Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства
Скачати 63.05 Kb.
НазваПроблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства
Дата конвертації01.03.2013
Розмір63.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ

В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
О. Снитнікова

студент

призер «Британської Ради» (Англія),

«Корпусу миру» (США), Сумського ДУ
науковий керівник М.В.Жук

доцент
Проблема безпеки інформації завжди хвилювала суспільство. Саме тому перші алгоритми шифрування інформації були розроблені ще у давні часи. Прикладом тому є алгоритм кодування/декодування Цезаря, що використовувався у Давньому Римі, але модифікації якого ще досі застосовуються для захисту інформаційних систем.

Але раніше питанню інформаційної безпеки приділяло увагу порівняно невелике коло людей. Це було важливо для правителів держав, воєначальників, революціонерів, але не для кожної окремої людини.

Сьогодні ситуація змінилася, бо світ стає все ближчим до становлення інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство - це нова й більш досконала форма соціальної організації, у якій мережі, що базуються на високорозвинених інформаційних технологіях, рівноправний і вільний доступ до інформації, відповідне інформаційне наповнення (контент) у зручних форматах і ефективний зв'язок повинні допомагати всім людям повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти стійкому економічному й соціальному розвитку, підвищенню якості життя, скороченню рівня бідності й ліквідації голоду [1, C.3]. У деяких країнах світу більшість переваг інформаційного суспільства стала реальністю вже сьогодні. Насамперед, це країни Західної Європи, Сполучені Штати Америки, Японія, але цей перелік не є вичерпним.

Інформаційні технології роблять наше життя простішим і стають все поширенішими. Їх дуже багато навколо нас: на місцях навчання чи роботи, дома. Ноутбук та комунікатор є постійними супутниками успішної ділової людини. І сьогодні не треба витрачати купу зайвого часу на рутинні операції, які можуть бути автоматизовані; на пошук якого-небудь товару у магазинах міста, бо можна завітати до Веб-сайтів різних Інтернет-магазинів, та обрати і замовити товар там, і дуже часто при більшому виборі та за меншою ціною, ніж у звичайному магазині.

Комп’ютерні мережі: локальні, деякі з яких охоплюють своїм покриттям цілі міста, та глобальні, серед яких і всім вдома мережа Інтернет, надають велику кількість можливостей: це швидкий пошук потрібної інформації, дистанційне навчання у навчальних закладах, ознайомлення з новинами з усього світу, спілкування за допомогою електронної пошти та у режимі реального часу: так науковців сьогодні не здивуєш запрошенням взяти участь у відео-конференції з учасниками з різних міст, країн чи частин світу. Звісно, відео-конференції позбавлені всіх можливостей, що надає живе спілкування, але все рівно є дуже корисним впровадженням. Щодо людей, котрі займаються розробкою інформаційних систем та програмного забезпечення — вже налагоджені схеми, за яких значна частина програмістів може працювати віддалено, а координаційна робота щодо виконання проектів проводиться у певному адміністративному центрі організації, яка займається розробкою. І такі схеми використовуються і у інших галузях. Це надає можливість людині не змінювати місце проживання, працюючи у команді, тим самим робить її більш гнучкою щодо умов життя у сучасному суспільстві.

Як бачимо, комп’ютерні технології вирішують важливі проблеми людей, забезпечують їх інструментарієм, здатним автоматизувати розв’язання великої кількості задач, вирішують проблему комунікації, значно економлять час, сприяють командній роботі розробників і науковців та різноманітній проектній діяльності. Також дуже цінними є інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

В той же час, інформаційні системи мають у собі приховану небезпеку. Для інформаційних баз завжди існує ймовірність несанкціонованого доступу сторонніх осіб к даним, що потенційно може нанести шкоду державі, особам чи організаціям, в тому числі використано у злочинних намірах.

Простий приклад: можна розшифрувати дані, що передані електронною поштою, підробити підпис тощо.

Безумовно, захисту потребує не тільки кореспонденція та інформаційні бази. Будь-яка важлива інформація має бути захищена від навмисного або випадкового втручання. Це стосується захисту інформаційних та програмних продуктів, що пов’язано з використанням програм, активізованих не шляхом покупки, а внаслідок незаконних дій.

Також це стосується авторизованого доступу людей до роботи у інформаційній системі. Так, зловмисник може отримати або вирахувати пароль особи, що має адміністративні права або ж є керівником певного підрозділу і, увійшовши у систему з його іменем і паролем, може отримати доступ до секретних даних, а у першому випадку — навіть знищити інформаційні бази і вивести з ладу систему.

Неможливо обійтися без захисту інформації у системах електронної комерції. Людина має бути впевнена, що гроші на його рахунку будуть у безпеці після здійснення покупки, тобто зловмисник не зможе отримати доступ до його грошей, використавши інформацію, введену у електронних формах.

Як бачимо, у зв’язку з поширенням використання інформаційних технологій у повсякденному житті, кожна людина все частіше стикається з необхідністю захисту інформації, і саме тому питання інформаційної безпеки стає таким важливим і актуальним.

Подібні питання організації безпеки інформації потрібно вирішувати комплексно. Так, проблема захисту електронної кореспонденції часто вирішується кодуванням вихідної інформації з використанням алгоритмів шифрування, передачі її по захищеному каналам зв’язку; а також використанням електронного підпису — щоб отримувач кореспонденції міг бути впевнений у тому, що отримав листа саме від особи, що вказаний як адресант.

Використовуються наступні шляхи захисту секретної інформації:

- відправник намагається приховати сам факт існування секретного повідомлення — для цього розробляються засоби і методи маскування його передачі;

- створюється технічно захищений канал передачі інформації. Цей канал повинен бути абсолютно надійним і недоступним для інших. При сучасному рівні розвитку науки й техніки створити абсолютно надійний, недоступний для третіх осіб канал зв'язку між окремими абонентами для кількаразової передачі більших обсягів інформації практично неможливо.

- і ще один варіант вирішення цього завдання - передавати інформацію по загальнодоступному каналу зв'язку, але перетворивши її в такий вид, що робить її доступною тільки адресатові. Розробкою методів перетворення (шифрування) інформації з метою її захисту від незаконних користувачів займається криптографія. Методи і способи такого перетворення інформації називаються шифрами [2, C.2].

Треба зазначити, що суспільство усвідомлює гостру необхідність вирішення проблем безпеки інформації. Тому кожна інформаційна система, як правило, передбачає і власну систему інформаційного захисту, бо алгоритми, що були використані у попередніх розробках, можуть створювати потенційні загрози зовнішнього втручання у новій системі. Це залежить від платформи розробки, від її інформаційної структури, схеми взаємодії пов’язаних частин системи тощо.

Підтвердженням важливості питання інформаційної безпеки є також збільшення годин та введення додаткових дисциплін, що стосуються захисту інформації, для студентів навчальних закладів, спеціальності яких пов’язані з інформаційними технологіями, програмуванням. В свою чергу, збільшення кваліфікованих спеціалістів у будь-якій сфері інформаційних технологій, завжди приводить до її швидкого і успішного розвитку.

На державному рівні питання захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах регулюється Законом України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, міжнародними угодами, іншими нормативно-правовими актами. Так, вищезазначеним Законом України регламентоване наступне: „Для створення комплексної системи захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюються в порядку, встановленому законодавством” (стаття 8).

Важливою у цьому Законі є стаття 11 , згідно з якою: „Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом”[3].

Таким чином, питання інформаційної безпеки є досить важливим на сьогоднішній день, і в подальшому в умовах інформаційного суспільства його актуальність не зменшиться. Це питання стає дедалі актуальнішим як для держави так і для кожного громадянина. Тому воно регулюється на законодавчому рівні як Законами України, так і міжнародними угодами. У вузах все більше приділяється уваги вивченню питань захисту інформації - що є безумовною необхідністю сьогодення та гарантією високого рівня захищеності систем у майбутньому.
Література:

  1. Вершинин М.С. Политические коммуникации в информационном обществе. —СПб.: Политическая мысль,2001.

  2. Прогонный Ю.А. Криптология. Дистанционный курс СумГУ.—http://dl.sumdu.edu.ua.

  3. Закон України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.— Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.

Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. М.: ЭнергоАтомИздат, 1994, в 2-х книгах, 575 с.

Схожі:

Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconПравове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні
Роль та значення інформації в сучасних умовах становлення інформаційного суспільства в Україні
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconУ сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним...
Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень І ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування,...
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconПро конкурс «Школа інформаційного суспільства» Назва конкурсу
Конкурс з інформатизації навчальних закладів «Школа інформаційного суспільства» (далі – Конкурс)
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconФеномен інформації як об'єкт міждисциплінарного аналізу ливенко В.І
...
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconТема: Влив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості...
Предмет: Особливості впливу субкультур на соціальний розвиток дітей підліткового віку в інформаційному суспільстві
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconМ. Г. Коляда Завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної...
...
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconКлючові компетентності
КТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації,...
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconКонцепція превентивного виховання дітей І молоді в системі освіти України
В україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціокультурних умовах економічних І політичних...
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconПрограма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої...
Тому соціальним замовленням сучасного суспільства є виховання людини, яка зможе навчатися І працювати в умовах постійного зростання...
Проблема безпеки інформації в умовах становлення інформаційного суспільства iconПсихологічна підтримка обдарованих дітей
У сучасних умовах проблема обдарованості стає дедалі актуальнішою. Насамперед це пов’язано із потребою суспільства в неординарних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка