Лекція №23 Тема: Банки даних
Скачати 50.33 Kb.
НазваЛекція №23 Тема: Банки даних
Дата конвертації17.03.2013
Розмір50.33 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Інформатика > Лекція


Лекція №23

Тема: Банки даних
План

 1. Компоненти банку даних.

 2. Банк даних є складною інформаційною системою.

 3. Функції персоналу банку даних.

 4. Класифікація банків даних.Компоненти банку даних

Банком даних (БнД) називають систему спеціальним чином організованих баз даних, програмних, технічних, мовних і організаційно - методичних засобів, призначених для забезпечення централізованого накопичення і колективного багатоцільового використовування даних.

У цьому визначенні позначені характерні основні риси БнД: він створюється для вирішення не однієї, а декількох зв'язаних задач, не одним, а групою користувачів; у БнД є спеціальні засоби, що полегшують для користувачів роботу з даними (СУБД).

Централізоване управління даними має наступні переваги в порівнянні із звичною файловою системою:

 • скорочення надмірності зберігання даних;

 • скорочення трудомісткості розробки, експлуатації і модернізації ІС;

• забезпечення зручного доступу до даних як користувачам - професіоналам у області обробки даних, так і кінцевим користувачам.

До сучасного банку даних пред'являються наступні основні вимоги:

 • адекватність відображення наочної області (повнота, цілісність і несуперечність даних, актуальність інформації);

 • можливість взаємодії користувачів різних категорій, висока ефективність доступу до даних;

 • доброзичливість інтерфейсів, малий час на навчання користувачів;

 • забезпечення секретності і розмежування доступу до даних для різних користувачів;

 • надійність зберігання і захист даних.

^ Банк даних є складною інформаційною системою.

Ядром БнД є база даних (БД). База даних - це пойменована сукупність взаємозв'язаних даних, що знаходяться під управлінням СУБД. Метаінформація включає опис структури БД (схеми і підсхеми), модель наочної області, інформацію про користувачів і їх права, опис форми вхідних і вихідних документів. Централізоване сховище метаінформації називається словником даних. Особливо велике значення мають словники даних в системах автоматизованого проектування ІС.Мал. 1.Компоненты банку даних


Програмні засоби СУБД підрозділяють на наступні компоненти:

 • ядро СУБД, яке забезпечує введення, висновок, обробку і зберігання даних в БД;

 • транслятори, що забезпечують переклад мови СУБД на деяку внутрішню мову, використовувану ядром;

 • утиліти, які служать для настройки системи, відладки програм, архівації і відновлення БД, збору статистики;

 • прикладні програми, які служать для обробки запитів до БД.

Операційну систему іноді включають до складу банку даних, оскільки СУБД тісно взаємодіє з ОС в процесі роботи.

Мовні засоби забезпечують взаємодію користувачів з БД. Мова звичайно включає засоби специфікації даних, звітів; екранних форм, запитів і процедурні засоби для опису послідовності рішення задач. Мова СУБД може бути універсальною мовою програмування з включенням специфічного под'язика для роботи з БД, наприклад, мови універсальних систем програмування DELPHI, Visual Basic, Visual C++ включають мова SQL. Інші СУБД мають спеціалізовані мови, наприклад, dBASE, FoxPro, Clipper, Paradox, Access. Деякі СУБД використовують тільки мову SQL (SQL- сервери).

Технічні засоби включають універсальну ЕОМ, периферійні засоби ввода - виведення інформації, засобу роботи в мережі.

Організаційно - методичні засоби - це інструкції, методичні і регламентні матеріали для користувачів. Персонал - це фахівці, які забезпечують створення, роботу і розвиток БнД.

Функції персоналу банку даних

До складу персоналу БнД входять різні фахівці: адміністратори БнД, системні аналітики, системні і прикладні програмісти, оператори, фахівці з технічних засобів, по маркетингу і ін. Перерахуємо основні функції і задачі, вирішувані персоналом при розробці і експлуатації бази даних:

 1. аналіз наочної області ;

 2. проектування структури бази даних ;

 1. завдання обмежень цілісності БД;

 1. завантаження і ведення БД; розробка технології завантаження і ведення; розробка форм введення даних; введення і контроль даних;

 2. захист даних;

 1. забезпечення відновлення БД;

 2. аналіз ефективності БнД і розвиток системи;

 3. робота з користувачами (збір відгуків, навчання);

9) супровід системного програмного забезпечення (придбання, установка і розвиток);

10) організаційно-методична робота (вибір методів проектування і модернізації, планування розвитку БнД, розробка документації).

Класифікація банків даних

Банки даних, як ціле, звичайно класифікують по економіко-правових ознаках.

^ За умов надання послуг розрізняють безкоштовні і платні банки, які, у свою чергу, діляться на комерційні і неприбуткові (наукові, бібліотечні або соціально-значущі).

^ За формою власності БнД діляться на державні і недержавні. По ступеню доступності розрізняють загальнодоступні і з обмеженим кругом користувачів.

Класифікація баз даних може бути проведена по різних ознаках.

За формою представлення інформації БД діляться на текстові, відео, аудіо і мультимедіа. У свою чергу текстові підрозділяються на структуровані, не структуровані і частково структуровані. До неструктурованих відносяться бази даних на основі семантичних мереж, до частково структурованих - гіпертекстові і повнотекстові БД. Найбільш поширені в економіці структуровані реляційні бази даних, яким ми і присвятимо далі основну увагу.

^ По типу моделі даних БД підрозділяються на ієрархічні, мережеві, реляційні (найбільш поширені), змішані, багатовимірні (використовується нова "пост реляційна" модель даних).

^ По типу інформації, що зберігається, розрізняють документальні (бібліографічні, реферативні і повнотекстові), фактографічні, лексикографічні (різні словники: класифікатори, багатомовні словники, словники основ слів і ін.) бази даних.

^ По характеру організації зберігання даних і звернення до них БД бувають локальними (персональними), загальними (інтегрованими) і розподіленими.

Розподіл по наочній області включає сектор ділової інформації (біржові, фінансові, комерційні), сектор професійної інформації (латентні, науково-технічні БД, юридичні, технологічні), сектор масової споживацької інформації (новини, довідники, розклад транспорту і ін.).

^ По швидкості зміни і часу зберігання даних БД діляться на оперативні, містять актуальну, часто обновляється інформацію, і історичні, які використовуються для аналізу і прогнозування.
Література:

Томас Конноли, Каролин Бегг, Анна Страчан. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. [1], 1229-1240
Контрольні запитання:

 1. Яки переваги має централізоване управління даними в порівнянні із звичною файловою системою?

 2. Яки основні вимоги пред'являються к сучасному банку даних?

 3. На які компоненти підрозділяють програмні засоби СУБД?

 4. Перерахуйте основні функції і задачі, вирішувані персоналом при розробці і експлуатації бази даних.

 5. По яким ознакам може бути проведена класифікація баз даних?
Схожі:

Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №6 Тема: Цілісність реляційних даних
Допущення у будь-який момент часу база даних містить певну конфігурацію значень даних. Вона відображає дійсність, тобто є моделлю...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №17 Тема: Проектування багатовимірних Баз Даних
Проектування бази даних. Процес створення проекту бази даних, призначеної для підтримки функціонування підприємства І сприяючої досягненню...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №8 Тема: Мета та технологія проектування
Мета Нормалізація відносин бази даних для вирішення проблем, пов'язаних з оновленням І видаленням даних
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації
Дані, що зберігаються в базі, мають певну логічну структуру, тобто представлені деякою моделлю, підтримуваною субд. До числа найважливіших...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №24 Тема: Специфіка експлуатації клієнт серверних систем, глобальні мережі
Системи баз даних, засновані на архітектурі "клієнт-сервер", є наближенням до розподілених систем баз даних, звичайно, істотно спрощеним...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №4 Тема: Основні поняття реляційної бд
Функція (Визначення даних). Субд допускає визначення даних (зовнішні схеми, концептуальну схему, внутрішню схему, а також всі зв'язані...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconУроку
Тема уроку Бази даних. Фактографічні І документальні бази даних. Ієрархічна, мережевна, реляційна модель бази даних. Основні об’єкти...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №10 Тема: Нормалізація відношень
Остаточна мета нормалізації зводиться до отримання такого варіанту структури бази даних, в якому кожен факт з'являється лише в одному...
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №2 Тема: Системи бд, архітектура бд, адміністратор бд
Визначення Адміністратором даних (АД) назвемо співробітника, несучого відповідальність за дані підприємства
Лекція №23 Тема: Банки даних iconЛекція №5 Тема: Домені та відношення, цілісність реляційних даних
Домени. Домен є одним з основних понять реляційної моделі, щодо якого будується подальша теорія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка