Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
НазваРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
Сторінка1/5
Дата конвертації18.08.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Інформатика > Реферат
  1   2   3   4   5


Реферат

Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел.

Об'єкт роботи - матеріали конструкторсько-технологічної практики.

Ціль роботи обробка, систематизація й аналіз матеріалів для курсового проектування за технологією машинобудування.

Визначено теми курсового проекту й дипломного проекту, виконаний первинний аналіз технологічних матеріалів по сформованих темах. Намічено перспективні рішення розробки оптимальних технологій, вибору встаткування, оптимальних способів одержання заготівель.


^ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХОЛОГІЧНА, ПІДГОТОВКА

ВИРОБНИЦТВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ, СПЕЦИФІКАЦІЯ, РОЗМІРНИЙ ЛАНЦЮГ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ, ПРИСТОСУВАННЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ІНСТРУМЕНТ.

Вступ

Мета конструкторсько-технологічної практики - і закріплення й поглиблення отриманих знань, поповнення їхніми новими відомостями за прогресивною технологією, застосуванню новітнього встаткування, вивченню систем автоматизованого проектування, автоматизації й механізації технологічних процесів; нагромадження практичного досвіду самостійної інженерної діяльності по технологічної механічної обробки деталей, конструюванню технологічного оснащення, вимірювальної й конструкційної апаратури; складання виробів машинобудування.

Основні завдання практики - придбання й закріплення навичок рішення конструкторських і технологічних, техніко-економічних, організаційних завдань в умовах виробництва, ознайомлення з документацією, порядок її розробки й використання, вивчення питань стандартизації, охорони праці, організації виробництва, підбор матеріалів для дипломного проектування вивчення ролі інженера технолога на виробництві.


^ 1. Оформлення на підприємство: вивчення правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, протипожежної техніки й виробничої санітарії
Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку - це правила, що регламентують трудовий режим, розпорядок роботи, ці правила встановлюються адміністрацією підприємства за узгодженням із профспілковою організацією.

В основному правила внутрішнього розпорядку регламентують режими робочого часу й часу відпочинку всіх категорій зайнятих в організації співробітників. Правила внутрішнього трудового розпорядку містять наступні розділи:

 • загальні положення;

 • порядок прийому й звільнення працівників;

 • регламент робочого часу; основні обов'язки працівників;

 • основні обов'язки роботодавця;

 • заохочення;

 • відповідальність за порушення трудової дисципліни.

У правилах внутрішнього трудового розпорядку можуть закріплюватися також і інші права та обов'язки сторін трудових відносин, у тому числі передбачені галузевими й іншими угодами, колективними договорами, іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового законодавства.

За порушення положень трудового законодавства й інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, до винних осіб застосовуються міри дисциплінарної, адміністративної, карної й цивільно- правової відповідальності в порядку й на умовах, які визначені федеральними законами. У правилах внутрішнього трудового розпорядку рекомендується відтворювати положення трудового законодавства, що встановлюють вік, з якого допускається прийом на роботу (стаття 63 ТК РФ); перелік документів, пропонованих при прийманні на роботу (стаття 65 ТК РФ); види трудових договорів, що містяться із працівниками, (стаття 58 ТК РФ); порядок прийняття роботодавцем (уповноваженим їм особою) рішення про висновок трудового договору; порядок документального оформлення прийомі на роботу; випадки встановлення випробного терміну при прийманні на роботу. В окремому порядку в Правилах розкривається прийнята в організації процедура розірвання ув'язнених із працівниками трудових договорів.
Строки виплати заробітної плати

Відповідно до вимог статті 136 ТК РФ на роботодавців покладає обов'язок по своєчасному виробництву розрахунків із працівниками по оплаті праці, а також по інформуванню одержувачів про складові частини заробітної плати, розмірах і підставах зроблених утримань, а також про загальну грошову суму, що підлягає виплаті на руки.

Відповідно до тієї ж статті 136 ТК РФ визначені строки виплати заробітної плати - не рідше чим кожні полмесяца, у день установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним або трудовим договором.

Таким чином, правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть установлюватися конкретні строки виплати заробітної плати. Як правило, перша дата виплати заробітної плати встановлюється в період з 5-го по 10-го числа місяця, що випливає за звітним (так звана виплата заробітної плати за другу половину місяця). Інша дата виплати заробітної плати встановлюється в період з 15-го до 20-го числа поточного місяця (так звана виплата авансу за першу половину місяця).

У правах самих працівників у випадку затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 днів призупинити роботу на весь період до виплати затриманої суми, сповістивши про це в писемній формі роботодавця.

Варто звернути увагу, що не допускається припинення роботи в наступних випадках:

- у періоди введення військового, надзвичайного стану або особливих мір відповідно до законодавства про надзвичайний стан;

- в органах і організаціях Збройних Сил Російської Федерації, інших військових, воєнізованих і інших формувань і організаціях, що відають питаннями забезпечення оборони країни й безпеки держави, аварійно- рятувальних, пошуково-рятувальних, протипожежних робіт, робіт з попередження або ліквідації стихійних лих і надзвичайних ситуацій, у правоохоронних органах;

- державними службовцями;

- в організаціях, що безпосередньо обслуговує особливо небезпечні види виробництв, устаткування;

-в організаціях, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності населення (енергозабезпечення, опалення й теплопостачання, водопостачання, газопостачання, зв'язок, станції швидкої й невідкладної медичної допомоги). Регулювання питань робочого часу й часу відпочинку: Режими робочого часу трудове законодавство передбачає звичайний режим п'ятиденного робочого тижня, звичайний режим шестиденного робочого тижня, режим ненормованого робочого дня, режим гнучкого робочого часу, режим змінної роботи, режим підсумованого обліку робочого часу, режим розділеного робочого дня на частині. Режими робочого часу:

- тривалість робочого тижня з виділенням форми організації трудового процесу (п'ятиденна із двома вихідними днями, шестиденна з одним вихідним днем, робочий тиждень із наданням вихідних днів за графіком; поденний і підсумований облік робочого часу);

- роботу з ненормованим робітником удень для окремих категорій

працівників;

- тривалість щоденної роботи (зміни);

- час початку й закінчення роботи;

- час перерв у роботі;

- число змін у добу;

-чергування робочих і неробочих днів, які встановлюються колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.
Техніка безпеки

Правила техніки безпеки, виробничої санітарії - правові норми, що передбачають технічні й санітарно-гігієнічні заходи щодо забезпечення безпечних і здорових умов тру так, а також порядок їх.

Під технікою безпеки мається на увазі комплекс заходів технічного й організаційного характеру, спрямованих на створення безпечних умов праці й запобігання нещасних випадків на виробництві.

На заводах систематично проводяться заходи, що забезпечують зниження травматизму й усунення можливості виникнення нещасних випадків. Заходи ці зводяться в основному до наступного:

 • поліпшення конструкції діючого встаткування з метою запобігання працюючих від поранень;

 • пристрій нових і поліпшення конструкції діючих захисних пристосувань до верстатів, машинам і нагрівальним установкам, що усувають можливість травматизму;

 • поліпшення умов роботи: забезпечення достатньої освітленості, гарної вентиляції, відсосів пилу від місць обробки, своєчасне видалення відходів виробництва, підтримка нормальної температури в цехах, на робочих місцях і в тепловипромінюючих агрегатів;

 • усунення можливостей аварій при роботі встаткування, розриву шліфувальних кіл, поломки швидко обертових дискових пилок, розбризкування кислот, вибуху посудин і магістралей, що працюють під високим тиском, викиду полум'я або розплавлених металів і солей з нагрівальних пристроїв, раптового включення електроустановок, поразки електричним струмом і т.п.;

 • організоване ознайомлення всіх вступників на роботу із правилами поведінки на території підприємства й основних правил техніки безпеки, систематичне навчання й перевірка знання працюючих правил безпечної роботи;

 • забезпечення працюючими інструкціями з техніки безпеки, а робітників ділянок плакатами, що наочно показують небезпечні місця на виробництві й міри, що запобігають нещасні випадки.


Загальні вимоги техніки безпеки на виробництві

1. При одержанні нової (незнайомої) роботи жадати від майстра додаткового інструктажу з техніки безпеки.

2. При виконанні роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами й розмовами й не відволікати інших.

З. На території заводу (у дворі, будинку, на під'їзних коліях) виконувати наступні правила:

 • не ходити без потреби по інших цехах підприємства;

 • бути уважним до сигналів, що подається крановиками електрокранів і водіями транспорту, що рухається, виконувати їх;

 • обходити місця навантаження й вивантаження й не перебувати під піднятим вантажем;

 • не проходити в місцях, не призначених для проходу, не підлазити під вартий поїзд і не перебігати шлях поперед транспорту, що рухається;

 • не переходити в невстановлених місцях через конвеєри й рольганги й не підлазити під них, не заходити без дозволу за огородження;

 • не доторкатися до електроустаткування, клемам і електропроводам, арматурам загального висвітлення й не відкривати дверцят завідувачів;

 • не включати й не зупиняти (крім аварійних випадків) машин, верстатів і механізмів, робота на які не доручена тобі адміністрацією твого цеху.

4. У випадку травмування або нездужання припинити роботу, сповістити про це майстри й звернутися в медпункт.
Протипожежної техніки й виробничої санітарії

Приміщення

1. Будинки й приміщення цехів холодної обробки металів, вентиляція, опалення, висвітлення й Санітарно-побутові приміщення для робочих цих цехів повинні відповідати вимогам «Санітарних норм проектування промислових підприємств», а також діючих загальних обов'язкових постанов і Правій по пристрої й змісту промислових підприємств.

Правила й норми розміщення встаткування

  1. Розташування встаткування в цехах холодної обробки металів повинне відповідати нормам технологічного проектування механічних і складальних цехів машинобудівних заводів, затвердженим, Главниипроектом при Держплані СРСР 29. IV. 1958 р. і погодженим з Госстроем СРСР.

  2. При установці важкого й унікального встаткування, при потоковому й автоматичному виробництвах способи розміщення верстатів, конвеєрів, бункерів (для транспортування й зберігання виробів) і відстані між ними встановлюються залежно від технологічного процесу й місцевих умов за узгодженням з технічною інспекцією профспілок.

  3. Границі проходів і проїздів варто відзначати білою фарбою або металевими кнопками.

5. Захаращення Проходів, проїздів і робочих місць різними предметами, а також укладання заготівель, деталей і готової продукції на цих місцях забороняються. Для їхнього зберігання повинні приділятися спеціальні місця, обладнані стелажами, ларями, ящиками й т.п. Проходи й про їзди повинні втримуватися в чистоті й порядку, систематично вбиратися.

6.Для зберігання запасів сортового металу, виливків і кувань, а також напівфабрикатів, готових деталей і вузлів, виробів, що купуються на стороні, при цехах повинні бути відповідні склади. Склади повинні відповідати нормам технологічного проектування механічних і складальних цехів, затверджених Главниипроектом при Держплані СРСР. Склади повинні бути обладнані належної міцності стелажами, ящиками, ларями й т.д.

Загальні вимоги безпеки до встаткування

7. Устаткування (верстати, преси й т.п.) повинне бути встановлене на фундамент або міцну підставу, ретельно вивірене й надійно закріплено. Знову встановлене або встаткування, що вийшло з капітального ремонту, може бути пущене в роботу після приймання його у встановленому порядку тільки з дозволу начальника цеху й інженера по техніці безпеки.

 1. Все діюче встаткування повинне перебувати в повній справності. Огородження й захисні пристрої повинні бути встановлені на місці й відповідним чином закріплені. Робота на несправному встаткуванні, при відсутності або несправності огороджень, забороняється.

 2. При відході робітника від верстата, останній повинен бути відключений, а інструмент відведений від оброблюваної деталі.

 3. Ремонт і змащення верстатів під час роботи забороняється.

При централізованій системі змащення наповнення маслянки (лубрикатора) маслом допускається й під час роботи встаткування.

 1. Верстати, що працюють із масляним, гасовим і т.п. охолодженням при наявності рясного виділення пар, повинні обладнатися витяжною вентиляцією.^ 2. Вивчення функцій бюро й відділів ОГК
Загальні положення

1.1. Відділ головного конструктора по проектуванню гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування (ОГК ПГР і КПО) є самостійним структурним підрозділом виробництва гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування ЗАТ «НКМЗ» і підкоряється безпосередньо головному інженерові виробництва ГР і КПО.

  1. Основна мета діяльності ОГК ПГР і КПО - задоволення потреби світового ринку в унікальній гірничорудній і ковальсько-пресовій техніці за рахунок ефективного використання інтелектуального й технічного потенціалу; підтримка високого іміджу торговельної марки ЗАТ «НКМЗ».

  2. Відділ головного конструктора по проектуванню гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування очолюється головним конструктором, що здійснює безпосереднє керівництво за виконанням проектно-конструкторських робіт у відділі, контролює роботу всіх бюро відділу й відповідає за ефективність функціонування довіреного йому підрозділу.

  3. На ОГК ПГР і КПО покладає рішення всіх питань, що стосується проектування, авторського нагляду за виготовленням, монтажними й пуско­налагоджувальними роботами, експлуатацією в гарантійний і пост гарантійний періоди й підготовки технічної документації для сертифікації механічного встаткування, систем гидропневмопривода й змащення, електроустаткування, засобів автоматизації, систем керування й АСУ ТП гірничорудного, шахтного, підйомно-транспортного, дробильно-розмеленого, енергетичного, ковальсько- пресового, доменного й сталеплавильного встаткування, транспортних машин і спецтехніки що випускається НКМЗ (далі - «гірничорудного й ковальсько- пресового встаткування), а також віднесеного до номенклатури відділу встаткування для потреб заводу по технічному переозброєнню й оснащенню виробництва, охороні праці й навколишнього середовища.

  4. У своїй роботі ОГК ПГР і КПО керується законами України й інших нормативних документів, затвердженими на державному рівні, вказівками й рішеннями Президента й Правління ЗАТ «НКМЗ», наказами генерального директора ЗАТ «НКМЗ», розпорядженнями й вказівками директори й головного інженера виробництва ГР і КПО, колективним договором, вимогами функціонуючої на підприємстві системи менеджменту якості, а також справжнім Положенням.

  5. Стратегічна карта й система збалансованих показників ОГК ПГР і КПО спрямована на досягнення відповідності людського, інформаційного й організаційного капіталу ОГК ПГР і КПО стратегії ЗАТ «НКМЗ».


Завдання

  1. Створення сучасного, конкурентоспроможного гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування, що гарантує задоволення запитів покупців і стійкий прибуток НКМЗ, а також сучасного технологічного встаткування для потреб заводу, віднесеного до номенклатури відділу.

  2. Проектування вузлів і встаткування, авторський нагляд їх у виробництві, монтажі й експлуатації для забезпечення безперебійної роботи виробничих потужностей цехів ПГР і КПО й споживача:

 1. Створення нових видів продукції на основі дослідження ринку, проведення аналізу, вивчення патентно-технічної інформації, підготовка предпроектного матеріалу, створення проектної документації.

 2. Здійснення технічної підготовки виробництва: створення й забезпечення робочою документацією виробництва ГР і КПО й цехів, що входять у його состав.

 3. Запуск у виробництво й курирование процесу виготовлення продукції по створеній документації.

 4. Авторський нагляд за проведенням монтажних і пуско­налагоджувальних робіт у споживача.

 5. Здійснення інформаційно-технічної підтримки експлуатованого встаткування в гарантійний і постгарантийный періоди.

  1. Проектування вузлів і встаткування для технічного переоснащення підприємства, введення його у виробництво й експлуатацію.

  2. Проектування вузлів і встаткування за технічним завданням замовника з наданням йому інжинірингових послуг.

  3. Розробка програм приймально-здавальних випробувань, проведення попередніх робіт для сертифікації машин і встаткування, а також одержання іншої необхідної документації для уведення в експлуатацію.

  4. Забезпечення високого професійного рівня працівників відділу на базі впровадження системи самонавчання й підвищення кваліфікації.


Структура

3.1. До складу ОГК ПГР і КПО входять наступні підрозділи:

 1. Бюро гірських машин (БГМ)

 2. Бюро землерийних машин (БЗМ)

 3. Бюро розмеленого й енергетичного встаткування (БРЭО)

 4. Бюро дробильного й шахтного встаткування (БДНЮ)

 5. Бюро підйомно-транспортного встаткування (БГТГО)

 6. Бюро доменного й сталеплавильного встаткування (БДСО)

 7. Бюро ковальсько-пресового встаткування (БКПО)

 8. Бюро транспортних машин і спецтехніки (Бтмист)

 9. Бюро гидропневмосмазочных систем (БГПС)

   1. Бюро електропривода й автоматики (БЗА)

   2. Бюро транспортних конструкцій (БТК)

  1. В основу структури відділу закладена спеціалізація його підрозділів на виконанні робіт з номенклатури гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування.

  2. Структура, штатна чисельність відділу затверджується Головою Правління - генеральним директором ЗАТ «НКМЗ».


Виробничі функції

  1. Розробляти самостійно або спільно зі спеціалізованими організаціями й підприємствами ескізні, технічні, робочі проекти механічного встаткування, його електроприводів і АСУТП в обсязі, що забезпечує комплектну поставку й конструктивну якість.

  2. Проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські й експериментальні роботи силами відділу, спеціалізованих організацій і підприємств. Для прийняття правильних рішень у частині напрямків НИР і ОКР вивчати запити ринку й конкурентоспроможність випускається продукції.

  3. Вивчати й узагальнювати досвід експлуатації в споживача встаткування, що випускається, з метою підвищення його надійності.

  4. Здійснювати авторський нагляд і надавати технічну допомогу підприємствам-замовникам у монтажі й освоєнні встаткування, що поставляється НКМЗ.

  5. Проробляти запитальні аркуші на відкриття нових замовлень і видавати по них висновку. Постійно працювати над зниженням собівартості випускається продукції, щоМ.

  6. Забезпечувати оперативне рішення питань у цехах, що виникають при виготовленні встаткування, розробленого по документації відділу.

  7. Установлювати ділові зв'язки з підприємствами, науково-дослідними й спеціалізованими проектними організаціями з питань створення конкурентоспроможного встаткування (створення консорціумів, спільних підприємств).

  8. Становити й затверджувати у встановленому порядку плани:

 • науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт;

 • комплексних організаційно-технічних заходів;

 • плани-звіти роботи конструкторських бюро;

 • підвищення рівня кваліфікації й компетенції фахівців.

  1. На основі потреб ринку постійно вести роботу з удосконалювання освоєної продукції й по створенню нової техніки.

  2. Стежити за станом робочих місць, справністю встаткування й засобів оргтехніки, забезпечувати безпечні умови праці й дотримання санітарно-гігієнічних норм у робочих приміщеннях.

  3. Підготовляти необхідну технічну документацію й брати участь у роботі конференцій, нарад і технічних рад.

  4. Організовувати підготовку документації для патентно-ліцензійної роботи й сертифікації по проектованому встаткуванню.

  5. Становити заявки на передбачувані винаходи й раціоналізаторські пропозиції, готовити висновки про їхню корисність і, при доцільності, впроваджувати їх.

  6. Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації фахівців. Брати участь у безперервному процесі вдосконалювання діяльності НКМЗ в умовах ринку.


Взаємини з іншими підрозділами

  1. Разом з відділом маркетингових комунікацій (ОМК) і з відділом маркетингу й контрактів виробництва (ОМиК) проводити комплекс маркетингових досліджень у предпроектний період - профільний аналіз « товар-країна» з метою створення банку даних про вимоги до майбутньої продукції, про позицію потенційних споживачів з урахуванням впливу зовнішнього середовища на ринкову ситуацію:

   1. Вивчення місцевого середовища - місцевих стандартів, обмежень, кліматичних умов, можливих для застосування матеріалів.

   2. Вивчення правового середовища - законів, що обмежують використання продукції й установлюють нормативних вимог до неї, нормативних документів по охороні праці й навколишнього середовища.

   3. Вивчення інституційного середовища - збір відомостей про організації, що контролюють якість продукції, її відповідність місцевим нормам і стандартам.

   4. Вивчення й аналіз конструкцій машин, що випускаються провідними світовими фірмами гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування, а також аналіз інноваційної діяльності конкурентів в області створення нових зразків техніки.

  2. Проводити разом з технологічними підрозділами виробництва й заводу комплекс заходів щодо формування оптимальної трудомісткості виготовлення створюваної відділом продукції в предконтрактний період і під час проектно-конструкторської підготовки виробництва.

  3. Для оперативної роботи підрозділів комерційного керування забезпечувати надання конструктивних рішень із питань вибору для створюваного встаткування комплектуючих виробів, сировини й матеріалів.

  4. Забезпечувати оперативний виробіток технічних рішень із питань, що виникають у виробничих цехах заводу при виготовленні встаткування: видача висновків по картах тимчасових відступів, протоколам технічних нарад, службовим запискам цехів і відділів та ін.

  5. Здійснювати вчасно комплексний аналіз техніко-економічних показників роботи відділу для забезпечення електронного документообігу з підрозділами планово-економічного відділу (ПЗО), відділу організації праці й заробітної плати (ООТиЗ), відділу кадрів і режиму (ОКиР), фінансовим відділом і головною бухгалтерією.

  6. Підготовляти необхідні матеріали й документацію для розробки дизайну рекламно-іміджевих буклетів, стендів на виставках з відділом маркетингових комунікацій. Представляти провідних спеціалістів для участі у виставках, семінарах, конференціях. Разом з ОМК і Омик проводити поствиставкові заходи.

  7. Організовувати разом з відділом розвитку персоналу й керування знаннями (ОРПиУЗ) навчання працівників відділу й розробляти заходи, методичні програми, спрямовані на постійне підвищення кваліфікації керівників, фахівців і службовців відділу.


Права

Колектив ОГК ПГР і КПО має право:

6.1. Брати участь у розробці й обговоренні проектів перспективних і поточних планів роботи відділу, практичною діяльністю сприяти їхній реалізації.

6.2. Сприяти масовій технічній творчості, раціоналізації й винахідництву.

  1. Брати участь у розробці й впровадженні у відділі організаційно- технічних заходів щодо прискорення науково-технічного прогресу, організації праці в умовах ринкової економіки.

  2. Визначати й застосовувати міри морального стимулювання трудящих відділу, вносити адміністрації пропозиції про заохочення працівників за активну й плідну роботу.

  3. Брати участь у прийнятті рішень про преміювання працівників відділу за результатами господарської діяльності підприємства.

  4. Заслуховувати звіт адміністрації відділу за підсумками виробничої діяльності відділу, про виконання умов колективного договору й давати відповідні рекомендації.

  5. Обирати повноважних представників на загальні збори працівників по прийняттю щорічного колдоговора.

  6. Здійснювати службова взаємодія з іншими підрозділами виробництва й заводу.


Відповідальність

Колектив ОГК ПГР і КПО відповідає за:

  1. Невиконання або неналежне виконання функцій, певних справжнім положенням.

  2. Невиконання або неналежне виконання працівниками відділу вимог відповідних посадових інструкцій.

  3. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку й трудової дисципліни.

  4. Незабезпечення схоронності власності акціонерного товариства, що перебуває в користуванні відділу.

  5. Невиконання програмних наказів.

  6. Розголошення інформації, що становить комерційну таємницю підприємства.

  7. Недотримання принципів корпоративної культури.

Рисунок 1- Структура відділу головного технолога
  1   2   3   4   5

Схожі:

Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків:...
Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків: 2, кіл-ть літературних джерел: 24, кіл-ть додатків-1
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат пз : 61 с, 11 рисунків, 6 таблиць, 2 додатки, 13 джерел
Виконано розрахунок І конструювання механічного привода у складі одноступеневого редуктора, пасової передачі, що забезпечує частоту...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconКурсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка