 по 20 травня проведена державна підсумкова атестація учнів відповідно до наказу МОНмолодьспорт України від 18.02. 2008 р. № 94 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” зі змінами затвердженими наказом МОН № 1116 від 23.11.2010 р., наказу МОНмолодьспорт України від 14.112011 № 1310 «Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2011-2012 н.р. державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти”; наказу ЕЗОШ №6 від 2012 № “Про затвердження плану управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2011-2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації”.

Державна підсумкова атестація в 4-х класах у 2011/2012 навчальному році була проведена в травні місяці за розкладом, погодженим начальником управління освіти та затвердженого наказом директора школи від 20.04.2012 року № 61 «Про затвердження розкладу ДПА». Контрольні роботи проводились за збірниками, затвердженими наказами МОНмолодьспорт від 13.01.2012 № 20 та № 21 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації», а саме:

- українська мова –«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з укр.мови для загальноосвітніх навчальних закладів для 4-х класів», видавництво Київ, центр методичної літератури, 2012 рік, автори І.К.Пономарьова, М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик.

- читання - «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання», О.В. Вашуленко.

- математики – «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики», О.В.Онопрієнко, Н.С.Пархоменко, Н.П.Листопад.

Державну підсумкову атестацію пройшли 29 учнів 4 класів. Звільнених від атестації не було. 1 учениця 4-Б класу Баришева Х. була відсутня (по хворобі) на контрольній роботі з математики та української мови.

Результати ДПА показали, що більшість робіт виконано на достатньому та високому рівнях, саме:


Клас

Математика

Українська мова

Читання

Письмо

4-А

75 %

81,25%

68,75%

4-Б

67 %

69,3%

75%

Разом:

71,4%

75,9%

71,4%


У порівнянні з минулим 2010-2011 н.р. спостерігається незначна розбіжність із динамікою покращення результатів з усіх предметів.

Результати державної підсумкової атестації є кращими, ніж результати річного оцінювання.

Таблиця порівняння результатів ДПА з річним оцінюванням:Клас

Математика

Українська мова

Читання

Письмо

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

4-А

75 %

62,5%

81,25%

68,8%

68,75%

56,3%

4-Б

67 %

53 %

69,3%

77%

75%

70%

Разом:

71,4%

57,75%

75,9%

72,9%

71,4%

63,15%

Результати ДПА учнів 4-х класів 2011-2012 н.р.^ РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Дані показники свідчать, що учні 4-х класів під час виконання робіт з ДПА показали вищі результати з української мови, читання та математики у порівнянні з результатами річного оцінювання. Різниця в показниках свідчить, що високих результатів учні досягли завдяки кропіткій роботі вчителів та зусиллям учнів, спрямованих на підготовку до ДПА.

Всі учні переведені до наступних класів, один учень був направлений на медико–психолого-педагогічну комісію (Бурякова Е., учениця 1-В класу). В середню школу переведено 29 учнів (41,8%).

Похвальними листами нагороджено 2 учні, що складає 3,22% від загальної кількості учнів 3-4 класів.

Результати навчальних досягнень учнів 3-4 класів, що оцінювались у бальній системі, у порівнянні з минулим роком та І семестром такі:Параметри

2010-2011 н.р.

2011-2012

І семестр

2010-2011н.р

2011-2012 (річний бал)

Високий рівень

1(1,5%)

1(1,5%)

2(1,25%)

Достатній рівень

29(43,5%)

26(39%)

26 (41,8%)

Середній рівень

36(54%)

37(55,5%)

34 (54,7%)

Початковий рівень

1(1,5%)

2 (3%)

-

Учні, що навчаються на високому та достатньому рівні

30(45%)

27(40,5%)

28 (45,2%)
Аналіз результатів поточного навчального року виявив, що показники навчальних досягнень учнів 3-4 класів у порівнянні з минулим 2010-2011 навчальним роком покращились на 0,2% (якість знань учнів у минулому навчальному році склала 45%, у поточному – 45,2%), а у порівнянні результатів І і ІІ семестру 2011-2012 н.р. показник якості навчальних досягнень підвищився на 4,7%. Такий результат засвідчує стабільність контингенту учнів.

Одним із традиційних напрямків роботи щодо педагогічної підтримки здібних та обдарованих дітей, розкриття їх творчого потенціалу залишається участь у різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах міського та регіонального рівня. Це дало можливість досягти певних успіхів. Серед результатів слід відзначити, що 102% від загальної кількості учнів школи були учасниками 7 конкурсів. З кожним роком збільшується кількість змагань, які дають можливість залучати до інтелектуальної творчості все більше дітей. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» залишається одним із масових. В 2011-2012 н.р. в ньому брало участь 42 учні і лише 1 з них отримав золотий сертифікат та 21 срібні сертифікати (у порівняні з минулим роком боало участь 36 учнів и було отримано лише 4 срібних сертифікати). У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3-х класів Бурля І. – учениця 3-Б класу - посіла 3 місце. У мовозначних конкурсах «Патріот» та «Русский медвежонок - языкознание для всех» змагався 31 учасник, сертифікати не отримано. Учні 4 класів вперше брали участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер», всі четверо учасників отримали срібні сертифікати та навчальні диски. Оганесян К., учениця 4-А класу, посіла 1 місце у регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», та 3 місце в обласному місячнику безпеки життєдіяльності в номінації кращій літературний твір «Що я знаю про пожежника - рятівника»

Здійснюючи аналіз вкладу вчителів щодо кількості переможців у конкурсах та учнівських олімпіад, слід відзначити роботу таких вчителів Чернявської І.В., Кузіної О.В., Германенко О.С., Пастернак І.І.. Аналіз результатів свідчить, що заступнику директор з НВР Станілозі М.С. необхідно постійно тримати на контролі цілорічну особистісно-зорієнтовну систематичну роботу вчителів зі здібними і обдарованими учнями по підготовці їх до інтелектуальних змагань. Вчителям школи забезпечити наступність у роботі з інтелектуально здібними та обдарованими учнями та покращити позакласну роботу з предметів українська та російська мови.

Призерами міського етапу конкурсу «Знай і люби свій край» став 21 учень, 2 роботи учнів 2-В класу стали призерами обласного етапу конкурсу. 115 робіт учнів школи були представлені на міській виставці творчих робіт.

Коваленко О.П. брала участь у конкурсі «Класний керівник року 2012», за підсумками котрого поcіла 1 місце.
^ V. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ
Вважаю, що успіх адміністрації школи залежить від того, на що і на кого вони спираються у своїй роботі. У своєї роботі я завжди спираюся на досвід колег, їх авторитет та професіоналізм. Свої відношення з підлеглими будую на взаємоповазі та довірі.

Підвищення якості управлінської діяльності забезпечувалося різноманітними планами роботи, узгодженими між собою: перспективний, річний, семестровий, місячний і тижневий плани.

Створенню цілісної системи управління школою допомогла наявна комп’ютерна мережа та система Інтернету. Ефективності внутрішньошкільного контролю за станом навчально-виховного процесу сприяло застосування таких інноваційних моделей управління, як: використання інтерактивних технологій, проектного навчання, інформаційно-комунікативних методів.

Дуже важливою в управлінні є проблема прогнозування. Перспективні плани є документами наукового прогнозування. Важливими принципами планування є:

 • вибір і конкретизація заходів;

 • конкретність визначення часу та виконавців;

 • розумний баланс у забезпеченні функціонування та внесенні необхідних змін.

Позитивні зміни в системі управління школою зумовили, в свою чергу, появу позитивної тенденції у кадровому забезпеченні. Так, на кінець 2011-2012 н.р. загальна кількість працюючих у школі склала 65 осіб, з них педагогів – 27+3, у тому числі – педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, керівник гуртка, вихователі груп продовженого дня.

Всього педагогічних працівників у навчальному закладі 27, учителів - 17 осіб (63%). Мають вищу освіту: 20 осіб (75 %), вчителі - 14 осіб (52 %), базову вищу - 7 осіб (25%) , з них вчителі –3 особи (11%).

Кадрове забезпечення за освітою у порівнянні з минулим навчальним роком залишилось на цьому ж рівні.

За стажем педагогічної роботи (27 осіб):

до 3 років – 6 (22,2 %);

від 5 до 10 років – 4 особи (14,8 %);

від 11 до 25 років – 11 осіб (40,7 %);

25 років і більше - 6 осіб (22,2 %).

Аналіз даних показав, що педагогічний колектив складається з досвідчених педагогів, більше 10 років педагогічного стажу мають 17 (63%) педагогічних працівників.

За віком:

20 - 30 років - 8 осіб (29,6 %)

31 - 40 років – 6 осіб ( 22,2 %)

41 - 50 років – 6 осіб ( 22,2 %)

50 і більше - 7 осіб ( 25,9 %)За кваліфікаційними категоріями:

СВК – 4 (14,8%)

І категорія. – 6 (22,2 %)

ІІ категорія – 3 (11,2 %)

Спеціаліст – 14 (51,8 %)

  1   2   3

Схожі:

Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи...
Енергодарської загальноосвітньої школи І –іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Це звіт директора школи перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, громадськістю селища
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Софіївської...
Робота директора школи у 2013/2014 н р була направлена на вирішення наступних питань
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconСписок вчителів криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №120 на 1 жовтня 2011
До списку включається директор школи, заступник директора школи, всі вчителі (сумісники І основні працівники), штатні піонерські...
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconЗвіт В. о директора Любівської загальноосвітньої школи і-ш ступенів...
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими...
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconПоложення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої...
Первинна профспілкова організація добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють в одній установі, організації освіти
Звітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Марієвої Ірини Геннадіївни за 2011-2012 н р iconТ. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи
Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенського району Черкаської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка