Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/5
Дата конвертації03.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5
Інформатика

Навчальна програма

для учнів 10-12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів
академічний рівень

Пояснювальна запискаПрограма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного профілю природничо-математичного напряму в обсязі 1 година на тиждень у 10–11 класах та 2 години на тиждень у 12 класі.

Мета і завдання профільного навчання інформатики


У програмі ставиться за мету формування основ інформаційної культури, інформативно-комунікативної компетентності учнів, усвідомлення ними ролі інформаційних техноло­гій у розвитку сучасного суспільства.

Мета курсу досягається шляхом формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій.
Завданнями курсу є:

 • виховання основ інформаційної культури учнів;

 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті, а також для самостійного опанування новими інформаційними технологіями, що з’являтимуться у майбутньому;

 • вдосконалення в учнів уміння самостійно освоювати та раціонально використовувати сучасні програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані як з навчально-пізнавальною, так і з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.^

Структура навчальної програми


Навчальна програма складається із:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання профільного навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано особливості організації профільного навчання за різними напрямами, критерії оцінювання навчальних досягнень, а також наведено рекомендації щодо роботи з програмою;

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо навчальних досягнень учнів;

 • додатків, де вказано перелік курсів за вибором, які можуть доповнювати даний курс, та перелік науково-методичної літератури.


^

Особливості організації профільного навчання за різними напрямами


У порівнянні з програмою для рівня стандарту у програмі для академічного рівня розширено обсяг тем «Бази даних, інформаційні та експертні системи» та «Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів», а також додано 2 теми: «Алгоритми й структури даних» та «Програмні засоби для математика». Додані теми розраховані на заклади фізико-математичного профілю, у закладах екологічного профілю ці теми можуть бути замінені, наприклад, розробкою інформаційних проектів, присвячених проблемам екології регіону. Крім того, у курсі є ще дві теми, навчальний зміст яких визначається профілем навчання: «Програмні засоби навчання профільного предмета» (тема 9.1) та «Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту із використанням кількох інформаційних технологій» (тема 19). Програмний продукт, що вивчається в темі 17, «Програмні засоби для математика», можна віднести до категорії програмних засобів навчання профільного предмета у закладах фізико-математичного профілю, тому в темі 9.1 має розглядатися навчальний програмний засіб з іншого предмета, наприклад, з фізики.

Слід зазначити, що повною мірою специфіка вивчення інформатики в профільних навчальних закладах може бути розкрита завдяки варіативній складовій навчання шляхом викладання курсів за вибором, перелік яких наведено у Додатку 1.


^

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідна оцінка. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному у відповідному рядку таблиці, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

 • має фрагментарні знання при їх незначному загальному обсязі (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ.Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

 • має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень:

 • знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ.Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень
8

Учень вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує глобальну мережу для пошуку потрібної інформації

IV.Високий


10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень:

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Учень:

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Учень:

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях


  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconУ 5 класі Інформатика вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна...
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10 класі старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах математичного, фізичного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconСкладено відповідно до діючих програм
«Математика. Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Київ, 2010 р
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconВитяг з додатку 2 до листа
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка