Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и
НазваИскусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и
Сторінка1/6
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6

Криворізька загальноосвітня школа № 116Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 116Кривий Ріг

2011 рік


Овсієнко С.М.

Методичне об’єднання класних керівників Криворізької загальноосвітньої школи № 116. Опис та матеріали діяльності / Овсієнко Світлана Миколаївна.- Кривий Ріг, 2011 рік. – 57 с.

У посібнику надано інформацію про роботу методичного об’єднання КЗШ № 116, методи, форми роботи, результативність діяльності, а також матеріали засідань. Наведено схеми роботи заступника директора з виховної роботи, що регулюють його діяльність з удосконалення професійного рівня класних керівників, циклограма моніторингу з питань виховання та соціалізації учнів, план роботи школи психологічних знань класного керівника.

Матеріал може бути корисний заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи.

Зміст

 1. Структура виховної діяльності КЗШ № 116………………………………..4

 2. Опис діяльності методичного об’єднання………………………………….5

 3. Візитна картка методичного об’єднання………………………………….10

 4. План роботи на 2010-2011 навч. рік……………………………………….12

 5. Діагностика результативності виховної роботи………………………….25

 6. Алгоритм дій заступника директора з виховної роботи щодо визначення

рівня професійної компетентності класного керівника…………………29

 1. Матеріали засідань………………………………………………………….30

Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче кажется оно,чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения…

но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врождённой способности и навыка

необходимы ещё и специальные знания.

К. Д.Ушинский.

Структура виховної роботи школи

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єднання класних керівників.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.
Загальне керівництво забезпечує заступник директора з виховної роботи Овсієнко Світлана Миколаївна, голова – Ведмідь Лідія Григорівна.
 Методичне об’єднання класних керівників КЗШ №116:

проблеми, пошуки, рішення
У вихованні вся справа в тому, хто вихователь.

Д.Писарев
Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога.

Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

^ Завдання виховної роботи в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.

В нашій школі всього 16 класів, тому працює одне м/о класних керівників, до роботи залучаються також соціальний педагог, педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків, вихованці ГПД. У своїй більшості вони беруть активну участь в роботі методичного об’єднання: виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті години спілкування, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег.

^ Загальний досвід роботи – 244 роки:

до 3-х років – 1;

3-5 роки - 1;

5-10 років – 2;

10-15 років – 5;

більше 15 років – 7.

Середній вік м/о – 41 рік.

Якісний склад членів м/о:

вчитель-спеціаліст – 3;

вчитель ІІ категорії – 3

вчитель І категорії – 8;

вчитель вищої категорії – 11;

звання «старший вчитель» мають – 3 чоловіки; «вчитель методист» - 5 чоловік, що свідчить про потужний методичний досвід й високий рівень професіоналізму членів методичного об’єднання.

Наше методичне об’єднання класних керівників обрало єдину виховну тему, що пов’язана з науково-методичною проблемою школи й на своїх засіданнях обговорює окремі її аспекти. Методичні зусилля класних керівників спрямовані на реалізацією проблеми: морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору.

Робота проводиться за двома напрямками. По-перше, озброїти класних керівників необхідними знаннями, уміннями та навичками. По-друге, сформувати особистість кожного учня.

З цією метою методичне об’єднання працює й будує свою роботу за такими напрямками:

 • Організація інформаційно-методичної допомоги класним керівникам;

 • Переорієнтація процесу взаємодії вчителів від репродуктивної діяльності до дослідницької;

 • Активізація творчої діяльності вчителів засобами використання нетрадиційних інтерактивних методів;

 • Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду;

 • Розвиток інформаційної культури вчителів й впровадження використання інформаційних технологій у виховну роботу.

В якості основних форм роботи для реалізації даних задач визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; районні семінари вихователів й класних керівників на базі нашої школи; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

Протягом останніх 10 років школа була опорною в районі з впровадження обласної науково-методичної проблеми.

Своїм головним завданням вважаємо розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.

Для якісної реалізації цих завдань створені програми розвитку особистості: «Обдаровані діти», «Правове виховання», проект «Формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів продуктивного навчання та виховання в умовах вільного розвитку особистості», програма занять з класними керівниками-початківцями, комплексна виховна програма «Школа морально-духовної спрямованості» для учнів 1-11 класів.

На нинішньому етапі розвитку школи виникла нагальна потреба використовувати в роботі нові виховні технології. Відмовившись від традиційних засідань в роботі методичного об‘єднання, ми впроваджуємо інноваційні форми, методи, засоби і технології, які дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності.

Серед найпоширеніших й найефективніших форм можна виділити:

 • Тренінги;

 • Психолого-педагогічні консиліуми;

 • Ділові, рольові, симулятивні ігри;

 • Методичні сесії;

 • Конференції;

 • Майстер-класи з впровадження міської програми «Крок за кроком виховуємо дитину – особистість, людину, громадянина».

На базі школи проходять районні семінари з виховної роботи, творчі зустрічі з класними керівниками, членами громадянських організацій - партнерами з виховної роботи. З метою здійснення допомоги класним керівникам в оволодінні педагогічних ідей проводяться семінари-практикуми: «Виховання: від правила до результату», «Технологічна кухня класного керівника», працює майстер-клас «Технологія підготовки виховного заходу».

На засіданнях м/о обговорюються конкретні питання з виховної роботи: «Лідерство: психологічні засади успіху», «Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем», «Формування національно-історичної свідомості учнів», «Модернізація туристсько-краєзнавчої роботи», «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки», «Виховання – чому воно не може бути однаковим для всіх» тощо.

^ На нарадах при директорові розглядаються такі аспекти діяльності класних керівників, як:

 • Робота класних керівників в світлі сучасних вимог до навчально-виховного процесу;

 • Конструктивне партнерство школи й сім’ї;

 • Фізичний розвиток як показник здоров’я дітей та підлітків

 • Краєзнавство як основа патріотичного виховання тощо.

Важлива роль в організації практичної роботи класних керівників з навчання й виховання дітей належить методичним нарадам, що проводяться раз на місяць, а в разі потреби частіше.

Слід відмітити, що класні керівники здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з вихователями ГПД й керівниками гуртків. В школі склалась добра традиція взаємодопомоги практичної й методичної, взаємовідвідування виховних заходів, спільне їх проведення, принциповий підхід до оцінювання роботи, зацікавленість класних керівників, вихователів та керівників гуртків у спільному обговоренні й реалізації проблем навчально-виховного процесу. В більшості випадків ця співпраця дає позитивні результати й на практиці, в тому числі й при проведенні відкритих виховних заходів, які крім інших мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності.

Поглибленню знань класних керівників про методи виховної роботи, удосконаленню їхньої педагогічної майстерності, розповсюдженню позитивного досвіду й створенню нового досвіду з питань виховної роботи сприяє також робота з самоосвіти, взаємодопомога, а також колективні творчі справи в класних колективах та школі.

Відомо, що потребою будь-якої особистості є розвиток творчих здібностей. Методичне об’єднання організовує реалізацію цієї проблеми через спільну продуктивну діяльність вчителя й учня. В нашій школі дидактична система закладу й система виховної роботи об’єднані. Поєднуючим початком є спільна форма виховних і навчальних процесів. Такою формою діяльності стала методика колективної творчої діяльності І.Іванова. Більшість КТС стали традиційними: «Зоряний час», «Екофестиваль», «Вахта пам’яті», «Фестиваль народних традицій», «Пізнавальні ігри», «Форт Буайар», «Розумники й розумниці», «Спортивні змагання», «Останній герой» тощо. Планування життєдіяльності здійснюється в кілька етапів: на рік, місяць, на рівні кожної конкретної справи. Кожний з наступних етапів завжди є конкретизацією попереднього, а арсенал методів виховання нічим не обмежується.

Цілком зрозуміло, що повна реалізація мети передбачає не лише сформованість певного набору, а й психологічну готовність, практичний досвід. Тому в роботі методичного об’єднання значна роль відводиться роботі соціально-психологічної служби, тренінгам з педагогічного проектування. Щоб успішно впроваджувати нововведення у роботу школи, найбільше уваги приділяємо підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів, керуючись висловом: «Передусім зміст методичної роботи з кадрами (а не стільки її форми) визначає її позитивний результат». Тому роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару орієнтуємо на практичне спрямування. Його мета: ознайомити колектив із найбільш важливою актуальною інформацією з питань педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, підвищити методичну підготовку вчителів. Семінар дає можливість значно підвищити рівень науковості, вийти за межі особистої методичної підготовки, націлити вчителів  на вдосконалення знань, практичних навичок і вмінь, сприяє розвитку їх аналітичного мислення, спонукає до аналізу конкретних педагогічних ситуацій. На заняттях семінару поряд із питаннями теорії опрацьовуємо практичні завдання, зокрема з розв’язанням задач ситуативного характеру з питань виховання, дидактики, психології, відбувається широкий обмін досвідом слухачів із проблеми, що розглядається. Після інформаційного повідомлення часто організовуємо педагогічні дискусії. Семінарські заняття доповнюємо тематичними виставками основної та додаткової літератури, показом матеріалу з досвіду роботи.

Важливе значення має тісна співпраця класних керівників з практичним психологом, яка сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до науково-методичної підготовки класних керівників. Із цією метою вивчаємо запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості, визначаємо, наскільки комфортно він відчуває себе в школі.

З метою діагностики результатів постійно здійснюється педагогічний моніторинг, визначається рівень соціальної активності. З метою формування програми професійного й особистісного розвитку класного керівника, діагностики проблем, які виникають у класному колективі, проводимо тестування, опитування, консультування за участю психолога, що стає приводом для діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Найбільшої уваги потребують у педагогічному колективі малодосвідчені класні керівники, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих учителів створено «Програму для молодих та малодосвідчених класних керівників», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Стажування, наставництво, проведення декади наставника, тижня молодого вчителя також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменш хворобливим.

Для того, щоб виховна система постійно самовідтворювалась і самовдосконалювалась в школі працює творча група «Впровадження інноваційних технологій у виховну роботу», до складу якої увійшли досвідчені й зацікавлені вчителі. Діяльність групи спрямована на розв’язання нестандартних проблем, моделювання певних виховних процесів. Заняття організовуються з обов’язковим врахуванням спільних інтересів до певних проблем. У процесі діяльності творчої групи кабінет виховної роботи поповнюється новим методичним матеріалом, розробляються моделі виховних заходів із використанням нових педагогічних технологій, а спільна робота сприяє взаємному збагаченню, взаємодопомозі, взаємоконтролю.

Протягом навчального року в кабінеті виховної роботи працює методичний куточок «Класному керівнику», де представлені різноманітні теоретичні й практичні матеріали з питань виховної роботи. З питань планування, тематики годин спілкування, батьківських зборів, підготовки КТС, аналізу роботи, взаємодії з класним колективом, ведення документації, критеріям оцінки діяльності класних керівників підготовлені методичні рекомендації. З деяких питань проводяться індивідуальні бесіди й консультації з усіма класними керівниками. В школі за участю класних керівників створена достатня методична база для підвищення теоретичного й практичного рівня, що включає у себе посібники з теорії й практики виховної роботи з учнями, батьками, громадськістю, аудіо, відео, мультимедіа-матеріали, а також матеріали «З досвіду виховної роботи». Ведеться підписка на журнали «Виховання в школі», «Позакласний час», «Все для вчителя», «Шкільний світ».

Аналіз результативності всіх форм методичної роботи, перехід до особистісно зорієнтованої моделі виховання інноваційної особистості свідчать про активізацію пошуків шляхів та дієвість заходів, спрямованих на удосконалення виховної системи, розвиток особистості як вихованця так і класного керівника, вдосконалення майстерності педагогів як вихователів.

Класні керівники: Остапенко.М.Г., Чирва Л.А., Рассвєтова С.О., Сокотнюк О.В., Якубовська Е.Л. протягом 2005-2008 років стали переможцями й призерами районного та міського конкурсів «Класний керівник: крок у 21 сторіччя». Виховні програми, розроблені цими класними керівниками стали творчим надбанням педагогічної науки й занесені до обласного каталогу «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини». Досвід роботи заступника директора з виховної роботи Овсієнко С.М. у 2006 році визнаний одним з найкращих й відзначений подякою МОіН України. Високу оцінку отримало й методичне об’єднання класних керівників на обласному огляді-конкурсі методичних об’єднань (переможець обласного конкурсу 2005 року).

Досвід роботи багатьох класних керівників представлений в методичних матеріалах відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради.

Щодня кабінет виховної роботи живе трудовим життям. Сюди приходять класні керівники, учні, вчителі-предметники, керівники гуртків, батьки, випускники школи.

Всім радіє школа і не приховує секретів своїх досягнень. «Ми знаємо, що ми знаємо, і готові поділитися з другом!»

Проблема,

над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:

Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору.
Мета: Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.
Кредо: Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини. 
Формули успіху:


 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь

 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати

 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

 • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую

 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду

 • Кожна дитина – таланту перлина

 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите

 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому

 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя


Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:


 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

 • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі  виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

 • оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.


2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;

 • організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;

 • інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи; 

 • методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.

^ 3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;

 • річний план роботи методичного об'єднання;

 • протоколи засідань методичного об'єднання;

 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

^ 4. Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:

1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників, вихователів груп подовженого дня:

 • розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

 • розробка методичного супроводу виховного процесу;

 • визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

 • розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво, практика стажистів).

3. Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:

 • стан виховання в процесі навчання;

 • створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

 • науково-методичне забезпечення виховного процесу;

 • формування виховної системи школи;

 • організація соціально-профілактичної роботи;

 • моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

 • організація методичних виставок;

 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

 • підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

 • педагогічні читання;

 • семінари, тренінги, конференції.

5. Організація позаурочної діяльності.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconЖиттєвий І творчий шлях м. О. Шолохова
Социалистический реализм это искусство правды жизни, понятой и осмысленной художником. А если сказать еще проще, то по моему, искусство,...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и icon“В свете уже достигнутых знаний то или иное удачное достижение кажется...
Но годы изнурительных поисков во мгле, наполненные страстным стремлением к истине, сменой уверености и разочарования, и, наконец,...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconВсеобщая декларация прав человека
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconСвітова культура. Врубель Михайло Олександрович художник
В какой бы области ни работал художник, он создавал первоклассные произведения. "Врубель, пишет Головин, идеально выражал свою мысль....
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconЗначительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия,...
Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconМетодические материалы для руководителей, учителей-предметников общеобразовательных...
А чтобы оно было таким, надо сделать все возможное, чтобы, выполняя работу, ученик пусть хоть на секунду почувствовал бы вкус хотя...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconОдин учитель путешествовал вместе со своим учеником. Тот имел обязанность...
Понятия не имею, — ответил ученик. — Должен спросить у Бога! Вчера я был очень измучен и поручил его Божьей опеке. Если верблюд убежал...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconДоказывать, что что то не соответствует должны гайцы (конституция, презумпция)
В уголовном кодексе имеется статья покушение на совершение или приготовление к совершению преступления., но в куап к счастью нет...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconРоль национальных библиотечных ассоциаций в разработке и оценке инструментария статистики
Опыт университетской библиотеки позволяет предположить, что данные методики могут быть без изменений использованы малыми и средними...
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и iconПлатежные реквизиты
Вид платежа: за участие в конференции «Актуальные вопросы физического воспитания, реабилитации, спорта и туризма» (фамилия, имя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка