Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області
Скачати 117.96 Kb.
НазваКонцепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області
Дата конвертації07.03.2013
Розмір117.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыКОНЦЕПЦІЯ

Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Софіївської районної ради Дніпропетровської області
ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням загальних зборів

школи

протокол від _05.09.2011р. №3

Директор Софіївської ЗОШ І-

ІІІ ст. №1

Тиркба Р. О.


ПРИЙНЯТО:

Рішенням ради школи

Протокол від 04.09.2011р.№_4

Голова ради школи

Величко Н. Ф.

2011
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

СОФІЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 СОФІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ ДЕВІЗ ШКОЛИ: від творчого вчителя до творчого учня
КРЕДО ШКОЛИ: школа динамічна, варіативна,надає своїм учням рівні можливості в освіті
МЕТА: відроджувати інтелектуальний потенціал, враховуючи значні соціально-економічні перетворення в сільській місцевості, зростання ролі особистості в соціально-культурному відродженні села;
^ ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА: використання інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації завдань креативної освіти

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Отже Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання в школі - виявленню здібностей кожного вихованця, всебічного розвитку її здібностей, формуванню фізично розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно спроможної особистості. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості.

Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання.

Проблема , над якою працює педагогічний колектив школи, повністю відповідає завданням сьогодення щодо отримання учнями якісної освіти в загальноосвітній школі. Для реалізації основних завдань Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховання свідомого громадянина України навчально-виховний процес в школі будується на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи психолого-соціальної служби, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму на основі забезпечення гармонійного розвитку та виховання загальнолюдських цінностей, формування базової культури учнів, зміцнення духовного, психічного, фізичного здоров’я, наданні допомоги у саморозвитку кожного школяра. Міцні зв’язки школи з дошкільними, позашкільними закладами селища дають змогу створити і розвивати єдиний педагогічний комплекс, здійснювати багатопрофільність та різнорівневість навчання, розробляти і відбирати найбільш ефективні технології навчання.

Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 працює з 1934 року.

Якісну освіту, систематичну виховну роботу забезпечує педагогічний колектив із 57 педагогічних працівників.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 34 педагогів, І категорію – 17 педагога, ІІ категорію – 1 вчитель, спеціалістів - 5, вчителів-методистів - 16, звання «старший учитель» мають 6 педагогів.

Нагороди педагогічних працівників:

Нагороджені Знаком «Відмінник освіти України» - 6

Нагороджені Грамотою Міністерства освіти і науки України - 2

Нагороджені Грамотою Головного управління освіти і науки ОДА - 10

Нагороджені Подякою Голови Дніпропетровськоїобласної ради-1

Директор школи нагороджений ювілейною медаллю «20 років незалежності України»

В школі функціонують:

15 предметних кабінетів;

2 спортивних зали (гімнастичний, ігровий), тренажерний зал;

медичний кабінет ;

бібліотека;

2 кабінети інформатики;

методичний кабінет;

2 майстерні з трудового навчання;

1 майстерня обслуговуючої праці;

обладнані спортивні майданчики.

^ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ:

  • виконання Закону України «Про загальну середню освіту» , Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти», комплексної програми розвитку району до 2012 року, здійснення комплексу заходів щодо всебічного розвитку обдарованих дітей;

  • розробка стратегії нових підходів до роботи з обдарованими дітьми;

  • удосконалення методичної роботи та організація її з урахуванням особливостей

науково-методичної проблеми області «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної

особистості», шкільної проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації завдань креативної освіти»;


  • забезпечення навчально-виховного процесу, створення умов для всебічного

психологічного розвитку дітей різних вікових груп; допомога вчителям в питаннях

психолого-педагогічної корекції когнітивної сфери учнів;

  • пошук ефективних шляхів впровадження здорового способу життя серед

учнівської молоді, розробка конкретних програм для кожного класу щодо

формування здорового способу життя засобами освіти;

- постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу

в школі,

- запровадження інтерактивних форм навчання, Інтернет- медіа освітніх технологій та вивчення їх впливу на становлення інноваційної особистості.
^ ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Є:

- розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями;

- впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

- формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя;

- виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку

особистості;

- створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату;

- співпраця колективу школи з батьками;

- здійснення профільного навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки

між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю

^ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ :

- формування сучасної особистості;

- громадське виховання;

- національно-патріотичне виховання;

- превентивне виховання;

- фізичне виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- трудове виховання;

- екологічне виховання;

- родинно-сімейне виховання;

- розвиток учнівського самоврядування;

- розвиток інтелектуального руху через організацію інтелектуальних ігор;

^ СИСТЕМА ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ

- формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування;

- створення умов для особистісного розвитку учнів, їх адаптації у суспільстві,

професійного самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних

і власних інтересів;

- формування національної самосвідомості і людської гідності;

- формування політичної та правової культури, усвідомлення взаємозв’язку між

індивідуальними правами та свободами і громадською відповідальністю;

- виховання духовної культури особистості то створення умов для вільного формування

власної світоглядної позиції;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі;

- надання необхідних знань щодо формування вмінь та навичок індивідуального розвитку

особистості;

- розвиток вмінь самостійного долання життєвих труднощів, узагальнення життєвого

досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим;

- збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури

здорового способу життя;

- сприяння усвідомленню учнями самоцінності та індивідуальності кожної особистості;

- формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної

спадщини українського народу і своєї родини.

^ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

- Участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних освітянських виставках (Київ, Дніпропетровськ);

- співпраця з вищими навчальними закладами : Дніпропетровська державна аграрна академія,, Криворізький державний педагогічний університет, Софіївське ПТУ №87;

- участь в роботі МАН;

- предметні тижні;

- екологічна агітбригада;

- участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах;

-- участь у інтелектуальних іграх, спортивних змагань;

- проведення районних та обласних семінарів-практикумів.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових навчальних планів

МОН України

.

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з

науково - методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними

методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. Поглиблена допрофільна підготовка забезпечується вивченням курсів за вибором,

факультативів, роботою в гуртках, товариствах,

4. Структура навчального року – семестрова. Тижневий режим роботи регламентується

розкладом занять.

.

^ УМОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу

передбачено:

- дотримання вимог державних органів санітарно – епідеміологічного контролю

відповідно до чинного законодавства;

- організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; однозмінний

робочий тиждень з двома групами продовженого дня для школи І ступеня;

- введення стабільного рухового режиму учнів :система рухової активності школярів

включає щоденну ранкову гімнастику, уроки фізкультури, заняття спортом за вибором,

рухові паузи на уроках, ігрові перерви;

- організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров’я дітей і вчителів.

2. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров’я учнів закладу є

контроль за станом здоров’я під наглядом шкільної медико-психологічної служби,

здійснення профілактики та діагностики захворювань, проведення щеплень,

вітамінотерапії.

3. Участь в обласному експерименті за темою « Використання Інтернет- та медіа освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості.(01.09.2011-31.12.2016)

^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

2. Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов’язків,

визначених у посадових інструкціях.

3. Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як

рівноправними особистостями.

4. Крім виконання соціального замовлення на надання обов’язкової середньої освіти,

учитель має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі

власної педагогічної діяльності.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є методичне об’єднання. Воно займається удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямовує роботу на забезпечення потреб вчителя, надає їм реальну допомогу. Діяльність методичних об’єднань направлена на всебічну підтримку і демонстрацію позитивних здобутків, стимулювання творчості як вчителів, так і учнів.

1. Організаційно-педагогічну модель закладу складають:

-методичні об’єднання української мови та літератури, природничо-математичного, вчителів історії, іноземних мов, фізичної культури, трудового навчання, естетичного циклу, вчителів 1-4 класів, класних керівників;

- творчі групи вчителів по впровадженню профільного навчання та наукового-методичної проблеми;

- соціально-психологічна служба,

- медична служба;

- інформаційно-методична служба (шкільний сайт, методичний кабінет, бібліотека).

^ УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне

отримання об’єктивної інформації про хід навчально-виховної діяльності учнів. Контроль визначає об’єм, рівень і якість засвоєного навчального матеріалу, виявлення успіхів в навчанні, прогалин в знаннях і вміннях окремих учнів , класу в цілому для внесення необхідних коректив в процес навчання, для покращення його змісту, методів, засобів і форм організації. Таку інформацію адміністрація отримує в процесі контролю за діяльністю учнів. Моніторинг є основою для прийняття рішення про збереження чи перегляду якогось засобу дій чи поведінки, сам стає областю прийняття рішення. Важливими елементами моніторингу навчання є оперативність, поточність, систематичність, наявність матричного інструментарію. Моніторингова діяльність представляє собою сукупність моніторингових процедур. Це збір, обробка, надання інформації, організація та забезпечення цих процедур.

1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

- загальні збори, конференції,

- педагогічна рада,

- рада школи,

- освітній округ;

- загальношкільна батьківська рада,

- учнівське самоврядування.

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування

навчально-виховною діяльністю, моніторинг.

3. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План

будується на основі підготовки інформації про школу згідно з Концепцією розвитку

школи.

^ ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та

місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:

- зміцнення матеріально-технічної бази школи

- створення нових навчальних кабінетів,

- поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою,

методичною, науково-популярною літературою,

- організація виготовлення саморобних навчальних посібників

- придбання комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання,

- поповнення бібліотечного фонду,

- придбання меблів,

- придбання спецодягу, інструментів.

Реалізація місії середньої освіти полягає в підготовці компетентного випускника. Адже школа - це не лише місце, де здобувають знання, уміння та навики. У школі розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У школі може і має відбуватися становлення індивідуально-особистісної життєтворчості учня. Особистість повинна створити свій життєвий успіх, знайти себе в сучасних соціально-економічних умовах. Істотні зміни в середній освіті вимагають визначення нової моделі випускника, яка повинна найбільш адекватно відповідати, як потребам сучасної особистості, так і вимогам сучасного інформаційного суспільства.

Отже діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання компетентного

випускника – молоду людину, яка володіє життєвими навичками та компетентностями,

необхідними для успішного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься у різних сферах власної життєдіяльності .


педколектив використовує комплексний підхід до формування здорового способу життя із визначенням психічного, фізичного, емоційного та соціального здоров’я учнів, спрямовує свою діяльність на оптимальне використання ресурсів особистості кожного учня у різних сферах його діяльності – навчальній, оздоровчій, трудовій, культурнорозважальній.

ШЛЯЇІАЦЗІАЛЕРИХ

1. Створення виховного середовища для формування у учнів досвіду дотримання

здорового способу життя.

2. Створення умов для самореалізації особистості учнів в межах учнівського

самоврядування.

3. Створення умов для формування взаємодовіри між всіма суб’єктами навчально –

виховного процесу вчителями, батьками, учнями, місцевою громадою.

4. Створення умов для виховання гідних громадян України.

5. Організація життєдіяльності учнівського та педагогічного колективів з позицій

здорового способу життя.
^ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ:

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ:

- постійна просвітницька , організаційно-методична робота по пропаганді здорового

способу життя, культури здоров’я учнів школи, в інших освітніх закладах, установах;

- перетворення навчального закладу в центр культури здоров’я та здорового способу

життя на мікрорайоні школи;

- участь у міжнародному проекті «Школи-партнери проти СНІДу»;

- проведення учнівських акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя

молоді,

- профілактику паління, алкоголізму, наркоманії;

- залучення батьківської громадськості до роботи з пропаганди здорового способу життя,

- проведення спільних з учнями заходів з фізичної культури;

- організація батьківської освіти з питань виховання здорової дитини в сім’ї;Схожі:

Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Софіївської...
Робота директора школи у 2013/2014 н р була направлена на вирішення наступних питань
Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconПлан підготовки І проведення Дня цивільної оборони у Софіївській...
Дня цивільної оборони у Софіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області
Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconЗатверджено
Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області
Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconПедагогічних працівників Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, які атестуються в 2013 році
Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconРозклад уроків 2-а класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconРозклад уроків 2-в класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconРозклад уроків 9-а класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconРозклад уроків 3-б класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Понеділок Четвер

Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconРозклад уроків 4-а класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Понеділок Четвер

Концепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області iconРозклад уроків 4-в класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка