Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік
Скачати 59.92 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік
Дата конвертації06.08.2013
Розмір59.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ЗАТВЕРДЖУЮ”___________________

декан факультету

проф. Смирнов С.М.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

для студентів V курсу лікувального факультету

на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік

№№ п\п

Тема заняття

Питання , що підлягають вивченню

Кількість годин

Семестр

1

2

4

5

6

1.

Диференціальна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини.

Класифікація гострих захворювань черевної порожнини. Диференціальна. діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини (гострий аппендицит, защемлена грижа, перфоративна виразка шлунка та 12 палої кишки, гостра кишкова непрохідність, гост­рий холецистит, гострий панкреатит, невід­кладні захворювання тонкої та товстої ки­шок, гостра шлунково-кишкова кровотеча, порушена позаматкова вагітність). Клініко-діагностична програма. Хірургічна тактика.

10,4

IX-X

2.

Детоксикація в хірургії.

Ендотоксикоз в хірургії: основні причини, патогенез. Ендотоксичний шок. Синдром поліорганної недостатності. Комплексна діагностика синдрому ендогенної інтоксикації. Види та засоби детоксикації.


5,2

IX-X

3.

Травма живота.Класифікація пошкоджень живота. Клінічна картина при пошкоджені порожнистих та паренхіматозних органів черевної порожнини. Невідкладна діагностична програма при пошкодженнях живота. Методика лапароскопії та лапароцентезу. Ультразвукове дослідження. Комп’ютерна томографія. Показання та вибір методу оперативного втручання.

10,4

IX-X

4.

Захворювання органів середостіння та медіастеніт.

Хірургічна анатомія середостіння. Класифікація, клініка, сучасні методи діагностики і лікування пухлин та кіст середостіння. Етіологія, патогенез, клінічний перебіг синдрому верхньої порожнистої вени. Медіастиніти: етіологія, патогенез, класифікація, особливості клінічного перебігу, діагностика, лікування. Ятрогенне ушкодження стравоходу та тактика його лікування. Хірургічні доступи при операціях на органах середостіння.

5,2

IX-X

5.

Травма грудей.


Класифікація пошкоджень грудної клітки. Основні симптоми пошкодження грудної клітки без і з пошкодженням внутрішніх органів. Класифікація пневмотораксу. Симптоми гострої дихальної недостатності. Класифікація і клініка післятравматичних гемотораксів. Невідкладна діагностика та програма при пошкодженнях грудної клітки. Лікувальна тактика при пневмотораксі (відкритому, закритому, напруженому, обмеженому), гемотораксі, медіастінальній емфіземі, флотуючих переломах ребер. Діагностика і лікування проникаючих поранень серця. Ранні і пізні ускладнення травми грудної клітки.

10,4

IX-X

6.

Хірургія паразитарних захворювань.


Клініка, діагностика хірургічних ускладнень найбільш поширених паразитарних захворювань (ехінококоз, аскаридоз, лямбліоз, шистосомози, філярідози, амебіаз, міази). Особливості хірургічної тактики, передопераційна підготовка і ведення у післяопераційному періоді.

5,2

IX-X

7.

Сучасні методи лікування перитоніту.


Проблема гострого перітониту. Класифікація. Особливості клініки, діагностики. Програма лікування. Сучасні засоби лікування. Хірургічна тактика. Перітонеостомія, лаваж черевної порожнини, тубаж кишечнику. Сучасні засоби детоксикації.

10,4

IX-X

8.

Післярезекційні та після ваготомні синдроми.

Класифікація післярезекційних синдромів. Післяваготомні синдроми (діарея, гастроплегія): патогенез, клініка, діагностика, лікуван­ня. Демпінг-синдром: причини виникнення, клінічні і рентгенологічні критерії оцінки ступеню важкості, консервативне та операти­вне лікування. Синдром привідної петлі: причини, класифі­кація, клінічні варіанти перебігу, діагностика, методи лікування. Пептична виразка: причини виникнення, клі­нічний перебіг, діагностика, методи лікуван­ня. Синдром Золінгера-Елісона: патогенез, діа­гностика, лікування. Методи клінічного лаборатор­ного та інструментального об­стеження. Інтерпретація рент­генограм. Методика фіброгастродуоденоскопії. Ведення пе­ред- і після-операційного пе­ріоду.

10,4

IX-X

9.

Хвороби оперова­них жовчних шля­хів, післяхолецистектомічні синд­роми.

Класифікація післяхолецистектомічного син­дрому (ПХЕС): ПХЕС, обумовлений нескорегованими при холецистектомії змінами позапечінкових жовчних шляхів: ПХЕС, що виник в результаті холецистектомії: органічні та функціональні захворювання органів не пов'язані з холецистектомією. Інструменталь­ні методи дослідженя при ПХЕС. Лікувальна тактика та методи операти­вних втручань при ПХЕС. Гострий холангіт: діагностика, лікувальна та­ктика. Методи клінічного лаборатор­ного та інструментального об­стеження. Методи виконання холангіографії. Ендоскопічна ретроградна холангіографія. Інтерпретація рентгенограм, даних ультразвукового до­слідження, комп'ютерної то­мографії. Техніка оперативних втручань (холецистектомія, дренування жовчних шляхів), інтенсивна терапія печінкової недостатньості, гострого хола­нгіту. Ведення післяопера­ційного періоду.

10,4

IX-X
Всього
годин

Завідуючий кафедрою хірургії з основами торакальної,

кардіоваскулярної та пластичної хірургії

доктор медичних наук, професор І.В.Іоффе

Затверджено на кафедральній нараді “ __31_ ___08_______ 2010 року
«Узгоджено» «__2___» ____09___ 2010 року

Голова ЦМК, професор В.М.Комаревцев

Схожі:

Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з хірургії для студентів...
Гнійні захворювання легень. Класифікація. Особливості клінічного перебігу, диференційна діагностика. Методи консервативного І хірургічного...
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план занять курса за вибором для студентів...
Установка внутрисосудистых устройств (кава-фильтров, стент-фильтров и пр.) как метод профилактики тэла
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять для студентів лікувального...
Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань. Лапароскопична дігностика, ендоскопична хірургія, рентгенохірургія, хірургія...
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план лекцій з хірургії для студентів лікувального...
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, гострої та хронічної емпієми, піопневмотораксу. Лікувальна тактика. Дренування...
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «сестринська...
Модуль «Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення»
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconТематичний план самостійної позааудиторної підготовки студентів ІІІ...
Позааудиторна підготовка до практичного заняття «Огляд, поверхнева та глибока методична пальпація живота»
Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів V курсу лікувального факультету на циклі з госпітальної хірургії (модуль 2) на 2010-2011 навчальний рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять на циклі «Педіатрія,...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка