Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання
Скачати 73.46 Kb.
НазваПро затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання
Дата конвертації12.06.2013
Розмір73.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Про затвердження Інструкції про

медичне обстеження дітей і підлітків,

які направляються до загальноосвітніх

шкіл та професійних училищ соціальної

реабілітації для дітей і підлітків,

які потребують особливих умов виховання

НАКАЗ

Міністерства охорони здоров'я України,

Міністерства освіти України

від 5 травня 1997 р. № 137/131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 серпня 1997 р. за № 328/2132

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. № 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" наказуємо:

1. Затвердити Інструкцію про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, котра додається.

2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я та управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій провести організаційно-методичну роботу серед керівників лікувально-профілактичних закладів і закладів освіти усіх рівнів з питань медичного обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання.

3. Вважати наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти України від 10.11.94 № 287/316 "Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" таким, що не набув чинності.

Міністр охорони здоров'я України А.М. Сердюк

Міністр освіти України М.З. Згуровський

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров'я

і Міністерства освіти України

від 05.05.1997 р. № 137/131

^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 серпня 1997 р. за № 328/2132

Інструкція

про медичне обстеження дітей і підлітків,

які направляються до загальноосвітніх шкіл

та професійних училищ соціальної реабілітації

для дітей і підлітків, які потребують

особливих умов виховання

 1. Зазначена Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.93 № 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" і визначає порядок медичного обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання.

 2. До загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації направляються неповнолітні віком від 11 до 14 років, а до професійних училищ соціальної реабілітації віком від 14 років, з нормальним інтелектом і здоров'ям. Медичний огляд неповнолітніх для визначення можливості їхнього утримання у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації проводиться до розгляду справ у судових органах на підставі запитів однієї з таких інстанцій: суду, слідчого, прокурора або інших уповноважених осіб органів внутрішніх справ. Дитина, підліток направляється до лікувально-профілактичних закладів у супроводі інспектора органів внутрішніх справ у справах неповнолітніх. Для скерування неповнолітніх до закладів соціальної реабілітації лікувально-профілактичними закладами повинні бути надані такі медичні документи:

— до школи соціальної реабілітації:

а) медична карта дитини (ф. 026/0);

б) вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025-1/0);

в) карта профілактичних щеплень (ф. 063/0);

г) дані лабораторних аналізів за давністю не більше місяця;

— до професійного училища соціальної реабілітації:

а) медична довідка (професійний висновок лікаря) ф. 086-0;

б) медична карта амбулаторного хворого (ф. 025-0);

в) вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025-1/0);

г) дані лабораторних аналізів за давністю не більше місяця.

3. Перелік лікувально-профілактичних закладів, що проводять у районі (місті) медичний огляд неповнолітніх, які направляються до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, визначається місцевими органами охорони здоров'я.

 1. За результатами обстеження педіатром (для шкіл соціальної реабілітації), підлітковим лікарем (для професійних училищ соціальної реабілітації) і лікарями вузьких спеціальностей (хірургом, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, фтизіатром, дерматовенерологом, наркологом, ендокринологом, психіатром, неврологом (невропатологом), в медичній карті дитини (ф. 026/0) та медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025-01 повинні бути зроблені відповідні записи про стан здоров'я дитини чи підлітка та придатності таких осіб для навчання і утримання в школах і професійних училищах соціальної реабілітації.

 2. Висновки психіатра, невропатолога, дерматовенеролога, нарколога (для хлопців і дівчат), гінеколога (для дівчат) є обов'язковими.

 3. Неповнолітні, які страждають на алкоголізм і наркоманію, повинні бути направлені до професійного училища соціальної реабілітації лише після проходження курсу лікування і наступного висновку про можливість навчання у згаданому училищі.

 4. Медичні довідки дійсні протягом одного місяця з дня обстеження з обов'язковим зазначенням дати їх видачі, підписом головного лікаря або завідувача поліклініки і завірені печаткою лікувально-профілактичного закладу.

 5. Разом з переліченими в п. 2 медичними документами в особовій справі неповнолітнього(ї) повинні бути: результати лабораторних обстежень на предмет наявності венеричних захворювань, аналіз крові (загальний), сечі (загальний і на цукор), калу на яйця глистів, результати досліджень на предмет наявності дифтерійної палички і збудника хвороб дизентерійної групи; для осіб жіночої статі — висновки про відсутність вагітності. Давність лабораторних обстежень не по­винна перевищувати ЗО днів до надходження особової справи до Міністерства освіти України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які видають путівки на підставі рішення суду. Крім того, діти і підлітки обстежуються дерматовенерологом, а особи жіночої статі – гінекологом не раніше як за 5 днів до відправлення їх у навчально-виховні заклади соціальної реабілітації.

9. У медичних документах (ф. 026-0, ф. 025-0) повинні бути довідки про відсутність контакту неповнолітнього(ї) з інфекційним хворим від дільничного лікаря за місцем його проживання, від лікаря школи, в якій неповнолітній знаходився, а також довідки від лікаря з приймальника-розподільника для неповнолітніх.

 1. У медичних документах (ф. 026-0, ф. 025-0) при обстеженні, окрім загальних показників стану здоров'я, повинні фіксуватися результати зовнішнього огляду учня з обов'язковим зазначенням особливих позначок на тілі (татуювання, наколки, рубці, плями тощо).

 2. Не підлягають направленню до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації діти і підлітки, які мають такі захворювання:

11.1. Психічні хвороби:

а) психози – ендогенні, інфекційні, соматогенні, інтоксикаційні, травматичні, реактивні та інші;

б) олігофренія різного ступеня: глибока, виражена помірно, легка;

в) залишкові явища органічного ураження мозку у формі недоумства (деменції) в ступені глибокого, вираженого, помічного;

г) епілепсія та епілептичні приступи (навіть незначні при будь-яких органічних чи соматичних захворюваннях);

ґ) психопатичні та психопатоподібні стани зі стійкими викривленнями (первезії, піроманія та інші) або суїцидальними пориваннями;

д) затяжні реактивні стани у формі депресивного, іпохондричного, абсесивного, істеричного синдромів;

є) органічні ураження центральної нервової системи і периферичної нервової системи із стійкими і тяжкими залишковими явищами – порушеннями рухів та іншими порушеннями, які призводять до стійкої дезадаптації.

 1. Туберкульоз органів дихання та позалегеневі форми в активній фазі.

 2. Ревматизм:

а) активний ревматизм з порушенням гемодинаміки II–ІІІ ступенів.

Примітка: діти і підлітки, які перенесли гострий ревматичний приступ, можуть бути прийняті до спеціального закладу, але не раніше як через 6 місяців після приступу.

б) комбіновані клапанні вади серця з порушенням гемодинаміки II–III ступенів;

в) виражені ураження міокарда з порушенням гемодинаміки II–III ступенів.

 1. Уроджені вади серця з порушенням гемодинаміки II–ІІІ ступенів.

 2. Хронічна пневмонія з дихальною недостатністю II–III ступенів.

 3. Хронічні нефрити та нефрози.

11.7. Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки у стадії загострення.

11.8. Активний гепатит, цироз печінки, неспецифічний коліт, хвороба Крона.

11.9. Бронхіальна астма з тяжкими частими приступами (4 і більше на рік).

 1. Захворювання крові – хронічний лейкоз, ретикульози, геморагічний васкуліт, гемофілія, хвороба Верльгофа, виражена анемія (при рівні гемоглобіну нижче 50 відсотків, еритроцитів менше 3 млн.), при значному порушенні загального стану.

 2. Цукровий і нецукровий діабет та інші тяжкі ендокринні порушення (мікседема, нанізм тощо).

 3. Інфекційний неспецифічний (ревматоїдний) поліартрит у стадії загострення.

 4. Сифіліс в активній формі.

 5. Гонорея гостра і хронічна.

 6. Епідермоліз, поширені форми склеродермії, кератодермії, псоріазу, екземи, нейродерміту.

 7. Мікроспорія, трихофітія, парша, руброфітія.

 8. Трахома.

 9. Органічні захворювання сечостатевої системи, що супроводжуються стійким нетриманням сечі.

 10. Хронічні хвороби в стадії декомпенсації.

 11. Сліпі.

 12. Хворі на СНІД.

 1. Тимчасовими протипоказаннями стосовно дітей і підлітків для їх направлення до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації є гострий період захворювань, період загострення хронічних захворювань. Стаціонарне лікування призначається при середній важкості та тяжкому перебігу захворювання. При легкому перебігу гострого захворювання неповнолітні проходять лікування в медико-санітарних частинах зазначених шкіл і професійних училищ.

 2. Після настання клініко-лабораторної ремісії (внаслідок лікування) у хворого з хронічними захворюваннями, одужання хворого з гострим захворюванням неповнолітні направляються до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.

 3. Протипоказаннями для направлення до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації можуть бути захворювання, що призвели до стійкої соціальної дезадаптації.

Схожі:

Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconПро затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ...

Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconНаказ
Про затвердження Положення про дисциплінарну кімнату спеціальної загальноосвітньої школи та спеціального професійного училища для...
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconПро організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації...
Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconСтворення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Перевірити явку дітей І підлітків шкільного віку до навчаль­ного закладу на підставі списків. Скласти Список дітей І підлітків, які...
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання icon1 Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності...
Рвк "Звіт про кількість дітей І підлітків шкільного віку" розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04....
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconПро затвердження Інструкції з обліку дітей І підлітків шкільного віку
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах своєї...
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconНака з смт Золочів
«Про затвердження інструкції з обліку дітей І підлітків шкільного віку», Конституції України (ст. 53) на виконання плану роботи відділу...
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання icon«Безпека дітей І підлітків в Інтернеті», для проведенні просвітницьких...
Безпека дітей у мережі Інтернет – зона відповідальності усіх дорослих громадян держави, адже кількість дітей І підлітків, які постраждали...
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
З метою поліпшення якості освіти, умов утримання та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового...
Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей І підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей І підлітків, які потребують особливих умов виховання iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про затвердження взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім`ями, які опинилися в складних життєвих обставинах”, з метою подолання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка