Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
Скачати 261.65 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
Сторінка1/2
Дата конвертації28.06.2013
Розмір261.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2


Методичні рекомендації щодо викладання інформатики

в 2012-2013 навчальному році

Викладання інформатики в 9-11 класах

(інваріантна складова)


У 2012-2013 навчальному році навчальний предмет "Інформатика" вивчатиметься (Лист МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 №1/9-399):

 • у 9 класі за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 із розрахунку 1 година на тиждень, як і останні 3 навчальні роки, за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової, яку розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/23-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4324 .

Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатики. За наявності комп'ютерної техніки інформатика може вивчатися з більш раннього віку за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Якщо вивчення інформатики здійснювалося до 9 класу, то обов’язково мають бути вивчені ті теми і питання програми, які не вивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечує потрібний рівень навчальних досягнень учнів, визначений державною програмою. Крім того, обов’язковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених програмою.

Вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані або на збільшення часу для вивчення інших тем курсу, або на поглиблене вивчення тем «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки» чи інших за програмами курсів за вибором. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4, 2009 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв.

 • у 10-11 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 за двома рівнями – рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах) та академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі) для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю:
Напрям

Профіль

10 кл.

11 кл.

Рівень програми

1. Суспільно-гуманітарний

(додаток 8)

 • історичний

 • правовий

 • філософський

 • економічний

1

1

1

1

1

1

1

1

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

2. Філологічний

(додаток 9)

 • української філології

 • іноземної філології

1

1

1

1

стандарт

стандарт

3. Художньо-естетичний

(додаток 11)

 • художньо-естетичний

1

2

академічний

4. Спортивний

(додаток 12)

 • спортивний

 • військово-спортивний

1

1

1

1

стандарт

стандарт

5. Природничо-математичний

(додаток 5-7)

 • фізико-математичний

 • математичний

 • фізичний

 • екологічний

 • біолого-хімічний

 • біолого-фізичний

 • географічний

 • біотехнологічний

 • хіміко-технологічний та агрономічний

 • фізико-хімічний

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

2

1

1

1

1

2
2

2

стандарт

академічний

академічний

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

академічний
академічний

академічний

6. Технологічний

(додаток 10)

 • технологічний

 • інформаційно-технологічний

1

1+4

1

2+3

стандарт

академічний+

курси за вибором

Програма академічного рівня включає в повному обсязі програму рівня стандарту, розширюючи окремі теми та доповнюючи їх перелік.

Якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти:

ЗНЗ

Профіль

10 кл.

11 кл.

Рівень програми

з укр.мовою навчання

(додаток 2)

 • універсальний

1


2


академічний


з рос. мовою навачння та нац. меншин

(додаток 14)

 • універсальний

1


2


академічний


з рос. чи іншими мовами нац. меншин з вивчен. двох іноземних мов

(додаток 15)

 • універсальний

1


1


стандарт


Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попередніх класах в обсязі, що забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, узагальнення і систематизації. Вивільнені при цьому години можуть бути використані або на збільшення часу на вивчення інших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.

Програми вивчення інформатики в 10-11 класах надруковано у збірнику МОН України «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Інформатика. Академічний рівень. Профільний рівень. Рівень стандарту (м. Київ)» та розміщено на сайті МОНмолодьспорт України: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/23-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4326.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р., щодо вивчення в 11-х класах у Інформаційному збірнику МОН, № 22-24, 2011 р.

  • у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов: у 9 класі –за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 №182 із розрахунку 1 година на тиждень. Години варіативної складової відсутні; у 10-11 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 (додаток 19) із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах;

  • у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: у 9 класі – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291 із розрахунку 1 година на тиждень. Години варіативної складової відсутні; у 10-11 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 (додатки 21 та 22) із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах. В спеціалізваних школах художнього профілю профільний предмет «Комп’ютерна графіка» вивчається із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах (додаток 22);

  • у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616 із розрахунку 1 година на тиждень. Вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані або на збільшення часу для вивчення інших тем курсу, або на поглиблене вивчення тем «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки» чи інших за програмами курсів за вибором;

  • у білінгвальних класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: у 9 класі – за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом МОН від 07.07.2009 № 626 із розрахунку 1 година на тиждень. Години варіативної складової відсутні; у 10-11 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 (додаток 20) із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах. Вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів можуть бути використані на збільшення часу для вивчення інших тем курсу, або на поглиблене вивчення окремих тем чи інших за програмами курсів за вибором;

  • у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: у 9-10-х класах - за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р.  778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852) із розрахунку по 1 годині на тиждень у 9 та 10 класах (додатки 1-3, 5-10, 14-18, 20-22).


Підручники

У 2012-2013 н.р. викладання інформатики здійснюватиметься за підручниками, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

у 9-х класах (Наказ МОНУ № 56 від 02.02.2009):

  • Інформатика (авт. Володіна І.Л., Володін В.В.) видавництво «Гімназія».

  • Інформатика (авт. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М.) видавництво «ВГ BHV».

  • Інформатика (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.) видавництво «Школяр».

  • Інформатика (авт. Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.) видавництво «Генеза».

у 10-х класах (Наказ МОНУ № 177 від 03.03.2010):

 • Інформатика (рівень стандарту) (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.) учбово-видавничий центр «Школяр».

 • Інформатика (академічний рівень, профільний рівень) (авт. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М.) видавнича група ВНV.

 • Інформатика (рівень стандарту) (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) видавництво «Генеза» (може видаватись за державним замовленням 2010 року).

у 11-х класах (Наказ МОНУ № 235 від 16.03.2011):

 • «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Сокол В.Є., Сокол В.C, Бронін С.В.) видавництво «СИЦИЯ».

 • «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) видавництво «Генеза».

 • «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В., Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.).

 • «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.) видавництво «Школяр».

 • «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) видавництво «Генеза».

 • «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Руденко В.Д., Погрібний О.В., Киричков Я.В., Будкевич Т.В., за ред. Бикова В.Ю.).


Методичні рекомендації, орієнтовні календарні плани щодо вивчення інформатики в 10-11-х класах за тим чи іншим надруковані в науково-методичних журналах “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах” і "Комп’ютер у школі та в сім’ї", а також розміщені на сайтах відповідних видавництв і авторів підручників.

Навчальні програми (інваріантна складова):

  • ^ Програма для рівня стандарт 10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться по 1 годині в 10 та 11 класі (Опубліковано на сайті МОН та в збірнику)

  • Програма для академічного рівня 10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (Опубліковано на сайті МОН та в збірнику). Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться 1 година в 10 класі та 2 години в 11 класі

  • ^ Програма профільного рівню (Інформаційно-технологічний профіль) 10-11 клас Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю [1], Додаток 10.  (Опубліковано тільки на сайті МОН)

 • NEWПрограма «Інформатика. Єдиний базовий курс. 9-11 класи» (автори: Завадський І.О., Дорошенко О.Ю., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.). Програму схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03.06.2011 р.). Для рівня стандарту із розрахунку 1 год. на тиждень, для академічного рівня – по 1 год на тиждень у 9-10 класах, та по 2 год. на тиждень у 11 класі. (Інформатика в школі. – ВГ «Основа». – 2012. – №1)
^

Профільні курси за вибором у 9-11 класах


Організація профільного навчання в освітніх закладах здійснюється на основі нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, яка затверджена наказом МОН № 854 від 11.09.2009 р. Профілізація старшої школи здійснюється шляхом запровадження курсів за вибором, для вивчення яких відводиться час відповідним навчальним планом або із варіативної частини навчального плану. Обсяги, тривалість і тематика курсів за вибором обира­ються з урахуванням профілю навчального закладу, часу, відведеного на вив­чення інформатики, матеріальних і кадрових можливостей школи.

Профільне навчання інформатики у старшій школі проводиться за одним або кількома напрямками спеціалізації: офісні технології, програмування, веб-дизайн, комп’ютерна графіка тощо.

Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», Додаток 10) профільне вивчення інформатики розраховано на учнів 10-11 класів і здійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень.

Один з варіантів планування навчального матеріалу у профільних класах (автор Завадський І.О.) детально представлено в Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 н.р.

Пропонуємо інший варіант організації навчання інформатиці в інформаційно-технологічному профілі (автор Караванова Т.П.). Рекомендується розподілити навчальні години таким чином: у 10-му класі 2 години на тиждень виділити для вивчення тем з основ інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 3 години – для вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП), а в 11-му класі 3 години на тиждень виділити для вивчення тем з ІКТ та 2 години - для вивчення тем з ОАП.

У такому варіанті за основу розподілу годин на вивчення ІКТ потрібно взяти програму академічного рівня (10 і 11 класи, теми, що відносяться до ІКТ) і доповнити спецкурсами, схваленими або рекомендованими МОНМСУ. За основу розподілу годин на вивчення ОАП потрібно взяти програму академічного рівня (11 клас, теми 1 і 2) і доповнити спецкурсами, схваленими або рекомендованими МОНМСУ

^ Навчальні програми профільних курсів (курсів за вибором) (http://itosvita.ucoz.ua/index/navchalni_programi/0-6):

  Рекомендації щодо вивчення теми «Бази даних» в класах інформаційно-технологічного профілю (Руденко В., Самойленко Н., Семко Л., Лапінський В.) (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №2. – 2012. – С.3-6.

http://informationworker.osvita.info/teacher/?page_id=52

 • Основи комп’ютерної безпеки (17 год.) (автори: Пасько В.П., Прокопенко Н.С.)

 • Інформаційні технології проектування (70 год). (автор Дорошенко Ю.О.)

 • Технології. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загаль­ноосвітніх навчальних закладів. Технологічний напрям. Технологіч­ний профіль. Спеціалізація «Основи дизайну». http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/23-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4326

 • курс за вибором «^ Сучасні офісні інформаційні технології» (70 год) (автори: Дорошенко Ю.О., Лапінський В.В., Карташова Л.А.) для організації профільного навачння у сташих класах ЗНЗ із розрахунку 2-4 год. на тиждень паралельно з основним курсом в 10-11 класах. Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №14-15. – 2010; Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. - №4-5. – С.91.)

 • NEW курс за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» (70 або 105 год.) для органі­зації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (автори: В.П. Костюков, Т.П. Караванова. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011)

 • NEWкурс за вибором «Основи візуального програмування» для основної школи для організації профільного навачння у сташих класах ЗНЗ протягом одного року із розрахунку 1 год. на тиждень, бажано в 9 класі. (автори: Бойко Ю., Войцеховський М., Дзюба С.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №14-15. - 2010)

 • NEWкурс за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера» (автори: Бойко Ю., Войцеховський М., Дзюба С.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). 4 год. на тиждень. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №5. - 2012).

 • NEWкурс за вибором «Основи програмнування на С#» для учнів 10-11 кл. ліцеїв і класів фізико-математичного, природничого та інформаційно-технологічного профілів (автори: Войцеховський М., Проценко Т.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-10, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). із розрахунку 2 год. на тиждень протягом 2-х років, або 4 год. на тиждень протягом 1 року. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №7. - 2012).

 • NEWкурс за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори: Дзюба С., Заставнюк О., Войцеховський М.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-9, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). із розрахунку 2 год. на тиждень. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №9. - 2012).

 • NEWкурс за вибором «Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори: Дзюба С., Пасічник В.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-7, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). Курс розрахован на 1 рік навчання в 10-му або в 11-му класі по 2 год. (спарені) на тиждень (всього 70 год.). (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». - №9. - 2012).

При вивченні профільного курсу інформатики потрібно перш за все використовувати підручники для 10-11 класів (академічний та профільний рівень), рекомендовані МОНМСУ, а також рекомендуємо використовувати навчальні посібники, збірники завдань, робочі зошити та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану або схвалену МОНМСУ.

Зокрема, при вивченні ОАП доцільно використовувати такі навчальні посібники:

 • Т.П.Караванова "Інформатика: основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами", Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза, 2009. – 286 с.: іл.

 • Т.П.Караванова "Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми", Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза, 2007. – 216 с.: іл.

 • Т.П.Караванова "Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми", Навч. посіб для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики.. – К.: Генеза, 2009. – 336 с.: іл

Навчальні посібники з профільних курсів (курсів за вибором):

 • Основи створення комп’ютерних презентацій (автори: Левченко О.М., Коваль І.В., Завадський І.О.). Видавнича група ВНV, 2009

 • Основи Інтернету (автори: Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопен­ко Н.С.). Видавнича група ВНV, 2009.

 • Основи Інтернету+CD (автори: Березовський В.С., Стеценко І.В.). Видавнича група ВНV, 2012

 • Основи комп’ютерної графіки (автори: Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О.). Видавнича група ВНV, 2010

 • Microsoft Excel у профільному навчанні (автори: Завадський І.О., Забарна А.П.). Видавнича група ВНV, 2011

 • Основи візуального програмування (автори: Завадський І.О., Заболотний Р.І.). Видавнича група ВНV

 • Основи веб-дизайну (автори: Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стецен­ко І.В.). Видавнича група ВНV, 2009

 • Основи баз даних (автор Завадський І.О.). Видавець І.О. Завадський, 2011

 • Інформаційний працівник (автори: Костюков В.П., Мотурнак Є.В.). Видавнича група ВНV, 2011

^ Поглиблене вивчення інформаткии. 8-11 клас

Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин: програми поглибленого вивчення інформатики для 8-9 класів та програми поглибленого вивчення інформатики для 10-11 класів , які разом утворюють єдину цілісну програму. Зміст навчання за цією програмою передбачає вивчення двох паралельних змістових ліній  інформаційно-комунікаційні технології і основи алгоритмізації та програмування, які є взаємопов’язаними і послідовно узгодженими.

При поглибленому вивченні інформатики потрібно використовувати підручники з інформатики для 9-11 класів, що отримали Гриф МОНМСУ, та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану або схвалену МОНМСУ, зокрема навчальні посібники автора Т.П.Караванової, вказані вище.

У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу сут­тєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях, наукових дискусіях. Посилюється роль форму­вання в учнів стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Поглиблене вивчення курсу інформатики здійснюється за рахунок інваріантної складової «Інформатики» та «Технології» або з використанням годин варіативної складової як вибірково-обов’язкових.

Інформатика у 8-11 класах може вивчатися за однією із програм:

^ Початкові та пропедевтичні курси з інформатики у 2-9 класах (варіативна складова):

На схемі (детальніше див. журнал «Інформатика та інформаційні техноло­гії», № 5-6, 2010) наведено найуживаніші варіанти навчання інформатики. Залежно від профілю навчального закладу, рівня підготовки вчителів інфор­матики, позиції адміністрації навчального закладу, побажань батьків та учнів, наявної комп’ютерної техніки і матеріальних можливостей школи за рахунок варіативної частини навчального плану навчання інформатики починають з 2 го, з 5-го, з 7-го або 9-го класу.


^ Початковий курс з 2 класу

У 2-4 класах учні ознайомлюються з початковими понят­тями інформатики, використовують комп’ютер для вивчення інших предметів (мова, математика, природознавство тощо), розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мис­лення та творчі здібності. Застосування комп’ютера варто починати з 2-го класу. У 1-му класі, як свідчать психологи та практичний досвід, ще зарано залучати комп’ютер до навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Початковий курс інформатики для 2-4 класів має передбачати 1 год. на тиж­день, всього 102 год.: по 34 год. у кожному класі.

Програми, за якими ще можна розпочинати працювати з 2012-2013 н.р.

http://dvsvit.com.ua

 • Програма пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. 2-4 класи» для ЗНЗ (автор Коршунова О.В.). (Коршунова О.В. Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.) http://vesna-books.com.ua/books/index/all/shukachi-skarbiv/

 • Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд». Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (автор Антонова О.П. Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) (Інформатика в школі. – ВГ «Основа». - №8. - 2012).

http://aspekt-edu.kiev.ua/

 • Програма курсу Прикладна інформатика для гуртків, груп або інших творчих об’єднань навчального закладу системи загальної середньої освіти. Авторський колектив під керівництвом Журавльової Л.А.


Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 навчального року та в Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р.

Відповідно до нового Державного стандарту початкової школи, затвердженого постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462, з 2013/14 навчального року розпочнеться обов'язкове вивчення курсу «Сходинки до інформатики» з 2 класу за рахунок інваріантної складової навчальних планів. Це потребує завчасної підготовки вчителів, матеріально-технічного забезпечення, навчальних кабінетів тощо.

Програма (інваріантна складова), яка вступає в дію з 2013-2014 н.р.:

 • NEWНавчальна програма «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.) (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – № 4-5. – 2006)
^

Пропедевтичний курс з 5-го класу


У 5-6 класах доцільним є впровадження курсів, зорієнтованих на форму­вання алгоритмічного мислення, розвиток логіки, пропедевтику основ програ­мування. Учні опановують прийоми роботи на комп’ютері, озна­йомлюються з поняттями алго­ритму і вико­навця, командами керування вико­нав­цями, основами про­грамної обробки подій.

Для твор­чого самовираження учнів можуть пропонуватися імітаційні сере­довища програмування, наприклад ЛогоМиры (ЛогоСвіти) або Скретч.

Пропедевтичний курс інформатики для 5-6 класів має передбачати 1 год. на тиждень за рахунок годин варіатив­ної частини навчального плану або за раху­нок годин галузі «Технології», всього 68 год.: по 34 год. у кожному класі.

Інформатика у 5–6 класах може вивчатися за однією із програм:

 • Програма курсу «Інформатика» для 5-6 класів (автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я. (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – № 4-5. – 2006; Науково-методичний журнал «Комп'ютер у школі та сім'ї». – № 6. – 2006.)

 • Програма пропедевтичного курсу інформатики «ІНФОмандри» для учнів 5-6 класів (автор: Казанцева О.П)

 • Навчальна програма з інформатики «Основи програмування мовою Лого. 5-6 класи» (автор Пахомова Г.В., відучий спеціаліст відділу розробок та досліджень БУ «ОРТ» у країнах СНД. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) (Інформатика в школі. – ВГ «Основа». - №8. - 2011) http://aspekt-edu.kiev.ua

 • Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів.  ІІ рівень» для учнів 5-8 класів (автор: Коршунова О.В)
^

Базовий курс з 7-го класу


У 7-9 класах доцільно вивчати єдиний базовий курс інформатики, який перед­­бачає навчання учнів володінню комп’ютером, його операційною систе­мою та типовими офісними і загальновживаними програмами.

Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають уміти корис­туватися комп’ютером, у них повинен бути сформований необхідний мінімум знань, умінь і навичок для подальшого успішного опанування спецкурсів у 10 11 класах профільної школи, незалежно від її профілю.

Єдиний базовий курс інформатики для 7-9 класів має передбачати 1 год. на тиждень у 7-8 класах за рахунок годин варіативної частини або годин галузі «Технології», а в 9-му – 1 год. за рахунок інваріантної частини, всього 102 год.: по 34 год. у кожному класі.

Інформатика у 7–9 класах може вивчатися за однією із програм:

Навчальний курс «Основи інформатики, 7-9 класи» для спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики може вивчатися за програмами:

Згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392, обов'язкове вивчення курсу «Інформатика» з 5 класу розпочнеться з 2013/14 навчального року за рахунок інваріантної складової навчальних планів. Це потребує завчасної підготовки вчителів, матеріально-технічного забезпеченні, навчальних кабінетів тощо.
^

Допрофільні курси за вибором в 5-10 класах


Навчальні заклади, які виділяють 2 і більше годин для вивчення інформа­тики в 8–9 класах, можуть єдиний базовий курс доповнити вивченням допрофільних курсів за вибором:

 • ^ NEW Програма факультативного курсу з інформатики «Основи програмування» для учнів 7-9 класів ЗНЗ (68 год.) (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина) (Схвалено для використання в ЗНЗ Науково-методичною Радою з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол № 1 від 13 січня 2011 року). Особливістю даного факультативу є модульний принцип організації роботи факультативу. Він полягає у тому, що всі заняття будуть проводитися частинами (модулями) по 4 уроки. fak_programa-1.zip (источник)

 • NEWПрограма факультативного курсу з інформатики «Основи програмування. Другий рік навчання» для учнів 8-10 класів ЗНЗ (68 год.) (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина) (Схвалено для використання в ЗНЗ Науково-методичною Радою з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол № 1 від 13 січня 2011 року). fak_programa-2.zip (источник)
^

Поділ на групи


В усіх класах навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. Для прове­дення всіх уроків інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забез­печений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого само­врядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових кош­тів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2004 року №1/9-252).
^

Санітарні правила та норми


Згідно з Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.98 №9 безперервна робота з екраном комп’ютера повинна тривати:

 • для учнів 10–11 класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – до 20 хвилин;

 • для учнів 8–9 класів – до 25 хвилин;

 • для учнів 6–7 класів – до 20 хвилин;

 • для учнів 2–5 класів – до 15 хвилин.

Детальніше див. «Державні санітарні правила та норми. Влаштування і об­ладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання хімії в 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії мають розв’язуватися такі найважливіші завдання, як
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання п редмет
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
У процесі долучення школяра до літературних надбань людства педагог має усвідомити та пройти разом зі своїми вихованцями такі етапи...
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації ] Інформатика. 3 клас І. В. Земляк методичні...
Схвалено до використання на засіданні методичного об’єднання вчителів інформатики Кам’янець-Подільської спеціалізованої зош №5 з...
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з математики
У 2013/2014 навчальному році навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії в 2012-2013 навчальному році
Для сучасного суспільного розвитку важливим чинником є формування в учнів наукових уявлень про навколишній світ, розвиток творчих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка