Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни




НазваСистема роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни
Дата конвертації13.08.2013
Розмір66.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Система роботи

вчителя початкових класів

Миропільської ЗНСШ

Борисової Тетяна Володимирівни

Вчитель починається з любові, а любов виростає з дитинства. Найважливіше у праці вчителя – щире, ласкаве слово дитині. Кажуть: як май Бога у душі, так май для учня слово в душі, бо воно – найперший вчитель.

І це слово треба мовити так, щоб дитина повірила в свої сили.

На своїх уроках я прагну уважно вислухати кожну дитину. Добрим, заспокійливим і ненав’язливим поглядом побачити те, що не здатен зафіксувати жоден прилад. Це і є та мить духовної спорідненості вчителя та учня, яку можна назвати вмінням зазирнути в душу дитині, навчитися розуміти її мову, перейнятися її тривогами, як власними, бо вони живі, їх потрібно берегти, як свої очі і руки, як себе самого.

Я прагну віддати своє знання, мудрість всім, хто потребує моєї допомоги, бо вміння і здібності вчителя – це мій обов’язок перед людьми. Я в постійному пошуку цікавих форм, прийомів, засобів, технологій навчання молодших школярів. На уроках використовую інтерактивні форми організації навчання молодших школярів, намагаюся перетворити кожен урок на урок -мислення, урок-спілкування, урок-діалог. Адже відомо, щоб розбудити і привити інтерес в учнів до читання, математики, мистецтва і природи може тільки творчий педагог та висококультурна особистість.

Також я постійно працюю над удосконаленням своєї педагогічної майстерності. Маю свій власний методичний почерк, вміло поєдную елементи передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі,намагаюся в своїй роботі забезпечити високий рівень засвоєння навчального матеріалу,допомагаю розкриттю природних здібностей своїх учнів, формую інтелектуально розвинену особистість. Основним завданням я вважаю сформувати дитячий колектив, виховати в кожного учня навички спілкування та співробітництва для того,щоб навчити вчитися маленького школяра. Головним завданням вважаю не «донести», «пояснити» і показати учням, а організувати спільний пошук вирішення завдання.

Своєю творчою працею формую у дітей логічно, критично, креативно і самостійно міркувати, використовуючи цікаві дидактичні матеріали і завдання підвищеної складності.

Поряд з класно-урочною системою використовую роботу в групах за вибором і інтересами. Надаю можливість учням використовувати багато ролей (вони і лідери, і слухачі, і коментатори). Намагаюся не просто подавати готові істини, а й викликаю в дітей потребу знайти самостійно відповідь на запитання, створюю на уроці «ситуацію успіху», вирішення пізнавальних завдань у групах формую інтелектуально розвинену особистість.

^ У своїй роботі керуюся такими принципами:

- професійна компетентність, самостійність суджень, оперативність і сміливість щодо прийняття рішень, психолого-педагогічна готовність до новацій;

- пошук авторської методики, досвіду створення захопливої атмосфери дитячої творчості, стану розкутості й оригінальної думки, духовної енергії;

- вимогливість, наполегливість, прагнення у всьому дійти до суті;

- уміння спонукати дітей до інтелектуального розвитку.

У педагогічному процесі свої зусилля спрямовую на те, щоб впливати на учня, при цьому спираюся на відповідні дидактичні принципи, і за допомогою певних методичних прийомів навчаю дитину вчитися, створюю на уроках такі умови, за яких навчання стає виховним, таким, що формує переконання та особисті якості.

^ Сіяти розумне, добре, вічне – це найголовніше в роботі кожного вчителя на протязі діяльності в школі.

В своїй роботі я поєдную і реалізую завдання освіти, виховання і розвитку учня. Кожен мій урок, кожен етап – це власний пошук. На моїх уроках діти не бувають пасивними спостерігачами і глядачами, а розвивають свої творчі здібності, бо у мене, як у вчителя, серйозний підхід до управління їх навчальною діяльністю, я вмію на кожному уроці чітко поставити мету і завдання уроку.

Я добре усвідомила – необхідна ефективність мого впливу – це різнобічне знання особистості учня, найперше, його психологічних особливостей та можливостей. А щоб знати, що від дитини вимагати, треба знати, що вона може. На своїх уроках кожну дитину я бачу, як особистість, розвиваю її інтереси, потреби, схильності і здібності.

Діти, які приходять до мене в перший клас – це діти з різною підготовленістю, з різним мисленням, увагою, властивістю пам’яті. Готуючись до своїх уроків, я вибираю для дітей із зниженою научуванністю особливі форми навчальної діяльності, приділяю велику увагу до дитини, в якої нестійка увага, нерозвинена пам’ять. На таких уроках присутні завдання індивідуального характеру. Слабовстигаючі учні на уроці не можуть виконувати простих, традиційних завдань. В зв’язку з цим я (з перших днів дитини у школі) формую в учня самоповагу, яка позбавляє його від самого шкідливого комплексу – відчуття власної неповноцінності.

Обов’язково на перше місце ставлю рівень активності учнів на уроці – створюю на своїх уроках атмосферу успішності і доброзичливості.

Дітям з підвищеною научуванністю я приділяю особливу увагу на своїх уроках, аби дальше розвивати їхні здібності (це теж індивідуально – диференційовані завдання).

Маленькі школярі довірливі й допитливі. Тому на своїх уроках я часто застосовую елементи гри. Шестирічки моїх на уроках люблять гратися в серйозні, розумні ігри.

Ігри я застосовую для того, щоб пробудити в учнів вогник допитливості і цікавості. Адже гра – це основний вид діяльності, засіб пізнання навколишнього світу.

В.О.Сухомлинський писав: «У грі немає людей серйозних, ніж малі діти.»

На моїх уроках частими гостями є відомі дітям персонажі з казок: кіт Леопольд, Мишенята, Вовк та Заєць, Шрек, Маша та Ведмідь та ін.

Я вигадую смішні повчальні історії з казковими персонажами, створюю ігрову ситуацію, під час якої пояснюю дітям новий і закріплюю важкий для закріплення матеріал.

Мене як вчителя турбує, як не допустити відставання слабких учнів і водночас не стримувати темпу зростання сильних учнів.

На своїх уроках я пропоную учням такі види роботи:

  • доповнення до завдання малюнка, схеми;

  • розв’язання аналогічного завдання, виконаного раніше;

  • посилання на правило, на якому базується вправа;

  • використання умовних засобів, зразків;

  • попередження учнів, типові помилки.

Отже, впровадження вчителем індивідуально-диференційованої роботи в практику – не легка робота, яка потребує від мене спеціальної підготовки.

Здійснюючи диференційований підхід, я проводю ретельну підготовку до засвоєння нового матеріалу, саме з тими учнями, які цього потребують.

На протязі своєї роботи в школі я знайомлюся з досвідом вчителів-новаторів,

практикую багаторазове пояснення матеріалу, впроваджую в практику своєї роботи досвід С.П.Логачевської.

Ще Я.А.Каменський писав: «На кожному предметі слід зупинятися до тих пір, поки він не стане зрозумілим». Це якраз стосується слабких учнів.

Так, у своїй роботі я сформувала деякі умови індивідуального підходу до навчання учнів початкових класів.

Це насамперед:

1.Знання індивідуальних особливостей учнів.

2.Вміння аналізувати навчальний матеріал, виявляти можливі труднощі, з якими зустрінуться різні групи учнів початкових класів.

3.Складання розгорнутого плану уроку, зважаючи на індивідуальні особливості учнів.

4.Здійснення оперативного зворотнього зв’язку.

5.Дотримання педагогічного такту.

Усі уроки, які я проводжу, направлені на розвиток особистості учня, вчать дітей самостійно вчитися, спонукають учнів до знаходження способів і методів вирішення поставлених завдань. Діти не лише репродуктують те,чого навчила вчителька, а й самі можуть зробити висновок і застосувати свої знання на практиці.

Мої вихованці кожного уроку чекають від мене творчого завдання, цікавинок, сюрпризів, а це стимулює до творчості педагога.

У своїй педагогічній діяльності практикую інтегрувати навчання і виховання з елементами комп’ютеризації з навчальними проектами, які орієнтовані передусім на самостійну, парну і групову діяльність, для яких відводиться певний відрізок часу. Метод проектів передбачає вирішення цілої низки різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується уміння самостійно конструювати свої знання, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо.

Практично інтегрувати уроки математики з комп’ютерною технікою. Учням це дуже подобається. Вони із задоволенням виконують поставлені перед ними завдання (обчислити приклади, розв’язати задачу, порівняти вирази тощо), аби тільки злетіла умовна ракета, чи вилупилося курча, чи відкрився зашифрований малюнок тощо. Не усвідомлюючи навчальної діяльності, граючись, учні показують непередбачувані результати й одержують при цьому велике задоволення, а це викликає зацікавленість та мотивацію до навчання.

У роботі з батьками ставлю за мету будувати взаємини на засадах відкритості та порозуміння. Головним у співпраці з кожною сім’єю вважаю допомогти батькам у сприйнятті сучасних гуманістичних ідей, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботи про її всебічний розвиток. Такий підхід передбачає сприйняття дитини унікальною особистістю, визначення її прав, ставлення до неї як суб’єкта з власними потребами розвитку.

Сьогодні найважливіше – це переконати батьків не порівнювати свою дитину з іншими дітьми, а порівнювати її наступні досягнення з попередніми. Адже ігнорування суб’єктивного досвіду дитини призводить до виникнення проблем у вихованні та труднощів у навчанні.

Також як педагог-психолог надаю батькам практичну допомогу в налагодженні гармонійного спілкування зі своїми дітьми.

На батьківських всеобучах проводжу тренінги, на яких ознайомлюю батьків з правилами ефективного спілкування, розбираємо конкретні ситуації і способи їх розв’язання, обговорюємо способи спілкування батьків з дітьми, вчу батьків розуміти своїх дітей і пам’ятати, що самі батьки – це зразок для наслідування. Виховую толерантність і доброзичливість.

Схожі:

Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconПр березень 2012 Опис системи роботи вчителя початкових класів Прошко Ольги Віталіївни
Вчителем початкових класів Прошко Ольга Віталіївна працює понад 11 років. На даний час – з учнями 2-го класу
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconХарактеристика вчителя початкових класів Стенятинської зш І-ІІІ ступенів...
Томашівська Оксана Євгенівна має вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вчитель початкових класів, педагогічний стаж – 12 років,...
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconПлан роботи з обдарованими дітьми вчителя початкових класів
Провести  діагностування  з  метою  виявлення   здібних  і  обдарованих  дітей
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconПлан Що таке освітянські сайти?Знайомство з освітніми сайтами, що...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення методичної культури вчителя початкових класів
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни icon«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconПлан роботи вчителя початкових класів для майбутніх першокласників та їх батьків Мета
Вивчення індивідуальних та психофізичних особливостей кожної дитини, рівня її розвитку
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconПлан роботи шкільного матодичного об’єднання вчителів початкових...
Аналіз стану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за попередній навчальний рік
Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconПроектно – дослідницька діяльність – основа розвитку творчих здібностей...

Система роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни iconІ тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
Обговорення І затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2012 -2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка