ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама
Скачати 64.11 Kb.
НазваЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама
Дата конвертації26.06.2013
Розмір64.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Тема. ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама.

Мета: поширити знання учнів про публіцистичний стиль, сферу використання та основні ознаки; ознайомити з підстилями та основними жанрами публіцистичного стилю; розвивати навички усного зв’язного мовлення; виховувати любов та дбайливе ставлення до школи.

Обладнання: проектор, комп’ютер.

Хід уроку

І. Оргмомент

(2 слайд) Ми розпочинаємо Мовознавчу бізнес-школу, де сусід по парті нараховує гроші на розрахункову картку сусіду. 30 гривен і більше – оцінка 11б

29-27 – 10 балів.

26-24 – 9 балів.

23-21 – 8 балів.

20-18 – 7 балів

17- 15 – 6 балів.

14-13 – 5 балів.

ІІ. Мотивація, оголошення теми, мети, завдань уроку.

Назвіть основні питання, які на вашу думку ми сьогодні повинні розглянути на уроці.

1. Яка функція публіцистичного стилю?

2. Коли вживаються тексти публіцистичного стилю?

3. Які особливості цього стилю? Визначити підстилі.

4. Які жанри публіцистичного стилю?

Отже, хто може повним реченням сформулювати мету уроку?

( з слайд) ІІІ. Повторення

ОРФОГРАФІЯ

 1. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:
  а) шампін…йон, т..мяний, тон..ший, кін..ця;
  б) бал..зам, дон..чин, мен..шість, яблун..ці, дівчин..ці;
  в) п’ят…сот, пан .ство, хустин..ці. фал..ш, волин..с..кий;
  г) різ..бяр, джерел..це, сіл…ський, молот..ба, сяд..мо.
  ( 4 слайд) 2. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:
  а) брун…ка. п’ят…десят. в’яз…кість, ц…вірін..кає, у мас...ці;
  б) дівчин…ці, учотир…ох, нян…чити, с...вятковий, Хар...ків;
  в) близ…кість, бат…ківщина, у кишен...ці, міл…йон, приз...ба;
  г) молот...ба. майбут...нє, рибал…ці, рибал..с..кий, кін..чик.
  (5 слайд) 3. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
  а) донецький, користю, сімдесят, вузько, банці;
  б) тьмяний, рученька, сміється, користю, склянці;
  в) учительство, їдальня, німецький, лялці, веселиться;
  г) багатьма, мільйон, ремінь, літні; батьківський.
  (6 слайд) 4. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:
  а) кров.., степ.., мен..ший, вел..можа, кіл..це;
  б) нен..ці, поділ..с..кий, баб..ці, склян..ці, учител…ство;
  в) бояз…кий, рід..кий, секретар.., дал..ній, німецький;
  г) кін..чик, куз..ня, гіл…ці, кухар.., доч..ці.
  (7 слайд) 5. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити апостроф:
  а) п...ть, р…ябий, моркв...який, без…язикий, п...єдестал;
  б) ін...єкція, зв…язок, Лук...яненко, в…янути;
  в) транс…європейський, пів…яблука, торф...яний, черв...як;
  г) ал…янс, к…ювет, вар...єте, без…ядерний, цв...ях.
  (8 слайд) 6. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити апостроф:
  а) довір...я, львів...янин, верб…я, комп...ютер, в…яз;
  б ) реп...я х , зв…язок, міжгір…я, сер…йозний, медв…яний;
  в) зів...янути, помор...яни, різьб...яр, пів...ящика, цв…ях;
  г) св...ятковий, Лук...янчук, двох…ярусний, торф…яний, бур...ян.
  (9 слайд) 7. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
  а) кур’єр, дев’ять, з’явитися, Лук’ян, двох’ярусний;
  б) з’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях;
  в) вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яиий;
  г) без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров’ю.
  (10 слайд) 8. Укажіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
  а) дев’ятнадцять, підв’язати, м’язи, бур’ян, кур’єр;
  б) з’єднаний, м’ясо, з’явитися, об’єм, під’їхати;
  в) роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, підв’язати;
  г) румяний, дзвякнути, цвях, розмякнути, подвір’я.
  (11 слайд) 9. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:
  а) по/нашому, де/не/де, віч/на/віч, часто/густо, казна/коли;
  б) по/перше, по/вашому, ні/куди, на/весні, на/зло;
  в) будь/як, по/братерськи, в/голос, з давніх/давен, на/певно;
  г) хтозна/де, коли/не/коли, на/бік, у/перше, на/вигляд.
  (12 слайд) 10. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правопис і прислівників:
  а) день у день, без кінця краю, рік у рік, не до вподоби, казна-де;
  б) на зло, зозла, час від часу, без упину, безперестанку;
  в) у стократ, по-друге, як-небудь, віч-на-віч, навиворіт;
  г) по-моєму, по-зимовому, хтозна-коли, будь-де, рік-у-рік.
  (13 слайд) 11. Укажіть, у якому рядку всі прислівники пишуться з двома літерами нн:
  а) гума...о, актив…о, людя...о, со...о;
  б) відмі..о, стара...о, несказа...о, щоде...о;
  в) голос...о, негада...о, дореч…о; нездола…о;
  г) невгамов…о, впевне...о, відда..о, радіс...о.
  (14 слайд) 12. Визначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
  а) ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці;
  б) стомишся, дуб, казка, нігті, легкий;
  в) боротьба, вишчий, зцідити, книжці, дочці;
  г) молотьба, легший, дорожчий, нижчий, річці.

 2. ^ Перші прибутки (оцінювання) (15 слайд)
  IV. Вивчення нового матеріалу

(16 слайд) Основна функція публіцистичного стилю – це діяння, вплив на читача або слухача, переконання в правильності висловлених думок. Обставини мовлення: передача інформації з метою пропаганди певних ідей, впливу на широкі верстви населення.

(17 слайд) Сфера вживання: публіцистичні статті, виступи в газетах, журналах, по радіо, на телебаченні, на зборах, мітингах тощо.

(18 слайд) Загальні ознаки: пропагандистський характер, точність, логічність доводів, урочистість, піднесеність, офіційність, експресивність. Публіцистичний стиль атрибутують такі мовні ознаки: писемна й усна форми мовлення; суспільно-політичні слова, емоційно забарвлені слова і вирази, газетні штампи, речення різної структури; монологічна (іноді діалогічна) форма тексту. Типи мовлення — розповідь, опис, роздум.

Публіцистичний стиль є одним з найбільш дійових, широковживаних з-поміж інших стилів. Як бачимо, основна функція публіцистичного стилю – діяння, вплив на читача (слухача).

(19 слайд) Слово публіцистичний (від латинського publicus – суспільний, народний) послужило для утворення слова публіцистика – особливого жанру літературних творів, в яких висвітлюються актуальні питання суспільного життя людей.

Публіцистичний стиль забезпечує різні потреби суспільства, пов'язані з політикою, адміністративною і господарською діяльністю. На відміну від наукового й офіційно-ділового публіцистичний стиль визначається пропагандистським характером.

(20 слайд) Його завдання – агітація, активний вплив на читача і слухача. Цей стиль поєднує в собі точність висловлення, логічність доводів з відкритим вираженням експресії та емоційного забарвлення окремих фраз. Мета публіцистичних творів полягає у з'ясуванні певних суспільно-політичних питань, переконанні читачів та слухачів у правильності висловлених думок, а також в активності впливу цих думок на них.

У публіцистичному стилі широко використовуються суспільно-політична лексика, політичні гасло й заклики, урочисті фрази, риторичні запитання та засоби сатири й гумору. Основна форма викладу – монолог. Публіцистичний стиль вбирає в себе елементи офіційно-ділового і наукового стилів. Про силу впливу наукового стилю і спеціальної фразеології на публіцистичний стиль свідчить активне, образне, метафоричне застосування наукової термінології. Не останнє місце в публіцистичному стилі посідають образність та інші риси художнього стилю. Вживаються в мові публіцистики і штампи. Але надмірне вживання готових сполук і конструкцій псує мову газет, журналів, тому треба уникати надмірності штампів у публіцистичному мовленні. У статтях, виступах на зборах, мітингах, міжнародних конгресах відбиті важливі питання політики держави й уряду. Автори цих статей, виступів намагаються активно впливати на розум людей, достукатися до сердець кожного індивіда, переконувати слухачів і читачів у правильності своїх думок. Ось тому для публіцистичного стилю властиві урочистість, піднесеність. Тут вживаються слова суспільно-політичної лексики та словосполучення на зразок: суверенна Україна, ринкова економіка, українська культура, демократія, посланці народу та ін. Вживаються лозунги, заклики, гасла у вигляді окличних речень: Слава Україні! Слава і честь людям праці! Братаймося – поборемо!

 1. Підстилі (21 слайд)

1) художньо-публіцистичний (памфлети, фейлетони, політичні доповіді, нариси);

2) есе (короткі нариси вишуканої форми);

3) науково-публіцистичний (літературно-критичні статті, огляди, рецензії).

4) В окрему групу виділяється інформаційний стиль – стиль засобів масової інформації (газети, журнали, листівки, радіо, телебачення, статті, репортажі, інтерв'ю.)

 1. (22 слайд) Тексти публіцистичного стилю бувають різних жанрів: інформаційна стаття (замітка), стаття (замітка) дискусійного характеру, нарис, репортаж, інтерв'ю, памфлет та інші. Зразками публіцистичного стилю є статті, публічні виступи І.Франка, М.Коцюбинського, Лесі Українки, Б.Грінченка, В.Винниченка, О.Гончара, І.Дзюби, В.Дончика, А.Погрібного, В.Яворівського, Р.Лубківського й багатьох інших громадських діячів.

Сучасний публіцистичний стиль – це мова газет, журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистика, ораторське мовлення.

V Практична частина

 1. (23 слайд) Лінгвістичне відтворення

Слова з лекції – розтлумачити або розкрити згідно почутому

Основна функція

Обставини мовлення

Сфера вживання

Загальні ознаки

Publicus

Мета публіцистичних творів

Основна форма викладу

Підстилі

Жанри

 1. ^ Робота з картками 8 гривні за правильні відповіді

Продовжить речення:

Публіцистичний стиль це-

Підстилі:

Жанри:

Мета й завдання публічних виступів…

 1. (24 слайд) Презентація жанрів:

Групова робота

Інтерв’ю

Нарис

Репортаж

Реклама

Рецензія

Стаття

Презентація

VI Оцінювання.

(25 слайд) Мовознавча бізнес-школа

Сусід по парті нараховує гроші на картку сусіду

За кожну правильну відповідь 1 гривня

За кожний виступ 12 гривен

За кожний коментар 1 гривня

26 слайд VII Підсумок (рефлексія)

На пелюстках записати враження від уроку, що вдалося, про що б хотілось поглибити знання.

Схожі:

ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconІндивідуальні завдання
Підібрати текст публіцистичного або художнього стилю обсягом не менше 200 слів І проаналізувати за схемою (обов’язково паспортизувати...
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconУрок №7 Тема. Тематична контрольна робота №2 Тестові завдання. Контрольне...
Текст: використання різних видів речень за метою висловлювання І емоційним забарвленням, взятих із текстів історичних пісень, дум...
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама icon“Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу...
Методика Блейка-Моутон як засіб визначення характерного стилю управління(грід). 44
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconЗавдання заочного туру інтелектуально-естетичного турніру ім. М....
Дотримуватися обраного жанру (вірш або збірка віршів, казка, легенда, оповідання, фантастична новела, есе, твір-роздум, твір-дослідження...
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconРеферат на тему: Зачіски стилю бароко
Стиль бароко зародився наприкінці XVI ст в Італії й поши­рився у багатьох країнах Європи. Найбільше цей стиль проявив­ся в архітектурі,...
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconПлан: Вступ розділ чудодійна сила слова. Розділ лікування це мистецтво використання слова
У розмовному стилі вживають переважно побутову лексику, фразеологізми, вставні слова, вигуки, неповні речення. Науковому ж стилю...
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconТема заняття
Поняття стилю та жанру української літературної мови. Найважливіші риси, що визначають діловий стиль. Стандарти та вимоги до документів....
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама icon1. 1 Функції мовленнєвого етикету
У розмовному стилі вживають переважно побутову лексику, фразеологізми, вставні слова, вигуки, неповні речення. Науковому ж стилю...
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама iconОсновні вимоги (дрес – код) щодо дотримання належного зовнішнього...
Розроблено на підставі: наказу Секретаріату Кабінету Міністрів України 155- редакція від 30. 09. 2010
ЗМ. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, рецензія. Презентація, реклама icon4. Перелік питань по дисциплінам
Основні класифікаційні ознаки, за якими групуються основні фонди підприємства, та їх характеристика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка