Словник Аналіз
Скачати 52.04 Kb.
НазваСловник Аналіз
Дата конвертації02.03.2013
Розмір52.04 Kb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Інформатика > Конспект
Словник

Аналіз - 1) метод наукового дослідження (пізнання) явищ та процесів, в основ якого лежить вивчення складових частин, елементів системи, що вивчається, 2 вміння розбити навчальний матеріал на складові частини так, щоб ясно виступала його структура.

Асоціація - обумовлений попереднім досвідом зв'язок уявлень, завдяки яком; одне уявлення, що з'явилося в свідомості, викликає за схожістю, суміжністю ні протилежністю інше.

Гіпотеза - припущення, що висувається для пояснення якогось явища, як потребує перевірки та доведень.

Герменевтика - традиції та засоби тлумачення багатозначних чи тих, що н піддаються тлумаченню, текстів (здебільшого древніх).

Готовність до самоосвіти - особистісна якість, яка виражається в уміння співвідносити світ знань та світ реалій, у здатності самостійно знаходити відповів на актуальні питання, основаній на вмінні вільно орієнтуватися в різноманітний джерелах інформації та критично аналізувати їх.

Діяльність - специфічний вид людської активності, що спрямована на творче перетворення, вдосконалення дійсності та самого себе.

Знання - перевірений суспільно-історичною практикою та засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності; адекватне її відображення в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій.

Класифікація - логічна система внутрішньо підпорядкованих понять (класі об'єктів, явищ) в якійсь галузі, розподілених на групи, класи на підставі врахування загальних ознак і закономірних зв'язків між ними. Конспект - одна з важливих форм навчальних записів, що уявляють собою зв'язний, стислий та послідовний виклад змісту матеріалу, що засвоюється. Культура мовлення - ступінь досконалості усної та писемної мови, щ< досягається в процесі навчання основам наук і мовного спілкування з людьми. Лакуна - пропуск у тексті.

Мислення - психологічний процес пізнання, пов'язаний із відкриття? суб'єктивно нового знання, з рішенням задач, із творчим перетворенням дійсності.

Мотиви - збудники діяльності, які формуються під впливом умов життя суб'єкт та визначають напрямок його активності. У ролі мотивів можуть виступати і потреби та інтереси, нахили та емоції, установки та ідеали.

Навички - сформовані, автоматично здійснювані рухи, які не вимагають свідомого контролю та спеціальних вольових зусиль для їх виконання. Навчання - цілеспрямована, організована, систематична передача старшим т засвоєння підростаючим поколінням досвіду суспільних відношень, суспільне свідомості, культури та продуктивності праці, знань про активне перетворення т охорону оточуючого середовища.

Пізнавальна діяльність - процес осягнення індивідом оточуючої природної т соціальної реальності. На відміну від навчальної діяльності, смисл якої полягає засвоєнні вже готових, здобутих іншими знань про світ, пізнавальна діяльність спрямована на досягнення наукового розуміння оточуючої дійсності.

Поняття - форма раціонального пізнання, психічне явище, притаманне тільки людині як елемент мислення та елементарна форма існування думки відображення суттєвого в феномені, закріплене словом.

Рефлексія - роздуми, самоспостереження, самопізнання; зверненість пізнані

людини на саму себе, свій внутрішній світ, психічні якості та стани, схильність ;самоаналізу.

Розвиток - цілеспрямоване накопичення інформації з наступним порядкуванням, структуралізацією. Цілеспрямоване збирання, семантичні відбір та інтегрування цінної інформації на основі відображення є умовою появі нової організації, нової структури.

Розуміння - вид мислення: проникнення в сутність феномена шляхом

встановлення між його елементами зв'язків, відображуваних системою понять.

Результат розуміння - елементарна теорія даного феномена.

Самоактуалізація - використання та розвиток людиною наявних у неї задатки перетворення їх у здібності. Прагнення до особистісного самовдосконалення.

Самовиховання свідома діяльність людини, спрямована на розвиток у себе позитивних якостей особистості. Самовиховання виникає тоді, коли в людини виробляється здатність аналізувати свої вчинки та ставити перед собою суспільно значимі цілі.

Самоконтроль - усвідомлення й оцінка суб'єктом власних дій, психічні процесів і станів, що передбачають наявність еталону та можливості отримані відомостей про контрольовані дії та стани.

Самокритика - здатність критично оцінити себе, свої відношення в суспільстві, колективі, сім'ї.

Самонавчання - саморегульоване набуття знань та вмінь без допомоги професійного педагога.

Самоорганізація - діяльність та здатність особистості, пов'язані з умінням організовувати себе, які проявляються в цілеспрямованості, активності, обґрунтованості мотивації, плануванні своєї діяльності, самостійності, швидкості прийняття рішень та відповідальності за них, критичності оцінки результатів своїх дій, почуттів обов'язку.

Самооцінка - оцінка людиною власних якостей, достоїнств та недоліків.

Само реалізація - впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей

здібностей.

Саморегуляція - процес управління людиною власними психологічними

фізіологічними станами, а також вчинками.

Саморозвиток - процес збагачення діяльних здібностей чи інших особистісних якостей людини під час різних видів її доцільної діяльності, основою якого присвоєння соціального досвіду та досягнень культури, втілених у реалія залучених у процес тієї чи іншої діяльності.

Самоусвідомлення - усвідомлення людиною самої себе, своїх власних якостей.

Самоосвіта - систематична навчальна діяльність, побудована на самостійно?

вивченні якогось питання чи проблеми з періодичними консультаціями у фахівця чи без нього. Ефективність самоосвіти залежить від інтелектуального розвитку,від настанов на навчальну діяльність, від ставлення до знань, від вольових та інших якостей.

Схожі:

Словник Аналіз iconКультура наукової мови
Презентація словників (паспортизувати словник – єнциклопедія юридична, словник нарах. Стільки слів. І тд. )
Словник Аналіз iconСиноніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів
Обладнання: таблиця «Лексика», плакати, картки, ілюстрації, словник синонімів за
Словник Аналіз iconСловник історичних термінів І понять навчально-методичний посібник
Словник історичних термінів І понять. Навчально-методичний посібник / Укладач к.І. н., доцент Л. О. Рощина – Донецьк: зош І – іііст....
Словник Аналіз iconПлан Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз...
Аналіз показників технічного стану руху І ефективності використання основних фондів
Словник Аналіз iconCтандарти спеціалізованої допомоги хворим на трофобластичну хворобу вагітності (мкх-10 с-58)
Гальний та біохімічний аналіз крові, аналіз крові на визначення рівня хоріогонадотропіну, загальний аналіз сечі; рентгенографія органів...
Словник Аналіз iconЗа яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови?
За яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору молодому словесникові, щоб такий аналіз...
Словник Аналіз iconАналіз "кредитного портфеля" по групах ризику І напрямках диверсифікації. 70
Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку кредитних, комісійних, інвестиційних операцій. 41
Словник Аналіз icon4. аналіз факторів впливу на проблеми та ресурсів для реалізації Програми (swot-аналіз)
Розвинений науково-промисловий комплекс, види виробництва, що історично склалися
Словник Аналіз icon11. Аналіз однієї з педагогічних ситуацій
Психолого-педагогічний аналіз уроку (математики, української мови, читання, я І україна, Основи Здоров’я, Трудового навчання, Образотворчого...
Словник Аналіз iconНові надходження
Словник сучасної української мови Синоніми, антоніми, пароніми, омоніми фразеологізми, іншомовні слова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка