Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
НазваРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел
Сторінка5/5
Дата конвертації18.08.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Інформатика > Реферат
1   2   3   4   5

^ 11. Вивчення роботи служб відділу технічного контролю й організації контролю якості продукції

Організація й проведення технічного контролю якості - одні зі складених елементів системи керування якістю на стадіях виробництва й реалізації продукції.

Технічний контроль - це перевірка відповідності продукції або процесу, від якого залежить якість продукції, установленим стандартам або технічним вимогам. У машинобудуванні (у тому числі й у радіоелектронному приладобудуванні) він являє собою сукупність контрольних операцій, виконуваних на всіх стадіях виробництва: від контролю якості вступників на підприємство матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують приладів і виробів до випуску готової продукції.

Технічний контроль є невід'ємною частиною виробничого процесу. Він виконується різними службами підприємства залежно від об'єкта контролю. Так, контроль за правильним використанням стандартів, технічних умов, що керують матеріалів і іншої нормативно-технической документації в процесі підготовки виробництва здійснює служба нормоконтроля. Якість технічної документації контролюється безпосередніми виконавцями й керівниками всіх рівнів у відділах головного конструктора, головного технолога, головного металурга й інші служби підприємства. Але контроль якості готової продукції й напівфабрикатів свого виробництва здійснює відділ технічного контролю (ОТК), хоча відповідальність за якість не знімається з виконавців і керівників виробничих підрозділів (цехів і ділянок).

Основним завданням технічного контролю на підприємстві є своєчасне одержання повної й достовірної інформації про якість продукції, стан встаткування й технологічного процесу з метою попередження неполадок і відхилень, які можуть привести до порушень вимог стандартів і технічних умов.

Технічний контроль покликаний забезпечувати необхідну настроєність процесу виробництва й підтримувати його стабільність, тобто стійку повторюваність кожної операції в передбачених технологічних режимах, нормах і умовах, Об'єктами технічного контролю на машинобудівному підприємстві є вступники матеріали, напівфабрикати на різних стадіях виготовлення, готова продукція (деталі, дрібні складальні одиниці, вузли, блоки, вироби), засобу виробництва (устаткування, інструмент, прилади, пристосування й ін.), технологічні процеси й режими обробки, загальна культура виробництва.

Функції технічного контролю визначаються багато в чому завданнями й об'єктами виробництва. Сюди ставляться контроль за якістю й комплектністю виробів, що випускаються, облік і аналіз повернень продукції, дефектів, шлюбу, рекламацій і ін.

Головні завдання ОТК - запобігання випуску продукції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних умов, еталонів, технічної документації, договірним умовам, зміцнення виробничої дисципліни й підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції, що випускається.

Продукція підприємства може бути реалізована тільки після приймання її ОТК. Причому приймання повинна бути оформлена відповідним документом (сертифікатом), що засвідчує якість продукції.

Відповідно до перерахованих завдань ОТК виконує ряд функцій: планування й розробку методів забезпечення якості продукції, контроль і стимулювання якості.

Планування й розробка методів забезпечення якості включає:

 • планування рівня якості виробу, планування контролю якості й технічних засобів контролю;

 • збір інформації про якість, визначення витрат на забезпечення якості, обробку інформації й аналіз даних про якість зі сфери виробництва й експлуатації;

 • керування якістю продукції, що поставляється постачальниками, і продукції власного підприємства;

 • розробку методик контролю, що забезпечують порівнянність і надійність результатів контролю якості;

 • розробку (разом з технічними підрозділами) технічних умов, кондицій, стандартів для керування якістю продукції.

Контроль якості включає:

 • вхідний контроль якості сировини, основних і допоміжних матеріалів, фабрикатів, що комплектують виробів, інструментів, що надходять на склади підприємства;

 • виробничий пооперационный контроль за дотриманням установленого режиму, а іноді й межоперационную приймання продукції;

 • систематичний контроль за станом устаткування, машин, ріжучих інструментів, контрольно-вимірювальних приладів, штампів, моделей іспитової апаратури й вагового господарства, нових та пристосувань, що знаходяться в експлуатації, умові виробництва й транспортування делей і інші перевірки;

 • контроль моделей і зразків;

 • контроль готової продукції (деталей, дрібних складальних одиниць, підвузлів, вузлів, блоків, виробів).

Стимулювання якості охоплює:

 • розробку документації, що відбиває методи й засоби мотивації в області забезпечення якості продукції;

 • розробку положень про преміювання працівників підприємства за якість роботи

 • (разом з відділом організації праці й заробітної плати); навчання й підвищення кваліфікації.

Очолює ОТК начальник відділу, що безпосередньо підкоряється директорові підприємства. Призначення на посаду начальника ОТК підприємства й звільнення від цієї посади, а також застосування до даного працівника мер заохочення й дисциплінарного стягнення виробляється вищим органом по поданню директора підприємства.

Начальник ОТК має право припинити приймальний контроль продукції, що має повторювані дефекти, до усунення причин, що викликали ці дефекти, заборонив, використання сировини, матеріалів, що комплектують виробів і інструмента, що не відповідають установленим вимогам виготовлення нової продукції. При виникненні шлюбу начальник ОТК пред'являє обов'язкові для виконання вимоги до підрозділів і посадових осіб підприємства по усуненню причин виникнення дефектів продукції й представляє керівництву пропозиції про залучення до відповідальності посадових осіб і робітників, винних у виготовленні бракованої продукції.

Він нарівні з директором і головним інженером підприємства відповідає за випуск недоброякісному або невідповідному стандартам і технічним умовам продукції. Структура й штатний розклад ОТК підприємства розробляються на основі типової структури, з урахуванням виробничих особливостей.

Як правило, у складі відділу створюються:

 • бюро технічного контролю, територіально розташовані в основних та допоміжних цехах;

 • бюро зовнішнього приймання, що забезпечує вхідний контроль матеріалів та комплектуючих виробів;

 • бюро заключного контролю й випробувань готової продукції;

 • бюро аналізу й обліку шлюбу й рекламації;

 • центрально-вимірювальна лабораторія і її контрольно-перевірочні пункти;

 • бюро контролю стану інструмента й оснащення, у тому числі використовуваних при контролі якості;

 • інспекторська група, що здійснює перевірочний контроль якості продукції й цільові перевірки дотримання технологічної дисципліни; підрозділу контролю експортної продукції;

 • підрозділ контролю якості лома й відходів кольорових і благородних металів.Висновок

У процесі проходження конструкторсько-технологічної практики були розглянуті питання конструкторсько-технологічної підготовки організації виробництва.

Придбано практичні навички по розробці технологічного процесу обробки й складання, поглиблені й розширені знання по теоретичних дисциплінах, по складанню технологічної норми, аналізу, техпроцесу, вибір оптимального маршруту обробки, устаткування, інструмента.

Зібрано й розглянуті матеріали для курсового й дипломного проектування.


Список літератури

 1. Маталин A.A. Технологія машинобудування: - 1985г, 512з

 2. Довідник технолога-машинобудівника під ред. А.Г. Косиловой і Р.К. Мещерякова, 1985 р. 656с.

 3. Верстатні пристосування : Довідник в 2т. Під ред. Б.Н. Вардашкин, КИЇВ 1981 р.-240с.


1   2   3   4   5

Схожі:

Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків:...
Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків: 2, кіл-ть літературних джерел: 24, кіл-ть додатків-1
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат пз : 61 с, 11 рисунків, 6 таблиць, 2 додатки, 13 джерел
Виконано розрахунок І конструювання механічного привода у складі одноступеневого редуктора, пасової передачі, що забезпечує частоту...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconКурсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
Реферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис, 3 таблиць, 1 додатка 3 джерел iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка