Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
НазваРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
Сторінка2/5
Дата конвертації18.08.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Інформатика > Реферат
1   2   3   4   5

^ 3. Вивчення функцій бюро й відділів ОГТ

Загальні положення

1.1.Відділ головного технолога АТ "НКМЗ" є самостійним структурним підрозділом акціонерного товариства й безпосередньо підкоряється заступникові головного інженера по підготовці виробництва.

1.2. Відділ головного технолога очолюється головним технологом, що призначається й звільняється від посади наказом генерального директора акціонерного товариства по поданню заступника головного інженера по підготовці виробництва.

  1. Головному технологові з питань, що ставиться до експлуатації, освоєнню й нарощуванню потужностей, технічному переозброєнню й розвитку механоскладального виробництва, прогресивної техніки й технології, механізації й автоматизації виробничих процесів функціонально підкоряються керівники механоскладальних цехів виробництва металургійного, гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування (ПМО, ГРО й КПО).

  2. Вказівки головного технолога, що стосуються технічних і технологічних питань механоскладального виробництва, є обов'язковими для керівників цехів, зазначених у п. 1.3. виробництв, і можуть бути скасовані головним інженером або його заступником по підготовці виробництва.

  3. У своїй роботі відділ головного технолога керується Уставом акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", наказами, розпорядженнями й вказівками керівників підприємства, планами робіт, сьогоденням "Положенням" і вимогами діючої на підприємстві Системи менеджменту якості.

  4. Відділ головного технолога здійснює технічне керівництво виробництвами металургійного, гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування.

Структура відділу головного технолога

Структура ОГТ (див. Додаток №1) сформована з урахуванням характеру й обсягу робіт і специфікою виробництв.

2.1.До складу ОГТ входять:

2.1.1. Бюро властиво відділу головного технолога:

    1. Бюро інформаційного забезпечення

    2. Бюро технічної підготовки виробництва

    3. Бюро типізації технологічних процесів

    4. Бюро технологічного оснащення

    5. Бюро конструювання пристосувань

    6. Бюро конструювання інструмента

    7. Бюро потужностей і технологічної трудомісткості

    8. Бюро розробки керуючих програм

    9. Бюро антикорозійних покриттів

    10. Лабораторія впровадження прогресивних технологій.

Бюро, перераховані в п.п. 2.1.1.1. - 2.1.1.7. підкоряються заступникові головного технолога по підготовці виробництва. Бюро, перераховані в п.п. 2.1.1.8. - 2.1.1.10. підкоряються заступникові головного технолога по новій техніці й НИР.

   1. Технологічний відділ виробництва металургійного встаткування, до складу якого входять наступні бюро:

    1. Бюро металургійного встаткування №1

2.1.2.2. Бюро металургійного встаткування №2

2.1.2.3. Бюро металургійного встаткування №3

2.1.2.4. Бюро редукторостроения й зубообработки

2.1.2.5. Бюро технічного нормування

2.1.2.6. Бюро складання ПМО.

   1. Бюро, перераховані в п. 2.1.2. підкоряються заступникові головного технолога - начальникові технологічного відділу виробництва металургійного встаткування.

   2. Технологічний відділ виробництва гірничорудного й кузнечно - пресового встаткування, до складу якого входять наступні бюро:

    1. Бюро гірничо-шахтного й підйомно-транспортного встаткування

    2. Бюро машин громозводів комбінатів

    3. Бюро технічного й оперативного нормування

    4. Бюро складання Грикпо.

   3. Бюро, перераховані в п. 2.1.4. підкоряються заступникові головного технолога - начальникові технологічного відділу виробництва гірничорудного й ковальсько-пресового встаткування.

2.2. Структура й штатна чисельність відділу головного технолога затверджується генеральним директором акціонерного товариства.
Основні завдання й функції ОГТ

3.1. Здійснює технічне керівництво виробництвами МО, Грикпо з урахуванням забезпечення плану випуску механоизделий у заданій номенклатурі, обсягах і техніко-економічних показниках у цехах:

^ Таблиця 1 — Номенклатура механоизделий.

Производства металлургического оборудования

Производства горно рудного и кузнечно- пресового оборудования


Мх1

Мх7

Мх2

Мх8

Мх6

Мх10

Мх9

Мх11

Мх12

Мх18

Мх14

МхІЗ

Редукторный цех

3.2. Розробляє й впроваджує прогресивні, економічно обґрунтовані, ресурсосберегающие технологічні процеси на металообробних верстатах н складальних ділянках зазначених у п.3.1. цехів, забезпечує їх технологічною й оплатною документацією, що управляють програмами й іншими керівними й інструкційними матеріалами, необхідними для виконання технологічних процесів механообрабки й складання, за винятком зварювальних операцій, очищення заготівель, термічних, термомеханических, баббитозаливочных і т.п. техпроцесів, розроблювальних службами металургійного й зварювального виробництв по їхній спеціалізації.

  1. Забезпечує виконання планових завдань по обсягах вхідних виробництв, надходженню коштів, а також всіх інших техніко-економічних показників, установлюваних для цих виробництв.

  2. Бере участь у формуванні технічної політики й стратегії виробництв МО, Грикпо по освоєнню й створенню нової конкурентоспроможної продукції.

  3. Виконує комплекс робіт по технологічній підготовці виробництва

  4. Розробляє й здійснює економічно обґрунтовані проекти технічного переозброєння, розвитку й модернізації виробництв МО, ГРІ КІТО

  5. Бере участь разом з конструкторськими відділами в підготовці й проведенні заводських техніко-економічних рад по вхідних виробництвах.

  6. Забезпечує обґрунтоване технічне й оперативне нормування механооброблюючих і складальних операцій, операцій захисного покриття й упакування готової продукції.

  7. Здійснює ефективну експлуатацію системи контролю вартості випускається продукції, що, на всіх її етапах, забезпечення дотримання контрактної й планової вартості платежно-товарних одиниць, своєчасне і якісне пророблення запитальних аркушів на стадії висновку контрактів із замовниками.

3.10. Конструює й впроваджує спеціальний ріжучий інструмент і нестандартні засоби контролю, пристосування й оснащення, для цехів, що обслуговуються.

3.11.Розробляє типові й групові технологічні процеси, альбоми технологічних нормативів і типових техпроцесів, що керують, довідкові інструкційні матеріали, що ставляться до механоскладальних процесів.

3.12.Поліпшує технічну оснащеність, підвищує технічний рівень виробництва.

3.13. Виконує поточні й перспективні розрахунки виробничих потужностей, здійснює контроль за експлуатацією й завантаженням устаткування.

  1. Розробляє обґрунтовані циклові графіки виробництва продукції.

  2. Бере участь у створенні проектів по всіх видах проектованих машин і встаткування, оцінюючи їх з погляду технологічності й економічності конструкції деталей і складальних одиниць.

3.16 Розробляє й забезпечує виконання заходів програмних наказів, спрямованих на вдосконалювання господарської діяльності підприємства, поліпшення якості продукції, що випускається, підвищення її конкурентоспроможності, економію трудових, матеріальних і паливо- енергетичних ресурсів.

  1. Постійно виконує роботи зі зниження трудозатрат по засобом впровадження прогресивних технологій, раціоналізаторських пропозицій перегляду застарілої застосовуваної технології.

  2. Розробляє й впроваджує разом з ИАСУ програмне й інформаційне забезпечення для проектування й комп'ютерної обробки технологічної документації.

  3. Вивчає, узагальнює й поширює досягнення родинних підприємств, академічних, дослідницьких і проектних інститутів, ведучих закордонних фірм, а також досвід новаторів н передовиків в області технології машинобудування.

  4. За допомогою висновку договорів зі сторонніми організаціями й власними силами виконує науково-дослідні й експериментальні розробки, спрямовані на вдосконалювання технологій механообработки, складання, фарбування, на оптимізацію режимів різання, створення нових ефективних інструментів і пристосувань.

  5. Надає практичну допомогу цехам виробництв в оперативному рішенні питань, пов'язаних з відпрацьовуванням і впровадженням нових складних технологій механообробки й складання виробів.

  6. Розробка висновків і інших технічних керівних матеріалів для технологів і нормувальників від ділу й цехових ІТП.


Функції структурних підрозділів ОГТ.

4.1. У повному обсязі й у встановлений термін виконують плани по розробці й видачі технологічної документації в цехи виробництв МО й Грикпо .

  1. Виконують технологічну експертизу деталей і складальних одиниць на предмет технологічності й економічності їхнього виготовлення в умовах виробництв МО й Грикпо.

  2. Забезпечують впровадження й авторський технологічний нагляд за дотриманням технологічних процесів у цехах.

  3. Розробляють економічно обґрунтовані технічні завдання на проектування спеціального оснащення, інструментів і пристосувань, стендів, агрегатних і спеціалізованих верстатів, технологічних ліній, спеціалізованих ділянок н модернізацію встаткування.

  4. Беруть участь у виробітку політики й стратегії розвитку, технічного переозброєння й модернізації вхідних виробництв.

  5. Безпосередньо експлуатують систему контролю вартості продукції, що випускають, відповідають за своєчасне пророблення запитальних аркушів на передконтрактній стадії й забезпечують відповідність планових трудозатрат трудозатратам, що входить у контрактну вартість платежно- товарних одиниць.

  6. Виконують курирування закріплених за структурними підрозділами цехів, аналізують результати їхньої діяльності, сприяють у забезпеченні равнонапряженной завантаження встаткування, розробляють і впроваджують разом із цехами організаційно-технічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції.

  7. Розробляють і впроваджують заходи, раціоналізаторські пропозиції, спрямовані на мінімізацію трудозатрат.

  8. Постійно виконують роботи з перегляду застарілих технологічних процесів, впровадженню економічно й технічно обґрунтованих норм і нормативів, зниженню трудозатрат і ресурсозбереженню.

  9. Виконують роботи з максимально можливої уніфікації й типізації технологічних процесів, розробці й впровадженню групових техпроцессов.

  10. Разом із ЛВПТ проводять роботи з оптимізації режимів різання, впровадженню прогресивного інструмента й пристосувань.

4.12 Забезпечують ефективний документообіг із застосуванням комп'ютерної техніки.

  1. Розробляють, відпрацьовують і впроваджують керуючі програми на верстати із числовим програмним керуванням н обробні центри, забезпечують їхнє завантаження.

  2. Виконують необхідні роботи по підготовці статистичних, довідкових і звітних матеріалів, пов'язаних з діяльністю ОГТ.

  3. Проводять разом з ОРП поточне й сертифікаційне навчання, підвищення кваліфікації основних робітників, постійно підвищують свою кваліфікацію.

^ 4. Вивчення питань по маркетингових дослідженнях і сертифікації продукції на базовому підприємстві

Маркетингові дослідження на базовому підприємстві

Завод НКМЗ повністю вступив у лад в 1934 році. У тридцяти країнах миру працюють машини з маркою нашого підприємства.

На початку дев'яностих років минулого століття НКМЗ стає орендним підприємством, а потім акціонерним товариством. На підприємстві працюють 5 тисяч чоловік.

Дані зміни торкнулися й состава підприємства. Зараз на заводі п'ять виробництв: металургійне, гірничо-рудне встаткування й ковальсько-пресове встаткування, виробництво серійних машин, виробництво товарів народного споживання, підготовче виробництво (інструментальний відділ, інструментальний цех, цех спеціального оснащення).

Робота в умовах твердої конкуренції на ринку важкого машинобудування вимагає зовсім нового підходу до маркетингової політики підприємства. На підприємстві існує нова організаційна структура маркетингової служби, схема якої показана на малюнку.

Рисунок 2 - Організаційна структура маркетингових підрозділів ЗАТ НКМЗ.
Маркетингова діяльність ЗАТ НКМЗ спрямована на рішення двох груп завдань: практичне здійснення стратегії виходу заводу на нові ринки збуту з конкурентоспроможною, високоякісною продукцією й створення мобільної й гнучкої системи взаємодії функціональних служб із замовниками потенційними споживачами техніки, що випускається ЗАТ НКМЗ.

ЗАТ НКМЗ, як правило, прямих рекламних і агітаційних акцій і заходів не доводить, а випускається продукція, що, орієнтована в основному на конкретні постійних споживачів, з якими налагоджені гарні зв'язки, взаємини й партнерство. Досягати якості, що дозволяє не упустити можливих замовників продукції заводу можна лише за умови, що система якості буде базуватися на дослідженнях стратегічних зон господарювання.

У відповідності зі стандартом в обов'язку Керування маркетингового забезпечення внесені:

- планування маркетингових заходів і розробка методичних рекомендацій із всіх напрямків маркетингових досліджень;

- аналіз і оцінка рівня конкуренції й інших зовнішніх факторів, значення

потенційної місткості ринку продукції акціонерного товариства з урахуванням специфічності виробництв;

- забезпечення рекламною продукцією всіх фахівців маркетингових структур,

підготовка й проведення рекламних кампаній;

- забезпечення прямого поштового розсилання рекламних матеріалів, створення підтримка інформаційно-рекламних сторінок в Інтернеті;

- планування й організація заходів Public relations;

- організація загальнозаводських презентаційних заходів;

- розробка й реалізація фірмового стилю акціонерного товариства, елементів маркетингу продукції, що випускається ЗАТ НКМЗ.

У ЗАТ НКМЗ намічені й практично реалізуються конкретні кроки по розвитку маркетингу у всіх сферах діяльності, зміцненню його взаємозв'язку з роботою інших підрозділів, посиленню взаємодії із зовнішньоторговельною фірмою «Крамэкс». Уживають заходи щодо підвищення ефективності організації реклами, більше оперативному, достовірному й високоякісному формуванню потенційних покупців про технічні й експортні можливості акціонерного товариства з метою просування конкурентоспроможних машин і устаткування на закордонний ринок, формування стійкого попиту на продукцію заводу на основі більше глибокого й системного вивчення коньюктури світового ринку.

Практика ЗАТ НКМЗ по забезпеченню стійкого розвитку акціонерного товариства в умовах, коли зовнішнє середовище з кожним роком стають усе складніше, дозволяє зробити вивід, що домогтися цього можна лише шляхом органічної інтеграції маркетингу в систему внутріфірмового стратегічного керування.
1   2   3   4   5

Схожі:

Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків:...
Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків: 2, кіл-ть літературних джерел: 24, кіл-ть додатків-1
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат пз : 61 с, 11 рисунків, 6 таблиць, 2 додатки, 13 джерел
Виконано розрахунок І конструювання механічного привода у складі одноступеневого редуктора, пасової передачі, що забезпечує частоту...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconКурсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка