Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна»
НазваУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна»
Сторінка1/11
Дата конвертації07.03.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ БУДОВИ АВТОМОБІЛЯ

ТЕМА ПРОГРАМИ:

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ТА СИСТЕМИ ДВИГУНА

Матеріали

Степаненко Валентина Миколайовича

викладача будови автомобіля (спеціаліст вищої категорії)
Стеблів 2010ЗМІСТ

І. Опис досвіду......................................................3 II. Інформаційна картка........................................... 8

III.Анотація..........................................................10

IV.Характеристика................................................. 11

V. Досвід викладача.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках БУДОВИ АВТОМОБІЛЯ

Тема програми «Основні механізми і системи двигуна».

5.1. Вступ.............................................................. 12

VI. Характеристика інтерактивних методів навчання, які викладач використовує на уроках будови автомобіля при вивченні теми програми «Загальна будова двигуна».

6.1. «Робота в парах»…………………………………………..14

6.2. «Мозковий штурм»..............................................14

6.3. «Карусель».........................................................15

6.4. «Дзеркало».........................................................17

6.5. «Мікрофон»...................................................... 17

6.6. «Навчаючи - учусь»…………………………………… 18

6.7. Заліковий зошит для тематичного оцінювання.............. 19

VII. Розробки уроків будови автомобіля за інтерактивними методами навчання на тему програми «Основні механізми і системи двигуна».

7.1. Урок 1. Тема. Кривошипно - шатунний механізм............20

7.2. Урок 2. Тема. Газорозподільний механізм.................... 23

7.3. Урок 3. Тема. Система охолодження………………………25

7.4. Урок 4. Тема. Система мащення……………………...........29

7.5. Урок 5. Тема. Система живлення дизельних двигунів.......31

7.6. Урок. 6. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми і системи двигуна».......33

VIII. Дидактичний матеріал до уроків по темі «Основні механізми і системи двигуна»...............................................35

IX. Результативність досвіду.........................................95

X. Використана література............................................96

XI. Позаурочні заходи

  • Інтелект-шоу «Еврика»..................................... …97

  • Гра«О, щасливчик!»...............................,.........101


^ ОПИС ДОСВІДУ

У роботі описується методика застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Будова автомобіля» розглядаються шляхи використання їх на прикладі конкретних уроків та використання інтерактивних технологій та специфіка організації навчання.

Інтерактивними можна вважати технології навчання, які здійснюються шляхом активної взаємодії учнів у процесі навчання. Вони дають змогу на основі внеску кожного з учасників процесу навчання у спільну справу отримати нові знання й організувати спільну діяльність від окремої взаємодії до широкої співпраці.
В інтерактивному навчанні учні навчають один одного, їх відмінністю є діалоговий. На думку викладача, ефективність будь-якої технології багато в чому залежить від того, наскільки правильно обрано спосіб взаємодії, форму комунікації учасників навчального процесу. Часто в існуючій системі освіти основною формою комунікації залишається монолог. Спочатку педагог у монологічній формі передає знання учням, а потім вони звітуються про отримані знання, знову ж у вигляді монологічних відповідей. При цьому викладач є своєрідним полюсом, навколо якого концентрується вся комунікація учасників навчального процесу.

У популярній сьогодні серед українських викладачів книзі «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» наведені слова китайського філософа Конфуція, сказано: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Ці три прості твердження обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського педагога можна сформулювати кредо інтерактивного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю я починаю розуміти. Коли я передаю знання іншим я стаю майстром».

Основою інтерактивних методів є принцип багатосторонньої комунікації, що характеризується відсутністю полярності і мінімальною сконцентрованістю на точці зору викладача.

Неоднозначною є оцінка вчителями-практиками ефективності застосування інтерактивних технологій на уроці. Слід зазначити як позитивні сторони, так і певні недоліки використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі.

Надзвичайно важливим є те, що участь у інтерактивному процесі сприяє формуванню й розвитку навичок співпраці в учнів. Людина як соціальна істота безперервно функціонує у різних групах, тож уміння адаптуватися у різноманітних колективах, орієнтуватися у життєвих ситуаціях є однією з умов успішної самореалізації особистості. Суттєво й те, що беручи участь у інтерактивному процесі, учні займають активну позицію в навчанні, стають суб'єктами освітнього процесу. Правильно організований інтерактивний процес дозволяє залучити всіх учнів групи до роботи одночасно, зводить до мінімуму можливість пасивності дітей або неучасті в роботі. Створення необхідної для інтерактивного методу сприятливої атмосфери на уроці допомагає подолати учням невпевненість у власних силах, острах перед діалогом із викладачем та одногрупниками, надає можливість тим учням, які зазвичай не досягають задовільних результатів у індивідуальній роботі, реалізувати себе під час виконання інтерактивних вправ при підтримці партнерів по групі. Використання інтерактивних технологій на уроці посилює ефективність засвоєння інформації, розвиває комунікативні навички учнів, дозволяє їм навчитися запобігати конфліктів і успішно виходити з конфліктних ситуацій, підвищує інтерес до навчання, вчить дітей самостійного пошуку інформації, вимагає від них творчого підходу до розв'язання завдань.

Але разом із тим існують і певні проблеми застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, тому що для досягнення результату необхідна підготовка як учнів, так і викладача. Однією з проблем, яку зазначають педагоги, є відсутність традиційної дисципліни (усі учні працюють одночасно), що ускладнює контроль за виконанням завдання. По-друге, учні повинні засвоїти правила роботи в групі (на прийняття й усвідомлення необхідності дотримання цих правил витрачається деякий час). Необхідно також організувати зручні робочі місця для працюючих груп (у деяких групах це досить важко зробити). Учні можуть не досягти очікуваного результату (причиною може бути невідповідність складності завдання можливостям учнів до самостійно його виконати або не дотримування правил організації інтерактивного процесу). Щоб запобігти виникненню труднощів у моделюванні навчання із використанням інтерактивних технологій, необхідно чітко визначити, які ускладнення можуть постати перед викладачем, і запропонувати йому необхідний зміст та форми роботи під час навчання. Розглянемо опис викладача застосування інтерактивних технологій у роботі з учнями.

Однією із найголовніших умов досягнення успіху в інтерактивному процесі є вибір відповідного стилю спілкування викладача з учнями. Викладач змінює функцію інформатора, контролера на функцію консультанта, який стимулює, направляє, підтримує учнів, допомагає їм досягти успіху в роботі. Наступною умовою успішного застосування інтерактивних методів є створення сприятливої, комфортної атмосфери на уроці. Саме за цієї умови учні отримують можливість розкрити себе, вільно відстоюють свою позицію, вчаться конструктивній та ефективній взаємодії. Навіть ті учні, яких можна віднести до категорії невпевнених у собі, роблять спроби активно включатися в робочий процес. Одним із важливих чинників результативних інтерактивних методів є підготовленість як учнів, так і викладача до такого роду діяльності. Задача викладача полягає у тому, щоб створити креатину атмосферу, мотивувати учнів до спільної діяльності, стимулювати до активної співпраці, пояснити правила й умови конструктивного партнерства, якісно підготуватися до введення в урок інтерактивних вправ, чітко організувати роботу, підтримувати учнів у спробах розв'язувати поставлені завдання крізь призму власного бачення проблеми, оцінювати діяльність учнів, організувати аналіз виконаної роботи тощо.

Виходячи з певної складності організації уроку з використанням інтерактивних технологій, необхідна попередня підготовка викладача, яка буде полягати у наданні йому теоретичних знань із цього питання та можливості опрацювання їх у практичній діяльності.

Для успішної роботи з учнями в системі освіти необхідно враховувати їхні особливості як дорослих у навчанні. Учням професійно-технічних закладів в певній мірі притаманні такі риси:

• консервативність як наслідок наявності більшого досвіду, який складає важливий компонент особистості й тому зберігається у багатьох як зручна, стереотипна форма взаємодії з оточуючим світом;

• критичне сприйняття нового змісту, технологій інших нововведень в навчанні;

• ігнорування того, що вважається вчителем непотрібним, що не зачіпляє його особистісну сферу;

• неоднозначне ставлення учнів до освіти: від основного виду діяльності до впевненості у її непотрібності.

Враховуючи специфіку учнів ПТО у навчанні, певні вимоги висуваються й до викладачів.

Викладач повинен вміти:

• встановлювати сприятливу атмосферу;

• знаходити такий стиль спілкування із учнями, який допоміг би їм досягти результату;

• постійно стимулювати учнів до досягнення вищих результатів;

• встановлювати зв'язок між навчальною діяльністю та практикою;

• заохочувати самостійну роботу учнів;

• активізувати інтереси учнів у навчальній діяльності.

Отже, викладач окрім інформативної функції виконує специфічну роль помічника в навчанні, він допомагає учасникам навчального процесу розвинути власну активність, чим значно сприяє підвищенню рівня ефективності навчання. Успішність виконання ролі фасілітатора визначається тим, наскільки учасники навчання виявлятимуться здатними самостійно визначати завдання, потрібні для досягнення мети навчання, і знаходити шляхи їх вирішення.

Тобто, більш доросла людина як суб'єкт навчальної діяльності характеризується здатністю активно й самостійно ставити мету та завдання, обирати способи їх досягнення, будувати плани та програми, здійснювати самоконтроль, тобто спрямовувати й регулювати свою діяльність. Освітній процес у системі ПТО має бути побудований таким чином, щоб учень був активним його учасником, а викладач, насамперед, помічником, організатором навчальної діяльності. Активізується спільна діяльність викладачів та слухачів, спрямована на досягнення спільної мети - розвитку

професіоналізму викладача. Виходячи з вищезазначеного, для досягнення результату необхідно враховувати особливості навчання учнів та добирати відповідні технології проведення занять.

Широкі можливості для цього надають інтерактивні технології навчання (ділові ігри, технології опрацювання дискусійних питань та інші).

Ділова гра - це наближена до дійсності форма імітаційного моделювання професійної діяльності й предметного змісту професії, яка включає інструментальний і емоційно-рольовий аспект вирішення проблеми. Розвиваючий ефект ділової гри забезпечується: можливістю й необхідністю самоорганізації колективної пізнавальної діяльності до початку гри й процесом участі в ній, активною участю в аналізі ситуації, збиранні, оцінюванні й аналізі інформації для прийняття рішень; виконанням необхідних процедур щодо прийняття й реалізації спільних та індивідуальних рішень; участю в заключній дискусії, спрямованій на оцінку прийнятих рішень і процесу самої гри.

Аналіз ситуаційних вправ полягає в тому, що під час заняття викладачем створюються конкретні проблемні ситуації із професійної практики, які необхідно проаналізувати і прийняти оптимальне рішення.

Рольова гра - ефективна навчальна технологія, за допомогою якої
можна набути досвіду використання певних навичок у ігровій ситуації,
проаналізувати альтернативні способи дій, ідеї, запропоновані для виконання
завдання, відпрацювати певні види поведінки до застосування їх у реальному
житті, набути впевненості у своїх силах під час практичних дій або репетиції
певної події, додати до навчального процесу елемент розваги, забезпечити
позитивний емоційний фон заняття. професіоналізму викладача. Виходячи з вищезазначеного, для досягнення результату необхідно враховувати особливості навчання учнів та добирати відповідні технології проведення занять.

Широкі можливості для цього надають інтерактивні технології навчання (ділові ігри, технології опрацювання дискусійних питань та інші).

Ділова гра - це наближена до дійсності форма імітаційного моделювання професійної діяльності й предметного змісту професії, яка включає інструментальний і емоційно-рольовий аспект вирішення проблеми. Розвиваючий ефект ділової гри забезпечується: можливістю й необхідністю самоорганізації колективної пізнавальної діяльності до початку гри й процесом участі в ній, активною участю в аналізі ситуації, збиранні, оцінюванні й аналізі інформації для прийняття рішень; виконанням необхідних процедур щодо прийняття й реалізації спільних та індивідуальних рішень; участю в заключній дискусії, спрямованій на оцінку прийнятих рішень і процесу самої гри.

Аналіз ситуаційних вправ полягає в тому, що під час заняття викладачем створюються конкретні проблемні ситуації із професійної практики, які необхідно проаналізувати і прийняти оптимальне рішення.

Рольова гра - ефективна навчальна технологія, за допомогою якої
можна набути досвіду використання певних навичок у ігровій ситуації, проаналізувати альтернативні способи дій, ідеї, запропоновані для виконання завдання, відпрацювати певні види поведінки до застосування їх у реальному житті, набути впевненості у своїх силах під час практичних дій або репетиції певної події, додати до навчального процесу елемент розваги, забезпечити позитивний емоційний фон заняття.

^ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
кращого перспективного педагогічного досвіду

Державний навчальний заклад
«Корсунь-Шевченківський професійний ліцей»


Автор досвіду: Степаненко Валентин Миколайович.

^ Дата народження: 28 липня 1963 року.

Домашня адреса: Черкаська область, Корсунь-Шевченківський

район, смт Стеблів, вулиця Нечуя – Левицького ,40.

Телефон: 0969464162.

Педагогічний стаж: 18 років.

Освіта: вища .

Фах за дипломом: інженер -механік.

Посада: викладач.

Педагогічне звання, категорія, кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

^ Вид досвіду: раціоналізаторський.

Зміст досвіду: Інтерактивні методи навчання, які викладач використовує на уроках будови автомобіля при викладанні теми програми «Основні механізми і системи двигуна».

^ Анотація до досвіду.

Даний опис досвіду характеризує актуальні питання освіти, які сприяють формуванню інтелектуального потенціалу, розкриттю здібностей і талантів, формуванню досвіду учнів для роботи. Опис відкриває нові форми і методи навчання, способи діяльності як викладача, так і учнів, орієнтований на творчу діяльність учнів.

^ Даний досвід вивчався колегами викладача – Степаненко С.В майстер в/н 10 розряду та Лагодзінський С.І. майстер в/н 10 розряду.

Методист навчального закладу Лизогуб М.О. та викладач вищої категорії - Масюк І.І. здійснюють наставництво по даній роботі.

^ Досвід узагальнено у формі опису оформленого посібника з додаванням комп'ютерного диску та залікового зошита,

Схвалено досвід рішенням педагогічної ради.

До досвіду є додатки: розробки уроків, дидактичні матеріали по темі програми, список використаної літератури, комп'ютерний диск, заліковий зошит.

^ Заходи щодо впровадження (розповсюдження) досвіду: - робота творчої групи, здійснюється наставництво.

Висновки: даний досвід можливо використовувати в практиці. Ефективним засобом роботи на уроках можуть бути розроблені та описані уроки. А для контролю рівня знань і умінь учнів - заліковий зошит та дидактичні матеріали.

^ Дата заповнення картки: 15 листопад 2010 року.

Підписи осіб, які вивчали даний досвід та є укладачами цієї картки:
Методист Лизогуб М.О.
Викладач Масюк І.І.
Майстер в\н Степаненко С.В.
Майстер в\н Лагодзінський С.І.

АНОТАЦІЯ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 46 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми...
Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 40 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми...
Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 18 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми...
Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconТема Сонячна система Урок Малі тіла Сонячної системи астероїди
Навчальна мета: продовжити ознайомлення учнів із складовими елементами у будові Сонячної системи, із закономірностями її будови та...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 33 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми...
Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 33 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми...
Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 22 Тема. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень...
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 9 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські...
Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці...
Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна» iconУрок 18 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми...
Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка