Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу
НазваРічний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу
Сторінка1/4
Дата конвертації16.08.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
Погоджено: Затверджено:

Зав. відділом освіти

Шахтарської міської ради Завідувач ДНЗ № 9 «Восход»

__________С.В. Сологуб __________Т.О. Петце


РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯСЛА – САДКА


КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

9 «ВОСХОД»

на 2012 – 2013 навчальний рік


Перевірено:

методист ММК

Невольник Н.І.__________
Схвалено:

педагогічною радою ДНЗ № 9

(протокол № ___ від ________)

м. Шахтарськ

ЗМІСТ

І розділ. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2011– 2012 навчальний рік ………………………………………. 3

ІІ розділ. Завдання на новий 2011 – 2012 навчальний рік та оздоровчий

період ………………………………………………………………... 8

ІІІ розділ. Методична робота з кадрами ……………………………………… 12

3.1. Якісний склад педагогічних кадрів дошкільного закладу………………..12

3.2. Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу………………………………………………..13

3.3.Педради……………………………….15

3.4. Семінар-практикум……………17

3.5.Педгодини…………….18

3.6. Консультації……………………………………………………..18

3.7. Майстер-клас для педагогів……………………………………..19

3.8. Колективні перегляди…………………………….19

ІV розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……………… 21

V розділ. Організаційно-педагогічна робота ……………………………….. 22

5.1. Перспективність і наступність у роботі ДНЗ та школи………………….22

5.2. Охорона життя і здоров’я дитини……………………24

5.3. Консультації для батьків…………………………25

5.4. Загальні батьківські збори…………………..26

5.5. Групові батьківські збори……………….27

5.6. План роботи батьківського комітету……………………………..29

5.7. План роботи методичного кабінету………………………………30

VI розділ. Адміністративно-господарська діяльність ………………………. 38

Додатки:

План роботи на оздоровчий період

Перспективний план проведення масових заходів

План роботи щодо забезпечення наступності між ДНЗ №9 «Восход» та ЗОШ №22

Річний план роботи старшої медичної сестри ДНЗ№9 «Восход»
Розділ І.

Аналіз роботи

дошкільного навчального закладу

ясла – садка комбінованого типу № 9 «Восход»

за 2011 – 2012 навчальний рік.

Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом ДНЗ ясел – садку комбінованого типу № 9, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, Інструктивно – методичним листом «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

4

раннього віку

1

молодшого дошкільного віку

2

старшого дошкільного віку

1

спеціалізована логопедична

1

3.

Режим роботи груп:
12 годин

2 (1 молодша,середня)

10 годин

1 (старша логопедична)

9 годин

1 (2 молодша)

4.

Кількість вихованців

97

5.

Кількість педагогічних працівників

11


Заклад працює за Базовою програмою «Я у Світі» , програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», використовує «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні», програму «Джерельце здоров`я», розроблену вихователем – методистом Кожемяченко Л.М. та програму «Пальчики вправляються, язичок навчається», розроблену вихователем – методистом Морозовою О.М.

Кількість педагогічних працівників з повною вищою освітою – 5 осіб ,базовою – 6.

Педагогічний колектив стабільний та має творчий потенціал: спеціалістів I категорії – 2, спеціалістів II категорії – 1, мають педагогічне звання «вихователь – методист» - 4 особи.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. У 2011-2012 роках двоє педагогів підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації.

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують міські методичні об`єднання. Пройшли дистанційне навчання з ІКТ та отримали сертифікати. Крім того у 2012 році з’явився сайт ДНЗ№9 «Восход»

Минулого навчального року заклад працював над вирішенням таких завдань:

1. Забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей.

2. Сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності педагогів та батьків щодо закономірностей розвитку пізнавальної активності дитини, організації навчально-виховного процесу.

3. Збереження психічного і фізичного здоров’я дитини з орієнтацією вихованців на здоровий спосіб життя.

Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:

 • педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;

 • планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально технічної бази дошкільного закладу;

 • робота з організації освітнього процесу носила науково – методичний характер та була побудована на діагностичній основі (старший дошкільний вік).

З метою вирішення основних завдань проведено 86% із запланованих заходів. Вони були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів.

У ході виконання річного плану на 2011–2012 навчальному році колектив закладу працював над удосконаленням професійної компетентності педагогічних працівників через впровадження мережевої взаємодії, робота велась творчо і відповідально. Протягом року проводились: педради « «Розвиток здібностей та обдарувань у дошкільників», «Здоров’язберігаючи технології в умовах дитинства»; наради при завідувачі; семінари; колективні перегляди; консультації; семінари-практикуми «Психологічний комфорт у дитячому колективі», «Статеве виховання дошкільників», «Збереження психічного здоров’я медпрацівників»; виставки та конкурси. На базі дошкільного закладу проводилось методичне об‘єднання для логопедів та вихователів дошкільних закладів міста темою «Взаємодія вчителя-логопеда та вихователя у супроводі дітей із ЗНМ з підготовки до навчання у школі». Музичний керівник дошкільного закладу Монченко А.М. приймала участь у міському конкурсі «Педагог року» у номінації «Музичний керівник дошкільного закладу»

Організаторська робота проходила більш оперативно у зв`язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого закладу.

Основними формами організації дітей були: спеціально-організована розвивально-виховна зайнятість, ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, розваги, свята, гуртки тощо. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять; організація процесу корекційно-попереджувального навчання та створення комунікативно – мовленнєвого середовища.

Упродовж року засідання ясел – садка визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педмайстерності педагогів, компенсуючої спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту,мети, основних напрямків діяльності закладу.

Колектив дошкільного закладу тісно працював із ЗОШ І-ІІІ ступенів

№22. Виконано план роботи з наступності між дошкільним закладом та школою. Були проведені такі заходи: екскурсія до школи, відвідування занять вчителями з грамоти та математики, зустріч вчителів школи і з батьками (загальні батьківські збори зі старшими групами) за темою „Психологічна готовність старших дошкільників до навчання у школі”.

Працювала постійно діюча виставка літератури „Готуємось до школи”.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ясел – садка з їх успішністю в перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

Простежується, що 34% (8) дітей старшої групи, вступаючи до школи, навчаються на високому рівні, 65% (15) - на середньому ,що свідчить про доволі високий рівень підготовки дітей,які отримують належні базові знання. Тобто, цей відсоток зберігається у школі.
Завданнями вдосконалення роботи з підготовки до шкільного навчання на наступний період є: розвиток діалогічного мовлення; уміння порівнювати і пояснювати; розвиток дрібної моторики руки; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніки малювання; формування креативного мислення, толерантності, відповідальності, підвищення самооцінки, оптимізму дитини, впевненості у собі.

Вихователями старшої групи продовжувалась робота над системою занять з дітьми низького і високого рівня розвитку (індивідуальні заняття, використання на групових заняттях посібників і завдань для дітей різного рівня розвитку). Підтвердженням ефективності індивідуальної роботи з дітьми педагогів є участь команд дітей старшого дошкільного віку в міських конкурсах: «Дивограй весняний»(3 місце); міському фізкультурно-спортивному змаганні «Перші кроки. Фізкультурно – оздоровча робота проводиться в цілому на середньому рівні.

Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи: фізкультурно-спортивні змагання «Перші кроки», спартакіада «Веселі старти».

Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць. Тематика їх досить різноманітна.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.

Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров`я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Ведеться облік та аналіз захворюваності.

За 2011 – 2012 навчальний рік відвідування дітьми ясел – садка становило-67%. (у зв`язку з погодними умовами ).

Дошкільний заклад працює з сім`ями, які є неповними – 17 %(16), багатодітними –3% (3), потерпілі від Чорнобильської катастрофи – 1% (1).

У яслах – садку вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім`єю відповідно до умов життя, складу сім`ї, психологічного клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори.

У закладі створено банк даних дітей, неохоплених дошкільною освітою за мікрорайоном, та консультативний пункт для батьків.

Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних благодійних внесків.

Так на протязі всього навчального року за рахунок позабюджетних коштів придбані у кожну групу сенсорні та настільні ігри, іграшки відповідно до віку дітей, посібники на суму 2000 грн, канцелярські товари та стенди на суму 920 грн. Придбане обладнання для логопедичної групи, 10 телескопічних (3-х ярусних ліжок), комп’ютер, ноутбук, кухонний інвентар, енергозберігаючі лампи, замок, дез. розчини на суму 6541 грн., ,миючі засоби на суму 600 грн., будівельні матеріали та ремонтні роботи на суму 9320 грн. Були пошиті дитячі костюми на суму 1770 грн. У всіх групах зроблено косметичні ремонти. В кабінетах завідуючого, завгоспа та в дитячих роздягальнях логопедичної і різновікової груп переклеєні шпалери. У закладі замінено та відремонтовано аварійні ділянки водо-,каналізаційних мереж.

Замінені шифер, руберойд на будівлі музичного залу . Зроблені косметичні ремонти в будівлі харчоблоку і прачечній та підготовлена кочегарка до опалювального сезону.

Сума позабюджетних надходжень становить 48300 грн.

Таким чином, утримання та влаштування будівель на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівель задовільний.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. На території закладу відокремлено господарську зону із сміттєзбірником, зелену зону з квітниками.

Обладнання майданчиків підтримується у налагодженому стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року. Пісок завозиться на літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику. Сміття прибирається у смітник та вивозиться 1 раз на тиждень. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливаються, що відповідає санітарним вимогам утримання території.

Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Щорічно між адміністрацією та профспілковим комітетом укладається колективна угода з охорони праці; 2 рази на рік на профспілкових зборах заслуховується аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально – виховного процесу, у плані роботи за минулий навчальний рік (як і в попередніх) планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму. Усі питання розглядалися на нарадах протягом 2011– 2012 н.р.

Річний план за 2011 – 2012 н.р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2011– 2012 навчальному році залишаються нерозв`язаними такі питання:

 • Незначне місце в плані методичної роботи приділено питанням самоаналізу особистої діяльності педагогів;

 • Слабким залишається розвиток дрібної моторики дитини раннього віку, розвинути яку допоможуть маніпулятивні центри, водна та пісочна терапії;

 • Вдосконалення контролю за станом фізкультурно – оздоровчої роботи.

Розділ ІІ

Завдання на навчальний рік та оздоровчий період
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2009-2010 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2012-2013 навчальний рік.

Єдина науково-методична проблема загальноосвітніх закладів міста – «Удосконалення стратегії розвитку міської моделі управління для забезпечення рівно доступної якісної освіти із проекцією на набуття молоддю життєвих компетентностей, на її успішне входження в сучасне суспільство в умовах упровадження Державного стандарту початкової освіти»

^ Основні завдання дитячого закладу на 2012-2013 н. р.
1. Розвиток індивідуальності дошкільників засобами формування пізнавальної активності.
2. Забезпечення соціалізації та адаптації дітей до умов дошкільного закладу та готовності до навчання у школі.
3.Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку.

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

Закони України:

Про освіту

Про дошкільну освіту

Про охорону праці

Про дитяче харчування

Про фізичну культуру і спорт

Конвенція про права дитини

Про мови в Українській РСР

^ Акти Кабінету Міністрів України:

від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

Накази Міністерства:

N 32 від 30.01.98 "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

від 17.04.2006 N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

від 02.08.2005 N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

Від 30 червня 2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"

від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

від 05.05.2005 N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

від 20.12.93 N 455 "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"

від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

№ 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

№ 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

№ 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

"Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

№ 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

№ 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

№ 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

№ 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

№ 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

№ 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."

1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

№ 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

№ 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

№ 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

від 21.05.2012 № 1/9-388 "Про організацію роботи в ДНЗ у 2012-2013 навчальному році"

від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Розділ ІІІ

Методична робота з кадрами

3.1. Якісний склад педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу.
ПІБ

педагога

Посада


Рік народжен-ня

Освіта

Результат

атестації

Пед.

стаж

роботи

Стаж

роботи

у д/з

1.

Петце Тетяна

Олександрівна

Завідуючий

24.11.1969

Вища

педагог.

Спеціаліст 1 категорії

22 років

21 рік

2.

Кожемяченко Лада

Михайлівна

Вихователь


18.10.1969

Середня

педагог.

Вихователь-

методист

25 рік

24 рік

3.

Нестеренко Оксана

Дмитрівна

Вихователь


19.07.1974

Середня

педагог.

Вихователь-

методист

14 років

14 років

4.

Кушнарьова Ірина

Геннадіївна

Вихователь


24.05.1974

Середня

педагог.

Спеціаліст 2 категорії

7 років

7 років

5.

Бондаренко Інесса

Кестутисівна

Вихователь


12.09.1973

Середня

педагог.

Вихователь-

методист

19 років

9 років

6.

Гончаренко Ганна

Владленівна

Вихователь


14.04.1974

Середня

педагог.

Спеціаліст

10 років

10 років

7.

Гайворонська Олена

Анатоліївна

Вихователь


19.06.1973

Середня

педагог.

Спеціаліст

7 років

7 років

8.

Болдарєва Світлана Олександрівна

Практичний психолог

25.06.1977

Вища

педагог.

Спеціаліст

12 рік

2 роки

9.

Степанова Оксана

Миколаївна

Логопед22.03.1976

Вища

педагог.

Спеціаліст 1 категорії

17 років

8 років

10.

Монченко Алевтина Миколаївна

Музичний керівник

31.01.1978

Середня

педагог.

Спеціаліст

12 років

10 років

11.

Тищенко Оксана Анатоліївна


Вихователь

09.09.1976

Середня

педагог.

Спеціаліст

2 роки

2 роки


^ 3.2.Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу.Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.


Направити на курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти вчителя-логопеда Степанову О.М.


Згідно з планом роботи ДІПП0


Завідувач ДНЗ

2.

1. Забезпечити участь педагогів в методоб'єднаннях дошкільних навчальних закладів міста:

 • За напрямом «Емоційно-ціннісний розвиток» - Болдарєву С.О.

 • За напрямом «Мовленнєвий розвиток» - Степанову О.М.

 • Щодо соціально-морального розвитку дошкільнят – Бондаренко І.К.

 • Для вихователів груп раннього віку – Тищенко О.А.

 • За напрямом «Фізичний розвиток» - Гончаренко А.В.

 • Міська ізостудія «Сонячні барви» - Гайворонську О.А.

 • Щодо формування пізнавальної компетентності – Кушнарьову І.Г.

 • «Музична палітра» Монченко А.М.

2. Забезпечити участь педагогів в

конкурсах .

Згідно плану МК

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист


3.

Проводити огляд періодичної преси, новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.


Щомісяця


Вихователь-методист, педагоги
4.

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:

 • Провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково-теоретичних засад державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»

 • Провести індивідуальні консультації щодо складання планів із самоосвіти

 • Звіти педагогів за обраними темами самоосвітньої роботи

Серпень
Вересень
щокварталу

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

5.

Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників:

 • Уточнити перспективні плани атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників

 • Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації

 • Провести засідання атестаційної комісії

 • Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються

 • Провести «Тиждень ознайомлення з досвідом роботи педагогів, які атестуються»

 • Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив


До 30 серпня 2012р.
До 20 вересня
10 жовтня 2012р

До 15 березня 2013р.

З 4 по 8 лютого 2013р.Завідувач ДНЗ

Атестаційна комісія

Вихователь-методист
6.

Створити творчу групу для роботи за проблемною темою «Розвивальне читання за методикою Л.Шелестової»» та скласти план її роботи на навчальний рік

Вересень

Вихователь- методист
7.

Підготувати та надіслати у фахові видання інформацію про здобутки колективу

Протягом року

Педагоги ДНЗ
8.

Ознайомлювати вихователів з новими адресами та змістом ППД


Протягом року

Вихователь-методист

система роботи


9.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу призначити наставника Бондаренко І.К. над молодим спеціалістом Тищенко О.А.(3 рік роботи), ) та організувати роботу у напрямках:

 • методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою «Я у Світі»;

 • показ організації різних видів ігрової діяльності;

 • показ занять за потребою вихователя;
Протягом року

3.3 Педради
Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

«Організаційно – настановча»

1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Про підсумки проведення оздоровлення дітей в літній період 2012року

3. Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2012- 2013 н.р

4. Затвердження видів планування

5. Затвердження складу творчої групи;

6. Інформація про курсове підвищення кваліфікації, міські та обласні методичні заходи

29.08.2012 р.


Завідувач, вихователь-методист


плани роботи

2.

Розвиток пізнавальної активності дітей у процесі навчання

1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Організація і зміст пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

3. Роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та мовлення дошкільників.

4. Аналіз стану роботи з пізнавального розвитку

5. Презентація дидактичних., розвивальних ігор., посібників спрямованих на розвиток пізнавальної активності дітей.

21.11.2012р.Завідувач
Гончаренко А.В.

вихователь-методистдоповідь

круглий стіл


3.

Базова програма «Я у Світі». Готуємо майбутнього школяра. Навчання читанню

1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Сучасний погляд на читання.

3. Психологічна готовність дітей до шкільного життя.

4.Створення навчального середовища.

5. Навчання грамоти. Як саме навчати.

6. Довідка тематичної перевірки «Інтеграція освітнього процесу як засіб створення оптимальних умов для навчання дітей читанню в старшій групі ».

7. Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток навиків читання.

26.01.2013 р.Завідувач

Завідувач
Практичний психолог

Нестеренко О.Д.

Кожемяченко Л.М.

Вихователь-методистдоповідь
установча доповідь інформація


4.

Результативність освітньо – виховної роботи за основними сферами життєдіяльності Базової програми «Я у Світі» організації 2012-2013 навчальному році.

1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Звіт про підсумки освітньо- виховної та методичної роботи за 2012-2013 н.р

3. Моніторинг рівня компетентності старших дошкільників.

4. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2013 року

05.2011.Завідувач,

вихователь-методист, педагоги

доповідь


доповідь

інформація
аналітична довідка


  1   2   3   4

Схожі:

Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconДо нового 2011-2012 навчального року
Готовності лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу №13 «росинка»
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconКолективний договір лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)...
Колективний договір укладено на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових...
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу icon6. Книга наказів з основної діяльності: розпочата 02. 01. 2011 року
Повна назва навчального закладу Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Берізка» комбінованого типу Лозівської...
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconРічний план роботи; план роботи на місяць; тижневий графік роботи
Матеріали та документація практичного психолога дошкільного навчального закладу зберігаються у кабінеті психолога за відповідними...
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconОрієнтовний перелік наказів дошкільного навчального закладу
Про підсумки роботи по підготовці дошкільного навчального закладу до нового 20 /20 навчального року
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconТипове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладуЗолочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-адок)№1 Повна адреса пров. Лермонтова, 1 смт. Золочів...
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу iconПосадова інструкція практичного психолога дошкільного навчального закладу
Практичний психолог підпорядковується безпосередньо керівнику дошкільного навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка