Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
НазваРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
Сторінка3/5
Дата конвертації18.08.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Інформатика > Реферат
1   2   3   4   5

5. Вивчення функцій служб механоскладального цеху

Механоскладальне виробництво, що складається з комплексу виробничих ділянок і допоміжних підрозділів, у якому протікають виробничі процеси підготовлення виробів, являє собою складну систему, структура й параметри якої перебувають у безпосередній залежності від складності конструкції, номенклатури випускається продукції, що, і характеристик виробничого процесу її виготовлення.

У механічному цеху: організація роботи механічного цеху, спеціалізація ділянок по обробці деталей і груп деталей, робота автоматичних ліній, верстатів-автоматів, верстатів із числовим програмним керуванням, з робототехнікою; організація переміщення заготівель по робочих місцях засобами механізації подачі заготівель і установка їх на верстатах; видалення стружки від робочих місць і із цеху.

Поняття виробничий процес у машинобудуванні визначається як сукупність всіх дій людей і знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення виробів, що випускаються.

^ Рисунок 3 - Схема виробничого процесу

Отже, виробничий процес містить у собі не тільки обробку деталей, їхній контроль, складання й випробування, але й між операційну транспортування оброблюваних деталей, передачу деталей з ділянки на ділянку усередині цеху, зберігання деталей на ділянках обробки й складання, на складах, обслуговування робочих місць, заточення інструмента, ремонт устаткування й оснащення, постачання матеріалами й всіма видами енергії, планування, облік, керування виробництвом і т.д.

Основної тридцятилітньому виробничого процесу є технологічний процес, що містить дії, безпосередньо пов'язані зі зміною форми, розмірів або фізико-механічних властивостей оброблюваних заготівель, напівфабрикатів або деталей і їхнім складанням у складальні, а також контролем відповідності їх заданим технічним вимогам.

Інші допоміжні процеси, що протікають у цеху, повинні забезпечувати безперебійне виконання основного технологічного процесу.

Розрізняють дві форми організації виробничих процесів - потокову й непотокову.

Характерною ознакою потокового виробництва є - безперервність переміщення заготівель, напівфабрикатів або виробів, що збираються, у процесі їхнього виготовлення з операції на операцію в порядку послідовності їхнього виконання, причому цей рух здійснюється з постійним тактом у розглянутий проміжок часу. Час пролеживания напівфабрикатів між операціями в таких випадках дорівнює або кратно такту.

При непотоковому виробництві в процесі їхнього виготовлення перебувають у русі з різною тривалістю операцій і пролеживания між ними.

Для кожного виробництва встановлюють програму випуску, під якою розуміють сукупність виробів установленої номенклатури, що випускаються в заданому обсязі в рік. Число виробів, що випускаються в одиницю часу (рік, квартал, місяць) називають обсягом випуску.

Кожне механоскладальне виробництво має певну виробничу потужність, під якою розуміють максимально можливий випуск продукції встановленої номенклатури й кількості, що може бути здійснений за певний період часу при встановленому режимі роботи. Розрізняють дійсну й проектну потужність.

Проектна потужність - це встановлена в проекті будівництва або реконструкції виробництва виробнича потужність, що повинна бути досягнута за умови забезпечення виробництва прийнятими в проекті засобами виробництва, кадрами й організацією виробництва.

Виробнича потужність діючого виробництва не є постійною й залежить від технічного рівня працюючих, рівня використання основних і оборотних фондів, змінності роботи, рівня механізації й автоматизації виробництва й інших фактів.

Виготовлення виробів забирає певний час. Календарний час виготовлення виробів від початку виробничого процесу до його закінчення називають виробничим циклом.

Рух заготівель, напівфабрикатів або виробів може здійснюватися поштучно або партіями. Партією прийнято називати певне число заготівель, напівфабрикатів або виробів, що одночасно надходять на робочу позицію (місце).

Механоскладальне виробництво звичайно розташовують у будинках, що мають один або кілька прольотів.


^ 6.Вивчення роботи заготівельних цехів і ділянок

Виготовлення деталей можливо без заготівельного виробництва в механічному цеху на металорізальних верстатах із традиційного матеріалу.

Наприклад, під час ремонту для заміни зруйнованої або зношеної деталі нову можна зробити із круглого або спеціального прокату, але такий підхід трудомісткий і не економічний. На машинобудівних підприємствах існують заготівельні цехи (кузнечнопресові й ливарні) виробляючі заготівлі. З таких заготівель при подальшій обробці в механічних цехах одержують готові деталі необхідної геометрії і якості. Такий підхід характеризується рядом переваг, основними з яких є:

- підвищення якості деталі шляхом забезпечення необхідного напрямку волокон;

- зниження трудозатрат на виготовлення деталі;

- економія витрати матеріалу, тому що виготовлення деталей з попередньо фасонированих заготівель ставиться до металозберігаючої технологій.

Отже, заготівельні цехи забезпечують більше раціональне виробництво й сприяють безперебійній роботі складального конвеєра машинобудівного заводу за рахунок забезпечення його якісними деталями із заготівель, причому в програмі випуску продукції заготівельних цехів передбачений випуск заготівель і для запасних частин.

Заготівельному відділенні.

На великих заводах зварених конструкцій, особливо коли виробництво має дрібносерійний характер, кількість заготівель, що подаються на складання, може становити десятки тисяч штук. Існує два способи передачі цих заготівель із заготівельного виробництва - транзитом або через проміжний склад.

Із прольотів заготівельного виробництва заготівлі надходять па склад комплектації (проміжний склад), з якого скомплектованими по замовленнях вони можуть видаватися в один із прольотів складання й зварювання вузлів. Кожний із цих прольотів доцільно спеціалізувати для певних типорозмірів виготовлення виробів. Готові зварені вузли надходять на ділянки складання й зварювання конструкцій, а після завершення виготовлення - на склад готової продукції або на подальше складання, установку встаткування, обробку.

У заготівельному відділенні або цеху прокат у вигляді прутків піддається виправленню, обдиранню, розрізуванню, центруванню. Кування й штампування також проходять заготівельні операції: фрезерування й центрування торців (кінців), обдирання й попереднє розточування отворів.


  1. ^ Аналіз призначення вузла,принцип роботи, умови експлуатації. Розробка схемі технологічного маршруту складання вузла. Точностні розрахунки складальної технології


Аналіз призначення вузла,принцип роботи, умови експлуатації

1. Призначення виробу

Клєть дуо 450 призначена для прокатки сортових і спецпрофілів з ​​конструкційних вуглецевих і легованих марок сталей, у складі сортового стану 500. Вихідна заготовка - прокат надходить після прокатки в клеті № 3 тріо.


Рисунок 4 – Клєть ДУО 450
2.Технічні характеристики клєті ДУО 450

1.2.1 Швидкість прокатки, м / с до 5,5

1.2.2 Зусилля прокатки найбільше, кН 1425

1.2.3 Момент прокатки найбільший, кН ∙ м 84

1.2.4 Зусилля осьове найбільше, т 50

1.2.5 Міжцентрова відстань валків, мм 440 ... 520

1.2.6 Діаметр бочки валків нових / переточенних, мм 560/440

1.2.7 Довжина бочки робочих валків, мм 800

1.2.8 Підшипники валків

1.2.8.1 Для сприйняття радіального зусилля -

роликові чотирирядні з циліндричними роликами

527104 (280х390х275), шт. 6

1.2.8.2 Для сприйняття осьового зусилля - роликові упорні з

конічними роликами подвійні 522010 HW (250х380х100), шт. 3

1.2.8.3 Для фіксації подушок - кулькові радіально-

упорі 61956М.С3 (280х380х46), шт 3

1.2.9 Гідроциліндр урівноваження верхнього валка, шт. 4

1.2.9.1 Діаметр плунжера, мм 63

1.2.9.2 Хід найбільший, мм 80

1.2.9.3 Тиск робочий, МПа 6,3

1.2.10 Гідроциліндри осьової фіксації верхнього валка, шт. 8

1.2.10.1 Діаметр поршня / штока, мм 125/110

1.2.10.2 Хід найбільший, мм 30

1.2.10.3 Тиск в гідросистемі, МПа 12,5

1.2.11 Гідроциліндр розпірний, шт. 4

1.2.11.1 Діаметр плунжера, мм 180

1.2.11.2 Хід найбільший, мм 5

1.2.11.3 Тиск в гідросистемі, МПа 16

1.2.12 Мастило:

1.2.12.1 Підшипників валків - пластична, централізована.

1.2.12.2 Ущільнень, натискних пар гвинт-гайка, підп'ятників натискних механізмів, клинових механізмів установки нижнього валка, поверхонь тертя - пластична, заставна.
3. Склад клєті дуо 450

Клєть складається з наступних основних вузлів:

- Станини відкритого типу;

- Валки з подушками;

- Кришка станин;

- Вузол осьової установки верхнього валка;

- Плітовіна.

До комплекту обладнання входять клєті також трубопроводи клєті № 4, № 5 дуо 450, електрообладнання.

Трубопроводи кліті № 4, № 5 дуо 450, призначені для підведення енергоносіїв до механізмів кліті (вода, пластична змазка).

Електрообладнання, комплектується кабельними розводками із застосуванням клемних коробок, сальників, захисних рукавів і кріплення, а також з маркуванням кабельних трас, проводів і жил кабелів.
4. Обладнання і робота механізмів клєті дуо 450

4.1 Станини з механізмом осьової фіксації валків

Складаються з двох станин відкритого типу, виготовлених зі сталі 30л. Станини спираються лапами на сталеву зварену плітовіну, встановлену на фундаменті, і закріплену фундаментними болтами.

Станини з'єднані чотирма стяжками. У нижніх частинах станин розташовані клинові пристрої, на які спираються подушки нижнього валка. У верхній частині станин монтується кришка станин, на якій розміщені натискні механізми установки верхнього валка.

На стійках станин з боку фіксації встановлені засувки осьової фіксації нижнього валка з подушками і вузол осьової фіксації верхнього валка.

Вузол осьової фіксації верхнього валка призначений не тільки для фіксації, а й для осьової настройки калібрів.

Вікна станин облицьовані змінними зносостійкими сталевими планками. Планки із сталі 45 з твердістю ≥ 223HB.
4.2 Валки з подушками

Валки встановлені на роликових чотирирядних підшипниках з циліндричними роликами 527104 (для сприйняття радіальних зусиль) і, на стороні фіксації, на роликових упорних подвійних підшипниках з конічними роликами 522010 HW (для сприйняття осьових зусиль).

Конструктивно передбачено оснащення робочих валків підшипниками фірм FAG, NOC.

Подушки верхнього та нижнього валків виготовлені зі сталі 35ХМЛ ГОСТ 977-88. Подушка верхнього валка з боку фіксації має спеціальні виступи, на які впливають гідроциліндри осьової фіксації валків. Подушка нижнього валка з боку фіксації має спеціальні виступи, затискаємо засувками, закріпленими на станині.

У верхні подушки вмонтовані гідроциліндри урівноваження верхнього валка.

Фіксація підшипників в подушках - за допомогою вузлів кріплення, захист їх від забруднень - за рахунок ущільнювальних вузлів.

Компенсація переточування нижнього валка здійснюється набором прокладок, що встановлюються на клинові пристрою в нижній частині станин.
4.3 Механізм урівноваження верхнього валка

Механізм врівноваження служить для врівноваження маси верхнього валка з подушками при роботі клєті, виборі всіх зазорів в сполученні подушки верхнього валка - станини, забезпечуючи при цьому переміщення валків при налаштуванні міжцентрової відстані.

Механізм врівноваження складається з чотирьох гідроциліндрів, вбудованих попарно в подушках верхнього валка.

4.4 Механізм встановлення верхнього валка

Механізм установки верхнього валка розташований на кришці станини і забезпечує установку розтину валків в паузах між прокаткою для досягнення необхідної точності прокатуваного сорту по товщині.

Механізм складається з двох редукторів, синхронізованих між собою розцепною муфтою, і двох натискних пар «гвинт-гайка».

На опорних кінцях натискних гвинтів розташовані підп'ятники зі сферичними опорами і запобіжні елементи граничних навантажень. Сферичні опори виготовлені з бронзи БрА9Ж3Л.
5. Монтаж клєті дуо 450

Монтаж кліті ведеться відповідно до креслення.

Клєть монтується на плітовіне, що встановлюється на фундаменті.
5.1 Вимоги, що пред'являються до установки плітовіни

5.1.1 Кліть дуо 450:

-Допуск симетричності загальної площини симетрії плітовіни відносно геодезичної осі кліті в диаметральном вираженні - 1мм;

-Допуск симетричності поперечної площини симетрії плітовіни щодо осі прокатки (осі рольгангів) в діаметральному виражені - 1мм;

-Відхилення базової поверхні плітовіни від горизонтальної площини не більше 0,05 мм на довжині 1000мм, але не більше 0,2 мм на всій довжині;

-Допуск паралельності бічних поверхонь наполегливих плітовіни відносно осі кліті 0,1 мм на довжині 1000мм;

-Відхилення загальної базової поверхні плітовіни (поверхня опори для лап станин з відміткою «-1.005») від заданої висотної відмітки не більше ±0,5 мм (після затягування фундаментних болтів);

-При накладанні контрольної лінійки на плітовіну в напрямку осі прокатки, середина контрольної лінійки і рівень повинні перебувати на осі кліті; при цьому місцеві зазори між контрольною лінійкою і базовою поверхнею плітовіни не більше 0,08 мм;

-При визначенні прямолінійності базової поверхні плітовіни, місцеві зазори між контрольною лінійкою і базовою поверхнею не більше 0,1 мм.


5.2 Складання клєті дуо 450

Збірку проводити відповідно і з дотриманням технічних вимог складальних креслень.

При складанні посадочні місця, ущільнення та різьбові з'єднання необхідно змащувати.

5.2.1 Складання вузла станин виконувати відповідно до креслення.

5.2.2 Встановлені станини вивіряють по вертикалі на паралельне зміщення їх осей від осі кліті (перекіс не допускаються) і на зміщення загальної осі станин щодо осі кліті. При цьому допускається:

а) зміщення загальної площини симетрії станин щодо площини симетрії кліті не більше 1,0 мм в одну сторону;

б) відхилення площин прорізів станин щодо спільних прилеглих поверхонь 0,15 мм;

в) відхилення напрямних вікон станин від вертикалі має бути не більше 0,25 мм;

г) місцеві зазори: опорних площин станин з плітовіной - не більше 0,05 мм; бічних упорних площин станин і плітовіной - не більше 0,1 мм на довжині 200мм.

5.2.3 Кріплення станин до плітовин зробити «нагорячо» або використовувати гідравлічну затяжку.
5.3 Випробування кліті дуо 450

5.3.1 Перед початком випробувань, слід перевірити:

-Правильність установки вузлів кліті і надійність закріплення обладнання на фундаменті;

-Наявність захисних огороджень, що забезпечують безпеку роботи;

-Надходження змащення по всіх змащуваним точкам відповідно до схеми змащення;

-Наявність необхідного тиску в системі урівноваження валків;

-Регулювання датчиків лінійного переміщення систем автоматики, контролюють положення механізмів.

5.3.2 Випробування і здача в експлуатацію прокатного обладнання здійснюватись в три етапи:

-Індивідуальне випробування;

-Комплексне випробування;

-Робоче випробування.

5.3.2.1 Індивідуальне випробування окремих машин проводиться на холостому ходу на знижених швидкостях з поступовим підвищенням їх до середніх робочих швидкостей. Тривалість випробування - від 3 до 5 годин за встановленим режимом.

5.3.2.2 Комплексне випробування у складі стана виробляти на холостому ходу і на знижених швидкостях з поступовим підвищенням їх до серединних робочих швидкостей. Тривалість комплексного випробування - 16 часів при роботі в технологічному режимі.

5.3.2.3 Робоча випробування механічного та електричного обладнання і вузлів автоматики проводиться за узгодженою програмою протягом 72 годин.

Робоче випробування слід починати на знижених швидкостях і при низьких обтиснення, які в міру підробітки вузлів необхідно довести до узгоджених програмою.

5.3.2.4 Випробування і випробування механізмів установки валків проводить в два етапи:

-П'ятикратною зміною розтину валків від найменшого до найбільшого при не обертаються валках;

-Десятикратною зміною розтину на таку ж величину при обертаючихся валках.

5.3.2.5 Випробування і випробування необхідно вести з зупинками для огляду обладнання: перевірки кріплень, температури підшипників кочення та вузлів тертя, стану направляючих, роботи зачеплень, герметичність з'єднань і ущільнень, роботи мастильних та гідравлічних систем. При виявленні - усувати небажані явища, що супроводжують пуск нових, ще не припрацювавшихся механізмів (шуми, вібрації, биття, удари і т.д.).

При випробуванні та випробування, за погодженням з виробником, вводиться необхідний мінімум засобів автоматики (вводяться всі блокування, необхідні при ручному управлінні). Повністю автоматика вводиться споживачем після освоєння технологічного процесу і необхідної підробітки механізмів.

5.3.2.5.1 Підігрів підшипників кочення не повинен перевищувати 70°С.

5.3.2.6 Випробування вважаються задовільними, якщо обладнання пропрацювало протягом випробувального періоду без незапланованих зупинок і відхилень від технічних вимог.

Даний редуктор ЦЧБ 140/300 – циліндричний з боковим черв’яком входить до механізму встановлення

верхнього валка клєті ДУО 450.

Редуктор двоступінчатий:

перша ступінь – циліндрична косо-зуба передача з числом зубів привідної шестерні z=19,а колеса z=7,передаточне число першої ступені U=3,7; друга ступінь – черв’ячна передача: черв’як має один захід, черв’ячне колесо має z=80, передаточне число другої ступені U=80,8

Рисунок 5 – Редуктор ЦЧБ 140/300
Загальне передаточне число U=298,95. Номінальний крутний момент на тихохідному валу 890Н·м. Частота обертання швидкохідного валу 1410об/хв, частота обертання тихохідного валу 4,7 об/хв.

Конструктивно редуктор складається з наступних вузлів та деталей.

Корпус редуктора роз’ємний відлитий з двох частин, нижня – корпус,верхня – кришка, ущільнений герметиком. Матеріал корпусу Сталь 30Л ГОСТ977-88. Корпус та кришка з’єднуються між собою гвинтами та шпильками, а від зміщення зафіксовані конічними штифтами. Роз’ємний корпус дозволяє виконувати зборку та регулювання вузлів черв’яка,черв’ячного колеса, та вал-шестерні. Регулювання зазорів в зубчатих з’єднаннях та підшипниках виконується за допомогою дистанційних втулок. Різьбові з’єднання корпуса та кришки зафіксовані фіксаторами різьби та проволокою. Рідке мастило зубчатого з’єднання заливається крізь заливну пробку та контролюється маслопоказчиком. Мастило змінюють з періодичністю в 6 місяців. Мастило підшипників - густе,закладне.
Порядок установки

1 Вимоги до місця установки.

1.1 Платформа пристрою повинна бути міцною і забезпечувати величину вібрацій, а також виконання мер безпеки при обслуговуванні пристрою.

Виготовлення платформи повинне вироблятися відповідно до вимог технічної документації, розробленою будівельною організацією, що проектує платформу.

1.2 Поверхня платформи перед установкою повинна бути спланована, підрублена пневматичним зубилом, очищена від стружки, пилу, масел і інших забруднень.

На розмічальних платиках платформи нанесіть осі, паралельні осям головного привода.

Допуск паралельності 2мм на погонний метр.
Інструкція з монтажу, порядок проведення монтажних робіт

  • Монтаж пристрою повинен здійснюватися спеціалізованою монтажною організацією або силами й засобами споживача з урахуванням місцевих умов проведення робіт.

У процесі монтажу забезпечуйте міри безпеки й заходу щодо запобігання деталей і складальних одиниць пристрою від корозії й інших ушкоджень.

  • Пристрій надходить споживачеві в максимально зібраному виді.

  • Перед установкою рами, установите на вихідному кінці вал- шестірні дистанційну втулку (якщо вона передбачена).

  • Установити раму пристрою, сполучивши осі рами з осями, уже нанесеними.

Допуск співвісності 0,3мм на погонний метр.

Установку корпуса виконати на подкладках, що виготовляються споживачем по місцю.

Сумарна висота пакета подкладок повинна бути не менш 50мм і не більше 70мм. Загальна кількість подкладок у пакеті не більше 5 шт., мінімальна товщина подкладки в пакеті 1мм.

Пакет подкладок повинен бути у вигляді піраміди, для того щоб забезпечити можливість виконання фіксації положення подкладок електрозварюванням після закінчення установки рами й вивірки положення пристрою.

Регулювання установки корпуса по висоті робите за допомогою клинових подкладок, що виготовляються споживачем по місцю.

Допуск горизонтальності установки корпуса пристрою 0,20мм на погонний метр.

Горизонтальність установки корпуса й співвісність валів забезпечуйте за рахунок переміщення корпуса пристрою, не порушуючи установки головного привода екскаватора.

Установите на корпус пристрою механізм перемикання, змонтований на окремому кронштейні. Положення кронштейна на корпусі фіксуйте за допомогою штифтів.

Зробити остаточну перевірку установки пристрою, затягування анкерних болтів рами, перевірте затягування всіх болтових з'єднань, у тому числі й виконаних на заводі.
Здійснення випробування

Провести випробування пристрою для повільного повороту лебідки вхолосту й під навантаженням, керуючись вимогами технічної документації по електроустаткуванню.

Переконайтеся у нормальній роботі механізму перемикання й пристрої в цілому, а також у надійному стопорінні лебідки.

У процесі випробувань перевірити надійну роботу всіх захисних, блокувальних і інших засобів, передбачених вимогами техніки безпеки. Пред'явити пристрій до здачі в експлуатацію.
Розробка схеми технологічного маршруту складання вузла

Дана схема представлена у додатку А.
Точносні розрахунки складальної одиниці

Вирішемо дану задачу верогіднисним методом, так як складових ланок більш ніж 4. Метод максимуму-мінімуму призводить до необгрунтованому посилення допусків на розміри складових ланок. Тому вирішуємо дану задачу верогіднісним методом, який є більш точним та науково обоснованим.

Визначити граничні розміри складальних ланок розмірного ланцюга А, забезпечуючих точність розміра АΔ=0+0,5 при складанні вузла представленому на рисунку 6.^ Рисунок 6 – розрахункова схема розмірного ланцюга
При вирішенні приймаємо, що розсіювання похибок складових ланок підпорядковується закону Гауса, а ризик вихода значеннь замикаючої ланки може бути прийнятий 0,27%.

А1=164мм –збільшуючи

А2=4мм – зменшуюча

А3=48мм – зменшуюча

А4=48мм – зменшуючи

А5=48мм – зменшуючи

А6=24мм – зменшуючи

За допомогою рівняння перевіряємо складальні ланки.де АΔ і Аj – номінальні розміри замикаючої ланки та j ланки.Находимо число одиниць допуску.де і- значення одиниць допусків

ТАΔ – допуск на замикаючу ланку.Користуючись довідковими даними знаходимо квалітет складальних ланок – 11.

Розрахункове значення замикаючої ланки при допусках по 11 квалітетуОскільки нерівність виконується,а виготовлення деталей за 11 квалітетом не складає забруднень, можна призначити за цим квалітетом допуски.

А1=164h11(-0.25)

А2=4h11(-0.075)

А3=48h11(100мкм)

А4=48h11(100мкм)

А5=48h11(-0.16)

А6=24h11(-0.13)
1   2   3   4   5

Схожі:

Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків:...
Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків: 2, кіл-ть літературних джерел: 24, кіл-ть додатків-1
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат пз : 61 с, 11 рисунків, 6 таблиць, 2 додатки, 13 джерел
Виконано розрахунок І конструювання механічного привода у складі одноступеневого редуктора, пасової передачі, що забезпечує частоту...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconКурсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка