Навчальний курс "нові інформаційні технології" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко
Скачати 45.21 Kb.
НазваНавчальний курс "нові інформаційні технології" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко
Дата конвертації23.08.2013
Розмір45.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
навчальний курс "НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" у підготовці студентів гуманітарних факультетів ВИЩої ШКОЛи

Н. А. Хміль, С. В. Дяченко

м. Луганськ, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
На жаль, сьогодні, у сучасній цивілізації освіта як суспільне явище продовжує виконувати функцію банальної передачі знань, простого задоволення кваліфікованими кадрами потреб людства. В той же час, Україна не може залишатися осторонь від глобальних світових тенденцій освітнього простору. Першою з них є те, що світ дедалі більше використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які, у свою чергу, спричинюють два важливі наслідки. По-перше, нині розвиток людини, особистості, як ніколи раніше, стає показником, виміром прогресу будь-якої країни. По-друге, цей розвиток індивідуальності стає головним важелем подальшого поступу країни.

Зрозуміло, що вирішальним для перебудови суспільства є реформування вищої школи, формування нової не закомплексованої генерації фахівців, нової української еліти.

У складному комплексі першочергових проблем вищої школи та освіти в інформаційному суспільстві одним з ключових завдань є підготовка висококваліфікованого фахівця до його професійної діяльності в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Одним з важливих показників його професіоналізму є уміння використовувати знання в галузі інформатики та інформаційних технологій. Таким чином, на сучасному етапі найважливішим завданням вищої освіти є підготовка майбутніх фахівців до успішного застосування ІКТ у професійній діяльності.

Підготовка студентів ВНЗ гуманітарного профілю різних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) у галузі інформатики може розглядатися у двох аспектах: загальноосвітньому та технологічному. Загальноосвітній аспект стосується загального введення до інформатики і практикуму з інформаційного моделювання, технологічний аспект реалізується у вивченні предмета "Нові інформаційні технології" (НІТ).

Зміст програми з дисципліни "Нові інформаційні технології" передбачає підготовку філологів, соціологів, психологів, менеджерів, педагогів до методично грамотної організації своєї професійної діяльності в умовах широкого використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Навчальна дисципліна "Нові інформаційні технології" структурована відповідно до розділів робочої програми курсу "НІТ" кафедри інформаційних технологій і систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зазначимо, що сьогодні знання і вміння фахівців у галузі створення й використання інформаційних технологій необхідно розглядати як елемент професійної майстерності. Більш того, ВНЗ повинні забезпечити випереджальну підготовку студентів у цій галузі.

Програма спрямована на розв’язання таких завдань:

  • навчити студентів використанню засобів ІКТ у професійній діяльності психолога, філолога, соціолога, фахівця освіти, менеджменту організацій;

  • познайомити з сучасними прийомами й методами використання нових ІКТ у різних галузях професійної діяльності;

  • познайомити з можливостями практичної реалізації навчання, орієнтованого на розвиток особистості;

  • певною мірою розвинути творчий потенціал майбутнього спеціаліаста, необхідний йому для подальшої самоосвіти, саморозвитку та самореалізації в умовах стрімкого розвитку засобів ІКТ.

Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців гуманітарного профілю показав на необхідність вивчення таких розділів у межах дисципліни "НІТ": "Основні сервіси Internet. Створення презентацій PowerPoint", "Можливості текстового процесора Word", "Можливості електронної таблиці Excel", "Система керування базами даних Access".

У ході проведення лабораторних занять студенти набувають знань, умінь і навичок у галузі використання засобів ІКТ у майбутній професійній діяльності.

Так, виконання лабораторних робіт першого розділу "Робота з програмою-браузером Internet Explorer", "Пошук інформації в Інтернет", "Електронна пошта: створення облікового запису на безкоштовному поштовому сервері Internet", "Power Point. Створення презентацій" надали можливості сформувати у студентів уміння й навички роботи з програмами-браузерами, з пошуковими системами; ознайомитися з принципами функціонування поштових служб; вивчити стандарти адрес електронної пошти; засвоїти навички роботи з електронною поштою за допомогою Web-сервісів; дозволили навчитися створювати презентації, використовуючи мультимедійні засоби.

Другий розділ передбачає вивчення тем: "Word. Робота з шаблонами, полями і формами", "Word. Робота з великими документами", що дозволяє студентам навчитися створювати шаблони та електронні форми; редагувати великі документи, опрацьовувати інформацію засобами перегляду; змінювати та корегувати структуру документа, автоматично створювати зміст, предметний покажчик, список ілюстрацій тощо.

До третього розділу було включено такі теми: "Інформаційний аналіз літературних творів", "Інформаційні технології для соціологів, психологів". Ці лабораторні роботи на меті ставлять ознайомлення з можливостями електронної таблиці Excel з інформаційного аналізу літературних творів, побудову за допомогою електронної таблиці комп’ютерної моделі реалізації соціологічних опитувань та психологічних тестів.

Четвертий розділ присвячено вивченню систем керування базами даних і складається з вивчення таких тем: "Access. Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць", "Access. Робота з фільтрами і запитами", "Access. Створення форм. Оформлення звітів". Метою цих лабораторних занять набуття вмінь і навичок щодо створення структури таблиць, реляційних баз даних, їхнього модифікування, організації зв’язків між таблицями баз даних. Окрім того студенти навчаються використовувати фільтри та конструювати і розрізняти запити для пошуку інформації у базі даних за типом; засвоюють навички створення форм та звітів, використовуючи майстер форм та майстер звітів; вивчають різні стилі автоформ, навчаються вставляти у форми елементи керування, уводити дані у форму.

Отримані знання, уміння та навички нададуть можливості стати досвідченим користувачем персонального комп’ютера, знавцем сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, достатні для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання персонального комп’ютера.
Література

1. Дяченко С. В. Нові інформаційні технології : метод. рекомендації до лабораторних робіт для студ. гуманітарних факультетів вищ. навч. закладів / С. В. Дяченко, Н. А. Хміль. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 58 с.

2. Хміль Н. А. Нові інформаційні технології у вищій школі: проблеми, актуальність / Н. А. Хміль, С. В. Дяченко // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : Зб. наук. праць. Випуск 4 : В 3-х т. – Кривий Ріг : Видавничий відділ : МНетУ, 2004. – Т. 3. : Теорія та методика навчання інформатики. – С. 333–336.

Схожі:

Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconНові технології 61
...
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconАнк автоматизований навчальний курс внз вищий навчальний заклад гбд...
З 1960 по 1995 роки кількість студентів світу зросла з 13 до 82 мільйонів. У той же час зріс І розрив між промислово розвинутими...
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconРайонна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки
Про програму „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці області” на 2006-2010 роки ” та наказу Міністерства освіти...
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconШумовська І. О., Степанчук Н. В. Формування     духовності у процесі...

Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconМетодична розробка
Нові інформаційні технології у викладанні спецпредметів з професії Оператор комп’ютерного набору”
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconРозділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття...
Аналіз програми курсу «Основи економіки» та психологічна характеристика групи навчання; 15
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconХірургія
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом ддма як навчальний посібник для студентів 4-х курсів медичних факультетів ддма (протокол...
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconВища освіта України”, 2011. №3 (додаток 1). Тематичний випуск „Педагогіка...
Рибалко О. О. Використання майбутніми педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні молодших школярів // „Вища освіта...
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconВища освіта України”, 2011. №3 (додаток 1). Тематичний випуск „Педагогіка...
Флегантов Л. О. Інформатико-технологічні компетенції викладачів з використання web-технологій у навчальній роботі // „Вища освіта...
Навчальний курс \"нові інформаційні технології\" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи Н. А. Хміль, С. В. Дяченко iconІнформаційно-комунікаційні технології
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка