Уроку Тема уроку
Скачати 138.99 Kb.
НазваУроку Тема уроку
Дата конвертації07.03.2013
Розмір138.99 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
ІНФОРМАТИКА

Календарне планування 11 клас

(академічний рівень, 66 год + 4 резервного часу)


№ уроку

Тема уроку

Дата проведення уроку

6. Інформаційні технології в навчанні (8 год)

6.1.Програмні засоби навчання математики

(6 год.)

1/1

Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень.
2/2

^ Практична робота № 1. Автоматизація математичних обчислень.
3/3

Побудова графіка функції однієї змінної.
4/4

Практична робота №2. Побудова графіків функції.
5/5

Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь. Розв’язування задач на пошук екстремумів.
6/6

Практична робота № 3. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь.

^ 6.2. Програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології

(2 год.)

7/1

Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.

^ Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.
8/2

Повторювально-підсумковий

^ 7. Основи алгоритмізації та програмування (28 год.)

7.1. Базові поняття програмування.

Засоби візуальної розробки програм (9 год.)

9/1

Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.

Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів.

Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора.
10/2

Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.
11/3

Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.

Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами управління. Створення найпростішого програмного проекту.
12/4

Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень.

Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів управління. Відтворення на формах зображень.
13/5

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів управління в ході виконання проекту. Константи. Введення даних.
14/6

Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції.

Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.

^ Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

15/7

Практична робота №6. Введення й виведення даних, робота зі змінними.
16/8

^ Практична робота №7. Налагодження програм.

17/9

Повторювально-підсумковий

^ 7.2. Основи структурного програмування (19 год.)


18/1

Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Таблиці істинності.
19/2

Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання. Оператори розгалуження. Прапорці та групи перемикачів.
20/3

Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.
21/4

^ Практична робота №8. Складання програм з розгалуженнями.
22/5

Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм.
23/6

Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм.
24/7

^ Практична робота №9. Використання підпрограм.
25/8

Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів.
26/9

Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами.
27/10

^ Практична робота №10. Програмування циклічних обчислень.
28/11

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Введення даних у масив та відображення його вмісту.
29/12

Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.
30/13

Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву.
31/14

Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям.
32/15

Вибирання елементів з масиву за певним критерієм.
33/16

Сортування масивів.
34/17

Пошук елементів у відсортованому масиві.
35/18

^ Практична робота №11. Опрацювання одновимірних масивів.
36/19

Повторювально-підсумковий

^ 8. Бази даних. Системи управління базами даних (12 год.)


37/1

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних.

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».
38/2

Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі.
39/3

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних.
40/4

^ Практична робота №12. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД
41/5

Введення даних у таблиці. Форми.
42/6

^ Практична робота №13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних
43/7

Сортування, пошук і фільтрація даних.
44/8

Поняття запиту до реляційної бази даних.
45/9

Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів.
46/10

Редагування запитів, звітів і форм з використанням конструктора.
47/11

^ Практична робота №14. Створення запитів і звітів.
48/12

Повторювально-підсумковий

9. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

(16 год.)

^ 9.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (6 год.)

49/1

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.
50/2

Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему управління вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів.

Основи веб-дизайну.

Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.
51/3

Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту.
52/4

Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів.
53/5

^ Практична робота № 16. Створення й ведення власного блогу.
54/6

Повторювально-підсумковий

^ 9.2. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год)

55/1

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.
56/2

Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.
57/3

Практична робота №17. Створення інформаційного бюлетеня або буклету.


^ 9.3. Опрацювання мультимедійних даних (3 год)

58/1

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо - та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо - та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів.
59/2

Розробка сценарію відеокліпу.

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
60/3

Практична робота №18. Створення відеокліпу.
^ 9.4. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)

61/1

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою управління базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.
62/2

Практична робота №19. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

^ 9.5. Спільна робота з документами.

Розробка колективного проекту (2 год.)


63/1

Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.
64/2

Практична робота №20. Розробка проекту.
65


Повторювально-підсумковий
66


^ Узагальнення матеріалу, вивченого за рік
67


Резерв
68


Резерв
69


Резерв
70


Резерв
Схожі:

Уроку Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Уроку Тема уроку iconТема уроку
Тема уроку: “Колiр засіб виразності живопису. Головні кольори. Тепла кольорова гама ”
Уроку Тема уроку iconУрок №1-2 Тема уроку
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Уроку Тема уроку iconТема уроку 24
Тема уроку 24: Правила поводження у громадському транспорті, на зупинках. Поведінка при дтп
Уроку Тема уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку Тема уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку Тема уроку iconТема уроку 32
Тема уроку 32: Спілкування з дорослими. Повага до старших І молодших, слабших І немічних, членів сім’ї. Практична робота: "Моделювання...
Уроку Тема уроку iconУроку Тема уроку
Л/р №2 "Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника". Інстр з т/б
Уроку Тема уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка