У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається
Скачати 126.77 Kb.
НазваУ сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається
Дата конвертації16.08.2013
Розмір126.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається підвищена зацікавленість до навчання дітей раннього віку іноземним мовам.

З приводу цього актуального питання існує безліч стереотипів, міфів, упереджень. Думки коливаються від беззастережного "за" до категоричного "проти". Комунікативна методика дотримується золотої середини.

Тож чи потрібно в дошкільному віці вчити іноземну мову і навіщо?

Потрібно. Навіть якщо дитина буде вчитися в мовній школі і з першого класу буде вивчати іноземні мови, навчання її іноземних мов до школи не буде змарнованим даремно часом. Перше знайомство з іноземною мовою закладе сприятливу основу для осягнення тонкощів мови в подальшому, посприяє розвитку пам'яті, творчих здібностей. У малюків дуже «чіпка» пам'ять, тому слід не упустити потрібний момент і активно використовувати здатність дитини вбирати величезну кількість інформації, розвивати її мислення і розширювати знання. Більшість дітей старше трьох років готові до вивчення іноземної мови за допомогою традиційних ігрових методик, готові працювати в соціумі, в групі.

У працях фізіологів і психологів Л.С. Виготського, Л.С. Рубінштейна, Дж. Брунера, В. Пенфілда та інших учених є переконливі дані про те, що дитина засвоює іноземну мову легше, ніж доросла людина. Слід зазначити, що 80% інформації у своєму житті людина засвоює у віці до 7 років.

У 1994 році було поставлено експеримент, в результаті якого довели, що трирічок можна цілком успішно навчати іноземної мови. І навчання проходить легше із-за того, що діти в цьому віці допитливі, їм властива невичерпна потреба в нових враженнях, спрага дослідження. Основи людини закладаються в ранньому віці, і про це слід пам'ятати.

Так, за В.Пенфілдом, розквіт людських здібностей до засвоєння другої мови безпосередньо пов'язаний з чинниками фізіологічного порядку. Він припадає на період від чотирьох до десяти років, за даними інших учених – від п'яти до дев'яти років. На цей період уже визначилась функціональна локалізація мозку, насамперед, локалізація мовних функцій як у лівій, так і частково у правій півкулі. Дитина засвоїла рідну мову, але мозок її ще досить пластичний для вироблення нових зв'язків. Це забезпечує високу сензитивність дошкільників: сенсорну чутливість до явищ мовного характеру  взагалі й артикуляційну гнучкість зокрема, а також можливість точного наслідування, легкого вироблення моторних навичок. Точність наслідування, як зазначають психологи В.І. Андрієвська та І.О. Зимня, цілком захоплює дитину, приносить їй насолоду, викликає приємні емоції, чого не можна вже сказати про підлітків.

Результати експериментів дослідників США, Канади та інших країн свідчать про підвищення рівня розвитку вербального інтелекту сучасних дошкільнят. І цей фактор, на думку психологів, зокрема О.О. Леонтьєва є одним із важливих аргументів на користь запровадження іноземної мови у дошкільних навчальних закладах.

Необхідно враховувати психологічні особливості різного віку. Щоб засвоїти одну й ту ж інформацію, дворічний малюк витрачає масу часу і зусиль, а чотирирічка схоплює на льоту. Психологи говорять, що у віці чотирьох років дитина вже розуміє, де українська мова, а де англійська, тому досліджувана мова не впливає на рідну. Також гарною підмогою служать дитяча сприйнятливість і схильність до імітації: малюки швидше "старших товаришів" починають розуміти іншомовну мову на слух, а іноземні звуки, які ніяк не хочуть виходити з вуст дорослого студента, дитина легко і радісно " передражнює ".

Будь-яка дитина може навчитися говорити на декількох іноземних мовах. Але лише в тому випадку, якщо їй це цікаво. Мотивація - одна з головних труднощів при навчанні іноземної мови малюків. Марно пояснювати, що знання англійської стане в нагоді в майбутньому. Єдиним мотивом для дошкільника є лише його власний інтерес до занять. Як його створити і підтримувати? На допомогу приходить гра. Адже гра - основний вид діяльності в цьому віці. Оскільки дитина сприймає такі заняття не як уроки, а як цікаву гру, у неї виникає інтерес до вивчення іноземної мови, це дозволяє сформувати стійку мотивацію до оволодіння іноземною мовою, яка зберігається потім на довгі роки.

Дитина дошкільного віку грає завжди. Гра – це планомірна, розумна підкорена певним правилам система поведінки. У грі розвиваються творчі, розумові здібності дитини, в ній передбачається прийняття рішення: як вчинити, що зробити, як виграти. Навчальні ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим та захоплюючим. Атмосфера захопленості, відчуття рівності дають можливість учням подолати скутість, зняти мовний бар’єр, втому, знизити тривожність, тощо. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення. Спілкування, яке є основною метою навчання іноземної мови, є ситуативним, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова гра є чудовою основою для навчання спілкування, тому що в ній задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації. У грі дитина завжди докладає зусилля, напружує пам’ять, виправляється у вимові звуків, вживанні іншомовних слів та фраз.

Таким чином, ігрова діяльність на заняттях з іноземної мови в дошкільному закладі допомагає ефективнішому закріпленню в пам’яті дитини іншомовних слів і не викликає надмірного розумового навантаження. Гра як один із основних методів навчання іноземної мови має бути цікавою, простою, жвавою, насиченою лексико-граматичними та фонетичними елементами на закріплення вивченого матеріалу і поповнення нового словникового запасу. Отже, ігрова діяльність виховує та розвиває особистість, формує мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, а також актуалізує у процесі навчання позитивні риси характеру, формує новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей.

Дитина вчиться сприймати на слух іноземну мову і спілкуватися на елементарному рівні: повідомляти про себе основну інформацію, розповідати про те, що вона любить, чого не любить, що вміє робити. На заняттях діти розучують римування, лічилки, пісеньки, таким чином, виробляється правильна вимова. Заради гри малюки непомітно долають такий складний для дорослих мовний бар'єр.

Головним у роботі з дошкільнятами є вміння так побудувати урок, щоб діти були впевнені, що справжня мета зустрічі полягає не в навчанні, а в бажанні пограти разом, поспілкуватися, повеселитися, поспівати пісні - все іноземною мовою. У такому вигляді заняття дуже корисні для загального психічного розвитку дитини, тому що розвивають увагу, пам'ять, вчать дитину живому спілкуванню з однолітками і дорослими. Тобто діти отримують універсальні навички, які зможуть застосовувати в різних ситуаціях протягом усього життя.

Дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів і лінгвістів показали: раннє навчання оволодіння другою мовою спирається на ті ж механізми, що й засвоєння рідної мови. Було доведено: ранній початок навчання другої мови формує у дітей металінгвістичні здібності, мовну інтуїцію, сприяє творчому розвитку.

Раннє навчання іноземної мови сприяє розвитку фонетико-фонематичного слуху, що є заставою і правильної вимови, і грамотного письма. Якщо рідна мова для дитини є чимось природним, про що можна не замислюватися, вивчення іноземної мови допомагає усвідомити, що мова складається з слів, слова зі звуків. Це дуже важливе для дитини відкриття. Малюк поступово починає і до рідної мови відноситися як до об'єкта вивчення, аналізуючи і порівнюючи мови між собою.

Не підлягає сумніву наступний факт: мовленнєвий розвиток рідної мови в прямій залежності від оволодіння іноземною. Так рідна мова стає збагаченішою і правильнішою, спостерігається розвиток мовних здібностей і психічних функцій, пов'язаних з мовною діяльністю.

Дослідження педагогів і психологів показали, що дітям дошкільного віку подобається іноземна мова. Вони бажають познайомитися з життям країни, мову якої вони вивчають, з її народом та його духовними цінностями, що пов'язані з світом дитини. Передусім спрацьовує фактор новизни предмета і соціокультурної інформації, закладеної в ньому. На думку фізіологів, зустрічаючись з новизною, мозок людини "дивується". Внаслідок цього активізується величезна кількість нервових елементів, включаються зв'язки між різними ділянками мозку, збільшується обсяг пізнавально-корисної інформації, що надходить через очі, вуха, інші сенсорні входи і засвоюється дитиною. Отже, новизна предметного змісту соціокультурної інформації є вагомим чинником інтенсифікації навчального процесу і підсилення розумового розвитку дитини.

Помічено вплив іноземної мови на особистість дитини в цілому: ігровий характер процесу навчання дозволяє відкрити індивідуальні творчі можливості, сформувати навички спілкування, створити довільне спілкування (в контексті ситуації) і зробити якісний стрибок в розвитку самооцінки (дитина виокремлює себе як суб'єкта діяльності, як особистість).

В сучасних дослідженнях і експериментальному навчанні іноземної мови дошкільників відмічають такі позитивні результати, що досягаються засобами іноземної мови:

  • Забезпечення загального психічного розвитку (зокрема мовних здібностей).

  • Формування таких якостей, як цілеспрямованість, активність.

  • Мовленнєвий розвиток у рідній і іноземній мовах.

  • Не тільки вивчення мови, але й особистісний розвиток.

  • Попередження виникнення" мовного бар'єру ".

  • Формування більш багатого словникового запасу і бази для більш раннього навчання читання та письма.

  • Соціалізація "домашніх" дітей.

  • Стимуляція інтересу до вивчення іноземної мови.


Таким чином, вивчення іноземної мови в ранньому дитинстві - це один із шляхів розвитку особистості дитини. Серед пріоритетних завдань дошкільної мовної освіти більшість методистів називає формування навичок спілкування, роботи в групі, тренування пам'яті, аудитивних, фонематичних та імітаційних здібностей, розвиток мовної здогадки, розширення словникового запасу і попередження виникнення "мовного бар'єру". Але важливо, щоб перший лінгвістичний досвід виявився позитивним, тоді й подальше освоєння іноземних мов піде швидше за все успішно.
^ Англійська мова сьогодні є невід'ємною складовою навчального процесу дошкільнят.

Кількість і якість методик з навчання дітей цього віку англійської мови найрізноманітніша. Головне завдання викладача - зацікавити, утримати увагу, створити стійку мотивацію. Ефективною і захоплюючою для дитини є ігрова методика: процес навчання - весела розвиваюча гра, в процесі якої задіяний дорослий і різноманітні іграшки.

Змішана методика - розвиваючі ігри (краще колективні), пісні, читання книг на іноземній мові, малювання. Даний комплекс найбільше підходить для дітей 4-6 років.

Слід пам’ятати, що у малюків увага нестійка, тому якийсь один вид діяльності займає їх всього на 3-5 хвилин. Отже, необхідно по хвилинах розписати всі заняття і запланувати різні види діяльності. І саме їх вміле чергування, а не просто гра, дозволяє підтримувати інтерес дитини до занять, робить їх захоплюючими і доступними.

Для правильної організації системи навчання англійської мови дошкільнят потрібно враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів. Дитина приносить у дитячий садок свої інтереси, свою радість, смуток і мрії. Спостерігається емоційність, збудження, хвилювання, пов’язане з тим, що це ще невідомий для неї вид діяльності. Ці індивідуальні якості дошкільників слід враховувати з перших занять. На заняттях англійської мови деякі діти можуть бути непосидючими, активними, щоб на них звернули увагу. У багатьох дітей зберігається сором’язливість, неспокійність, одні діти виявляють активність та інтерес у спілкуванні, а інші – замкнуті, пасивні. Ці всі психічні та фізичні фактори впливають на методи викладання англійської мови. Якщо застосувати неправильні методи навчання, то ефективність занять буде низькою, а успішність дітей незадовільною. Тому єдиним шляхом формування у дошкільників інтересу до вивчення англійської мови має стати гра, яка є зв’язком цих мотивів, інтересів, факторів, так як ігрова діяльність у дітей цього віку переважає. Кожне заняття з англійської мови є цікавим, захоплюючим, результативним, якщо проводиться у формі гри.

Побудова заняття в ігровій формі, створення ситуації “чарівної казки” допомагає дитині спілкуватися іншомовними засобами. Це означає, на заняттях слід створювати відповідне предметно-іграшкове середовище. Потрібно багато місця для рухливих ігор, розігрування театралізованих вистав, мати шафи для книжок та приладів (картинки, іграшки, малюнки та ін.). На заняттях використовуються макети, вивіски ( цирк, зоопарк, транспорт, будинок та ін.), маски або костюми, іграшки (іграшковий посуд, одяг для ляльок, меблі і т.д.), малюнки та картки (кольори, квіти, тварини, транспорт та ін.). На уроках повинно бути якомога більше предметів (іграшкових або справжніх), щоб діти могли їх помацати, покрутити в руках. Отже, основні навчальні матеріали для дошкільнят - це іграшки, картинки, пісні, танці, мультфільми та підручники.

Роль англомовного персонажа може успішно виконувати м'яка іграшка чи іграшка "на руку" для лялькового театру. Українську мову іграшки поки не вивчили. Але їм страшенно хочеться грати з дітьми! І як показує досвід - дітям теж. І поступово малюки із задоволенням починають озвучувати персонажів самі. Подібне перевтілення дозволяє вирішити такі проблеми, як труднощі в спілкуванні, сором'язливість, слабкий розвиток емоційної сфери дитини.

Слід враховувати таку особливість дитячого мозку: їм легше встановити зв'язок між звуковим образом слова і візуальним, ніж співвіднести між собою два різних звукових образи. Добре також підключати різні канали сприйняття дитиною інформації: не тільки слуховий, але й зоровий і руховий, тобто показувати дитині картинки та називати слова разом із нею, відтворювати рухи досліджуваного об'єкта. Існує пряма залежність: чим більше каналів сприйняття беруть участь у запам'ятовуванні, тим кращим буде результат.

Доцільними є прості мовленнєві ігри, основою яких виступають ігрові вправи (сенсомоторні, тактильні, спрямовані на контакт учасників один з одним, пов'язані з рухами тіла – пальчикові). Діти охоче виконують однакові спільні дії, рухаються разом з дорослими, розігрують пантоміму, говорять хором. Невід'ємною складовою процесу навчання англійської мови є фонетична розминка, яка допомагає розвити фонетико-фонематичний слух, сформувати правильну вимову.

Що слід вивчати з дошкільнятами? Діти вивчають усе, що їх оточує і що дитина вже добре засвоїла на рідній мові: тварини, кольори, овочі і фрукти, іграшки, пори року. Все це можна назвати по-англійськи, заспівати при цьому кумедну пісеньку або розіграти міні-спектакль. Зміст навчання - найпростіші конструкції і лексичний матеріал, що відповідає предметному світу дитини.

Зрозуміло, що в дошкільному віці формується тільки словник іноземних слів, але не граматична побудова речень. Артиклі, дієслова-зв'язки, особливий порядок слів, "дивні" структури, часи входять в мову дітей "анонімно" і сприймаються просто як даність. Це і називається "методом усного випередження", при якому відсутнє усвідомлене вивчення граматичних основ мови, а наголос робиться на розвиток навичок говоріння і сприйняття мовлення на слух. Заняття з дошкільнятами, як правило, не передбачають знайомство з буквами. Цей усний етап є підготовкою до подальшого оволодіння читанням і письмом.

На заняттях розучуються пісеньки, вірші, лічилки, співаються колискові, розігруються сценки з улюблених казок. Краще користуватися спеціальними аудіозаписами з піснями, казками та віршами, які не перевтомлюють дитину навчанням і опираються на її переважну безпосередню пам'ять, емоційність. Так, наприклад, дитячі пісні англійською мовою закладають окремі граматичні структури у свідомості малюка. А рольові ігри навчать його як манерам і взаємопідтримці, так і правильної англійської інтонації.

Важливим при цьому є й емоційний фактор, бо повноцінне формування соціокультурної компетенції дошкільників пов'язане зазвичай із застосуванням автентичних матеріалів: елементів фольклору, аудіозаписів діалогів у виконанні зразкових дикторів, фрагментів автентичних мультфільмів. Досить часто використовуються малі форми дитячого іншомовного фольклору: римівки, лічилки, скоромовки, пісеньки. Ці "маленькі шедеври", за образним визначенням дослідників, є важливим компонентом дитячої субкультури країни, мова якої вивчається. Їх виразність і музичність завжди захоплює дітей і викликає в них почуття великої естетичної насолоди, а також почуття співпричетності до іншого народу, яке досягається без особливих зусиль.

Можливість рухатися під час уроку, змінювати вид діяльності - ще одна неодмінна умова занять іноземною мовою з маленькими дітьми. Ми граємо, стрибаємо, повзаємо і бігаємо. А ще танцюємо і робимо англійську зарядку. Тому урок англійської мови стає захоплюючим заняттям. Іноді можна кричати, плескати в долоні, стукати ногами і навіть показувати мову. Тому що навчання дошкільнят іноземної мови та емоції - нероздільні, на мій погляд, поняття.

Є і хвилинки творчості. Діти малюють, ліплять, роблять аплікації, розфарбовують, коментуючи англійською мовою свої дії.

Важливим компонентом навчального процесу служать позакласні заходи: ранки, концерти, театральні постановки, вікторини, свята, конкурси, ігри – все англійською мовою.

З особистого досвіду я прийшла до висновку, що групові заняття відкривають широкі можливості для навчальних ігор, які дозволяють з легкістю закріпити пройдений матеріал. Кожній дитині приділяється рівна увага. Діти вчаться англійської мови, допомагаючи один одному під час ігор, підтримуючи один одного. А вивчення віршів, римовок і пісень англійською мовою разом створює відчуття тісного і дружного колективу. Дитині потрібна соціалізація, спілкування з однолітками. У груповому навчанні відбувається постійне живе спілкування, підтримується дух співробітництва та суперництва. У групових заняттях можна спостерігати так званий "ефект зараження", коли захопленість і ентузіазм однієї дитини передається іншим, а викладачеві набагато легше використовувати колективні ігри, танці, веселу зарядку, щоб полегшити запам'ятовування лексики.

Отже, ранній старт у навчанні іноземної мови забезпечує надійний фундамент, на який міцно вляжуться знання, отримані в школі, а дитина будучи підготовленою і вже розуміючи сам процес навчання, буде готова сприймати нову інформацію, «утримувати» увагу.


Пiдготувала Терещенко Т. В.

Схожі:

У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconВільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Нині освіта складає основу розвитку людства. Соціально-економічний прогрес залежить від здатності держави забезпечити освіту всіх...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
На сьогоднішній день усе більше роботодавців використають Інтернет для пошуку співробітників. Каталоги вакансій мають дуже зручну...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconТема. Як досягти успіху. Мета. Навчальна
Навчальна: обговорити складові успіху; на прикладах відомих людей показати шлях до успіху; до здійснення мети; розширити знання учнів...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconПорада перша І найтяжча
Ніколи не намагайтеся отримати все І відразу. Пам'ятайте, що успіх це насамперед праця. Не вірте красивим фільмам, де щоб досягти...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається icon7 порад учню: Порада перша І найтяжча
Ніколи не намагайтеся отримати все І відразу. Пам'ятайте, що успіх це насамперед праця. Не вірте красивим фільмам, де щоб досягти...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconНа сьогоднішній день проблема правопорушень залишається в юридичної...
Саме тому не обхідно постійне формування нових теоретичних концепцій боротьби з правопорушеннями, розробка нових методів та заходів....
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconЛекція №5 Тема: Травматизм та професійні захворювання в галузі
Актуальність. У світі спостерігається тенденція росту виробничого І невиробничого травматизму, професійної захворюваності. Організація...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconМова загальнонародне явище. Народ творець І носій мови. Одна особам...
Для того щоб краще зрозуміти різницю між мовою І мовленням, Ф. де Соссюр наводив аналогію з шахами. Шахова дошка, шахові фігури та...
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconКонспект практичнихзанят ь для студентів магістратури
Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології
У сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається iconЩо таке "ключові компетентності"?
Які ж якості необхідні людині в будь-якій професійній діяльності? Дж. Равен, автор книги "Компетентність у сучасному суспільстві",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка