Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів
Скачати 65.81 Kb.
НазваТема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів
Дата конвертації07.03.2013
Розмір65.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Текстовий процесор Microsoft Word.

Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів.

Мета. Ознайомитись із вбудованими стилями та стилями користувача, правилами стильового оформлення документів різних типів, набути практичних навичок щодо оформлення текстів документів стилями.

Час. 2 навчальні години.

Теоретичні відомості.

Застосування стилів дає змогу користувачу прискорити та уніфікувати процес форматування фрагментів тексту.

Стиль – це сукупність значень параметрів форматування абзацу та шрифту.

Стилі бувають стандартні (Заголовок1, Заголовок2, Курсив тощо)чи нестандартні. Нестандартні стилі створює користувач та надає їм власні назви.Стилі використовують для швидкого форматування великих документів: звітів, рефератів, курсових робіт, рукописів книжок тощо. Чим більший документ, тим суттєвіша перевага від застосування стилів форматування.

Програма Word дає змогу застосовувати такі типи стилів:

 • Стиль символу – визначає параметри форматування окремих символів всередині тексту абзацу. Визначаються такі параметри (для окремих символів та слів у текстовому абзаці):

  • Тип шрифту

  • Накреслення шрифту

  • Колір шрифту

  • Розмір шрифту

 • Стиль абзацу – визначає параметри форматування усіх символів всередині абзацу та взаємне розміщення самого абзацу відносно сусідніх абзаців текстового документу. Визначаються такі параметри:

  • Тип шрифту

  • Накреслення шрифту

  • Колір шрифту

  • Розмір шрифту

  • Застосування табуляцій

  • Вирівнювання тексту в абзаці відносно горизонтального розміщення на сторінці

  • Праві границі тексту

  • Ліві границі тексту

  • Відступи до абзацу

  • Відступи після абзацу

  • Міжрядкові інтервали всередині абзацу

 • Стиль таблиці – визначає параметри форматування текстів у комірках а також параметри оформлення границь:

  • Тип лінії

  • Товщина лінії

  • Колір границі

  • Заливка комірки

Для того, щоб застосувати до текстового блоку будь-який вбудований стиль, потрібно виконати наступні дії:

 • Виділити той абзац, до якого потрібно застосувати стиль.

 • Виконати команду меню Формат – Стили и форматирование, після чого відкриється в області задач вікно Стили и форматирование, в якому буде надано перелік уже існуючих стилів. У переліку назви стилів буде подано наочно (тобто, з такими параметрами шрифту та вирівнювання, які застосовані під час організації певного стилю):

  • Напроти стилів абзаців буде подано знак абзацу ().

  • Напроти стилів символів – знак

  • Напроти стилів таблиць – знак таблиць .

 • Вибрати з переліку стилів за допомогою лівої кнопки миші потрібний стиль, відразу ж виділений абзац набуде вигляду за тими параметрами, які застосовані у стилі.

Програма Word містить вбудовані стилі, за допомогою яких можна легко від форматувати заголовки та підзаголовки, основний текст абзаців, стиль для зносок, формул тощо. Якщо потрібного стилю не знайдено, то користувач може або відредагувати будь-який вбудований стиль та надати йому потрібні параметри, або створити новий стиль – стиль користувача.

Потрібно звернути увагу, що для того, щоб у подальшому можна було автоматично створювати зміст текстового документу, автореферат або виконувати операції зі зносками, то користувачеві краще не захоплюватися створенням власних стилів, а доцільніше редагувати вбудовані стилі, але не змінювати їх ієрархії у системі стилів.

Правила стильового оформлення документів різних типів

При підготовці офіційних документів (накази, довідки, заяви, листи тощо) потрібно дотримуватись єдиних вимог щодо їхнього оформлення, структури та змісту, які встановлені державними стандартами. У нинішній час в Україні застосовують декілька основних стандартів оформлення офіційних документів, які постійно поновлюються.

Відповідно до стандарту ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» введено наступні правила стильового оформлення документів:

 • Службові документи оформлюються на папері формату А4 (210 * 297 мм) та А5 (210 * 148 мм).

 • Окремі види документів можуть оформлюватись на папері формату А3 (297 * 420 мм) та А6 (105 * 148 мм).

 • Мінімальні розміри полів складають:

  • Ліве – 30 мм

  • Праве – 10 мм

  • Верхнє і нижнє – по 20 мм.

 • Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір 12 – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1 – 1,5 рядки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см.

 • Зображення емблеми організації або товарний знак розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації.

Крім того, в стандарті визначаються структура та правила оформлен­ої списків, таблиць, дат, нумерації та інших об'єктів.

Крім державних вимог до оформлення документів, існують відомчі стандарти - вимоги до оформлення наукових праць, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях, шкільних підручників тощо. Ці правила публікуються у відомчих актах і заздалегідь доводяться до відома авторів документів. Вони можуть дещо відрізнятися від оформлення офіцій­них документів і враховувати також поліграфічні особливості видання.

Наприклад, правила оформлення науково-дослідницьких робіт МАН такі:

 • обсяг документа - до 30 друкованих сторінок,

 • аркуші формату А4,

 • формат файлу текстового редактора Microsoft Word,

 • на одній сторін­ці - 40± 2 рядки,

 • шрифт - Times New Roman, 14 пт,

 • міжрядковий інтервал -1,5 рядка,

 • вирівнювання - по ширині,

 • абзацний відступ - 1,25 см,

 • поля:

  • верхнє - 20 мм,

  • ліве і нижнє - не менше 20 мм,

  • праве -10 мм;

 • заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу подвійним ін­тервалом;

 • заголовки структурних частин уводяться великими літе­рами з вирівнюванням по центру;

 • заголовки підрозділів уводяться малими (крім першої) літерами з абзацним відступом;

 • крапку в кінці заголовка не ставлять;

 • нумерація сторінок:

  • арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №, першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.

Окремі організації для внутрішніх документів можуть розробляти свій власний корпоративний або фірмовий стиль оформлення документів - відповідним чином підібрані кольорова гама та шрифти символів, визначені правила оформлення абзаців документа, вид і розміщення логотипу організації тощо. Відповідно до цих вимог розробляються фірмо­ві бланки та шаблони документів, на їх основі співробітники набагато швидше можуть підготувати потрібні документи.

Також слід дотримуватися загальних правил стильового оформлення
текстів:

 • основний текст документа бажано оформлювати в одному форматі, інший формат використовувати для виділення заголовків, окремих смислових фрагментів;

 • кількість різних кольорів і шрифтів у документі не повинна переви­щувати трьох;

 • розмір символів, міжрядковий інтервал слід підбирати такими, щоб текст читався легко, без напруження очей;

 • кольорова гама повинна відповідати призначенню документа - віталь­на листівка може бути оформлена яскравими, насиченими кольорами, а простий лист варто оформлювати в більш спокійних тонах;

 • однотипну структуровану інформацію доцільно подавати в таблицях;

 • графічні зображення в документі (рисунки, діаграми, схеми) повинні доповнювати зміст тексту, роз'яснювати або ілюструвати його окремі моменти;

 • графічні зображення (фотографії, рисунки, схеми) також потрібно оформлювати в єдиному стилі;

 • на всіх сторінках робити однакове тло і поля, якщо інше не вимага­ється змістом документа тощо.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого застосовують стилі у документах?

 2. Як змінити розмір шрифту у стилі абзацу?

 3. Які типи стилів Ви знаєте?

 4. Що таке стиль абзацу?

 5. Що таке стиль символу?

 6. Що таке стиль таблиці?

 7. Як текст форматують стилями?

Практичне завдання

 1. Завантажити текстовий процесор Word.

 2. Зберегти документ у власній папці під іменем Стиль.doc

 3. Внести до документу (із дотриманням вимог щодо оформлення документів; після виконання усіх завдань здійснити перевірку та забезпечити максимальний розмір – 1 аркуш) наступну інформацію:

Текстовий процесор Microsoft Word.

Практична робота «Використання стилів».

Виконавці:

Клас:

Дата виконання роботи:

Завдання 1. Внести інформацію до таблиці щодо доступних стилів у текстовому процесорі Microsoft Word 2003 (10 стилів, на Ваш вибір):Завдання 2. Введіть текст (дивись нижче). По завершенні введення застосуйте такі стилі до частин тексту:

 • Назва тексту – Заголовок1

 • Назви типів уроків – Заголовок2

 • Текст першого типу уроку – Обычный

 • Текст другого типу уроку – Основной текст

 • Текст третього типу уроку – Красная строка

 • Текст четвертого типу уроку – Клавиатура HTML

 • Текст п'ятого типу уроку - ПодзаголовокЗавдання 3. Скопіюйте таблицю, створену при виконанні Завдання 1. Застосуйте до неї стиль Современная таблица.

 1. По завершенні формування документу написати зі своєї поштової скриньки листа на адресу solone01@yandex.ru (із дотриманням вимог щодо оформлення такого типу документу), до якого прикріпити файл Стиль.doc

 2. Завершити роботу із усіма програмами, що були Вами використані при виконанні завдання. Навести порядок на робочому місці. Якщо у Вас залишився вільний час до завершення заняття, його доцільно використати для самопідготовки до складання тесту (із використанням ІКТ) з теми «Текстовий процесор Word», який опубліковано на сторінці Тести у рубриці Інформатика сайту СШЛНІТ.

СШЛНІТ-2011 - -

Схожі:

Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconУрок №8. Тема
Тема: Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів. Поняття про схему документа. Автоматичне створення...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconУрок №9. Тема
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconТема заняття
Модуль Правила оформлення ділових паперів. З. 08. Зп. Н. 02. 01 Правила оформлення ділових паперів: заяви, довідки, доповідні та...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconТема: Операції С, їхні пріоритети І використання. Перетворення типів
Ціль роботи: Вивчити основні логічні, арифметичні й інші операції С, навчитися правильно складати вираження С, вивчити пріоритети...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconТема. Створення html-документа, що містить теги оформлення тексту
Мета. Вироблення умінь І навичок створення html-документів, які містять теги оформлення тексту
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconІнсталяція Технічні вимоги
Програма побудови схем та лінійних графіків автодоріг призначена для покращеної побудови схематичних планів доріг різних типів з...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconТема заняття
Основні правила оформлювання реквізитів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки. Резюме. З. 08. Зп. Р. 01. 06. 02
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconВисловлюваннях – наявність: 1 орфографічних І пунктуаційних помилок,...
За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconТема: Знайомство з інтерфейсом MathCad. Створення блоків різних типів
Ціль: навчитися настроювати вікно програми для зручної роботи, використовувати математичні вираження, текстові фрагменти, графічні...
Тема. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів iconУрок №24. Тема
Тема: Основи роботи з текстом. Програмні засоби готування текстових документів: призначення та класифікація. Знайомство з текстовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка