Зміст
НазваЗміст
Сторінка1/8
Дата конвертації28.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

Зміст


Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
^ Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
^ Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітівНачало формы

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

14359319

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "ВТБ Банк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

01004

Область:

м.Київ

Район:

Шевченківський

Населений пункт:

м.Київ

Вулиця:

бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська

Будинок:

8/26

Корпус:

-

Офіс / квартира:

-

Міжміський код та телефон емітента:

0445904691

Номер факсу емітента:

0444860490

Веб-сайт емітента:

www.vtb.com.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.09.2011


 

Вступ

     

      ПАТ “ВТБ Банк” – динамічно зростаюча банківська установа, що надає широкий спектр банківських послуг підприємствам, організаціям і фізичним особам. Банк проводить політику по утриманню своїх позицій на ринку банківських послуг і досяг вагомих позитивних результатів у рішенні всіх поставлених стратегічних задач, показавши стійкий ріст основних фінансових показників. Банк входить до десятки найбільших фінансових установ країни.

      ПАТ"ВТБ Банк" має інформаційно-відкриту структуру власності - 99,97% акцій банку належить ВАТ Банк ВТБ, головним акціонером якого з часткою в 75,5 % є уряд Російської Федерації.Банк одним з перших банків у країні одержав найвищий з можливих національних довгострокових рейтингів - «AAA (ukr)» міжнародного агентства Fitch Ratings.

      Сьогодні ПАТ "ВТБ Банк" - одна з фінансових компаній, що найбільш динамічно розвиваються в Україні. За 6 років роботи за величиною активів Банк піднявся з 57 на 7 місце в рейтингу Національного банку України (станом на 01.07.2011).

      ПАТ"ВТБ Банк" входить у ТОП-4 за обсягами кредитування юридичних осіб. Ми інвестували в економіку України мільярди доларів США. Серед корпоративних клієнтів Банку - підприємства автомобілебудування, залізниці країни, металургійні та хімічні підприємства, енергетичні компанії, майже половина великих торговельних мереж. Протягом всього періоду роботи Банк стабільно зміцнював свої позиції на банківському ринку країни. Сьогодні близько 161 точок продажу по всім областям и великим містам України надають фінансові послуги міжнародного рівня.

     

      Голова Правління ПАТ “ВТБ Банк” Вадим Пушкарьов є лідером авторитетних рейтингів передових засобів масової інформації, У 2011 році В.В. Пушкарьова було визнано «Кращим антикризовим менеджером» згідно рейтингу видання ТОП-100 «Кращих топ-менеджерів України», де він також посів 3-тє місце у галузевому рейтингу.

      Банк є участником Фонда гарантування вкладів фізичних осіб, принциповим членом всесвітних платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa International.

     

      Якість послуг та продуктів Банку відзначена багатьма міжнародними компаніями. Так, в 2010 році банк був відзначений, як перший серед українських банків у секторі роздрібних банківських послуг після фінансової кризи з позиції клієнта (дослідження «Індекс вражень клієнта – 2010» компанії PricewaterhouseCoopers за участю консультаційної компанії “Senteo” Швейцарія), отримав ТОП-3 номінації «Обсяг року» (міжнародна система грошових переказів «Unistream») та номінацію «Найкращий іноземній банк» (міжнародна система грошових переказів «Migom»).

     

      Топ-менеджери Банка в Україні - це високопрофесійні спеціалісти фінансового та банківського ринків країни, а топ-менеджмент групи ВТБ - це признані, авторитетні та впливові професіонали світового рівня.

     

      Цінності ВТБ Банку - це довіра клієнтів, надійність, відкритість, універсальність, команда професіоналів. Банк розвиває бізнес в інтересах клієнтів, акціонері та суспільства в цілому.

     

      Придбання цінних паперів ПАТ «ВТБ Банк» пов’язане з ризиками зазначеними в квартальній інформації.

     

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

     

      1. Інформація про емітента

      1.1. Повне та скорочене найменування емітента

      Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (далі - Банк).

      Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «ВТБ Банк»

      Повне найменування англійською мовою: Public Joint-Stock Company «VTB Bank»

      Скорочене найменування російською мовою: ПАО «ВТБ Банк»

      Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ВТБ Банк»

      Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «VTB Bank»

      ЄДРПОУ 14359319.

     

      1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

      Дата первинної реєстрації: 11.11.1992

      Дата та номер останньої реєстраційної дії: 29.07.2010 № 1 074 105 0070 002928

      Серія і номер свідоцтва: А01 №725805

      Місце проведення реєстраційної дії: Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

     

      Місцезнаходження, номери телефонів, факсу та інших засобів зв’язку емітента:

      Україна, 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26.

      ПАТ "ВТБ Банк" розмiщує iнформацiю про цінні папери в мережi Iнтернет на сторiнках: http://www.stockmarket.gov.ua та http://eds.ssmsc.gov.ua.

      Відділ корпоративного управління ПАТ "ВТБ Банк" проводить роботу з акціонерами Банку (електронна адреса:viktoria.aybabina@vtb.com.ua;

      тел. (044) 498-64-46).

     

      1.3. Дата заснування

      Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» є правонаступником всіх прав і обов'язків Акціонерного комерційного банку “Мрія” (свідоцтво про реєстрацію банку № 128), створеного рішенням установчих зборів учасників банку (протокол № 1 від 18.09.1992) і перейменованого у Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк, згідно рішення загальних зборів учасників банку від 25.01.2007 р., а також правонаступником всіх прав і обов’язків Закритого акціонерного товариства «Внєшторгбанк (Україна)» (свідоцтво про реєстрацію банку № 299), приєднаного до Банку на умовах філії відповідно до Угоди про приєднання ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» до ВАТ ВТБ Банк, затвердженої рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» від 17.08.2007 р. (протокол № 9) і рішенням позачергових загальних зборів учасників (акціонерів) ВАТ ВТБ Банк від 17.08.2007 р. (протокол № 44).

      Змінено найменування Банку з Відкритого акціонерного товариства ВТБ Банк на Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (протокол від 16.07.2010 № 54).

      Емітент створено на невизначений строк.

     

      1.4. Протягом звітного періоду ПАТ "ВТБ Банк" не купував и не продавав активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, на суму понад 10 відсотків вартості активів.

     

      1.5. Зміни організаційно-правової форми протягом звітного періоду не відбувались.

      Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (протокол від 16.07.2010 № 54) змінено найменування Банку з Відкритого акціонерного товариства ВТБ Банк на Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк».

     

      1.6. ПАТ "ВТБ Банк" протягом звітного періоду не брав участі у створенні та ліквідації дочірніх підприємств.

     

      1.7. Статутний капітал ПАТ "ВТБ Банк" станом на 01.10.2011 року зареєстрований в Національному банку України та повністю сплачений становить 5 415 784 405,00 (П’ять мільярдів чотириста п'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі чотириста п’ять) гривень, що збільшився на 2 487 000 000,00 (Два мільярди чотириста вісімдесят сім мільйонів) гривень за результатами закритого (приватного) розміщення простих акцій номінальною вартістю 0,10 гривень кожна в кількості 24 870 000 000 штук.

      Збільшення статутного капіталу затверджено позачерговими зборами акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» 25 жовтня 2010 року (Протокол №55).

      Державну реєстрацію відповідних змін до Статуту проведено 17.11.2010 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      З метою приведення Статуту ПАТ «ВТБ Банк» у відповідність до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про внесення змін у Закон України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» річними Загальними зборами акціонерів від 28.04.2011 (Протокол №56) було затверджено нову редакцію Статуту ПАТ «ВТБ Банк», Державну реєстрацію відповідних змін до Статуту проведено 17.06.2011 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      1.8. ПАТ "ВТБ Банк" протягом звітного періоду не приймав участі в об'єднані підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

     

      1.9. ПАТ «ВТБ Банк» 28.04.2011 провів чергові річні Загальні збори акціонерів. Всього на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» були присутні 5 акціонерів ПАТ «ВТБ Банк», яким належить 54 145 943 884 простих акцій ПАТ «ВТБ Банк», що становить 99,9790% від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум для ухвалення рішень порядку денного цих річних Загальних зборів акціонерів є присутні акціонери ПАТ «ВТБ Банк», яким належить більш ніж три чверті голосів.

     

      Перелік питань, рішення щодо яких прийняті Загальними зборами акціонерів (порядок денний):

     

      1. Про обрання нового складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк».

      2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ВТБ Банк» про результати роботи ПАТ «ВТБ Банк» в 2010 році.

      3. Про затвердження звіту Правління ПАТ «ВТБ Банк» про результати роботи ПАТ «ВТБ Банк» в 2010 році.

      4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ Банк» про результати діяльності ПАТ «ВТБ Банк» за 2010 рік.

      5. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора ПАТ «ВТБ Банк» за 2010 рік.

      6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного фінансового звіту) ПАТ «ВТБ Банк» за 2010 рік.

      7. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВТБ Банк» за 2010 рік і виплату дивідендів.

      8. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

      9. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк».

      10. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ВТБ Банк».

      11. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «ВТБ Банк».

      12. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВТБ Банк».

     

      З першого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк».

      II. Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» наступних працівників ПАТ «ВТБ Банк»:

      - Біловус Юрій Олегович, заступник начальника Відділу корпоративного управління ПАТ «ВТБ Банк» - Голова лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк»;

      - Ефанова Оксана Сергіївна, головний спеціаліст Відділу корпоративного управління ПАТ «ВТБ Банк» - заступник Голови лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк»;

      - Щербина Марина Миколаївна, експерт Відділу корпоративного управління ПАТ «ВТБ Банк».

     

      III. Для підведення підсумків голосування з цього питання порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «ВТБ Банк» уповноважити секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» підрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатів голосування.

      IV. Рекомендувати лічильній комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» включити результати голосування з цього питання порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «ВТБ Банк» до протоколу про підсумки голосування річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ Банк».

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З другого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ВТБ Банк» про результати роботи ПАТ «ВТБ Банк» в 2010 році.

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З третього питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      Затвердити звіт Правління ПАТ «ВТБ Банк» про результати роботи ПАТ «ВТБ Банк» в 2010 році.

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З четвертого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «ВТБ Банк» про результати діяльності ПАТ «ВТБ Банк» за 2010 рік.

     

      Голосували:

      «За» – 54 143 222 353 голоси, що становить 99,9950% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - 2 721 531 голос, що становить 0,0050% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З п’ятого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «ВТБ Банк» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» - за 2010 рік.

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З шостого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      Затвердити річні результати діяльності (річний фінансовий звіт) ПАТ «ВТБ Банк» за 2010 рік.

     

      Голосували:

      «За» – 54 143 222 353 голоси, що становить 99,9950% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - 2 721 531 голос, що становить 0,0050%

      від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З сьомого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Затвердити отриманий збиток ПАТ «ВТБ Банк» за результатами діяльності за 2010 рік у розмірі 1 365 098 104,27 (один мільярд триста шістдесят п'ять мільйонів дев'яносто вісім тисяч сто чотири цілих 27 сотих) гривні.

      II. Покрити отриманий збиток ПАТ «ВТБ Банк» за результатами діяльності за 2010 рік у розмірі:

      - 47 228 242,81 (сорок сім мільйонів двісті двадцять вісім тисяч двісті сорок дві цілих 81 сота) гривні за рахунок сформованого резервного фонду;

      - 134 048 549,40 (сто тридцять чотири мільйони сорок вісім тисяч п'ятсот сорок дев'ять цілих 40 сотих) гривень за рахунок сформованих інших фондів;

      - 1 183 821 312,06 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча триста дванадцять цілих 06 сотих) гривень за рахунок прибутків майбутніх періодів.

      III. Не здійснювати виплату акціонерам ПАТ «ВТБ Банк» дивідендів по простих акціях за 2010 рік у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2010 рік.

     

      Голосували:

      «За» – 54 143 222 353 голоси, що становить 99,9950% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - 2 721 531 голос, що становить 0,0050% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З восьмого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

      II. Доручити Голові Правління ПАТ «ВТБ Банк» Пушкарьову Вадиму Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

      III. Доручити Правлінню ПАТ «ВТБ Банк» забезпечити погодження та державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ВТБ Банк» відповідно до законодавства.

     

      Голосували:

      «За» – 54 143 222 353 голоси, що становить 99,9950% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - 2 721 531 голос, що становить 0,0050% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З дев’ятого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк».

      II. Визначити датою набрання чинності новою редакцією Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» дату державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

     

      Голосували:

      «За» – 54 143 222 353 голоси, що становить 99,9950% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - 2 721 531 голос, що становить 0,0050% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З десятого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ВТБ Банк».

      II. Визначити датою набрання чинності новою редакцією Положення про Спостережну раду ПАТ «ВТБ Банк» дату державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні

     

      З одинадцятого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «ВТБ Банк».

      II. Визначити датою набрання чинності новою редакцією Положення про Правління ПАТ «ВТБ Банк» дату державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

     

      З дванадцятого питання порядку денного річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ВТБ Банк» ухвалили:

     

      I. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВТБ Банк».

      II. Визначити датою набрання чинності новою редакцією Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВТБ Банк» дату державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВТБ Банк».

     

      Голосували:

      «За» – 54 145 943 884 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів,

      зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

      «Проти» - немає;

      «Утрималися» - немає.

      Акціонери, які не голосували, відсутні.

      Недійсні бюлетені відсутні.

 

^ Розділ II. Фактори ризику

     

      2.1. ПАТ "ВТБ Банк" впроваджена ефективна система внутрішнього контролю і комплексна система управління ризиками відповідно до процедур оцінки і управління фінансовими та не фінансовими ризиками в рамках банківської Групи ВТБ.

     

      В рамках вдосконалення впровадженої системи ризик-менеджменту і з метою забезпечення стійкості і ефективності роботи Банку департаментом контролю банківських ризиків проводиться на постійній основі доопрацювання діючих і розробка нових внутрішніх нормативних документів відносно управління банківськими ризиками (кредитним, ринковими, операційним і ризиком ліквідності), покликаних забезпечити ранню ідентифікацію, оцінку, лімітацію ризиків, що приймаються Банком, контроль їх обсягу і структури.

     

      Політика ВТБ Банк в сфері ризик-менеджменту направлена на формування повномасштабної і цілісної системи управління ризиками, адекватної характеру і масштабам діяльності Банку, профілю ризиків, що приймаються, і яка відповідає потребам подальшого розвитку бізнесу Банку.

     

      Однією з основних задач політики управління ризиками є сприяння досягненню оптимального співвідношення між ризиками, що приймаються, і прибутковістю банківських операцій.

     

      Побудова і вдосконалення ризик-менеджменту в Банку здійснюється з урахуванням кращої банківської практики, загальновизнаних міжнародних стандартів і рекомендацій Базельського комітету із банківського нагляду. При цьому забезпечується безумовне дотримання банківського законодавства України.

     

      Основними принципами управління ризиками у ПАТ "ВТБ Банк" є:

      – облік всіх основних видів ризику, властивих банківській діяльності;

      – системний і комплексний підхід при аналізі різних видів ризиків, що приймаються;

      – незалежність підрозділів, що здійснюють оцінку і контроль ризиків, від підрозділів, що ініціюють відповідні операції;

      – використання найбільш сучасних методів оцінки ризиків;

      – чіткий розподіл обов'язків між уповноваженими органами управління і посадовцями Банку при ухваленні рішень;

      – наявність розгорненої системи звітності на кожному рівні управління Банку.

     

      З урахуванням помітного впливу ризиків, що приймаються ПАТ "ВТБ Банк", на загальні результати діяльності Групи ВТБ велика увага надається впровадженню ефективних процедур інтеграції в консолідований ризик-менеджмент.

      На загальнобанківському рівні управління ризиками здійснюється вищим менеджментом Банку та відокремленими підрозділами Головного офісу Банку.

     

      Управляючий комітет Групи ВТБ визначає концепцію консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ та делегує повноваження щодо прийняття рішень, організації і впровадження локальної системи управління ризиками правлінню ВТБ Банку.

     

      Правління ПАТ "ВТБ Банк" несе відповідальність за організацію та впровадження загальної ефективної системи управління ризиками Банку.

      Виконавчими органами правління Банку, які визначають політику управління фінансовими ризиками Банку (ринковими, кредитними та ризиком ліквідності), є Комітет з питань управління активами та пасивами банку (далі – КУАП) та кредитний комітет.

     

      КУАП Банку визначає політику з управління активами і пасивами та ринковими ризиками. Поточними цілями КУАП є розподіл капіталу Банку та підтримка адекватної платоспроможності з оглядом на ризик ліквідності, ринкові, кредитні та інші ризики; управління ринковими ризиками та ризиком ліквідності банку та проведення ряду управлінських заходів, що приводять структуру балансу банку у відповідність з його стратегічними цілями та пріоритетами довгострокової політики банку.

     

      Кредитний комітет Банку визначає політику з кредитно-інвестиційної діяльності та забезпечує управління кредитними ризиками Банку. Основними цілями комітету є управління кредитно-інвестиційним портфелем Банку, встановлення лімітів та обмежень з кредитних ризиків у розрізі окремих кредитних продуктів, валют, структурних підрозділів, позичальників та груп позичальників, а також видів економічної діяльності.

     

      Діяльність комітетів здійснюється на постійній основі і спрямована на розгляд поточного стану управління фінансовими ризиками, визначення методології, встановлення лімітів і обмежень з активних операцій і фінансових ризиків, контроль їх виконання та прийняття відповідних рішень.

      Департамент контролю банківських ризиків є самостійним структурним підрозділом банку. Директор департаменту ризиків є членом Правління, КУАП та Кредитного комітету, та інших колегіальних органів Банку.

     

      Банк ідентифікує та приймає в свої діяльності наступні фінансові ризики та не фінансові ризики:

      Кредитний ризик – ризик виникнення збитків внаслідок невиконання, невчасного або неповного виконання боржником фінансових зобов'язань перед Банком відповідно до умов угоди.

     

      Управління кредитним ризиком, що приймається Банком, передбачає:

      - використання системного підходу до управління ризиками як кредитного портфеля Банку в цілому, так і окремих операцій з конкретними позичальниками/контрагентами (групою пов'язаних позичальників/контрагентів);

      - застосування в Банку одноманітної і адекватної характеру і масштабам операцій методології з метою ідентифікації і кількісної оцінки кредитного ризику;

      - зважене поєднання централізованого і децентралізованого ухвалення рішень при здійсненні операцій, пов'язаних з прийняттям кредитного ризику.

     

      Оцінка кредитного ризику, що приймається Банком на контрагента, з метою встановлення лімітів здійснюється на основі багатофакторного аналізу, у тому числі із застосуванням системи рейтингування.

     

      Разом з внутрішніми лімітами кредитного ризику, Банк дотримується обов'язкових нормативів, встановлених НБУ.

     

      Одним із складових інструментів мінімізації кредитного ризику, що приймається Банком, є формування забезпечення по операціях кредитного характеру. Політика Банку в даній області будується на принципі формування надійного і ліквідного портфеля забезпечення, достатнього для покриття кредитних ризиків, що приймаються Банком. В той же час це не знімає вимоги про проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності позичальника і не компенсує недостатність плато- і кредитоспроможності контрагента, а також відсутність інформації про його діяльність. Майно приймається в заставу за відсутності правових обмежень за результатами проведення оцінки ліквідності і ринкової вартості майна (як правило, із залученням незалежного оцінювача, що задовольняє вимогам Банку), а також перевірки забезпечення його збереження. Крім того, Банк вимагає страхування предметів застави.

     

      Ризик ліквідності – визначається як наявний або потенційний ризик для доходів та капіталу банку, який виникає через неможливість вчасно задовольнити потреби банку в наявних коштах для виконання своїх грошових зобов’язань.

      Управління ризиком ліквідності банку здійснюється відповідно до Концепції консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ, Положення про управління ризиком ліквідності Банку та методик, процедур та інструкцій. За вищезазначеними методиками аналізується строковий розрив ліквідності банку, контролюється забезпечення необхідного обсягу ліквідних активів в загальній структурі балансу банку. Складовою частиною політики управління ризиком ліквідності та елементом антикризового менеджменту банку є Процедура антикризового управління у разі виникнення кризи ліквідності.

     

      Банк використовує централізовану систему управління ризиком ліквідності, коли ризики окремих операцій консолідуються на рівні Головного офісу Банку. Таким чином, аналіз ризику ліквідності здійснюється на постійній основі на рівні Банку в цілому. При цьому філії і Головний офіс Банку дотримуються лімітів ліквідності, встановлених на розриви активів і пасивів по термінах погашення, що сприяє управлінню ризиком ліквідності Банку в цілому.

     

      Процентний ризик – це наявний або потенційний ризик для доходу і капіталу банку, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок на фінансовому ринку.

     

      Управління процентним ризиком в системі ПАТ "ВТБ Банк" здійснюється у відповідності з Концепцією консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ та Положення про порядок управління процентним ризиком Банку.

     

      Оцінка і моніторинг процентних ризиків здійснюється на централізованій основі, тобто на рівні Головного офісу Банку. Банк здійснює аналіз та оптимізацію впливу процентного ризику як на чистий процентних дохід, так і на капітал Банку, шляхом встановлення відповдіних лімітів з процентного ризику. Зазначена комплексна система ризик-менеджменту процентних ризиків забезпечує найбільш оптимальне співвідношення прибутковості та ризиків Банку та охоплює всі потенційні джерела зниження доходу та капіталу Банку внаслідок несприятливого руху процентних ставок.

     

      Валютний ризик – це вірогідність отримання збитків або зменшення вартості капіталу внаслідок несприятливих змін валютних курсів іноземних валют і банківських металів за умов утримання відкритої валютної позиції.

     

      Управління валютним ризиком в системі ВТБ Банк Україна здійснюється відповідно до Концепції консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ та Положення про порядок управління валютним ризиком Банку.

     

      Система управління валютним ризиком Банку є централізованою, сутність якої полягая в тому, що ризики окремих операції, що впливають на валютні позиції Банку, консолідуються на рівні Головного офісу Банку. Аналіз валютного ризику здійснюється на постійній основі на рівні Банку в цілому з урахування дотримання лімітів з валютного ризику окремими філіями Банку та підрозділами Головного офісу Банку.

     

      Система лімітів з валютного ризику побудована виходячи із чутливості показників діяльності Банку до зміни валютних курсів, поточне управління валютним ризиком здійснюється виходячи з принципу прийняття валютного ризику підрозділом, що оперує інструментами його управління, що забезпечують оптимальне співвідношення валютного ризику та доходності операцій Банку.

     

      Операційний ризик – ризик втрат в результаті порушень або помилок в діях працівників, порушень нормального функціонування систем Банку і його внутрішніх бізнес-процесів, а також внаслідок зовнішніх подій (перш за все стихійного характеру).

     

      Управління операційним ризиком в системі ВТБ Банк Україна здійснюється відповідно до Концепції консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ та Положення про політику управління операційними ризиками Банку.

     

      2.2. В Банку діє система збору і виявлення структурними підрозділами відділень та Головного офісу Банку відомостей про виявлені випадки операційних втрат з централізованим веденням аналітичної бази даних про втрати.

     

      З метою реалізації внутрішньобанківської стратегії управління операційним ризиком у ВТБ Банк здійснюються регулярні процедури, що забезпечують ідентифікацію ризику, його оцінку, контроль і вживання заходів по його обмеженню.

     

      У відповідності з Концепцією консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ, планується подальше підвищення ефективності та рівня інтеграції локальної системи ризик-менеджменту ВТБ Банк у загальногрупову систему ризик-менеджметну з урахуванням адаптації до рівня розвитку фінансоввого ринку України та подальша імплементації стандартів Базель-2 та Базель-3 в систему ризик-менеджменту Банку.

     

      Таким чином, сформована у ПАТ «ВТБ Банк» система управління ризиками забезпечує підтримання зазначених ризиків на рівнях, що не перевищують граничні значення і, тим самим, не створюють істотного впливу на показники ефективності діяльності Банку та якість і своєчасність виконання Банком своїх зобов'язань, у тому числі по емітованих цінних паперах.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

     

      3.1. Основний вид діяльності ПАТ "ВТБ Банк" за кодом КВЕД - 65.12.0 "Iнше грошове посередництво".

     

      ПАТ "ВТБ Банк" заснований з метою одержання прибутку за допомогою здійснення банківських та інших операцій відповідно до законодавства, у тому числі шляхом здійснення кредитування суб'єктів господарської діяльності і громадян за рахунок залучених коштів підприємств, установ, організацій, населення й інших кредитних ресурсів, здійснення касового і розрахункового обслуговування клієнтів Банку, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

     

      3.2. ПАТ "ВТБ Банк" пропонує широкий вибір банківських продуктів для корпоративних клієнтів:

     

      Кредитні операції: кредитування основних і обігових коштів, кредити на розвиток і модернізацію, кредити під заставу депозиту та комерційної нерухомості, проектне фінансування.

     

      Документарні операції і торговельне фінансування: обслуговування зовнішньоторговельних операцій за допомогою документарных акредитивів, банківських гарантій, кредитування під страхове покриття експортних кредитних агентств (ЭКА).

     

      Депозитні операції: термінові депозити (із щомісячною виплатою відсотків, з виплатою відсотків наприкінці строку, з капіталізацією відсотків, із прогресивною процентною ставкою), депозити до запитання.

     

      Розрахунково-касове обслуговування: відкриття й обслуговування рахунків, внутрішні й міжнародні платежі, купівля та продаж валюти, прийом платежів, Клієнт-Банк, розрахунковий центр клієнта, інкасація.

     

      Платіжні карти: корпоративна карта, зарплатний проект.

     

      3.3. ПАТ "ВТБ Банк" протягом 9 місяців 2011 року було розроблено та модифіковано ряд продуктів, як активного так і пасивного ряду. Банк має порядка 161 точок продажу по всім областям та великим містам України, які надають фінансові послуги міжнародного рівня.

     

      3.4. ПАТ "ВТБ Банк" інвестував в економіку України мільярди доларів США. Банк входить в ТОП-4 українських банків за об'ємами кредитування юридичних осіб.

     

      За звітний період приріст залучення коштів юридичних та фізичних осіб складає 11,1%.

     

      ПАТ "ВТБ Банк" одним з перших банків в країні отримав найвищий з можливих національних довгострокових рейтингів - «AAA (ukr)» міжнародного агентства Fitch Ratings.

     

     

      3.5. З початку 2011 року Банк активно кредитує підприємства оптової й роздрібної торгівлі, підприємства, що мають відношення до будівництва, девелопингу й супровідним роботам, управління нерухомістю, а також з підприємствами харчової промисловості.

     

      Серед корпоративних клієнтів Банку – підприємства автомобілебудування, залізничні дороги країни, металургійні та хімічні підприємства, енергетичні компанії, майже половина великих торгових мереж. Банк в Україні активно розвиває корпоративний, роздрібний та інвестиційний бізнес, а також небанківські фінансові послуги (страхування, факторинг, лізинг), формуючи максимально повну пропозицію банківських послуг.

     

      3.6. ПАТ "ВТБ Банк" є учасником Фонда гарантування вкладів фізичних осіб, принциповим членом всесвітніх платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa International.

     

      3.7. Протягом звітного періоду Банком не було отримано (продовжені, анульовані) жодного дозволу, ліцензії, які необхідні для діяльності емітента.

     

      3.8. Станом на кінець дня 30.09.2011 року ПАТ "ВТБ Банк" не набув права інтелектуальної власності на торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо.

      3.9. Протягом звітного періоду Банком не проводились науково-дослідні роботи із залученням сторонніх організацій по розробці нових продуків.

     

      3.10. Станом на кінець дня 30.09.2011 року ПАТ "ВТБ Банк" не брав участі в капітальних та фінансових інвестиціях, що пов'язані з господарською діяльністю емітента.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

     

      4.1. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів на початок 01.01.2011 року становить 1 195 686 тис. грн. , залишкова вартість на 01.01.2011 року становить 957 985 тис. грн.

      Станом на 01.10.2011 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів 1 238 351 тис. грн., залишкова вартість становить 930 736 тис.грн. Переоцінка за звітній період не відбувалась.

     

      Амортизацію основних засобів (крім малоцінних необоротних активів) Банк нараховує із застосуванням прямолінійного методу. Для прямолінійного методу нарахування амортизації встановлюються терміни корисного використання.

     

      4.2. У звітній період суттєвих змін в структурі основних засобів виробничого призначення не відбулось. За 9 місяців 2011 року Банком придбано та модернізовано обладнання та інших активів на загальну суму 45 235 тис. грн. в т.ч. комп‘ютерне та офісне обладнання – 16 884 тис. грн.; інші активи – 1 094 тис. грн.; меблі та інвентар – 7 921 тис. грн.; автомобілі – 8 471 тис. грн.; ПО – 10 865 тис. грн.

     

      4.3. За 9 місяців 2011 року Банком витрачено на капітальний ремонт основних засобів на загальну суму 25 477 тис. грн.. в т.ч. поліпшення власних приміщень – 4 297 тис.грн; поліпшення орендованих приміщень - 9 487 тис. грн.; модернізовано ПЗ – 11 693 тис.грн.

      За 9 місяців 2010року витрати на капітальний ремонт основних засобів становили 14 806 тис. грн. в т.ч; поліпшення власних приміщень - 3 881 тис. грн.; поліпшення орендованих приміщень - 3 315 тис. грн.; модернізовано ПЗ – 7 610 тис. грн.

     

      4.4. Основні засоби за звітній період в заставу не надавались. Обмеження володіння, користування та розпорядження основними засобами не було.

     

      4.5. Станом на 01.10.2011 року залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж становить 5 001 тис. грн.; основні засоби що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) та отриманих за рахунок цільового фінансування відсутні.

     

      4.6. За період з 01.01.2011 по 30.09.2011 переоцінка основних засобів не здійснювалась.

     

      4.7. Протягом звітного періоду ПАТ "ВТБ Банк" не проводив фінансування капітального будівництва.

     

     

      4.8. ПАТ "ВТБ Банк" не має дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених підрозділів.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

     

      5.1. Інформацію про кількість працівників ПАТ "ВТБ Банк":

     

      - облікова кількість штатних працівників - 4410 чоловік (1978 - працівники ГО та 2432 - працівники регіональної мережі);

      - працівники, які не перебувають в особовому складі (позаштатні):

      - зовнішні сумісники – 42 чоловік;

      - працюючі за цівільно-правовими договорами – 33 чоловіка;

      - фонд оплати праці штатних працівників – 302431.4 тис. грн.

      - фонд оплати праці працівників , які не перебувають в особовому складі (позаштатні):

      - зовнішні сумісники – 1065.3 тис. грн.;

      - працюючі за цивільно-правовими договорами – 191.5 тис. грн.

     

      5.2. Протягом 9 місяців 2011 року між ПАТ «ВТБ Банк» та членами Наглядової ради Банку та їх афілійованими особами, правочини не укладалися.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

     

      6.1. Протягом звітного періоду в компетенції органів управління ПАТ "ВТБ банк", відповідно до статуту та внутрішніх положень Банку, не відбулося ніяких змін.

     

      Згідно рішення Спостережної ради ПАТ «ВТБ Банк» від 15 квітня 2011 року, було прийнято рішення про призначення нових членів Правління ПАТ «ВТБ Банк», а саме:

      - Кравця Андрія Миколайовича Заступником Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк», членом Правління ПАТ «ВТБ Банк».

      - Федоровську Катерину Юріївну членом Правління ПАТ «ВТБ Банк» .

      - Осипенко Олега Валентиновича членом Правління ПАТ «ВТБ Банк» .

      Національним Банком України не погоджені кандидатури Федоровської К.Ю. та Осипенка О.В. на посаду члена Правління ПАТ «ВТБ Банк», як такі, що не відповідають вимогам ст.42 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

     

      6.2. Основні дані про посадових осіб емітента розкриваються за формою, наведеною нижче.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Зміст iconДайте означення похідної. Який фізичний зміст має похідна?
Як можна дослідити функцію на зростання, застосовуючи похідну та її геометричний зміст. Зробіть рисунок
Зміст iconЗміст Вступ Розділ I
Розділ I. Поняття зобов’язань,їх основний зміст,сутність,склад І підстави виникнення
Зміст icon42. Закон вартості зміст та функції'. 45
Потреби та блага: зміст, структура, функції, корисність благ. Величина корисності. 14
Зміст iconЗміст завдання: Правильна відповідь
Зміст завдання: Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної...
Зміст iconФілософія. Лекція 11. Проблема людини у філософії
При розгляді першого питання студент має звернути увагу на рушійні сили І зміст процесу антропосоціогенезу; розкрити взаємозв’язок...
Зміст iconУроку
Границя функції в точці. Похідна функції в точці. Похідна функції, її геометричний зміст І фізичний зміст
Зміст iconФорми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Зміст iconПередбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без...
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Зміст iconПоложення про зміст,опис та порядок використання герба села Маркуші...
Дане Положення про зміст, опис І порядок використання герба с. Маркуші (далі Положення), розроблене на основі Закону України "Про...
Зміст iconІндивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального...
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка