Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
Скачати 321.49 Kb.
НазваРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
Сторінка1/3
Дата конвертації23.09.2013
Розмір321.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
Розглянуто і схвалено «ЗАТВЕРДЖУЮ»

на засіданні РМО Завідуюча методичним кабінетом

(протокол № _______________________________

від серпня 2013р.) Л.А.Корбут

керівник РМО

____________Т.В.Муштрук

ПЛАН РОБОТИ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ´ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

НА 2013-2014

СКВИРА

2013
2013-2014

1. ВСТУП

У навчальних закладах Сквирського району працює 31 вчитель трудового навчання (2011-2012н. р. – 31); з них спеціалістів – 7 (2011-2012 н. р. – 14); мають ІІ категорію – 2 вчителі (2011-2012н.р. – 5); І категорію – 4 вчителів (2011-2012н.р. – 5); вищу – 15 вчителів (2011-2012н.р. – 10). П’ять учителі мають педагогічне звання старший вчитель: Гончерук О.Г. (Шамраївський НВК), Сушко С.О. (В.Половецький НВК) Каліновська С.А. (Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №3), Муштрук Т.В. (Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Ткаченко С.Г. (Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1).

Порівняльна діаграма кадрового складу учителів трудового навчання

за 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011навчальні рокиЗменшення кількості учнів та скорочення навчального плану у 5,6,9 класах до однієї години на тиждень приводить до того, що учителі більшості навчальних закладів не можуть мати тижневе навантаження вісімнадцять годин. У результаті вчителям доводиться суміщати години з інших предметів або викладати предмет у кількох навчальних закладах. Сумісниками працюють учителі Сквирського ліцею Чернега В.М., Черняк М.О.. Каліновська С.А.. Як наслідок, це приводить до того, що трудове навчання у деяких навчальних закладах читають не фахівці та перешкоджає притоку молодих спеціалістів з трудового навчання. Проходить поступове старіння педагогів. У 2009-2010 н. р. на роботу учителем трудового навчання було прийнято одну особу, у 2010-2011 н. р. жодного у 2012-2013 н. р. було прийнято на роботу одного молодого спеціаліста(Рижук С.О., Оріховецький НВК), звільнився один спеціаліст (Волинець, Буківський НВК). Слід відмітити, що молоді педагоги після закінчення вузу мають не достатню фахову підготовку з методики викладання предмету, важко знаходять спільну мову з класними колективами не орієнтуються в структурі навчальних занять, мають посередню технічну та інженерну підготовку.

Навчальне обладнання майстерень частково відповідає Типовому переліку. Оновлення обладнання шкільних майстерень не проводилося на державному рівні останні двадцять три роки. Часткове оновлення інструментів здійснюється тільки за рахунок благодійних надходжень, особистих коштів учителів. Значна частина машинного обладнання вичерпала свій технічний ресурс використання, не відповідає рівню розвитку сучасних технічних засобів. Слід відмітити що адміністрація Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 працює над покращенням матеріально-технічної бази навчального закладу у 2012-2013 навчальному році було закуплено (за спонсорські кошти) лещата для столярної майстерні навчального закладу. Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 постійно виділяє кошти для оновлення інструментів для викладання варіативного модуля: «Основи озеленення території».

Підручниками з трудового навчання учні забезпечені частково – 2-3 підручника на навчальний заклад. В основному підручники використовуються для проведення практичних робіт тільки в приміщенні майстерні. Самостійно вивчати матеріал за підручником вдома учні не мають можливості. Змістове наповнення підручників дає можливість лише частково ознайомити учнів з теоретичними матеріалами. Матеріал необхідний для вивчення розміщено в підручниках для різних класів, це є однією із причин, по якій самостійна робота учнів вдома з підручником неможлива. Всі підручники, випущені Міністерством освіти, були розраховані на реалізацію попередніх програм з трудового навчання. За останні 5 років було змінено три програми.

Атестаційною комісією було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію вчителям трудового навчання Пищиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Бицюку С.О., Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Каліновській С.А., Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Гайдучок О.О. Присвоєно І кваліфікаційну категорію учителю Сквирського НВК Мухіну Ю.В.. Це свідчить про те, що учителі прагнуть підвищувати свій фаховий рівень, покращують якість знань, які вони дають дітям. Порівнюючи з минулим роком спостерігається стабільність даного напрямку.

РМО вчителів трудового навчання (технічна та обслуговуюча праця) у 2012-2013 навчальному році працювало над проблемами: «Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на розвиток юної особистості, формування її основних компетенцій шляхом підвищення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей в інноваційній діяльності».

«Впровадження проектної технології на уроках трудового навчання».

Аналізуючи уроки, відвідані під час фронтальних перевірок та атестацій навчальних закладів, можна зробити висновок, що учителі у своїй діяльності керуються вимогами сучасних навчальних програм з трудового навчання, в яких передбачена орієнтація на застосування проектного навчання. В основу проектного навчання покладено провідні ідеї особистісно-орієнтовного навчання та свободи творчості школярів, за якими навчально-виховний процес має відбуватися, виходячи з потреб, інтересів і здібностей школярів, які вивчають освітню галузь «Технології». Свобода творчості дітей має глибоке педагогічне значення. Вона збільшує розумовий кругозір школяра, продуктивність його фантазії, викликає позитивні емоції, збуджує його активність, дає змогу накопичувати трудові навички.

У 2012-2013 навчальному році учителі трудового навчання продовжили працювати за програмою: «Трудове навчання. 5-9 класи» (Нова редакція) рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист від 27.08.10 № 1/11-8205) за загальною редакцією В.М. Мадзігона.

Відповідно до цього змінилися традиційні підходи до змісту освіти, і зокрема, в трудовому навчанні учнів. Так, сучасний розвиток суспільства та виробництва потребує не лише навчати учнів запам’ятовувати і відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи інструментом, а й застосовувати такі знання та вміння на практиці – через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду.

Реалізація такої моделі забезпечується змістом трудового навчання учнів у 5-9 класах.

Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».

Головна мета трудового навчання – формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Реалізація змісту навчального предмета передбачена за трьома варіантами програми:

 • для хлопців;

 • для дівчат;

 • для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, регіональних умов та кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.

Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі, варіативна – у другому. У 9-му класі спочатку вивчають варіативний модуль, потім проектують та виготовляють комплексний виріб. Навчальний заклад самостійно формує змістове наповнення варіативної складової з запропонованих варіативних модулів.

На освоєння навчального матеріалу передбаченого базовим модулем не відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів.

У навчальних закладах відділу освіти Сквирської райдержадміністрації викладання у 5-9 класах здійснюється за 22-ма варіативними модулями .

Найбільше обрано такі модулі:

 • Технологія вирощування рослин та догляд за ними 26 закладів;

 • Технологія обробки деревини 24 заклади;

 • Технологія української народної вишивки 24 заклади;

 • Технологія електротехнічних робіт 22 заклади.

Учні 10-х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного), освоюють навчальний предмет технології (трудове навчання) за навчальною програмою «Технології. 10-11 класи» (авт.: А.І.Терещук та інші).

Програма також має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 класах відведено по 12 годин. Вивчення другої частини програми виконується в обсязі 20 годин (один варіативний модуль). Модулі обрані з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової підготовленості вчителя. Для повноцінного викладання предмету учителі під час проведення уроків використовують ресурси мережі Інтернет. У навчальних закладах відділу освіти Сквирської РДА обрано 10 варіативних модулів.

Найбільше обрано такі модулі:

 • Технологія дизайну предметів інтер’єру 8 закладів;

 • Технологія виготовлення виробів з сучасних

деревинних матеріалів 5 закладів;

 • Технологія матчворку (конструювання із сірників) 4 заклади;

 • Технологія вишивання стрічками 4 заклади.

У своїй роботі вчителі керуються нормативними документами щодо викладання трудового навчання: Інструктивно-методичним листом щодо вивчення трудового навчання та креслення у 2012-2013 навчальному році; Методичними рекомендаціями КОІПОПК щодо викладання трудового навчання (технологій) та креслення у 2012-2013 навчальному році, обговорення яких проходило на секційних засіданнях серпневої конференції.

Методична робота з учителями проходить так, що на секційних заняттях на протязі останніх п’яти років учителі набувають навики роботи з інформаційними технологіями, виконують навчальні вправи із застосуванням комп’ютерної техніки, набувають навиків роботи з пошуковими системами мережі Інтернет, проводять систематизацію отриманої інформації. Проведено навчання учителів району з методики викладання окремих варіативних модулів, а саме: методикою викладання варіативного модуля «Виготовлення вишитих виробів» (учителі Сквирської ЗОШ №1 Муштрук Т.В., Дулицького НВО Гриб І.І.) методики викладання варіативного модуля «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням» (учитель Самгородоцької ЗОШ Кравченко В.С.), методики викладання варіативного модулю «Технологія виготовлення м’якої іграшки» (учителі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Каліновська С.А., Малолисовецького НВК Володимирчук Л.В.)

У 2012-2013 році було зроблено акцент на вивчені таких варіативних модулів як: «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням» (учитель трудового навчання Сквирського НВК Мухін Ю.В.), «Технологія виготовлення предметів інтер’єру» та «Дизайн інтер’єру». (учитель трудового навчання Пищиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Бицюк С.О.)

Календарне планування уроків трудового навчання в усіх навчальних закладах складене відповідно до існуючих програм, затверджене адміністраціями навчальних закладів. У ньому передбачено тематичне оцінювання, яке проводиться відповідно до критеріїв оцінювання учнів та інструкцій з ведення класних журналів, які затверджені Наказом МОН №496 від 03.6.2008 р. "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" та Наказу МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Діяльність вчителя трудового навчання в умовах технологічної освіти має бути чітко структурованою та спланованою. Основною формою навчальної роботи з учнями є урок, а на його результативність впливає його будова. Учителі трудового навчання району в своїх поурочних планах створюють основні структурні елементи уроку: тему уроку – визначають відповідно до змісту навчальної програми ; мету формулюють для учнів (як суб’єкта навчального процесу), повідомляють у вигляді завдань для учнів на урок, актуалізація опорних здійснюється на основі знань та життєвого досвіду учнів. Завдання уроку подаються учителями в доступній формі для сприйняття, реальні, посильні для виконання учнями. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів здійснюється шляхом створення на уроках проблемних ситуацій навчання. Під час перевірок учителів, які проводять заняття без поурочних планів, не виявлено.

Для підвищення фахового рівня у методичному кабінеті відділу освіти є періодичні видання з трудового навчання: журнал «Трудова підготовка в закладах освіти», газета «Трудове навчання» (видавництво «Шкільний світ»), науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі» (видавнича група «Основа»), методичні посібники видавництва «Шкільний світ» та «Основа», якими систематично користуються вчителі для самоосвіти, проведення уроків, позакласних заходів, вікторин, конкурсів, для підготовки учнів до олімпіади з трудового навчання. Більшість учителів мають власну підписку на ці періодичні видання.

Аналіз відвіданих занять свідчить, що під час навчання учителі використовують різноманітні типи уроків, а саме:

 • комбіновані уроки, де поєднують елементи теоретичного та практичного занять. Коли виникає необхідність дати учням деякий обсяг технічної інформації для того, щоб побудувати практичну роботу з її використанням та формуванням практичних умінь;

 • теоретичні уроки, які проводяться в складі 2-годинного заняття. На них учні знайомляться з елементами матеріалознавства, вивчають різні технічні пристрої, оволодівають конкретною технологією перетворення матеріалів, енергії або інформації. Такі уроки проводяться тоді, коли є необхідність організувати засвоєння учнями значного обсягу теоретичного начального матеріалу.

 • на практичних уроках учителі ставлять за мету безпосереднє засвоєння учнями робочих прийомів виконання технологічних операцій, формування вмінь та навичок. Такі уроки займають головне місце в системі уроків трудового навчання. Учні здійснюють підготовку робочих місць, оволодівають робочими та вимірювальними інструментами, керують станками, швейними машинами та іншою технікою. Практичні уроки розвивають в учнів культуру трудових навичок та формують загальну технологічну культуру.

 • при викладанні технологій учителі району практикують урок-лабораторну роботу, на них учні займаються в основному самостійною роботою, яка є пошуковою, а не трудовою.

Під час уроків педагоги використовують такі форми і методи, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів, розвивають творче мислення. У результаті, учні під час уроку не просто засвоюють певну суму знань, а й навчаються аналізувати, порівнювати. При вивченні матеріалу учителі трудового навчання застосовують, як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи (дискусії, диспути, групові форми). Завжди ефективними є ті заняття, на яких учні є активними учасниками навчального процесу. Структурою уроку з трудового навчання передбачено вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт безпосередньо на уроці, тому домашні завдання з трудового навчання не задаються. При необхідності учителі можуть задавати завдання додому, яке несе в собі загальний пізнавальний та розвиваючий характер.

У закладах освіти Сквирського району запроваджено викладання варіативної складової навчального плану з трудового навчання. Керівники навчальних закладів при розподілі годин варіативної складової в більшості не обирають предмети технологічного напрямку. Найбільше уваги технологічній освіті приділяють директори Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 кількість годин у цих закладах на вивчення навчального предмета трудове навчання збільшено за рахунок додаткового часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. У цих навчальних закладах передбачені години на індивідуальні заняття з трудового навчання. З метою запровадження повноцінного допрофільного навчання учнів у 10-11 класах Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 запроваджено вивчення профорієнтаційного курсу за вибором «Побудова кар’єри». У Сквирській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Сквирській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, В.Половецькому НВК, Шамраївському НВК, Антонівському НВО, Буківському НВК, Чубинецькому НВК запроваджено факультативне вивчення курсу креслення.

Позакласна робота з трудового навчання в закладах освіти Сквирської РДА проводиться за рахунок гуртків Сквирського РЦДЮТ.

У навчальних закладах відділу освіти проводиться робота з обдарованими дітьми. У Сквирських ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Сквирській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 передбачені індивідуальні години з трудового навчання для роботи з цією категорією дітей. Як результат у обох

навчальних закладах учні стають призерами районних та обласних олімпіад з технічної та

обслуговуючої праці.

У 2012-2013 н. р. було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін (трудове навчання) на базі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та Шамраївського НВК. У ньому взяли участь:

технічна праця:
  1   2   3

Схожі:

Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
Спеціальну освіту, яка дозволяє викладати трудове навчання, має 21 вчитель (2008 – 2009 н р.– 21), 16 вчителів (2008-2009 н р. –...
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
У 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів обж та основ здоров’я працювало над удосконаленням педагогічної майстерності...
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconЗатверджую
Програму розглянуто І схвалено на засіданні кафедри еконо­міки підприємництва 18 січня 2010 р., протокол №9 та на засіданні методичної...
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconЗавідуюча навчально-методичним кабінетом
Важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Саме на досягнення цієї мети й спрямований...
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconЗатверджую
Програму розглянуто І схвалено цикловою комісією економічних та технологічних дисциплін
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconВідділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний...
Матеріали розглянуто І схвалено на засіданні педагогічної ради школи, протокол №1 від 11 січня 2012 року
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconПлан навчання заступників директорів з навчально виховної роботи...
Тема навчання: Моніторинг у роботі заступника директора з навчально—виховної роботи
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconХірургія
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом ддма як навчальний посібник для студентів 4-х курсів медичних факультетів ддма (протокол...
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconЗавідуючий навчально-методичним кабінетом
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році на вивчення предмета "Фізична...
Розглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом iconПрограма Методика трудового навчання з практикумом в навчальних майстернях
Програму розглянуто І схвалено цикловою комісією викладачів освітньої галузі «Мистецтво» І «Технології»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка