Посадові обов'язки
Скачати 61.38 Kb.
НазваПосадові обов'язки
Дата конвертації26.06.2013
Розмір61.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

бібліотекаря

_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Кваліфікаційні вимоги:
– спеціальна бібліотечна або педагогічна освіта.
Повинен знати:
– основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи;
– методичні матеріали з бібліографії та інформатики;
– книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки;
– передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи вітчизняних та світових бібліотек;
– правила внутрішнього трудового розпорядку;
– правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
– вимоги чинного законодавства;
– державну мову.
Повинен уміти:
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності шкільного бібліотекаря.
Загальні положення:
– призначається на посаду та звільняється з неї директором школи;
– підпорядковується безпосередньо директору школи;
– керується розпорядженнями директора закладу, статутом, локальними актами та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України, відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.
Службові обов'язки:
– формує універсальний бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям;
– здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію;
– систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації;
– здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу навчального закладу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог;
– розширює бібліотечно-інформаційні послуги на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Впроваджує в роботу шкільної бібліотеки інноваційні технології
– організує свою діяльність спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи;
– складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування;
– вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи;
– обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу;
– виховує в учнів інформаційну культуру — стале прагнення до пошуку інформації свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки;
– засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості та культурності виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості;
– сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
– веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо;
– формує в учнів уміння та навички бібліотечного користувача, розкриває їм основні (модельні, базові) функції бібліотеки, пояснює права й обов'язки користувача, виховує повагу до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання;
– сприяє всебічному підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
– забезпечує бібліотечно-інформаційні особистісні потреби користувачів у культурно-дозвілевій діяльності, профорієнтаційному визначенні;
– організує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, підручником та іншою формою інформації;
– координує діяльність бібліотеки з громадськими організаціями, співпрацює та взаємодіє з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств;
– реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА);
– взаємодіє з: адміністрацією навчального закладу; педагогами, учнями, їхніми батьками; органами управління освітою; громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами; освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.
Має право:
– визначати зміст та форми своєї діяльності;
– розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу;
– визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем;
– у межах своєї діяльності брати участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи;
– брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його статутом;
– захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства;
– знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів;
– у межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення;
– вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією;
– викладати окремі предмети, вести гуртки та факультативи за домовленістю з директором закладу та за наявності необхідної освіти;
– підвищувати свою професійну кваліфікацію;
– отримувати від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами;
– на додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством;
– на щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів та додаткову оплачувану відпустку (до 12 робочих днів) відповідно до колективного договору;
– на представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.
Несе відповідальність:
– за організацію роботи бібліотеки та бібліотечних процесів;
– за облік, зберігання і використання всіх одиниць бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства;
– за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством України про працю);
– за належний санітарний стан приміщення бібліотеки та збереження обладнання й меблів;
– за своєчасне складання встановленої звітної документації;
– за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України);
– за завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України);
– за неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу (у межах, визначених чинним адміністративним законодавством України).
Директор школи ______________ 
Посадову інструкцію одержав ____________
Дата____________________

Схожі:

Посадові обов\Посадові  обов'язки  класного  керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки класного керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки педагога-організатора організовує
Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей
Посадові обов\Посадові обов’язки
При розробці інструкції вра­ховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладахМіністерства освіти України
Посадові обов\Посадові обов'язки
Знз, його заступників відомості про працівників закладу, викликає за дорученням директора працівників, учнів закладу
Посадові обов\Особисті немайнові права І обов'язки
Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою
Посадові обов\ Законом України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Посадові обов\Податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Посадові обов\Посадові обов'язки
Усі ці пристосування після закінчення занять очищати від бруду, пилу й снігу; щоденно після закінчення занять прибирати умивальники....
Посадові обов\Посадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка