Київський національний університет
Скачати 113.93 Kb.
НазваКиївський національний університет
Дата конвертації26.02.2013
Розмір113.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Київський національний

університет


імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Кафедра управління

зовнішньоекономічною діяльністю
Доц. Голубій І.Є.


МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ


РОБОЧА навчальна програма дисципліни

Затверджена на засіданні

кафедри управління

зовнішньоекономічною діяльністю

_______________ 2007 р.,


протокол №


Київ – 2007Загальний обсяг 41 год.; із них: лекції – 20 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 5.^

Назва темиЛекції


Семінари


Самостійна робота


1.

Сутність та взаємозв’язок категорій “міжнародного бізнесу” та “міжнародного менеджменту”


2


2


0,5

2.

Види міжнародного бізнесу

2

-

-

3.

Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу: практичний аналіз в контексті прийняття управлінських рішень


2


2


0,5

4.

Стратегії міжнародного бізнесу

2

2

0,5

5.

Організація міжнародного бізнесу

1

1

0,5

6.

Стратегічні входження та стратегічні союзи

1

1

0,5

7.

Ділові операції в міжнародному бізнесі

2

2

0,5

8.

Світове виробництво та управління ресурсами

1

1

0,5

9.

Міжнародний маркетинг

-

1

-

10.

Науково-дослідницька діяльність в глобальному вимірі

1

1

-

11.

Облік та оподаткування в міжнародному бізнесі

2

1

0,5

12.

Управління фінансами в міжнародному бізнесі

2

2

0,5

13.

Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі

2

-

0,5

Всього20


16


5


Тема 1. Сутність та взаємозв’язок категорій “міжнародного бізнесу” та

міжнародного менеджменту”.

Лекція 1. Міжнародний бізнес: сутність, розвиток, характерні риси. Міжнародний менеджмент: сутність, структура, особливості розвитку. (2 год.)
Тема 2. Види міжнародного бізнесу.

Лекція 2. Види міжнародного бізнесу. (2 год.)
Семінар 1. Особливості розвитку міжнародного бізнесу на сучасному етапі.

(2 год.)
Питання до семінару

 1. Співвідношення понять національного та міжнародного бізнесу.

 2. Основні види міжнародного бізнесу, їх розвиток на сучасному етапі.

 3. Місце міжнародного менеджменту в досягненні конкурентноздатності на світовому ринку.

 4. Мотиви виходу на зовнішні ринки та ризики ведення міжнародної підприємницької діяльності.

 5. Специфіка управління компаніями-учасниками міжнародних економічних відносин.

 6. Основні тенденції та концепції управління ХХІ ст.


Пошукові питання


 1. Приклади успішних/невдалих спроб трансформації національної компанії в міжнародні.

 2. Найбільш характерні для українських компаній-учасників ЗЕД різновиди міжнародного підприємництва.


Самостійна робота (0,5 год.):
1. Аналіз міжнародного середовища бізнесу (на прикладі конкретної ТНК).

2. Вплив міжнародних чинників на внутрішнє середовище бізнесу компанії, що діє на певному світовому товарному ринку.


Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу: практичний аналіз в

контексті прийняття управлінських рішень.

Лекція 3. Правове, політичне та економічне середовище ведення бізнесу. Культурне середовище ведення бізнесу. (2 год.)
Семінар 2. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу (2 год.)
Питання до семінару

 1. Фактори впливу зовнішнього середовища на міжнародний бізнес.

 2. Наслідки відмінностей політичного, економічного та культурного середовищ для ведення бізнесу.

 3. Стилі менеджменту в залежності від країни діяльності компанії.

 4. Манера функціонування української фірми на міжнародному ринку та специфіка українського ринку для закордонних партнерів.

 5. Відносини міжнародної компанії з приймаючою країною.

 6. Вплив інтеграції та глобалізації на міжнародне підприємництво.


Пошукові питання


 1. В чому відмінності впливу зовнішнього середовища на ТНК та компанії, що займаються ЗЕД?

 2. Доцільність врахування особливостей зовнішнього середовища для ведення бізнесу (аргументи “за” та “проти”).


Самостійна робота (0,5 год.):


 1. Виділіть основні групи параметрів, що дозволяють класифікувати типи корпоративної культури.

 2. Ознайомтеся з кейсом, що наданий викладачем, проаналізуйте його і дайте відповідь на запитання, що додаються.^ Тема 4. Стратегії міжнародного бізнесу.

Лекція 4. Стратегічне управління та планування. Сучасні стратегії міжнародного бізнесу. (2 год.)
Семінар 3. Стратегічний менеджмент міжнародної діяльності. (2 год.)
Питання до семінару

 1. Стратегічний менеджмент МД: поняття, завдання та функції.

 2. Роль та специфіка розробки стратегії міжнародного бізнесу.

 3. Існуючі стратегії міжнародного бізнесу.

 4. Зміст стратегічного плану міжнародної корпорації.

 5. Забезпечення та реалізація стратегічних планів і їх ефективність.

 6. Характерні риси сучасної стратегії міжнародних компаній.


Пошукові питання


 1. Досвід стратегічного управління іноземних країн.

 2. Визначте стратегії міжнародного бізнесу, найбільш ефективні для підприємств України.


Самостійна робота (0,5 год.):
1. Якими, на вашу думку, є головні організаційні проблеми, що, ймовірно, пов’язуються з транснаціональною стратегією?
Тема 5. Організація міжнародного бізнесу.

Лекція 5. Інтеграція та координація в міжнародному бізнесі. Сучасні підходи до організаційної структури компаній-учасників МБ. (1 год.)
Самостійна робота (1 год.):
1. Охарактеризуйте організаційні рішення, які може прийняти транснаціональна компанія для зменшення витрат на контроль.

2. До яких дій має вдатися компанія, щоб сформувати життєздатну мережу управління в межах своєї організації?
Тема 6. Стратегічні входження та стратегічні союзи.

Лекція 6. Стратегічні входження та стратегічні союзи. (1 год.)
Семінар 4. Організаційні форми міжнародних компаній та стратегічні союзи.

(2 год.)
Питання до семінару

 1. Централізація та децентралізація в міжнародному бізнесі: позитиви та негативи на прикладах окремих країн.

 2. Основні форми організаційної структури управління міжнародними компаніями.

 3. Входження на міжнародні ринки: методи та наслідки.

 4. Переваги та недоліки стратегічних союзів.

 5. Особливості організаційних структур та способів управління стратегічними союзами.


Пошукові питання


 1. Приклади вдалих/невдалих стратегічних союзів.

 2. Можливі перспективи створення міжнародних союзів з українськими компаніями.


Самостійна робота (0,5 год.):
1. Які компанії найбільше виграють від входження в стратегічні союзи з потенційними конкурентами? Чому?

2. Обдумайте питання міри необхідності контролю за діяльністю іноземних підрозділів компаній залежно від стратегії та базових знань фірми. Яке значення це має для вибору способу входження?

^ Тема 7. Ділові операції в міжнародному бізнесі.

Лекція 7. Різновиди та основні характеристики ділових операцій в міжнародному бізнесі. Регулювання ділових операцій на державному та міжнародному рівнях. (2 год.)
Семінар 5. Експортно-імпортні операції в міжнародному бізнесі. (2 год.)
Питання до семінару

 1. Види ділових операцій в міжнародному бізнесі.

 2. Економічні ефекти експортно-імпортних операцій.

 3. Фінансування експортно-імпортних операцій.

 4. Страхування експортно-імпортних операцій.

 5. Міжнародні зустрічні операції.


Пошукові питання


 1. Транспортний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності.


Самостійна робота (1 год.):
1. Поміркуйте яким чином можна було б зменшити брак довіри між контрагентами при проведенні міжнародних ділових операцій.

2. Як би ви пояснили популярність зустрічної торгівлі в сучасних умовах? За яких умов популярність цього способу збільшиться/зменшиться?
Тема 8. Світове виробництво та управління ресурсами.

Лекція 8. Світове виробництво та управління ресурсами. (1 год.)
Самостійна робота (1 год.):
1. Поясніть, як функція ефективного управління матеріалами може допомогти міжнародній компанії успішніше конкурувати на світовому ринку.
^ Тема 9. Міжнародний маркетинг.

Лекція 9. Міжнародний маркетинг. (0 год.)
Семінар 6. Організація світового виробництва та міжнародної маркетингової

діяльності. (2 год.)
Питання до семінару

 1. Виробництво, купівля та альтернативні варіанти світового управління ресурсами: переваги та недоліки.

 2. Методи організації та управління світовим виробництвом.

 3. Сутність, завдання та функції маркетингової діяльності.

 4. Міжнародні стратегії маркетингової діяльності.

 5. Доцільність технологічного забезпечення інформаційної та маркетингової діяльності.


Пошукові питання


 1. Характеристика чинників розміщення виробничих потужностей.

 2. Україна як один з осередків глобального виробництва.


Тема 10. Науково-дослідницька діяльність в глобальному вимірі.

Лекція 10. Науково-дослідницька діяльність в глобальному вимірі. (1 год.)
Самостійна робота (1 год.):
1. Розробка нового продукту – це ризикована, потенційно прибуткова діяльність. Яких умов слід дотримуватися міжнародній компанії, щоб набути навичок у проектуванні нового продукту?
^ Тема 11. Облік та оподаткування в міжнародному бізнесі.

Лекція 11. Облік та оподаткування в міжнародному бізнесі. (2 год.)
Семінар 7. Науково-дослідна діяльність в міжнародному бізнесі. Міжнародна система обліку та оподаткування. (2 год.)
Питання до семінару

 1. Вплив процесів глобалізації та інтеграції на науково-дослідну діяльність.

 2. Науково-дослідна діяльність як основа міжнародного співробітництва.

 3. Світові осередки науково-дослідної діяльності.

 4. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в національні системи.

 5. Система оподаткування в міжнародному бізнесі.


Пошукові питання


 1. Стан науково-дослідної діяльності в українських та на спільних підприємствах.

 2. Вплив використання різних валют та коливання обмінних курсів на облік міжнародних торгових операцій.


Самостійна робота (0,5 год.):
1. До яких дій може вдатися міжнародна компанія задля мінімізації своїх глобальних податкових зобов’язань? Чи можна виправдати такі дії з погляду етики?
Тема 12. Управління фінансами в міжнародному бізнесі.

Лекція 12. Глобальне управління фінансами. Валютні ризики та методи управління ними. (2 год.)

Семінар 8. Управління фінансами в міжнародному бізнесі. (2 год.)
Питання до семінару

 1. Ризики здійснення міжнародних фінансових потоків.

 2. Методи управління валютними ризиками.

 3. Фінансові гарантії.

 4. Оподаткування та контроль здійснення міжнародних фінансових трансфертів.

 5. Економічні ефекти трансфертного ціноутворення.

 6. Глобальне управління фінансами.


Пошукові питання


 1. Діяльність міжнародних фінансових структур.

2. Яким чином фінансова функція міжнародної компанії може покращити її конкурентне становище на світовому ринку?
Самостійна робота (0,5 год.):
1. Детально розгляньте методи, яким користуються міжнародні компанії для переміщення коштів через кордони?
Тема 13. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі.

Лекція 13. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі. (2 год.)
Самостійна робота (1 год.):
1. Яким чином організована робоча сила здатна обмежити варіанти стратегічного вибору міжнародної компанії? Як міжнародна компанія може нейтралізувати ці обмеження?

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
а) основна:

 1. Джон Д. Дениелс, Ли Х. Радеба. Международный бизнес. - М.: Дело Лтд, 1994, - 84 с.

 2. Міжнародний бізнес / під ред. В.А. Вергун – Підручник. – К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 499 с.

 3. Международный менеджмент / под ред. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С., Майзеля А.И. - СПб : Питер, 2001 - 576с.

 4. Регмен Д.Д., Мескон М.Х., Боуви К.Л., Тилл Д.В. Современный бизнес : Учебник : в2т. - М : Республика, 1995. - Т.1.- 431 с; т.2 - 479 с.

 5. Чарльз В.Л. Гіл. Міжнародний бізнес : конкуренція на глобальному ринку /Пер. з англ. - К.: Основи, 2001 - 856с.


б) додаткова:

 1. Глобалізація і безпека розвитку /Керівник і наук. редактор Білоус О.Г. - К.: КНЕУ, 2001. 733 с.

 2. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. СПБ., Лань, 1997.

 3. Серван-Шрайберг Ж.П. Ремесло предпринимателя /пер. с франц. - М.: Экономика - 1994.

 4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю /За ред. Кредісова А.І. -К.:, 2002.- 552с.

 5. Організація і розвиток фінансового сектора в умовах ринкової економіки /За ред. Кредісова А.І., Калюжнової О., Голубія І.Є. - К.: 2002. - 291 с.

 6. Волошин В.В. Регулювання світової економіки. - К.:, 2000. -313 с.

 7. Волошин В.В. Бізнес міжнародних економічних організацій.- К.: 2000. - 174с.

 8. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: 2000. - 174 с.

 9. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання. - К.:, 1997. - 144с.

 10. Бураківський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: 1996 - 240с.

 11. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия : перспективы Украины. - К.: 1998. - 568с.

Схожі:

Київський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Київський національний університет iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Київський національний університет iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Київський національний університет iconКиївський національний університет будівництва І архітектури
Стан екологічної безпеки в Україні та наявний економічний потенціал її забезпечення ”
Київський національний університет iconКиївський національний університет будівництва І архітектури
Застосування рулонних бітумних матеріалів для ізоляції споруд водогосподарського призначення”
Київський національний університет iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Київський національний університет iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Київський національний університет iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Козубцова Л. С
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Київський національний університет iconПерший абзац статті починається з індексу
Київський національний університет технологій та дизайну проводить Українсько-Польську науково-технічну конференцію «Techno and Design»...
Київський національний університет iconМіністерство освіти україни киівський національний економічний університет
Акб «мт-банк» засновано в середині 1996 року. Головний офіс даного банку знаходиться у місті Кременчуці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка