Конкурсу «Учитель року 2012»
Скачати 179.31 Kb.
НазваКонкурсу «Учитель року 2012»
Дата конвертації06.10.2013
Розмір179.31 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Інформатика > Конкурс
Освітянський бенефіс

з учасниками районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012»
«Майстер-клас як ефективна технологія вивищення професійної компетенції, фахової майстерності та методичної культури вчителя»


м.Кодима

2012 рік


Повір у себе – і досягнеш успіху ”

^ ПЛАН РОБОТИ

Головна мета:

створити умови для повноцінного розвитку педагогічної майстерності вчителів на основі організації простору професійного спілкування з обміну досвідом роботи.
Задачі:

 • вивчення технології та особливостей проведення майстер-класу;

 • презентація суб’єктивного досвіду вчителів – учасників районного конкурсу «Учитель року»;

 • ознайомлення з правилами створення конкурсної презентації.


Обладнання: мультимедійний проектор, інформаційні буклети, презентації.Організаційний


Реєстрація учасників

Інформаційно- спрямований


Дайджест роботи.

Алгоритм проведення майстер-класу та критерії його оцінювання

Практико-зорієнтований

18.12.12

19.12.12

19.12.12
20.12.12
21.12.12Майстер-клас учителів фізики районного конкурсу «Учитель року - 2012»
Майстер-клас учителів інформатики районного конкурсу «Учитель року - 2012»

Перерва


Майстер-клас учителів російської мови районного конкурсу “Учитель року – 2012”

Майстер-клас учителів музичного мистецтва районного конкурсу “Учитель року – 2012”

Майстер-клас учителів основ здоро`вя районного конкурсу “Учитель року – 2012”

Завдання майстер-класу:


 • узагальнення досвіду роботи вчителя-майстра з певної проблеми;

 • передача вчителем-майстром свого досвіду шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;

 • спільне відпрацювання методичних підходів вчителя-майстра і прийняття рішення щодо поставленої проблеми;

 • рефлексія власного професійного досвіду.

^ Алгоритм проведення майстер-класу

Індукція (виділення проблеми) – панель (актуалізація знань з даної проблемної площини) – соціоконструкція (об’єднання в групи для вирішення проблеми) – робота з матеріаломафішування (презентація результатів роботи) – рефлексія (обговорення)

Етапи майстер-класу
І. Підготовчо-організаційний етап.
ІІ. Основна частина.

1.Презентація педагогічного досвіду Майстром:

• коротко характеризуються основні ідеї технології;

• описуються досягнення в роботі;

• доводиться результативність діяльності, яка свідчить про ефективність технології;

• визначаються проблеми та перспективи в роботі Майстра.
2.Представлення системи роботи:

• описується система заходів у режимі технології, що презентується;

• визначаються основні прийоми роботи, які Майстер буде демонструвати слухачам.
3. Проведення імітаційної гри:

• майстер проводить захід із Слухачами, демонструючи прийоми ефективної робот;

• слухачі одночасно грають дві ролі: учнів експериментальної групи та експертів, присутніх на відкритому заході.
4. Моделювання:

• слухачі виконують самостійну роботу з конструювання власної моделі заходу в режимі технології Майстра;

• майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу Слухачів і керує нею.
ІІІ. Афішування - представлення виконаних робіт:

1. Рефлексія:

• проводиться дискусія за результатами спільної діяльності Слухачів і Майстра.

Вимоги до конкурсної презентації:


 • анімації повинні бути обґрунтованими;

 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд 6 – 8 рядків;

 • розмір шрифта – не менше 24, варто дотримуватися одного типу шрифта;

 • загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 • заголовок має містити і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.


^ Критерії оцінювання майстер-класу

Макс.

оцінка

(в балах) 50

1

Якість майстер-класу:


30
 • змістовність, структурованість, логічність, глибина розкриття проблеми (теми) досвіду;

5

 • логіка майстер-класу, його завершеність, уміння композиційно чітко будувати виступ (модель майстер-класу);

5

 • якість коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;

5

 • спільне із «учнями» відпрацювання методичних підходів і прийомів вирішення поставленої в програмі майстер-класу проблеми;

5

 • відповідність змісту майстер-класу та форм роботи віковим особливостям;

5

 • рефлексія власної професійної майстерності.

5

2.

Культура виступу та оригінальність майстер-класу:

10
 • чіткість і доступність;

2

 • професійна мова;

2

 • використання наочності та їх якість;

2

 • імпровізація, оригінальність;

2

 • утримування уваги аудиторії («учнів») тощо.

2

3.

Особисті якості конкурсанта:

10
 • контактність, комунікабельність, емоційна рівновага;

2

 • уміння швидко приймати рішення, гнучкість мислення, переконливість;

2

 • готовність до дискусії;

2

 • манери, культура педагогічної комунікації;

2

 • ерудованість тощо.

2
Усього:

50


Інформаційні джерела:

 • Лист МОН молоді та спорту України від 06.10.2011 № 1.4/18 - 3141 «Про нове Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»

 • Методичні рекомендації щодо проведення майстер - класів як продуктивної форми роботи з підвищення професійної компетентності педпрацівників Сидорова О.В. (Відділ освіти Димитровської міської ради Методичний кабінет)

 • Методические рекомендации для участников городского конкурса «Педагог года-2011» / Отв. Мельникова Е.Н. - Стерлитамак, 2011.

 • Организация и проведение мастер-классов. Методические рекомендации. / сост. А.В. Машуков, руководитель отдела организационно-методического обеспечения конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения, победитель конкурса «Учитель года Челябинской области – 2004»; под ред. А.Г. Обоскалова. – Челябинск, 2007. – 13 с.

 • http://www.elena-kuzmina.ru/240 Рекомендации по составлению конкурсной презентации Лосева Е.В.

^ Організація та проведення майстер-класів
Методичні рекомендації
Що таке майстер-клас
Однією з ефективних форм розповсюдження власного педагогічного досвіду є майстер-клас. Дане поняття широко використовується в багатьох сферах діяльності людини, в тому числі й в освіті. Найчастіше в педагогічному співтоваристві під майстер-класом розуміють відкритий урок, захід, презентацію досягнень педагога.
У даних рекомендаціях дані відповіді на наступні запитання: що таке майстер-клас, які вимоги до його підготовки та подання, які критерії його ефективності.
У педагогічній літературі існує кілька десятків визначень поняття «майстер-клас».
У першу чергу, Майстер-клас - це відкрита педагогічна система, що дозволяє демонструвати нові можливості педагогіки розвитку і свободи, що показує способи подолання консерватизму і рутини.
Майстер-клас - це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду, що представляє собою фундаментально розроблений оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи і має певну структуру.
З цієї точки зору майстер-клас відрізняється від інших форм трансляції досвіду тим, що в процесі його проведення йде безпосереднє обговорення запропонованого методичного продукту і пошук творчого вирішення педагогічної проблеми як з боку учасників майстер-класу, так і з боку Майстра (під Майстром ми маємо на увазі педагога, який проводить майстер-клас).
Майстер-клас - це головний засіб передачі концептуальної нової ідеї своєї (авторської) педагогічної системи. Учитель як професіонал протягом ряду років виробляє індивідуальну (авторську) методичну систему, що включає цілепокладання, проектування, використання послідовності ряду відомих дидактичних та виховних методик, уроків, заходів, власних «ноу-хау», враховує реальні умови роботи з різними категоріями учнів тощо.
Майстер-клас - це ефективна форма передачі знань і умінь, обміну досвідом навчання і виховання, центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття. Майстер-клас - це особлива форма навчального заняття, яка заснована на «Практичних» діях показу і демонстрації творчого вирішення певного пізнавального та проблемного педагогічного завдання.
Майстер-клас - це форма заняття, в якій сконцентровані такі характеристики: виклик традиційній педагогіці, особистість вчителя з новим мисленням, не повідомлення знань, а спосіб самостійної їх побудови за допомогою всіх учасників заняття, плюралізм думок та ін..
Отже, узагальнюючи представлені вище визначення, ми можемо виділити найважливіші особливості майстер-класу, а саме:

1. новий підхід до філософії навчання, ламає усталені стереотипи;

2. метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін думками;

3. створення умов для включення всіх в активну діяльність;

4. постановка проблемного завдання і рішення його через програвання різних ситуацій;

5. прийоми, що розкривають творчий потенціал як Майстра, так і учасників майстер-класу;

6. форми, методи, технології роботи повинні пропонуватися, а не нав'язуватися учасникам;

7. подання можливості кожному учаснику поставитися до пропонованого методичного матеріалу;

8. процес пізнання набагато важливіше, цінніше, ніж самі знання;

9. форма взаємодії - співпраця, співтворчість, спільний пошук.
Слід звернути увагу при підготовці майстер-класу на те, що в технології проведення майстер-класу головне - не повідомити і освоїти інформацію, а передати способи діяльності, будь то прийом, метод, методика, чи технологія. Передати продуктивні способи роботи - одна з найважливіших завдань для Майстра. Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що виражається в оволодінні учасниками новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. Це досить технологічно складний процес, тому зупинимося на вимогах до його організації та проведення.Вимоги до організації та проведення майстер-класу
^ 1.Демонстрація конкретного методу.

Майстер-клас як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду, повинен демонструвати конкретний методичний прийом або метод, методику викладання, технологію навчання і виховання. Він повинен складатися із завдань, які направляють діяльності учасників для вирішення поставленої педагогічної проблеми, але всередині кожного завдання учасники абсолютно вільні: їм необхідно здійснити вибір шляху дослідження, вибір засобів для досягнення мети, вибір темпу роботи.
^ 2. Актуалізації знань учасників

Майстер-клас повинен завжди починатися з актуалізації знань кожного за пропонованою проблемою, що дозволить розширити свої уявлення знаннями інших учасників. У технології проведення майстер-класу ми пропонуємо використовувати певний алгоритм пошуку рішення педагогічної проблеми. Алгоритм - це формалізація технологічного процесу в вигляді послідовності деяких кроків, блоків діяльності, які залежать від змісту педагогічної проблеми, але мають і загальнопедагогічну частину, яка визначається загальними способами діяльності.
^ 3. Алгоритм проведення майстер-класу

Примірний алгоритм проведення майстер-класу повинен складатися з наступних компонентів:

- виділення проблеми

- панель

- об'єднання в групи для вирішення проблеми

- робота з матеріалом

- представлення результатів роботи

- обговорення та коригування результатів роботи.
Панель - це етап актуалізації знань у цій проблемній площині. Він дає можливість всім бажаючим висловити свою точку зору про проблему, для вирішення якої і проводиться майстер-клас.
^ 4. Уточнення і корегування формулювання проблеми майстер-класу

У ході обміну думками в учасників майстер-класу можуть виникнути думки як на підтримку висловлених ідей, так і в їх спростування. Тим самим відбувається уточнення і коректування формулювання проблеми майстер-класу. Шлях прийняття будь-якого рішення - робота з запропонованими матеріалами: текстом, літературою, документами, фарбами, звуками, природним матеріалом, моделями, схемами і т.д. Цей етап можна назвати «деконструкцією»: відбувається перетворення матеріалу в «хаос», змішання явищ, слів, подій, вичленення необхідної інформації. Потім відбудеться «реконструкція» - створення свого тексту, малюнка, моделі, схеми, закону, світу. Отже, панель, слово Майстра, яке актуалізує діяльність учасників за визначенням, шляхи вирішення педагогічної проблеми, робота з матеріалами - все це дає можливість підготуватися до подання результатів роботи .
^ 5.Обговорення, коригування рішення поставленого педагогічного завдання

Наступним кроком має бути їх обговорення, а потім коригування власного рішення поставленої педагогічного завдання з варіантами, запропонованими колегами.
Майстер-клас - це оригінальний спосіб організації діяльності педагогів у складі малої групи (7-15 учасників) за участю Майстра, ініціюючого пошуковий, творчий, самостійний характер діяльності учасників.
^ Основні елементи проведення майстер-класу

Основними елементами технології проведення майстер-класу, методичними прийомами є індукція, самоконструкція, соціоконструкція, соціалізація, афішування, розрив, творче конструювання знання рефлексія.
Індукція. Системоутворюючим елементом майстер-класу є проблемна ситуація - початок, мотивуючий творчу діяльність кожного. Це може бути завдання навколо слова, предмета, малюнка, спогади - найчастіше несподівані для учасників, загадкові і обов'язково особистісні.
Проблемна ситуація характеризує певний психічно-питальний стан суб'єкта (учасника), що виникає в процесі виконання такого завдання, яке вимагає відкриття (засвоєння) нових знань про предмет, способи або умови виконання дій. Питання має займати, хвилювати розум дослідника, бути в колі його інтересів; представити це невідоме, показати необхідність роботи з ним; визначити коло засобів, об'єктів, які дозволять почати роботу і через період незнання прийти до відкриття; приєднати до наявного знання нове і поставити інші проблеми для дослідження. Така проблемна ситуація в технології майстерень називається індуктором (індукцією).
Складаючи індуктор, треба співвіднести його з почуттями, думками, емоціями, які він може викликати в учасників. Індуктор повинен налаштовувати особистість на саморозвиток. Якщо у педагога взагалі немає потреби у розвитку, то одного індуктора недостатньо, потрібна серія мотиваційних прийомів майстерень з формування даної потреби. Існують і інші, не менш значимі потреби: бути особистістю, потреба в самоствердженні, спілкуванні, самовираженні, емоційному насиченні, свободі, емоціональному контакті та ін.
Майстер в процесі майстер-класу повинен прагнути реалізувати всі ці потреби, але пріоритет віддається розвитку потреби саморозвитку. Якщо подібного інтересу немає, Майстру необхідно спрямувати дії на створення мотиву, на позначення мети і на те, щоб учасники самі відкрили, що ця мета для них досяжна. Усвідомлення можливості вирішення проблеми - необхідний засіб для стимулювання інтересу.
Самоконструкція - це індивідуальне створення гіпотези, рішення, тексту, малюнка, проекту.
Соціоконструкція. Найважливіший елемент технології майстер-класу - групова робота (малі групи можуть визначатися Майстром, утворюватися стихійно, з ініціативи учасників). Майстер може коригувати склад груп, регулюючи рівновагу методичної майстерності і психологічних якостей учасників (екстра-та інтравертного, тип мислення, емоційність, лідерство та ін.) Майстер розбиває завдання на ряд завдань. Групам належить придумати спосіб їх вирішення. Причому учасники вільні у виборі методу, темпу роботи, шляхи пошуку. Кожному надана незалежність у виборі шляху пошуку рішення, дано право на помилку і на внесення коректив. Побудова, створення результату групою і є соціоконструкція.
Соціалізація. Будь-яка діяльність у групі представляє зіставлення, звірку, оцінку, корекцію оточуючими його індивідуальних якостей, іншими словами, соціальну пробу, соціалізацію. Коли група виступає із звітом про виконання завдання, важливо, щоб у звіті були задіяні всі. Це дозволяє використовувати унікальні здібності всіх учасників майстер-класу, дає їм можливість самореалізуватися, що дозволяє врахувати і включити в роботу різні способи пізнання кожного педагога.
Афішування - представлення результатів діяльності учасників майстер-класу і Майстра (текстів, малюнків, схем, проектів, рішень тощо) і ознайомлення з ними.
Розрив. Найближче відображають зміст цього поняття слова «осяяння», «інсайт», «розуміння». Розуміння різне: себе, інших, прийому, методу, технології. Розрив - це внутрішнє усвідомлення учасником майстер-класу неповноти або невідповідності старого знання новому, внутрішній емоційний конфлікт, посувають до поглиблення в проблему, до пошуку відповіді, до звірки нового знання з інформаційним джерелом. Це те, що в інших формах трансляції педагогічного досвіду подається вчителю, а тут він запитує сам, шукає самостійно, іноді за допомогою Майстра, колеги, учасника майстер-класу. Такий же процес можна спостерігати в лабораторіях учених, дослідників, коли тривалий пошук приводить їх не тільки до накопичення інформації з досліджуваного питання, але й до іншого розуміння, а часом і до розриву зі старою теорією, старим обгрунтуванням.
Рефлексія - останній і обов'язковий етап - відображення почуттів, відчуттів, що виникли в учасників під час майстер-класу. Це багатющий матеріал для рефлексії самого Майстра, для удосконалення ним конструкції майстер-класу, для подальшої роботи.
^ Позиція Майстра
При підготовці та проведенні майстер-класу важливо не тільки дотримуватися вище описаних алгоритмів, але і правильно визначити власну позицію Майстра.
Позиція Майстра - це перш за все позиція консультанта і радника, який допомагає організувати навчальну роботу, осмислити наявність просування в освоєнні способів діяльності.
Проводячи майстер-клас, Майстер ніколи не прагне просто передати знання. Він намагається задіяти учасників у процес, зробити їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти і усунути те, що йому заважає в саморозвитку. Всі завдання Майстра і його дії спрямовані на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, щоб вони проявили себе як творці. Це м'яке, демократичне, непомітне керівництво діяльністю.
Майстер створює атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні. Майстер працює разом з усіма, майстер дорівнює учаснику майстер-класу в пошуку знань і способів діяльності. Майстер виключає офіційне оцінювання роботи учасників майстер-класу, але через соціалізацію, афішування робіт дає можливість для самооцінки педагога, його самокорекції.
У взаємовідносинах з колегами Майстер повинен застосовувати певний стиль, виявляючи свої особистісні якості: комунікативність, загальнокультурний розвиток, інтелігентність, погляди, переконання, світогляд, характер, волю, темперамент та ін..
Авторські технології, які презентуються на майстер-клас, не володіють властивістю фотографічної відтворюваності; однак кожна з них несе ідейний заряд, володіє безліччю відтворюваних деталей, прийомів, елементів учительської майстерності. Ця особистісно-процесуальна, афективна інфраструктура авторської технології дуже важко фіксується на папері, але вона передається шляхом прикладу, наслідування через: мову і голос (тон, сила, виразність, дикція, інтонація, техніка мови); міміку, жест, управління емоціями, читання емоційного стану на обличчі; пантоміміку (постава, вміння стояти, сидіти, спостерігати за поведінкою учасників); вміння зосередитися на предметі розмови, володіння мнемотехнікою, аутогенним тренуванням, відсутність скутості; мистецтво спілкування: психологічна вибірковість, здатність до педагогічної уваги, емпатія; педагогічна імпровізація: вміння працювати за планом «в голові» , залучати особистий досвід, керувати незапланованими ситуаціями; психологічна пильність, вміння обчислювати «геніїв» і підтримувати «відстаючих»; комунікативну культуру, вміння вести діалог, дискусію, відчуття часу.
^ Критерії якості підготовки та проведення майстер-класу
Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу ми пропонуємо використовувати такі критерії.
1.Презентативність.

Виразність інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації ідеї, популярність ідеї в педагогіці, методиці та практиці освіти.
2.Ексклюзивність.

Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність рішення інноваційних ідей. Прогресивність. Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту та відповідних тенденціям сучасної освіти та методиці навчання предмета, здатність не тільки до методичного, але і до наукового узагальнення досвіду. Мотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.
3.Оптимальність.

Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом (проміжним і кінцевим). Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.
4.Технологічність.

Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації («розриву»), прийомів пошуку і відкриття, подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).
5.Артистичність.

Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.
^ 7.Загальна культура.

Ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації свого досвіду. Використання даних методичних рекомендацій дозволить, на наш погляд, забезпечити якісну підготовку та ефективне проведення майстер-класів в рамках поширення педагогічного досвіду працівників обласної освітньої системи.Література
Пахомова О.М. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. / / Методист. - 2005. - № 2.
Пахомова Є.М., Дуганова Л.П. Вчитель у професійному конкурсі: навчально-методичний посібник. - М.: АПКіППРО, 2006. - 168 с.
Селевко Г.К. Альтернативні педагогічні технології. - М.: НДІ шкільних технологій, 2005. - 224 с.


Схожі:

Конкурсу «Учитель року 2012» iconКонкурсу «Учитель року»
Хvіі всеукраїнському конкурсі «Учитель року» обласний оргкомітет повідомляє, що обласний тур конкурсу проводиться з 12 січня по 09...
Конкурсу «Учитель року 2012» icon83050 м. Донецьк, вул. Щорса, 27 тел/факс: (062) 335-30-81,е-mail: roo наказ
«Учитель року»,наказу рво №392 від 07. 11. 2012 р., графіку проведення конкурсних змагань районного етапу конкурсу (лист рво №1101/01-16...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconКонкурс "Учитель року- 2012"(додаток №2)
Київської обласної державної адміністрації №300 від 20 вересня 2011 року "Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу "Учитель...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у таких номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова»...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconКерівникам знз
«Соняшник-учитель» – 2012, відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації повідомляє, що у 2012/2013 навчальному році буде проводитись...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconКонкурсу «Учитель року-2013» початок : 25 грудня 2012 року, 13. 00-14. 30
Горлівки, репрезентація досягнень педагогічних колективів міста та окремих учителів в поширенні інноваційного досвіду щодо забезпечення...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconНа конкурс «учитель року 2009» з номінації «музика» сикульової ірини іванівни 2009
Прошу дозволити взяти участь у ІІ етапі конкурсу «Вчитель року – 2009». З умовами організації І проведення конкурсу ознайомлена І...
Конкурсу «Учитель року 2012» iconВідділ освіти
Про проведення у 2012/2013 н р. Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" та з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка