Про творчу групу в системі науково-методичної роботи
Скачати 57.75 Kb.
НазваПро творчу групу в системі науково-методичної роботи
Дата конвертації15.06.2013
Розмір57.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТВОРЧУ ГРУПУ В СИСТЕМІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
1. Загальні положення

1.1.Творча група – одна із групових форм діяльності педагогічних працівників у системі методичної роботи школи, що створюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» , що об’єднує педагогів, які працюють з обраною фаховою та методичною проблемою.

1.2.Метою творчої групи є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-дослідницької роботи.

1.3.Завдання творчої групи :

  • поглиблене вивчання досягнень сучасної науки з однієї науково-педагогічної проблеми та впровадження її у практику;

  • врахування рекомендацій педагогічної науки, їх апробація, внесення коректив та пошук оптимальних шляхів реалізації ;

  • застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації, створення , вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду ;

  • сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів і методів навчання ;


2


  • моделювання та апробація авторських моделей досвіду ;

  • підвищення рівня фахової майстерності ;

  • сприяння самовираженню особистості педагогів у процесі професійної діяльності, курсової та між курсової підготовки, конференцій тощо,

  • моніторинг ефективності використання освітніх технологій у навчально-виховному процесі.

1.4.Творча група створюється на добровільних засадах із числа найбільш досвідчених і теоретично підготовлених учителів, які виявили інтерес і бажання до розробк методичної

проблеми.

1.5.Орієнтований склад творчої групи - 3 -15 осіб.

1.6.Творчі групи формуються на різних рівнях управління методичною роботою – від творчих груп шкільного, міського методичних об’єднань до обласних, які створені при відповідних кафедрах, навчально-методичних кабінетах, відділах, центрах інституту післядипломної педагогічної освіти.
2. Види творчих груп
2.1.Творчі групи в залежності від проблеми дослідження,змісту, обсягу завдань, над якими вони працюють поділяються на два типи:

  • творчі групи, які працюють над упровадженням результатів наукових досліджень (над відповідною науково-методичною проблемою);

  • творчі групи, діяльність яких спрямована на вивчення і впровадження відомого перспективного педагогічного досвіду.

2.2.Відповідно до затраченого часу на виконання осягу визначених завдань творчі групи

поділяються на довготривалі та короткотривалі.

2.3.Термін участі педагогів у довготривалих творчих групах – від 1 до 3 років ; короткотривалих – від 30- 40хв. до 1-3 місяців.

2.4. Короткотривалі творчі групи поділяються на динамічні, ініціативні, фокусні.

2.5.Динамічні творчі групи утворюються з педагогів різного фаху, яких об’єднує спільна науково-методична проблема, досліджувана методичними об’єднаннями, педагогічним колктивом. Їх склад і термін роботи визнчаються виробничою необхідністю.

2.6.Ініціативні творчі групи створюються з мтою розробки певного методичного заходу,засідання педагогічної ради тощо. Кількісний склад –необмежений. Діяльність їх має тимчасовий характер.

2.7.Фокусні творчі групи створюються з контрольно-діагностичною,гносеологічною,колекційною чи контрольно-прогностичною метою для пошуку оптимального варіанту вирішення чітко окресленої проблеми. Робота групи в складі 5-7 осіб триває 30-40 хв. і визначає основні напрямки розв’язання проблеми відповідно до поставленої мети.

2.8.Профільна творча група об’єднує педагогів однієї освітньої галузі, які досліджують одну й ту ж проблему. Вона може бути як довготривалою такі короткотривалою.
3. Орієнтовані напрями діяльності творчої групи
3.1.Організаційний напрямок забезпечує створення творчої групи із залученням до її роботи педагогів-практиків, які впроваджують у навчально-виховний процес нові технології навчання та виховання, беруть участь в апробаціях авторських моделей, науково-практичних конференціях тощо.


3.

3.2.Діагностичний напрямок передбачає експертну оцінку створення і впровадження ефективних технологій навчання, виховання, управління.

3.3.Інформаційний напрям сприяє підготовці за результатами роботи творчої групи узагальнюючи х матеріалів та забезпечує ознайомлення з ними педагогічної громадськості.

3.4.Креативний напрям забезпечує розвиток творчого потенціалу педагогів, їх самореалізацію у різних видах діяльності.
4. Алгоритм діяльності творчої групи
4.1. Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми,засвоєння існуючого досвіду, консультації з працівниками науки.

4.2.Розробка моделей,схем,рекомендацій, порад з упровадження в практику досягнень науки.

4.3.Створення та апробація перспективного (набутого та передового ) досвіду з проблеми. Підготовка рекомендацій.

4.4.Поширення досвіду: виступ перед педагогічними працівниками, пропаганда в пресі, практична демонстрація,консультування,проведення педрад,засідань,методичних об’єднань, семінарів-практикумів, науково-практичних семінарів тощо.
5. Спрямування діяльності членів творчої групи.
Члени творчої групи :

5.1. Створюють бібліографічний матеріал,працюючи в архівах та бібліотеках

з історичними та сучасними джерелами інформації

5.2.Знайомляться з логікою виникнення інновацій, їх поширенням та становленням у педагогічній практиці. Моделюють,розробляють схеми, рекомендації та поради що до їх застосування.

5.3.Відпрацьовують індивідуальні методики трансформації інновацій та сучасних технологій у практику навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки досвіду педагогів та умов загальноосвітніх навчальних закладів

5.4. Формують перспективний педагогічний досвід з досліджуваної проблеми.

5.5.Апробують, коригують,уточнюють розроблені рекомендації.

5.6.Виступають з лекціями, доповідями,повідомленнями,демонструють досвід широкому загалу педагогічних працівників під час виступів, публікацій у пресі, практикою відкритих уроків.
6. Організація роботи творчої групи
6.1.Роботу творчих груп організують і спрямовують керівники загальноосвітніх закладів та працівники методичних та науково-методичних служб.

6.2.Специфіка діяльності творчої групи визначається планами загальноосвітніх навчальних закладів, методичних та науково-методичних служб.
4.

6.3.Ефективність діяльності творчих груп забезпечують методичні та науково-методичні служби, що визначають конкретні завдання, координують плани з рахуванням місцевих умов, рівня підготовки кадрів,специфіки викладання навчальних предметів з метою сприяння наступності, запобігання дублювання та паралелізму.

6.4. Результати діяльності творчих груп розгядаються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах, рад методичних та науково-методичних служб.

6.5. Керівництво творчою групою здійснює визнаний учителями педагог (вчитель,керівник навчального закладу,заступник керівника ), методист (завідуючий міським чи обласним НМЦ ), науковець (працівник виша), який забезпечує організацію роботи з планування та діяльність учнів.

6.6. Планами творчих груп визначаються заходи відповідно до вимог розділів 1-6 даного Положення.

6.7.Склад творчих груп та їх керівники затверджуються відповідним наказом загальноосвітнього заклад.

6.8.Кількістьзасідань творчих груп протягом року може варіювати від 3 до 5 занять.

6.9.У рамках засідань творчих груп використовуються такі форми роботи: семінари,семінари-практикуми,тренінги,творчі звіти, круглі столи,майстер-класи тощо. Специфікою роботи творчих груп є перевага дискусійних та активних методів спілкування, презентацій та панорам творчих здобутків.
7.Орієнтовані вимоги до рекомендацій творчої групи
7.1.Коротке обгрунтування актуальності проблеми, концепції, ідеї.

7.2.Виокремлення основних положень, принципів,форм, методів і прийомів роботи, що є результатом сучасних наукових досліджень, визначення завдань методичним службам, категоріям педагогічних працівників щодо впровадження в практику.

7.3.Розробка рекомендацій та обґрунтування умов, у яких вони можуть бути реалізовані.

7.4.Висновки

Схожі:

Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconКритерії ефективності науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
Проблема якості І ефективності науково-методичної роботи в загаль­ноосвітніх навчальних закладах стала наріжним каменем у реформуванні...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи icon"Використання інтерактивних технологій у навчально виховному процесі школи"
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2010 року №83 був проведений моніторинг діяльності науково методичної...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи icon"Використання інтерактивних технологій у навчально виховному процесі школи"
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2010 року №83 був проведений моніторинг діяльності науково методичної...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи icon«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року №185 був проведений моніторинг ефективності науково методичної...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconРоботи школи над науково-методичною
Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково методичної роботи
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconОрієнтовна програма визначення дієвості методичної роботи в школі
Створення умов для самопізнання І самореалізації педагогів. Спрямованість форм І методів роботи на особистісно орієнтовану творчу...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconНаказ
Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи,...
Про творчу групу в системі науково-методичної роботи iconУрок в системі особистісно-орієнтованого навчання
Ознайомлення з наказом райво про організацію методичної роботи в районі на 2009-2010 н рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка