Інноваційної розробки
Скачати 61.69 Kb.
НазваІнноваційної розробки
Дата конвертації11.08.2013
Розмір61.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыКомунальний заклад освіти

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1
І – ІІІ ступенів
Солонянської районної ради
Дніпропетровської області»


і.к. 35637999

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Відділ освіти

Солонянської районної державної адміністрації

132 від “30”.09.2011 року
на № ______ від “____”._____.2011 року

52 400, Дніпропетровська область,

Солонянський район,
смт Солоне, вулиця Шевченка, 33
Телефони: (8 – 056 – 69) 2 – 14 – 94, 3 - 05 - 82, 2 – 17 – 58^ Оргкомітету Третьої Національної виставки
«Інноватика в сучасній освіті»


ЗАЯВКА

на участь у тематичному конкурсі з номінації
«ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ
^ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»


Повна назва закладу: Комунальний заклад освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

^ Адреса: 52400, вул. Шевченка, 33, смт Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область, Україна

Телефон: (056 – 69) – 3 – 05 – 82

Контактна особа: Бондар Володимир Анатолійович

E-mail: solone01@yandex.ru

Тема інноваційної розробки: Інформаційне середовище школи як складова єдиного освітнього простору

^ Керівники інноваційної розробки: Бондар Володимир Анатолійович, вчитель інформатики, Бондар Олена Миколаївна, вчитель інформатики

Контактні телефони: 097-526-98-32, 097-526-97-96

Характеристика інноваційної розробки.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку загальноосвітньої школи є впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.

В Україні на сучасному етапі вже сформовано певні правові засади побудови інформаційного суспільства. Однією з головних умов підготовки людини для роботи в ньому є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки.

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансово-господарській діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій у навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного освітнього простору, який відповідає за успіх впровадження ІКТ в освіті на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести практичну діяльність закладу на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації.

Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх складових інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу виступають адміністрація, учителі, учні, батьки. Інформаційними потоками є структура навчального закладу, навчальний план, штатний розклад, тарифікація тощо.

Ще одна важлива складова ефективного функціонування інформаційного середовища школи – це вчитель-предметник. Необхідно зацікавити та навчити педагогів використовувати інформаційно-комунікаційні технології для навчання, оскільки використання того ж комп’ютера на уроці потребує іншої схеми побудови заняття та застосування інших методичних прийомів. Оснащення класів сучасною технікою дозволить забезпечити доступність до ресурсів усього інформаційного середовища школи.

У відповідності із Програмою розвитку у навчальному закладі створено ресурсний центр інформаційної та науково-методичної підтримки щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, систематично проводиться робота з оновлення його контенту.

Для розв’язання одного із основних завдань сучасного загальноосвітнього навчального закладу - підготовки випускників до життя в інформаційному суспільстві, необхідно забезпечити високу якість інформаційного середовища.

Інформаційне середовище школи можна назвати якісним, якщо: існує організаційна структура, в якій накопичуються та зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги; розроблена та функціонує система оцінювання якості інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу, яка є складовою процесу управління якістю освіти; інформаційне середовище інтегроване до регіональних, вітчизняних та світових ресурсів для забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації вчителів школи; інформаційна грамотність вчителів та учнів відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, проводяться заняття із підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та курси для учнів; інформаційні ресурси загальноосвітнього навчального закладу різнобічні та орієнтовані на різні категорії користувачів; для підтримки інформаційного середовища школи використовуються нові інформаційні технології (електронні каталоги, доступ до мережі Інтернет тощо); локальна мережа та робочі станції мають сучасне ліцензійне програмне забезпечення.

Важливим фактором інформаційного забезпечення є: наявність та якість каналів зовнішнього зв’язку для доступу до ресурсів та локальної мережі школи; якість інформаційно-методичного наповнення Інтранет та Інтернет серверів; якість програмних продуктів для інформатизації навчально-виховного процесу та управління; наявність організаційних структур забезпечення доступу до інформаційних ресурсів; технічне забезпечення.

^ Мета і отримані (очікувані) практичні результати.

Метою даної роботи є: формування та розвиток інформаційно-комунікаційної освітньої інфраструктури як нової культури управління та організації навчально-виховного процесу у школі; інтеграція в світове інформаційно-освітнє середовище з метою формування інноваційно-спрямованого, компетентнісно-озброєного та технологічно грамотного учителя та учня; створення ефективного освітнього інформаційного простору, спрямованого на формування творчої особистості, здатної до компетентністної, успішної, позитивної діяльності в умовах інформаційного суспільства ХХІ століття.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань: модернізація комп’ютерної бази навчального закладу, створення оптимальних умов для впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій; впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; розвиток інформаційної системи управління освітою, спрямованої на автоматизацію процесів збирання, обміну, використання та поширення даних; організація діяльності щодо теоретичної та практичної підготовки вчителів з метою підвищення інформаційної культури; реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі на інформаційному рівні; оптимізація взаємодії навчального закладу як з інформаційно-освітнім простором Солонянщини, країни, так і глобальним в цілому; створення умов щодо навчання учнів самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, використовувати отримані результати у своїй практичній діяльності, виробити потребу в навчанні впродовж життя; створення умов для формування розвиненої, самодостатньої, комунікативної особистості; максимальне наближення навчання та виховання кожної дитини до її сутності, здібностей та особливостей шляхом формування її інформаційної культури, розвитку творчого потенціалу, креативності; реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства; побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти.

^ Упровадження інноваційної роботи.

У навчальному закладі відбувається створення інформаційного середовища як складової єдиного освітнього простору шляхом поетапної реалізації Програми розвитку освіти школи. На даний час колектив працює над проблемою здійснення переходу на черговий рівень функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль. На час підготовки матеріалів продовжується робота по удосконаленню системи дистанційного навчання, системи електронного листування, публікації шкільних матеріалів на зовнішніх серверах.

Основними результатами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та створення єдиного інформаційно-освітнього середовища розвитку освіти будуть системні позитивні зміни її якості, а саме: створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої і позашкільної освіти; оновлення змісту навчання з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства шляхом підвищення рівня ефективності використання ІКТ в загальноосвітніх навчальних закладах; забезпечення доступ до освітньо-інформаційних ресурсів шкільним, локальним та індивідуальним користувачам.

Оцінювання ефективності результатів здійснюється шляхом системного моніторингу рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність школи.

Відгуки науково-методичних установ, закладів освіти: http://osvita-dnepr.com/content/view/291/16/

Схожі:

Інноваційної розробки iconЕкономіка та організація інноваційної діяльності
Комплексне оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства
Інноваційної розробки iconІнформація про стан методичної роботи в школі
...
Інноваційної розробки iconОцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Мотиваційна готовність (усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; сформованість потреби у творчій діяльності, лідерстві,...
Інноваційної розробки iconРозширення інфраструктури ммц як засіб створення інтеграційно-мережевого...
Реалізація інноваційної ідеї полягає у розробці організаційно-функціональної моделі партнерської взаємодії ммц із соціальними інститутами...
Інноваційної розробки icon  Інноваційний розвиток технопарків в Україні І світі
Про інноваційну діяльність”(2002 р.), „Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків” (1999 р.) та інші. Практично...
Інноваційної розробки iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Інноваційної розробки iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Інноваційної розробки iconДосвід розробки земельно-інформаційної системи м. Чугуєва Ткаченко В. П
Гіс, програмні та архітектурні особливості, а також інтерфейсний та інформаційний простір системи. Наприкінці статті наведено новизну...
Інноваційної розробки iconТема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Інноваційної розробки iconТема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка