Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
Скачати 124.74 Kb.
НазваВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
Дата конвертації11.08.2013
Розмір124.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыУКРАЇНА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНКОМ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57

Е-mail: secretar@km.pl.ua; MMK10kom@Gmail.com

www.content.net.ua/vo_kom www.vokom.ucoz.ru www.mmkkom.ucoz.ru

ЗКПО 04590702


27.12.2011 року № 03-02-1345

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендації

засідань міських методичних об'єднань

грудень 2011 рік
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного педагогічного досвіду:


 • вчителям суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, художньо-естетичного, технологічного циклу та вчителям початкових класів:

 1. Продовжити роботу над проблемою "Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних умов для формування високорозвиненої особистості" (протягом року).

 2. Чітко дотримуватись:

2.1. Наказу МОН, молоді та спорту України від 09.06.2011 р. №1/9-454 "Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році".

2.2. Наказу МОН України № 371 від 05.05.2008 року "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти і науки України".

2.3. Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. • вчителям української мови та літератури:

У процесі розвитку суспільства зростає роль кваліфікованих фахівців у будь-якій галузі виробництва, зокрема і в освіті. Поняття педагогічної творчості включає в себе творчу педагогічну діяльність вчителя й творчу навчальну діяльність учня у їх взаємодії та взаємозв’язку. А тому вчителю, щоб реалізувати свій творчий потенціал, необхідно

1.Створювати у класі атмосферу, що передбачає пошукову активність учнів, ініціативу,

оригінальність та самостійність у вирішенні навчальних завдань.

2.Джерелом мотивації роботи учнів надавати перевагу використанню сучасних видів обробки інформації, застосування комп’ютера для створення презентацій або для супроводу виступу,доповіді тощо.

3.Використовувати сучасні освітні технології., зокрема метод проектів,фотомонтаж як супровід до вивчення творчого шляху письменника.

4.Вчити учнів відходити від традиційних шаблонів і шукати власні шляхи вирішення проблеми.

5.Представляти своєрідну інтерпретацію будь-якого тексту через суб’єктивне сприйняття з використанням живопису,світлин, анімації,дизайну та комп’ютерної інсталяції.


 • вчителям іноземної мови:

 • В кінці І семестру провести в 3–11-х класах чотири контрольні роботи з аудіювання, читання, письма, говоріння відповідно до календарно-тематичного планування.

Грудень 2011

 • Ущільнити вивчення навчального матеріалу а також проведення підсумкових робіт при складанні календарно-тематичного планування з іноземної мови в 11-х класах згідно з методичними рекомендаціями МОН України.

Грудень 2011, ІІ семестр

 • Спланувати індивідуально-групову роботу в 11-х класах по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (читання та письмо). Ознайомити учнів з критеріями оцінювання письмового висловлювання з іноземної мови на ЗНО.

Постійно протягом ІІ семестру

 • На уроках англійської мови дотримуватися комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови, використовувати автентичні матеріали для навчання всіх форм спілкування.

Постійно


 • Створити робочі групи у кожному шкільному методичному об’єднанні, які будуть працювати над розробкою та впровадженням Європейського мовного портфоліо в практику роботи.

Січень 2012


 • До березня місяця підготувати матеріли з досвіду роботи з мовним портфоліо для представлення їх на обласному семінарі, присвяченому вивченню даної технології.

 • Усім учителям систематично знайомитися з новинами на сайті МОН (www.mon.gov.ua/education/average/met_rek/inozemny_movy.doc

(протягом року)

 • вчителям географії та основ економіки:

1. Продовження межсекційної роботи та самоосвіти вчителів: участь в роботі семінару-практикуму «Експериментальна діяльність в ЗНЗ», дослідницьких лабораторій, Школи молодого вчителя, методичних виставках, конференціях.

2. Діагностична діяльність: вивчення рівня професійної компетентності вчителів, характеристики окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у роботі вчителів (Барскова Н.С., Богданова-Портяна М.В.).

3. Сприяти процесу зростання молодих спеціалістів: наставництво (Портяний Б.В.), консультації з питань методики проведення уроків та викладання курсів (Барскова Н.С., Богданова-Портяна М.В.).

4. Моніторинг якісної навченості та життєвої компетенції школярів з географії в умовах підготовки до зовнішнього незалежного тестування та ДПА. Активізувати роботу по підготовці випускників 11-х класів до ЗНО, випускників 9-х класів до ДПА.

5. Організувати консультативну допомогу вчителям географії міста з питань підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання випускників та проведення ДПА в 9 класах (Барскова Н.С., Богданова-Портяна М.В.).

6. Продовжити теоретичне вивчення та адаптацію на уроках географії та економіки новітніх педагогічних програмних засобів з метою вироблення моделі сучасного уроку на основі оптимального поєднання традиційних та нестандартних форм роботи

7. Залучення педагогів до експериментальної та науково-дослідної роботи у галузі впровадження нових освітніх методик і технологій навчання та виховання. Продовжити обмін досвідом по впровадженню експериментальних методів роботи у навчальних закладах м. Комсомольська.

8.  Продовжити роботу по виявленню і підтримці обдарованої молоді. Підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії (Богданова-Портяна М.В, Возняк В.Є, Щербан О.В.) та економіки (Богданова-Портяна М.В.) та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН (Богданова-Портяна М.В., Возняк В.Є.).
- вчителям історії та правознавства:

 1. Продовжити роботу над проблемою "Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних умов для формування високорозвиненої особистості" (протягом року)

 2. ШМО вивчити та обговорити проект Державного стандарту повної загальної середньої освіти галузь «Суспільствознавство». Свої зауваження передати до ММК.

 3. Вивчити досвід вчителів та рекомендації фахівців з методики викладання питань повсякденності в курсі суспільнознавчих дисциплін.

 4. Для підготовки уроків на яких вивчається питання повсякденного життя використовувати матеріали інтернет-порталу Інституту історії України.
 • вчителям біології та хімії, основ здоров'я:
 1. Здійснювати екологічне виховання на всіх етапах навчально-виховного процесу.

 2. Виховувати почуття особистої відповідальності за природу як національне багатство, формувати готовність до активної природоохоронної діяльності.

 3. Залучати школярів до практичної дії під час вирішення проблем охорони навколишнього середовища місцевого значення.

 4. Сприяти роботі учнів у написанні проектів, участі у конкурсах екологічного спрямування всіх рівнів.

 5. Провести засідання методичного об’єднання учителів та учасників міської олімпіадної школи у секції біології у с. Лучки з метою розвитку у школярів практичних навичок екологічного напрямку.

 6. Вивчати перспективний педагогічний досвід вчителів області, країни з питань умов реалізації моделі екологічної освіти в сучасній школі.

 7. На уроках і в позаурочний час створювати педагогічні і психологічні умови активізації розумово-творчої діяльності учнів.

 8. Активізувати позакласну роботу з екології (предметні доклади, тиждень Води, природоохоронні акції, Дні здоров’я, виставки фото, плакатів, малюнків на природоохоронну тематику, гуртки, екскурсії.

 9. Створювати розробки нових авторських програм з екології.
 • вчителям математики:

1. Активізувати традиційні, форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми під час проведення уроків.

протягом року

2. Підвищувати свій рівень володіння ІК технологіями, які дадуть змогу покращити взаєморозуміння з учнями на уроках математики.

протягом року

3. Вчителям, які підготовили призерів міської олімпіади, продовжити роботу по підготовці учнів до обласної олімпіади.

грудень-січень

4. Взяти активну участь в міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"

січень-березень 2012

5. Спрямовувати роботу вчителів методичного об’єднання на створення цілісної системи розвитку особистості школяра з метою самореалізації кожного учня у творчому освітньому середовищі.

протягом року

6. Використовувати ІК технологій продуктивного навчання з метою креативності учнів.

протягом року

7. Спрямовувати роботу методичних об’єднань на створення цілісної системи розвитку особистості школяра з метою самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі.

протягом року

8. Для реалізації компетентнісного підходу, позитивної мотивації до навчання та вибору майбутньої професії формувати в учнів критичне мислення та конкурентоспроможність особистості.


- вчителям інформатики:

1. Продовжити систематичну роботу з обдарованими учнями по підготовці:

 • до олімпіади з інформатики;

 • до участі у конкурсі МАН;

 • до міжнародного конкурсу "Бобер".

 1. Продовжити дистанційні курси "Основи комп’ютерної графіки".

 2. Придбати необхідну літературу та розпочати дистанційний курс "Інформаційний працівник".

 3. Постійно поповнювати сайт МО вчителів інформатики методичним та дидактичним матеріалами.

 4. Використовувати у своїй роботі сучасні технології навчання.
 • вчителям фізики:

 1. Всім учителям фізики продовжувати впроваджувати у практику роботи різні види тестового контролю з метою формування психологічної готовності учнів до виконання тестів.

 2. Удосконалити педагогічну майстерність вчителів фізики шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи.

 3. Застосовувати інноваційні технології у практичній складовій шкільного курсу фізики і астрономії.

 4. Активізувати роботу з обдарованими дітьми, відпрацювати систему підготовки учнів до міського та обласного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад з фізики та астрономії.

 5. Продовжувати надавати методичну допомогу колегам і учням у підготовці і захисті науково-дослідницьких робіт МАНу.

 • вчителям музичного та образотворчого мистецтва:

 1. Через зміст предметів художньо-естетичного циклу продовжувати розкривати перед учнями розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва.

 2. Продовжувати сприяти розвитку міського фестивалю дитячого естрадного мистецтва "Дніпрова хвиля, виявляти і підтримувати юні таланти, обдарованих дітей".

 3. Продовжувати розвиток творчого потенціалу молодших школярів на уроках музичного мистецтва.

 4. Використовувати на уроках музичного та образотворчого мистецтва новинки фахової літератури.

 • вчителям обслуговуючої та технічної праці

 • Ознайомити вчителів ММО з переліком навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній та старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/2012 навчальному році.

 • Продовжити впровадження програм ′′Трудове навчання. 5-9 класи′′ і ′′Технології. 10-11 клакси′′.

 • Продовжити роботу щодо пошуку нових підходів у роботі з обдарованими учнями.

 • Розробити проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

 • Ознайомитися з сучасними проблемами впровадження проектної технології на уроках трудового навчання та із змістом і особливостями технологічної освіти учнів у старшій школі.

 • На уроках трудового навчання продовжити впровадження інформаційних та інтерактивних технологій.

 • Підвищувати рівень позакласної виховної роботи з предмету шляхом залучення учнів до гурткової роботи, до участі в предметних декадах.

 • Надати методичну допомогу вчителям МО щодо підготовки учнів в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання.

 • Продовжити обмін досвідом роботи з різних модулів навчальної програми, роботу практичного семінару та творчої групи.


- вчителям фізичної культури:

 1. З метою пропаганди здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвитку олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей до занять спортом, організації змістовного дозвілля та відповідно до Постанови Виконкому НОК України № 13 від 27 січня 2011 року про Положення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей "Олімпійське лелеченя". Сформувати оргкомітет з вчителів фізичної культури навчальних закладів, розробити відповідну програму до проведення І та ІІ етапу заходу.

 2. Узагальнити педагогічний досвід вчителя фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Демиденко Т.Г. та запропонувати внести його до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.
 • практичним психологам та соціальним педагогам:

1. Поширювати досвід організації соціально-психологічних театрів у навчально-виховних закладах міста, що дасть змогу за допомогою інноваційних прийомів активно формувати суспільно-психологічні ідеали, виражаючи їх у вигляді певних образів, коли соціально-психологічні ідеї, моральні норми, життєві цінності перетворювалися б в особистий досвід молодої людини, органічні набутки її характеру.

2. Організувати роботу працівників психологічної служби закладів з питань формування відповідальної (асертивної) поведінки старшокласників, що спрямована на розвиток самосвідомості, самоусвідомлення, самоприйняття, розуміння самого себе. Впроваджувати на практиці тренінг асертивності як ефективний метод превентивної роботи з дітьми раннього юнацького віку.

3. Працювати над забезпеченням рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх процесу пізнання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. • вчителям початкової школи:

1. З метою формування ключових компетентностей молодших школярів всім членам методичного об’єднання розробити та впроваджувати в навчально-виховному процесі систему різноманітних вправ, завдань, колективних творчих робіт.

2. Усю роботу урізноманітнювати залежно від рівня підготовки учнів і необхідності приділяти більше уваги тому чи іншому предмету.

3. Дотримуватись:

- особистісного підходу до молодшого школяра;

- гуманістичного підходу;

- враховувати індивідуальність пізнавальних здібностей дітей;

- диференціювати навчання і виховання;

- допомагати особистості пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися.

Однією з найважливіших і актуальних проблем сучасної методики викладання української мови в початкових класах є проблема розвитку мовлення молодших школярів. Саме цій проблемі була творча вітальня для вчителів 4х класів за темою: " Розвиток мовлення учнів початкових класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності". З доповіддю виступила Рак Н.Б., яка наголосила на основні вимоги щодо розвинутої мови учнів початкових класів. У обговоренні та обміну досвідом на цю тему виступили Скорик Н.І., Бондаренко М.О., Тіхонова Л.В., Кашпур В.М., які поділилися досвідом роботи над розвитком творчих здібностей школярів шляхом вирощування писемно-мовленнєвої діяльності.

Методоб'єднанням були опрацьовані основні вимоги щодо писемного і усного мовлення:

 1. Мова повинна бути змістовною. За словами що діти вживають у мові, повинні стояти конкретні предмети і явища.

 2. Мова повинна відрізнятися логічністю,що виявляється в послідовному викладі думок.

 3. Мова повинна бути ясною, тобто такою, щоб вона була зрозуміла однаково всім і без особливих забруднень.

 4. Мова повинна бути точною, тобто правдиво зображує навколишню дійсність дитини і зміст прочитаного.

У своїй роботі користуватися літературою авторів, що працювали і працюють над даною темою: Варзацька Л.О., Біляєв О.М., Донченко Т.К., Мельничайко В.Я.

Приступаючи до роботи в певному класі, вчитель насамперед повинен добре усвідомити всю систему з розвитку мовлення учнів, глибоко продумати послідовність і різноманітність цієї роботи, скласти конкретний план роботи з усіх видів розвитку мовлення і щоденно домагатись здійснення цього плану.

Під час навчально-виховного процесу вчителям перших класів:

 • сприяти подальшій адаптації дитини до школи, враховуючи її психо-фізіологічні особливості, стан і здоров’я;

 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід до навчання дітей 6-7 років;

 • урізноманітнювати методи навчання та оцінювати (вербальною) навчальних досягнень молодших школярів;

 • під час навчання грамоти використовувати спеціальні ігрові вправи та прийоми, що сприяють профілактиці мовленнєвих порушень у молодших школярів;

 • дотримуватись навчальних програм, планів.

Опрацювати новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

Постійно використовувати новинки науково-методичної літератури та передового педагогічного досвіду.

Дотримуватись нових вимог щодо ведення класних журналів та документації

 1. Обговорити на засіданнях шкільних МО новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

 2. Членам МО дотримуватись критеріїв оцінювання знань учнів третьокласників, інструкції до ведення класних журналів.

 3. Дотримуватись календарного планування, розробленого методичним об’єднанням, скоординувати кількість годин навчального плану з обсягом навчального матеріалу (на ІІ семестр).

 4. Стимулювати творчу діяльність учнів шляхом використання інноваційних педагогічних технологій.

 5. Будувати цікаві уроки для розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей. Постійно використовувати на уроках цікавий, яскравий ігровий матеріал, розвивати логічне мислення, інтелектуальні здібності дітей.


Завідуюча ММК Н.Г. Дробецька

Схожі:

Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconУкраїна комсомольська міська рада міський відділ освіти вул. Миру,...
Підготовка педагогічних працівників до впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти (методичний тренінг)
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconУкраїна комсомольська міська рада міський відділ освіти вул. Миру,...
Всеукраїнських учнівських олімпіад на базі навчально-оздоровчого комплексу «Ерудит» при Кременчуцькому педагогічному училищі імені...
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconУкра ї н а полтавська обласна державна адміністрація
Вул. Котляревського 20/8, м. Полтава, 36000. Тел.: 8(05322) 7-32-13, факс: 8(0532)56-12-95
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки...
Котляревського, 20/8, м. Полтава, 36000, тел. (05322) 7-32-13, факс (0532) 56-12-95
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconПолтавська обл м. Лохвиця вул. Гоголя 43 тел: 05356-3-16-95 факс: 3-26-59
Р/р 26001417588001 в кб "приватбанк", філія, м. Полтава мфо 331401 єдрпоу 32078738
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconСлавутицька міська рада Київської області
Курчатова, 17, м. Славутич, Київська область, 07100 тел./факс 2-16-10, тел. 2-16-08
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconТов «гранд терра інвест» Юр идична адрес а
Маріуполь, Донецька область, Україна, 87548. тел./факс: +380 629 483828. вул. Купріна,10, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87500....
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconЛьвівський національний медичний університет імені данила галицького...
Пропонуємо вам взяти участь в роботі конференції «Малоінвазивні технології в урології», яка відбудеться в м. Яремче 13-15 лютого...
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconЛьвівський національний медичний університет імені данила галицького...
Пропонуємо вам взяти участь в роботі конференції «Малоінвазивні технології в урології», яка відбудеться в м. Яремче 15-17 лютого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка