2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)
Скачати 84.68 Kb.
Назва2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)
Дата конвертації02.03.2013
Розмір84.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Календарні плани з інформатики . 9 клас


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Практична робота

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи

(2 год.)Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.


Об’єкти та їх властивості.

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

^ Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)


3

Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті.
4


Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої.
5

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.


^ Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)


6

Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача.
7

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.

8

Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу.
9

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.
10

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи.

11

Пошук інформації на комп’ютері.

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.

12

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних.

Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.

^ Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год.)


13

Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.


14

Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.


Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.

15

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год.)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)


16

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.
17

Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Навігація локальною мережею.
18

Поняття про права доступу до ресурсів. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене керування комп’ютером.

Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.


^ 5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)


19

Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.
20

Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.
21

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації.

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.


^ Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)


22

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Формати файлів документів. Використання довідкової системи текстового процесора.
23

Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису.
24

Форматування шрифтів і абзаців.


^ Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.

25

Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.

Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами

Тема 7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

^ 7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)

26

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних.

Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
^ 7.2. Основи растрової графіки (3 год.)


27

Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Робота з файлами в середовищі редактора растрової графіки.
28

Робота в середовищі редактора растрової графіки: використання інструментів малювання, створення текстових написів, настроювання кольору.
29

Робота в середовищі редактора растрової графіки: виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання.

Практична робота № 11. Створення растрових зображень

^ 7.3. Основи векторної графіки (3 год.)


30

Принципи побудови й обробки векторних зображень.

Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.
31

Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки.

Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
32

Вирівнювання й групування об’єктів.


Практична робота № 12. Створення векторних зображень
Календарні плани

математики та

інформатики

Вчитель: Кваша Н.В


Схожі:

2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) icon2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)
Експериментально-дослідна робота №2 «Визначення кількості інформації суб’єктивним способом»
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) icon2 до листа Міністерства освіти І
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconІнформатика (усна форма)
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconНауки, молоді та спорту України
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconДодаток 2 до листа Міністерства освіти І науки
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconБілети для державної підсумкової атестації
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconАпаратне забезпечення видавничих систем друкарське та післядрукарське обладнання

2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconТермінологічне забезпечення правових основ кібернетичної боротьби...
Для чіткого розуміння суті інформаційних систем та процесів, транспортних мереж, телекомунікаційних систем необхідні чіткі, закріплені...
2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.) iconУрок №3. Тема
Принципи класифікації інформаційних систем. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Сфери застосування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка