Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international
Скачати 326.5 Kb.
НазваТурция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international
Сторінка1/2
Дата конвертації17.03.2013
Розмір326.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2


Порядок действий при наступлении страхового случая:

При наступлении страхового события, требующего медицинской и другой помощи, необходимо связаться с ассистирующей компанией Remed Assistance и сообщить следующую информацию:

- фамилию и имя, номер Договора и срок его действия;

- местонахождение и контактный телефон;

- характер происшествия, случившегося с Вами;

- необходимая Вам помощь.

Ваш телефонный звонок будет принятый русскоязычным диспетчером за такими номерами:

^ Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 - Remed Assistance
Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 - CORIS International

Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 - CORIS International

Египет +20 22 417 01 47 - Remed Assistance
Египет-Каир: +20 22 461 88 21 - CORIS International


^ Страховщик: ЧАО «СК «ПРОВИДНА» Адрес: 01032, Украина, г. Киев, бул. Т. Шевченко 37/122

www.providna.ua тел. 0 800 30 10 30 1. ^ ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

  1. У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, в тому числі при виникненні у Застрахованої особи потреби в отриманні медичних послуг та (або) додаткових послуг, Застрахована особа зобов’язана:

   1. Негайно, не пізніше 24 годин після настання зазначеної події, звернутися до Асистуючої компанії ______ (далі – Асистанс) для отримання інформації щодо подальших дій за телефонами:


Ваш телефонний дзвінок буде прийнятий російськомовним дипетчером

Вам необхідно повідомити таку інформацію

 • прізвище та ім’я Застрахованої особи;

 • найменування Страховика, номер Сертифікату;

 • програму страхування, розмір страхової суми та територію дії Договору;

 • обставини настання події та характер необхідної допомоги;

 • місцезнаходження Застрахованої особи та номер контактного телефону;

 • іншу інформацію, запитану Асистансом або Страховиком.


Якщо зв’язок із Асистансом (Страховиком) є неможливим внаслідок різкого погіршення стану здоров’я, і Застрахованій особі надана невідкладна медична допомога, вона повинна після стабілізації стану здоров’я за першої нагоди пред’явити представникам медичної служби цей Сертифікат та негайно зателефонувати до Асистансу або Страховика.

Зазначені дії від імені Страхувальника (Застрахованої особи) може здійснити третя особа (родич, співробітник Застрахованої особи, керівник або член туристичної групи, працівник медичного закладу, лікар тощо);

   1. Після звернення до Асистансу виконувати надані ним рекомендації щодо своїх подальших дій;

   2. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

   3. Проходити лікування за призначенням лікаря, виконувати приписи медичного персоналу, дотримуватися розпорядку медичного закладу, в якому Застрахованій особі надається медична допомога;

   4. Звільнити третіх осіб (лікарів, лікувальні заклади, інші організації, які надавали послуги Застрахованій особі або мають інформацію про подію, що сталася) від обов’язків щодо нерозголошення лікарської та комерційної таємниці стосовно себе, а також дітей, які подорожують разом з ним, або інших осіб, якими він опікується;

   5. Передати представникові Асистансу або Страховикові невикористані авіа- або залізничні квитки в період їх чинності, а у разі неможливості це зробити за станом здоров’я – за першої нагоди;

   6. Якщо Застрахована особа з об’єктивних причин (знаходження Застрахованої особи у тяжкому стані, відсутність телефонного зв’язку тощо) не зв’язалася із Асистансом для отримання необхідних послуг та внаслідок цього була вимушена самостійно оплатити медичні та (або) інші послуги, вона зобов’язана погодити це з Асистансом або Страховиком протягом 24 годин після отримання таких послуг;

   7. Якщо Застрахована особа за погодженням із Асистансом (Страховиком) самостійно сплатила вартість отриманих медичних послуг та (або) додаткових послуг та (або) придбала медикаменти або витратні медичні матеріали, вона повинна протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня повернення з подорожі надати Страховикові документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків відповідно до розділу 6 цього Сертифікату.

При цьому Страховик відшкодовує Застрахованій особі вартість отриманих медичних послуг та (або) додаткових послуг та (або) придбаних медикаментів або витратних медичних матеріалів лише в розмірі, що не перевищує суми, еквівалентної 500 доларів США. Інші витрати Застрахована особа відшкодовує самостійно.

  1. При страхуванні від нещасних випадків Застрахована особа (Вигодонабувач) зобов’язаний письмово повідомити Страховика про настання нещасного випадку протягом 3 (трьох) робочих днів з дня повернення з подорожі за формою, встановленою Страховиком та протягом строку погодженого зі Страховиком надати документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків відповідно до пункту 6.2 Сертифікату.

  2. Надання Застрахованій особі у зв’язку з настанням зазначеної події інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття останніми заходів з запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї події страховим випадком.

  3. Для отримання страхової виплати, крім випадків здійснення страхової виплати шляхом перерахування Страховиком грошових коштів на банківський рахунок Асистансу, медичного або іншого закладу, який за згодою Страховика надав послуги, Застрахована особа (Вигодонабувач) повинен протягом строку, передбаченого розділом 6 Сертифікату, надати Страховикові документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків. Документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надаються Страховикові у формі оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їх оригіналами. Якщо документи, необхідні для здійснення страхової виплати, надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформлені з порушенням чинних норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), страхова виплата не здійснюється до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Застрахованій особі, (Вигодонабувачу) в письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів.

  4. Страховик має право вимагати перекладу українською мовою документів, пов’язаних з подією (довідок, медичного висновку, рахунків тощо) за рахунок Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача).

 1. ^ Строк дії Договору

  1. Договір набирає чинності та страховий захист щодо певної Застрахованої особи починає діяти з 00 годин 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної в Сертифікаті як дата початку строку його дії, але не раніше моменту сплати Страхувальником страхового платежу у повному розмірі на поточний рахунок або в касу Страховика та моменту проходження Застрахованою особою паспортного контролю під час виїзду з країни постійного проживання.

  2. Страховий захист за Договором щодо Застрахованої особи припиняє діяти та Договір втрачає чинність з 24 годині 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної в Сертифікаті як дата припинення строку його дії, але не пізніше моменту проходження Застрахованою особою паспортного контролю під час в’їзду до країни постійного проживання.

 2. перелік СТРАХОВих ВИПАДКів

  1. При страхуванні медичних витрат страховим випадком є подія, передбачена програмою страхування, що сталася протягом дії страхового захисту за Договором та не є виключенням зі страхових випадків або обмеженням страхування згідно з Договором, внаслідок якої Застрахована особа отримує медичні та (або) додаткові послуги, передбачені Договором , внаслідок чого виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову виплату Застрахованій особі або Асистансові згідно з умовами Договору, а саме внаслідок

   1. Розладу здоров’я Застрахованої особи, що стався під час дії Договору (страхового захисту за Договором) та на території його дії внаслідок гострого захворювання Застрахованої особи; загострення хронічної хвороби; нещасного випадку.

   2. Смерті Застрахованої особи внаслідок непередбачуваного гострого захворювання, загострення хронічної хвороби або нещасного випадку;

  2. У разі розладу здоров’я Застрахованої особи Страховик забезпечує за допомогою Асистансу надання Застрахованій особі медичних, медико-транспортних та інших послуг відповідно до таких опцій страхування:

   1. Опція „Стаціонарне лікування” передбачає екстрене лікування, в тому числі перебування та харчування у палаті стандартного типу в умовах стаціонару за наявності хвороб та станів, що потребують стаціонарного лікування до моменту, коли стан Застрахованої особи за рішенням лікаря дозволить евакуювати її до країни постійного проживання, і включає консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації; консультативно-діагностичне обслуговування; консервативне та оперативне лікування; забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами;

   2. Опція „Амбулаторне лікування” передбачає екстрене консервативне та оперативне лікування в умовах амбулаторій, поліклінік, і включає консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузько-профільної спеціалізації; проведення лабораторних досліджень та застосування інструментальних методів діагностики; проведення лікувальних заходів та маніпуляцій; забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами;

   3. Опція „Невідкладна допомога” передбачає невідкладну медичну допомогу, надану Застрахованій особі за медичними показниками внаслідок причин, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.1 Сертифікату, і включає виїзд бригади невідкладної медичної допомоги; експрес-діагностику та невідкладну допомогу на догоспітальному етапі; забезпечення медикаментами та витратними медичними матеріалами; доставлення каретою невідкладної медичної допомоги до спеціалізованого медичного закладу для проведення подальшого лікування. Страховик також відшкодовує витрати, пов’язані з дотриманням Застрахованою особою режиму ізоляції (карантину), якщо це необхідно за медичним висновком;

   4. Опція „Стоматологія” передбачає відшкодування витрат на терапевтичне та хірургічне лікування зубів та ротової порожнини (за виключенням проведення косметичних, ортодонтичних процедур, протезування), пов’язане з гострим зубним болем; наданням невідкладної стоматологічної допомоги внаслідок настання нещасного випадку. Ліміт зобов’язань Страховика за опцією „Стоматологія” становить 150 доларів США.

   5. Опція „Невідкладна акушерська допомога” передбачає відшкодування витрат на невідкладну акушерську допомогу до 29 (двадцять дев’ятого) тижня вагітності Застрахованої особи;

   6. Опція „Медичне транспортування” передбачає надання медико-транспортних послуг, а саме:

    1. Евакуацію (транспортування) Застрахованої особи з місця події до найближчого медичного закладу;

    2. Медичну репатріацію Застрахованої особи до країни постійного проживання замість лікування за кордоном за умови, що стан здоров’я Застрахованої особи дозволяє її транспортування та згідно з рішенням лікаря Асистансу існує необхідність проведення подальшого стаціонарного лікування Застрахованої особи) та (або) якщо витрати на перебування в стаціонарі можуть перевищити встановлену у Договорі (Сертифікаті) відповідну страхову суму. Медична репатріація проводиться тільки за умови відсутності медичних протипоказань;

    3. Рішення про необхідність і можливість транспортування Застрахованої особи, а також про вибір засобу її здійснення, маршруту та кінцевого пункту доправлення приймає медичний заклад і лікар Застрахованої особи разом із Асистансом (Страховиком) з урахуванням медичних показань;

    4. За необхідності надання медико-транспортних послуг, зазначених у пунктах 3.2.6.1 – 3.2.6.2 Сертифікату, залежно від стану здоров’я Застрахованої особи її транспортування організовується адекватним транспортним засобом, включаючи медичний супровід (якщо такий супровід необхідний за рекомендацією лікаря) автомашиною „швидкої допомоги” або таксі або орендованим автомобілем або поїздом (в купе першого класу, в плацкартному чи спальному вагоні) або рейсовим літаком (в т. ч. на спеціально обладнаному місці) або засобом санітарної авіації тощо;

   7. Опція „Позапланове повернення через розлад здоров’я” передбачає оплату вартості проїзду Застрахованої особи з місця тимчасового перебування до місця постійного проживання в один кінець. Зазначені послуги надаються, якщо від’їзд Застрахованої особи не відбувся вчасно, тобто в день, зазначений у проїзних документах, що має Застрахована особа, через розлад здоров’я внаслідок подій, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.1 Сертифікату, що призвело до необхідності перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні. Застрахована особа зобов’язана вжити всіх залежних від неї заходів для повернення (здавання) невикористаних проїзних документів та відшкодування їхньої вартості. За недотримання цієї умови Страховик має право зменшити страхову виплату на вартість невикористаних проїзних документів;

   8. Опція „Телефонні переговори” передбачає відшкодування витрат на телефонні переговори, здійснені Застрахованою особою з Асистансом з метою отримання або погодження отримання послуг, передбачених Договором. При цьому ліміт зобов’язань Страховика становить 50 доларів США.

  3. При страхуванні від нещасних випадків страховим випадком є події, які сталися внаслідок нещасного випадку, що настав під час дії Договору, та підтверджені документами, виданими компетентними органами, і з настанням яких виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову виплату відповідно до умов Договору, а саме:

   1. Тимчасовий розлад здоров’я Застрахованої особи, передбачений таблицею страхових виплат (додаток 2 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків № 10201 від 5 жовтня 2006 р.) внаслідок нещасного випадку;

   2. Встановлення Застрахованій особі інвалідності I, II, III групи (в т.ч. змінення групи інвалідності на вищу) у результаті настання нещасного випадку;

   3. Смерть Застрахованої особи у результаті настання нещасного випадку.

  4. Смерть Застрахованої особи або встановлення їй інвалідності (в т.ч. змінення групи інвалідності на вищу) внаслідок нещасного випадку, що настав протягом періоду дії Договору, при страхуванні від нещасних випадків визнається страховими випадком, якщо вона сталася (встановлена) протягом строку, що не перевищує 1 (один) рік від дня настання нещасного випадку, незалежно від дати закінчення строку дії Договору.

  5. Вигодонабувачем щодо певної Застрахованої особи є:

   1. При страхуванні медичних витрат – така Застрахована особа, з урахуванням умов, зазначених у пункті 7.2.1 Сертифікату.

   2. При страхуванні від нещасних випадків – у разі смерті Застрахованої особи є її спадкоємці за законом, заповітом або спадковим договором.

 3. ^ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ при страхуванні медичних витрат

  1. За Договором не покривається страхуванням та не відшкодовується вартість отриманих медичних та (або) додаткових послуг, що надаються Застрахованій особі внаслідок:

   1. Здійснення Застрахованою особою протиправного діяння, що перебуває в прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням розладу здоров’я та (або) інших подій (страхових ризиків), передбачених Договором. Протиправне діяння може бути кваліфіковане як таке згідно з законодавством, чинним як у країні тимчасового перебування, так і в країні постійного проживання;

   2. Прямого або непрямого впливу іонізувальної радіації, ядерного вибуху, радіоактивного забруднення будь-якого походження;

   3. Самогубства Застрахованої особи, спроби самогубства або навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;

   4. Самолікування або лікування Застрахованої особи в закладі або лікарем, які не мають відповідних дозволів (ліцензій) на здійснення медичної діяльності;

   5. Вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотичних або токсичних речовин. При цьому стан алкогольного сп’яніння визначається на основі норм вживання спиртних напоїв, чинних у країні перебування;

   6. Лікування, яке Застрахована особа проходила до початку строку дії Договору (страхового захисту за Договором), а також у разі, якщо поїздка була протипоказана Застрахованій особі за станом здоров’я;

   7. Участі Застрахованої особи у парі, правопорушеннях або бійках (крім випадків самозахисту), повстаннях, бунтах, війнах, народних заворушеннях, якщо Застрахована особа була співучасником дій, що згідно з чинним законодавством країни перебування кваліфікуються як злочин проти громадського порядку та моральності, а також служби Застрахованої особи в будь-яких військових структурах або формуваннях;

   8. Заняття Застрахованою особою під час подорожі професійним спортом, а також активним відпочинком (аматорським спортом), крім випадків, коли дія страхового захисту поширюється на час занять спортивним (активним) відпочинком, про що належним чином позначено у частині 1 цього Сертифікату;

   9. Виконання Застрахованою особою робіт за наймом;

   10. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом:

– без дозвільного посвідчення, що визнається у країні перебування;

– під впливом алкоголю, наркотичних або токсичних речовин, а також внаслідок передавання нею керування іншій особі, яка знаходилася під впливом алкоголю, наркотичних або токсичних речовин, або особі, яка не мала прав водія, а також якщо вона, заздалегідь про це знаючи, їхала в транспортному засобі, яким керувала особа, яка не має посвідчення водія чи перебуває під впливом алкоголю, наркотичних або токсичних речовин;

   1. Перельоту на літаку, що не входить до числа офіційно зареєстрованих або спеціальних рейсів, зареєстрованих у Міжнародному реєстрі авіарейсів.

  1. Страхуванням не покриваються та не підлягають відшкодуванню Страховиком медичні та інші витрати на:

   1. Медичну допомогу у разі загострення захворювання, яке за попередні 6 (шість) місяців перед датою поїздки лікувалося або вимагало лікування. Винятками є випадки, коли загострення цієї хвороби пов’язане з гострою смертельною небезпекою для життя Застрахованої особи або може спричинити стійку втрату працездатності. При цьому обов’язковою умовою для відшкодування Страховиком медичних витрат є підтвердження Асистансом критичного стану Застрахованої особи;

   2. Лікування захворювання або травм, викликаних дією форс-мажорних обставинами, включаючи:

– участь Застрахованої особи у війні, вторгненні, терористичних актах, громадянській війні, повстанні, революції, діях військової влади чи узурпаторських режимів;

– стихійні лиха і їхні наслідки, епідемії, карантин, несприятливі метеорологічні умови за умови, що територія на який знаходиться Застрахована особа, офіційно визнана (або має статус) компетентними державними органами зоною можливого стихійного лиха, територією карантину тощо, якщо таке оголошення було зроблено до набрання чинності Договором;

   1. Надання стоматологічних послуг, крім витрат на огляд, екстрене лікування та медикаменти при гострому запаленні зуба та тканин, що його оточують, а також при травмі зуба в результаті нещасного випадку;

   2. Проведення аборту, крім випадків, коли це необхідно внаслідок настання нещасного випадку або раптового захворювання, а також надання медичних послуг, пов’язаних з вагітністю, її ускладненнями та пологами, починаючи з 29 (двадцять дев’ятого) тижня вагітності, та післяпологовим доглядом за дитиною;

   3. Штучне запліднення, лікування безпліддя, заходи із запобігання вагітності;

   4. Будь-яке протезування, в т. ч. протезування очей та забезпечення зубними протезами або штучними зубами;

   5. Придбання та ремонт допоміжних засобів (окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, протезів, інвалідних візків, милиць, тростин тощо);

   6. Діагностичні маніпуляції (у т. ч. консультації і лабораторні дослідження) та лікувальні процедури, що не є обов’язковими, необхідними у разі настання нещасного випадку або раптового захворювання, або не пов’язані з ними;

   7. Медичні та інші послуги, не передбачені Договором;

   8. Медичні та інші послуги, не погоджені з Асистансом у порядку, визначеному у розділі 1 цього Сертифікату;

   9. Діагностичні маніпуляції (у т. ч. консультації та лабораторні дослідження), надані без наступного лікування;

   10. Лікування, не призначене лікарем;

   11. Проведення операції, пов’язаної з реконструктивною та пластичною хірургією, в тому числі операції, пов’язаної з усуненням косметичних дефектів, крім випадків, коли такі витрати пов’язані з травмою, одержаною внаслідок настання нещасного випадку;

   12. Проведення профілактичних заходів, вакцинацій, дезінфекцій будь-яких предметів, загальних медичних оглядів, лікарської експертизи, видавання медичних довідок та свідоцтв;

   13. Лікування та (або) догляд Застрахованої особи її родичами;

   14. Проведення відновлювальної терапії, реабілітації або фізіотерапії;

   15. Коригувальне та (або) реабілітаційне лікування, лікування на курортах, у санаторіях, будинках відпочинку та інших курортних закладах;

   16. Ангіографію, а також витрати, пов’язані з операціями на серці та судинах, у тому числі ангіопластику та шунтування;

   17. Обстеження і лікування методами мануальної терапії, рефлексотерапії (акупунктури), хіропрактики, масажу, гомеопатії, фіто- і натуротерапії та іншими методами недоказової медицини;

   18. Надання засобів та послуг додаткового комфорту, а саме: палати типу „люкс”, радіоприймача, кондиціонера, зволожувача повітря, телевізора, телефону, а також послуг перукаря, масажиста, косметолога, перекладача тощо;

   19. Лікування на території країни (місця) тимчасового перебування після дати, коли, на думку лікаря, призначеного Асистансом, медична репатріація є можливою за медичними показаннями, крім тих витрат, що були здійснені з метою медичної репатріації Застрахованої особи;

   20. Лікування, що за медичними показаннями може бути відкладене до повернення Застрахованої особи до країни постійного проживання;

   21. Медичну репатріацію, якщо захворювання або тілесне ушкодження не є досить серйозними за медичними показаннями і лікування може бути здійснене за місцезнаходженням Застрахованої особи, та (або) якщо захворювання не перешкоджає продовженню поїздки;

   22. Медичні послуги, що перевищують необхідні, коли стан здоров’я Застрахованої особи покращився настільки, що вона сама або при супроводженні іншої особи може повернутися до країни або місця постійного проживання;

   23. Транспортування Застрахованої особи з одного медичного закладу до іншого без участі Асистансу або без попереднього погодження з Асистансом або Страховиком;

  1. Крім випадків, що потребують негайної медичної допомоги для врятування життя Застрахованої особи, Страховик не відшкодовує медичні витрати на діагностику та лікування:

   1. Сонячного удару, сонячних опіків та інших гострих змін у шкірному покриві, викликаних впливом ультрафіолетового випромінювання;

   2. Нервових та психічних захворювань і розладів, судомних станів, неврозів (панічні атаки, депресії, істеричні синдроми тощо) та їхніх загострень;

   3. Уроджених аномалій, хронічних захворювань, хвороб, що почалися під час перебування в країні постійного проживання, а також станів, за наявності яких існує реальний ризик швидкого погіршення стану здоров’я;

   4. Захворювань, що передаються переважно статевим шляхом, а також захворювань, що є їхнім наслідком;

   5. Будь-якої хвороби або смерті, що спричинена ВІЛ-інфекцією, СНІДом та (або) будь-якими формами гепатиту та їхніми наслідками;

   6. Онкологічних захворювань;

   7. Розладів слуху (наявністю сіркових пробок, ускладненнями внаслідок переохолодження та (або) потрапляння води);

   8. Дерматитів, кропивниць та еритем.

  2. Страховик не відшкодовує витрати, пов’язані з:

   1. Обставинами, про які Страхувальник знав або повинен був знати, але не вжив усіх заходів, що від нього залежать, щоб запобігти настанню страхового випадку;

   2. Лікуванням на території місця постійного проживання Застрахованої особи, крім випадку;

   3. Утриманням компаньйонів або членів родини Застрахованої особи під час її стаціонарного лікування;

   4. На платне лікування у медичному закладі, а також будь-які витрати, якщо Застрахована особа має право на безкоштовне медичне обслуговування.

   5. Виникненням події, внаслідок якої у Застрахованої особи виникає потреба в отриманні медичних послуг та (або) додаткових послуг, забезпечення надання яких передбачене Договором, до початку його дії Договору або після припинення його дії (припинення дії страхового захисту за Договором).

  3. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати, а Асистанс – у наданні послуг, передбачених Договором, якщо зазначена подія сталася під час подорожі у час, коли строки дії страхового захисту за Договором припинилися;

  4. Якщо Застрахована особа здійснила поїздку з метою одержати лікування або передбачала одержати лікування, Страховик не відшкодовує медичні витрати на лікування, що є метою поїздки, або передбачуване лікування, а також витрати, викликані погіршенням стану здоров’я або смертю Застрахованої особи у зв’язку із цим лікуванням.

  5. Страховик не несе відповідальності за відшкодування моральної шкоди, заподіяної Застрахованій особі під час здійснення нею подорожі.

 1. ^ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ПРИ СТРАХУВАННІ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

  1. Не можуть бути застраховані особи, визнані недієздатними у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також особи, які страждають важкими нервовими захворюваннями, гострим енцефалітом, психічними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи з порушенням кровообігу важкого ступеня, діабетом у важкій формі, системними ураженнями опорно-рухового апарата. Дія страхового захисту відносно Застрахованої особи закінчується, як тільки така особа стала такою, яка не може бути застрахована з причин, зазначених у цьому пункті.

  2. Страховик не несе відповідальності за Договором, якщо страхові випадки щодо Застрахованої особи:

   1. Виникли внаслідок внутрішнього громадського заворушення, якщо Застрахована особа була співучасником дій, які згідно з чинним законодавством України кваліфікуються як злочин проти громадського порядку та моральності;

   2. Виникли внаслідок впливу ядерної енергії в будь-якій формі, зокрема радіації або радіоактивного зараження, внаслідок порушення норм екологічної безпеки;

   3. Сталися за межами території дії Договору;

   4. Виникли внаслідок порушення свідомості або погіршення психічного сприйняття Застрахованої особи під дією алкоголю, наркотичних речовин, токсичних препаратів або отруєння Застрахованої особи зазначеними речовинами, а також медикаментів, що застосовувалися не за призначенням лікаря, або за призначенням особи, яка не має відповідної кваліфікації, якщо це було причиною настання нещасного випадку;

   5. Заподіяні тілесними або іншими ушкодженнями здоров’я при самолікуванні або лікуванні особою, яка не має відповідної медичної освіти та кваліфікації;

   6. Сталися при заподіянні або спробі заподіяти Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, у разі самогубства чи його спроби;

   7. Сталися в результаті керування Застрахованою особою транспортним засобом, на керування яким Застрахована особа не мала права, або за відсутності у Застрахованої особи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

   8. Сталися внаслідок перебування Застрахованої особи в транспортному засобі, якщо Застрахована особа заздалегідь знала, що особа, яка керує таким транспортним засобом, не має прав на керування транспортними засобами, або прав на керування транспортними засобами відповідної категорії, або перебуває в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або під впливом медикаментів, які вживалися не за призначенням лікаря, або за призначенням особи, яка не має на те відповідної кваліфікації.

  3. Дія страхового захисту не поширюється на події, що сталися під час перебування Застрахованої особи у місцях тимчасового затримання, арешту, тримання під вартою, ув’язнення, а також під час арешту, затримання та інших оперативних слідчих дій, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, крім випадків, коли таке затримання, арешт, ув’язнення визнані незаконними.

  4. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

   1. Дії форс-мажорних обставин у місці дії Договору: стихійних або природних явищ, війни, будь-яких військових дій, оголошеного органами влади надзвичайного стану, революції, громадських заворушень, терористичного акту тощо, за умови, що територія на якій знаходиться Застрахована особа була офіційно визнана (або має статус) компетентними державними органами територією військових дій, зоною можливого стихійного лиха, територією карантину тощо до набрання чинності Договором;

   2. Порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил дорожнього руху;

   3. Діагностичних, лікувальних та професійних заходів (включаючи ін’єкції ліків), якщо вони не були пов’язані з лікуванням, що здійснювалося з приводу настання нещасного випадку;

   4. Свідомого перебування в місцях, заздалегідь відомих як небезпечні для життя та здоров’я людини (місця проведення вибухових, будівельно-монтажних робіт, військові полігони, стрільбища тощо), якщо це не пов’язане з виробничою необхідністю або спробою врятування людського життя.

  5. Страхове покриття не включає нещасні випадки, прямо або опосередковано викликані, або які є наслідком, або однією з причин яких стала одна з нижченаведених:

   1. Професійне заняття спортом, участь в будь-яких спортивних змаганнях або тренування (підготовлення) до таких змагань тощо, а також участі у будь-якій іншій діяльності, що несе підвищену небезпеку для життя або здоров’я, в т.ч. заняття полюванням;

   2. Аматорське заняття спортом, крім випадків, коли дія страхового захисту поширюється на час занять спортивним (активним) відпочинком, про що належним чином позначено у частині 1 цього Сертифікату.

  6. Страховик не відшкодовує витрати на пошук і рятування Застрахованої особи, яка постраждала від нещасного випадку, на лікування, на транспортування до лікарні або до місця проживання Застрахованої особи, яка постраждала від нещасного випадку.

  7. До страхових випадків не відносяться:

   1. Загострення хронічного захворювання, інфекційні захворювання, харчова токсикоінфекція (за винятком правцю, сказу, кліщового енцефаліту та інших захворювань, що передаються через укуси тварин та комах);

   2. Операційні та післяопераційні травми, що виникли внаслідок оперативного лікування будь-якого захворювання Застрахованої особи, крім наслідків нещасного випадку;

   3. Зникнення Застрахованої особи безвісти;

   4. Тимчасова непрацездатність, інвалідність, смерть Застрахованої особи внаслідок будь-якої хвороби або захворювання, що не є наслідком настання нещасного випадку.

 2. ^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

  1. При страхуванні медичних витрат, якщо Застрахована особа, в тому числі за погодженням із Асистансом (Страховиком) самостійно сплатила вартість отриманих медичних послуг та (або) додаткових послуг та (або) придбала медикаменти або витратні медичні матеріали, вона повинна протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня повернення з подорожі надати Страховикові такі документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків:

   1. Заяву про здійснення страхової виплати за формою, встановленою Страховиком;

   2. Цей Сертифікат;

   3. Вітчизняний паспорт (свідоцтво про народження) та закордонний паспорт Застрахованої особи; довідку про присвоєння індивідуального номера платника податку (ідентифікаційний номер Застрахованої особи);

   4. Проїзні документи;

   5. Документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитків, а саме:

    1. Довідка медичного закладу про амбулаторне або стаціонарне лікування Застрахованої особи із зазначенням строку лікування, діагнозу захворювання, причин, що викликали захворювання, загальні висновки лікаря;

    2. Документи Асистансу щодо вартості здійснених медичних та інших витрат;

    3. Оригінали деталізованих рахунків щодо вартості наданих медичних послуг;

    4. Квитанції про оплату наданих медичних послуг, в яких зазначене прізвище пацієнта, його діагноз, деталізовану інформацію про кожну лікувальну процедуру та дату її проведення;

    5. У разі надання стоматологічної допомоги – відповідна довідка із зазначенням зубів, що підлягали лікуванню, та деталізований опис проведеного лікування;

    6. Рецепти з назвами призначених медикаментів, завірені печаткою відповідного лікаря або медичного закладу;

    7. Чеки (квитанції) про оплату придбаних медикаментів або витратних медичних матеріалів;

    8. Оригінали телефонних рахунків, що підтверджують факт звернення до абонентів, зазначених у Договорі, та вартість проведених переговорів;

    9. Документи (чеки, рахунки, квитанції), що підтверджують оплату вартості інших здійснених витрат;

   6. Інші документи на письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин настання страхового випадку, обсягу зазнаних збитків (здійснених витрат) та документи, необхідні для здійснення страхової виплати.

  2. При страхуванні від нещасних випадків для одержання страхової виплати Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) протягом 6 (шести) місяців з дня настання страхової події, а у разі смерті Застрахованої особи – протягом 9 (дев’яти) місяців з дня настання страхового випадку, надають Страховикові такі документи, необхідні для здійснення страхової виплати:

   1. Документи, зазначені в пунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5.1 Сертифікату;

   2. Виписку з карти амбулаторного або стаціонарного лікування, підписану відповідальною особою та завірену печаткою медичного закладу;

   3. Висновок про наявність алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння у Застрахованої особи в момент настання страхового випадку (якщо Застраховану особу було направлено на таке дослідження працівниками відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України (МВС) або іншого компетентного державного органу);

   4. Акт про нещасний випадок на виробництві або в побуті (за формою Н-1 або НТ);

   5. Довідку лікувально-профілактичного закладу встановленої форми, в якій повинні бути зазначені місце та час настання нещасного випадку, дата та час звернення до медичного закладу, діагноз і характер травми, опис події, що призвела до настання нещасного випадку;

   6. Документ відповідного компетентного державного органу (поліції тощо) про факт та обставини настання нещасного випадку, якщо представника зазначеного органу було викликано на місце події,

   7. Інші документи на обґрунтовану вимогу Страховика.

  3. Крім того, настання страхового випадку та розмір страхових виплат, залежно від його характеру додатково підтверджують такі документи:

   1. При тимчасовому розладі здоров’я Застрахованої особи внаслідок настання нещасного випадку – листок непрацездатності;

   2. При встановлені Застрахованій особі І–ІІІ групи інвалідності – довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи первинної інвалідності;

  4. У разі смерті Застрахованої особи – нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть із зазначенням причини смерті; довідка лікувального закладу про причину смерті;  матеріали компетентних органів щодо розслідування причин смерті; оригінал свідоцтва або нотаріально засвідчена копія про право на спадщину.

  5. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик може зменшити перелік документів, визначений пунктами 6.1 – 6.3 Сертифікату.
  1   2

Схожі:

Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconУкраїни: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волынского национального...
Сахневич I. A. Впровадження медіа-освіти у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волынского...
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconInternational arbitration

Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconShedule of the Fifth International Conference “Internet-Education-Science 2006”

Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconДорогі брати І сестри фос
Францисканські Родини, з радою директорів організації Franciscan International, з тим, щоб обговорити фінансову ситуацію
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconXxv th jubelee international Dance Festival
«kyivexpoplaza” m. Nivki, Salutnaya str. 2-B,pavilion №3, Виставковий Центр “ київекспоплаза» м. Нивки, вул. Салютна 2-Б
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconРеферат по роботі: “International Combating The Crimes Harming The...
Міжнародна боротьба зі злочинами, які завдають шкоди економічному розвитку держав”
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconВорошиловська районна в місті донецьку рада
України від 01. 06. 2005 №242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах та від...
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (мкчх, англ. International Committee of the Red Cross icrc) — приватна гуманітарна установа,...
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconЕлектронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997
Турция (Анталия) +90 242 310 28 44 Remed Assistance Турция-Стамбул: +90 212 267 47 15 coris international Марина Поликлиник: +90 242 814 56 16 coris international iconНака з 01. 06. 2005 n 242/329 порядок організації харчування дітей...
Цей Порядок визначає механізм організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах незалежно від їх підпорядкування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка