Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку
НазваРоботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку
Дата конвертації19.08.2013
Розмір30 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ДОГОВІР № __________

Про обслуговування інформаційних систем
м.Івано-Франківськ ‘ ‘ квітня 2011 р.
Приватне підприємство «Еллада» , в особі директора Коваля Володимира Миколайовича , що діє на підставі Статуту , надалі ВИКОНАВЕЦЬ з однієї сторони , та __________________, в особі директора ___________________________ , що діє на підставі Статуту , надалі ЗАМОВНИК з іншої сторони , уклали даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконувати роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку .

  2. Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку включають в себе :

- забезпечення безперебійної роботи комп’ютерних систем ;

 • налаштування комп’ютерних систем підприємства для ведення бухгалтерського обліку ;

 • щомісячне поновлення програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку .
 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний виконувати роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку протягом терміну дії цього Договору .Виконавець виконує роботи щомісяця , в обсягах відповідно до Додатку 1 ( що є невід’ємною частиною цього договору ) ;

  2. За бажанням ЗАМОВНИКА , на підставі письмової заявки , ВИКОНАВЕЦЬ може здійснювати інші роботи в обсягах відповідних до Додатку 2 ( що є невід’ємною частиною цього договору ) .
 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1 ЗАМОВНИК зобов'язаний надати ВИКОНАВЦЮ наявну у ЗАМОВНИКА інформацію, програмні та технічні засоби які необхідні для виконання роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку .

3.2 Виплатити ВИКОНАВЦЮ винагороду в терміни передбачені Договором.
4. ^ ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ЗАМОВНИК щомісячно виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі визначеному в Додатку 1 та Додатку 2.

4.2 Винагорода підлягає індексації за умови зростання або зниження офіційного курсу долару США по відношенню до української гривні на день виставлення рахунку, шляхом помноження винагороди, встановленої в п. 4.1 та 4.2 . Договору на коефіцієнт зміни офіційного курсу української гривні до одного долара США, встановленого НБУ. Коригування має бути відображено в Рахунку.

4.3 Вид розрахунків – безготівковий .

4.5. Підставою для оплати - є Рахунок.

4.6. Термін оплати:
Оплата виконаної роботи ВИКОНАВЦЯ здійснюється: щомісяця, протягом 10 календарних днів після завершення місяця , в якому було виконано роботи.

4.7. За порушення строків терміну оплати ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення оплати.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Уся інформація. Що стосується укладення і виконання цього Договору - є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

5.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим чином конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

5.3. За розголошення конфіденційної інформація винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати усі завдані таким розголошенням збитки.

6. ^ ІНШІ УМОВИ.

6.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін.

6.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

6.3. Сторони визначають, що всі імовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 (десяти ) днів з моменту отримання претензії.

6.4. Даний договір діє з моменту його підписання до «_____» квітня 2012 року.

6.5 ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на прибуток на загальних підставах.
7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін :


ЗАМОВНИК :

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ВИКОНАВЕЦЬ :

Приватне підприємство «Еллада»

м.Івано-Франківськ , вул.Гната Хоткевича , буд.48,корп.1,кв.9

Код ЗКПО 20543091

_______________________ ____________________________

Схожі:

Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconДокладно описано аіс, основні арм обліку які функціонують на всіх рівнях управління
У посібнику викладено теоретичні засади І технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconТермінологічне забезпечення правових основ кібернетичної боротьби...
Для чіткого розуміння суті інформаційних систем та процесів, транспортних мереж, телекомунікаційних систем необхідні чіткі, закріплені...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconВ. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних...
В. Костенко, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconУрок №3. Тема
Принципи класифікації інформаційних систем. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Сфери застосування...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconВ. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних...
В. Поліщук, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку icon1 Частина. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconІнформатика (усна форма)
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку icon2 до листа Міністерства освіти І
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconНауки, молоді та спорту України
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
Роботи по обслуговуванню інформаційних систем та систем бухгалтерського обліку iconДодаток 2 до листа Міністерства освіти І науки
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка