Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс
Скачати 38.38 Kb.
НазваОтдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс
Дата конвертації08.07.2013
Розмір38.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Назва статті

Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Автори

Б. О. Федорковская, врач-невролог, аспирант каф. нервных болезней с нейро-хирургией ГУ Луганский государственный медицинский университет,Л. Г. Кириллова, д-р мед. наук, руководитель отделения детской психоневрологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, ГУ «Луганский государственный медицинский университет» (г. Луганск) e-mail:

^ З рубрики

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Рік

2012

Номер журналу

Том 20, вип.1(70)

Сторінки

24-26

^ Тип статті

Наукова стаття

Індекс УДК

616-092-053.2:541.126(477)


Індекс БКК
Анотація

Вивчали стан перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і системи антиоксидантного захисту (АОЗ) у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та у їхніх однолітків без радіаційного ризику. Встановлено, що у підлітків, народжених від батьків — ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЄС зміни процесів ПОЛ і системи АОЗ мали різноспрямований характер, поєднувалися з церебральною дисфункцією, залежали від статі обстежуваних і свідчили як про посилення, так і пригнічення про- та антиоксидантних процесів. Пригнічення інтенсивності ПОЛ реєструвалося частіше, ніж активація і супроводжувалося станом гіперкомпенсації системи АОЗ. Гендерні відмінності полягали в активації супероксиддисмутази і пригнобленні глутатіонпероксидази у юнаків. Компенсаторна активність системи АОЗ булла вищою у нащадків УЛНА 1986 року, порівняно з одноліткамиіз сімей УЛНА 1987 року. Підлітки із сімей радіаційного ризику вимагають диференційованого підходу до призначення антиоксидантних препаратів, враховуючи дисбаланс імунологічних показників, активності ПОЛ і системи АОЗ.

^ Ключові слова

нащадки ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, перекисне окислення ліпідів, система антиоксидантного захисту крові.

^ Доступ до повної статті, pdf

За згодою автора

Перелік використаної літератури

1. Барабой, В. А. Перекисное окисление и радиация / В. А. Барабой, В. Э. Орел, И. М. Карнаух. — К.: Наукова думка, 1991. — 256 с.

2. Вольпе, П. Влияние малых доз ионизирующего излучения на структуру двойной спирали ДНК, экспрессию генов и состояние мебран / П. Вольпе, Т. Тарасси, О. Сапора // Международный журнал радиационной медицины. — 1990. — № 1. — С. 78—89.

3. Гончарук, Є. Г. Вільнорадикальні окислення як універсальний неспецифічний механізм пошкоджуючої дії шкідливих чинників довкілля / Є. Г. Гончарук, М. М. Коршун // Журнал АМН України. — 2004. — № 1. — С. 131—150.

4. Корж, Е. В. О диагностической ценности чрезмерного угнетения процессов перекисного окисления липидов крови / Е. В. Корж, Ю. Н. Хиль, П. А. Ярцева // Врачебное дело. — 2000. — № 5. — С. 101—103.

5. Костюк, В. А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисмутазы / В. А. Костюк // Вопросы медицинской химии. — 1990. — Т. 36, № 2. — С. 83—91.

6. Кузьменко, Д. И. Оценка резерва липидов сыворотки крови для перекисного окисления в динамике окислительного стресса у крыс / Д. И. Кузьменко, Б. И. Лаптев // Вопросы медицинской химии. — 1999. — № 1. — С. 16—23.

7. Мироненко, Т. В. Нейровегетативні розлади у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЄС у резидуальному періоді : метод. реком. / Т. В. Мироненко, А. П. Кладієв. —Луганськ, 2008. — 36с.

8. Моніторинг стану здоров» я дітей із сімей ЛНА / [М. М. Коренєв, Г. О. Бориско, В. Л. Кашина та ін.] // Матеріали наук.-практ. конф. «Гігієнічні та соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров'я школярів», Харків, 2006. — С. 83—84. 9. Нарушения окислительного гомеостаза у лиц, подвергшихся воздействию факторов Чернобыльской аварии (отдаленный

период) / [Л. М. Овсянников, С. М. Алехина, О. В. Дробинская и др.] // Международный журнал радиационной медицины. — 2001. — № 3. — С. 85—96.

10. Перекисное окисление липидов у лиц, подвергшихся лучевой травме при работах на ЧАЭС / [Ф. И. Одинаев, П. Р. Хальмова, П. Р. Мехмонов, Ш. Ф. Одинаев] // Там же. — 2001. — Вып. 3,

№ 1—2. — С. 254.

11. Траверсе Г. М. Клінічні та параклінічні аспекти стану здоров'я дітей з сімей ліквідаторів аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук / Г. М. Траверсе. — К., 1996. — 36 с.

12. Траверсе, Г. М. Гормональні аспекти адаптації дошкільнят, які часто хворіють, з сімей батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Г. М. Траверсе // ПАГ. — 1996. № 1. — С. 16—18.

13. Терещенко, А. Н. Состояние процессов перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты у девочек пубертатного возраста, рожденных от облученных отцов / А. Н. Терещенко, Д. А. Кашкалда // Вісник Харківського Національного університету. — 2004. — № 617. — С. 56—58.

14. Яковлев, П. А. Состояние здоровья детей отцов ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в Орловской области / П. А. Яковлев, Н. Н. Косаленкова, А. Н. Макаренко // Международный журнал радиационной медицины. — 2005. — Вып.7 (1—4). — С. 52—60.

15. Mills, G. C. The purification and properties of glutation peroxidase of erythrocytes // G. Biol. Chem. — Vol. 234. — P. 502—506.

Схожі:

Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconБрязгунов И. П. Дефицит внимания с гиперактивностью у детей / И. П. Брязгунов, Е. В. Касатикова
Особенности медико-психологической коррекции у детей с гиперкинетическими расстройствами
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconКиївський університет імені Бориса Грінченка
Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических последствий. – Л.: Медицина, 1978. – 296 с
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconПоложение( стандарт) бухгалтерского учёта 25
Баланса (форма 1-м) и Отчёта о финансовых результатах (Форма 2-м) и порядок заполнения его статей. Показатели этого отчёта приводятся...
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconРасписание учебно-тренировочных занятий муниципального автономного...

Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconПроизведения прессфотографии как средство зрительной наглядности...
Тем не менее все периодические издания, циклы и отдельные радио- и телепередачи уникальное явление любой национальной культуры, хотя...
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconПатопсихологические нарушения при вич-инфекции у детей с учетом возрастного фактора
А. А. Черкасова, аспирант кафедры психиатрии Харьковская академия последипломного образования (г. Харьков),e-mail
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconСправка о местности
Губаль имеются отдельные одноэтажные каменные или глинобитные дома или группы домов, в единственном населенном пункте Гемса (6056)...
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconІ форма заходу
«Первый шаг – шаг к школе» (учебное пособие для учителей нач классов по подготовке детей 6-го года жизни к обучению в школе)
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconОсобенности электромиографического паттерна на стадии начальных и...
М. Р. Шаймурзин, зав кабинетом функциональной диагностики Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации e-mail
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на чаэс iconДайджест горячие страницы украинской печати
В выпуске представлены литературно-художественные журналы «Дніпро», «Дзвін», «Сучасність», «Кур`єр Кривбасу», «ШО», литературный...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка