Библиотека
Скачати 137.64 Kb.
НазваБиблиотека
Дата конвертації26.02.2013
Розмір137.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Авторефераты диссертаций
Выпуск 4

ВНИМАНИЕ!

Наши номера телефонов:

77-04-50,63-03-33,63-03-34
Наш сайт: http://mediclibr.ucoz.ru

ЛУГАНСК

20121.

616.7

Н 50


абу Немер Ж. А.-К. М. Оптимізація рівня і виду остеотомії при внутрішньокістковому дистракційному остеосинтезу гомілки приводними апаратами ( експериментально - клінічне дослідження ) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія і ортопедія / Ж. А.-К. М. абу Немер ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2011. - 22 с


2.

616.23

А 23


Агашков В.С. Рання діагностика та прогнозування бронхолегеневої дисплазії у недоношенних новонародженних : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / В. С. Агашков ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 23 с


3.

615.8

А 26


Агруч О.В. Вплив морських купань та лазерної фотостимуляції на неспецифічну резистентність організму дітей за умов оздоровчого закладу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / О. В. Агруч ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2011. - 20 с


4.

613.8

А 46


Александрова О.Є. Гігієнічна оцінка прцесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - гігієна та професійна патологія / О. Є. Александрова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України. - К., 2011. - 20 с


5.

615.1

Б 20


Баліцька О.П. Фармакоекономічний аналіз гіпотензивних препаратів : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / О. П. Баліцька ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів, 2011. - 23 с


6.

616.37

Б 20


Балака С.М. Особливості клінічного перебігу порожнинних утворень підшлункової залози та їх хірургічне лікування : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / С. М. Балака ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с


7.

616.12

Б 72


Бобришев К.А. Патогенетична значущість, клінічна оцінка, медикаментозна корекція сольової реактивності у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 - кардіологія / К. А. Бобришев ; НМУ ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 35 с


8.

618.1

Б 81


Бондарєва В.О. Діагностика та прогноз перебігу раку молочної залози: імуноморфологічні аспекти : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 - патологічна анатомія / В. О. Бондарєва ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с


9.

616.4

Б 81


Бондаренко О.О. Діагностика та прогноз перебігу злоякісних пухлин щитовидної залози: імуноморфологічні аспекти : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 - патологічна анатомія / О. О. Бондаренко ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 19 с


10.

616.98

Б 87


Брич В.В. Медико-соціальне обгрунтування моделі первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед окремих національних меншин ( на прикладі Закарпатської області ) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 - соціальна медицина / В. В. Брич ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 20 с


11

616.31

Г 12


Гавриляк Г.Є. Генералізований пародонтит: імунопатогенез, клініка та діагностика : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 - імунологія та алергологія / Г. Є. Гавриляк ; НМУ ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 22 с


12.

61

Г 60


Голікова В.В. Психофізіологічні особливості формування прфесійно важливих якостей у курсантів вищих навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - гігієна та прфесійна патологія / В. В. Голікова ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. - Донецьк, 2011. - 20 с


13.

617.5

Г 63


Голяніщев М.О. Періопераційна профілактика гострої ішемії міокарда у хворих із гнійно-некротичними формами діабетичної стопи : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія / М. О. Голяніщев ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. - Донецьк, 2011. - 28 с


14.

616.24

Г 65


Гончарук Р.І. Клінічно-патогенетичне обгрунтування лікування інфекційно-алергійної форми бронхіальної астми у дітей : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / Р. І. Гончарук ; Буковин. держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2011. - 23 с


15.

614.2

Д 32


Дем'яненко Ю.О. Особливості усвідомлення власного життєвого досвіду людьми з серцево- судинними захворюваннями : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 - медична психологія / Ю. О. Дем'яненко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - К., 2011. - 20 с


16.

618.1

Д 89


Диннік В.О. Пубертатні маткові кровотечі: клініка, патогенез, лікування, прогноз : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / В. О. Диннік ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. - К., 2010. - 40 с


17.

616.89

Д 81


Дукельський О.О. Особливості клініки та терапії депресивних розладів у хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 - психіатрія /О.О. Дукельський; АМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. - Харків, 2011. - 21 с


18.

616.7

З-26


Заморський Т.В. Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування колінного суглоба : автореферат дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 - фізична реабілітація / Т. В. Заморський ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с


19.

615

Є 27


Євтіфєєва О.А. Стандартизація підходів до оцінки якості есктемпоральних лікарських засобів : автореферат дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / О. А. Євтіфєєва ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 40 с


20.

616.89

Є 30


Єгорченко С.П. Психологічні чинники сприяння довготермінової ремісії при наркозалежності : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 - медична психологія / С. П. Єгорченко ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 18 с


21.

616.31

Є 60


Ємельянова Н.Ю. Первинна та вторинна прфілактика уражень твердих тканин зубів та тканин пародонта у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / Н. Ю. Ємельянова ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с


22.

616.37

К 45


Кіхтяк О.П. Патогенетичні мішені інсулінорезистентності при цукровому діабеті типу 2 та шляхи її корекції : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / О. П. Кіхтяк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. - 35 с


23.

616.7

К 18


Камінська М.О. Лікування повільної консолідації переломів кісток у дітей ( клініко-експериментальне дослідження ) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 - дитяча хірургія / М. О. Камінська ; НМУ ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с


24.

615

К 56


Коваль М.І. Вікові особливості обміну ліпідів у щурів за експериментального отруєння парацетамолом та корекція його порушень : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / М. І. Коваль ; Ін-т біології тварин НААН. - Львів, 2011. - 18 с


25.

616.15

К 59


Козинкевич Г.Е. Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивуючою недіабетичною кетонемією і корекція виявлених порушень : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / Г. Е. Козинкевич ; НМУ ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с


26.

616.31

К 82


Крісс Г.Ю. Клініко- лабораторне обгрунтування застосування інтерфероногенної терапії в комплексному лікуванні генералізованого парадонтиту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / Г. Ю. Крісс ; НМУ ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с


27.

616.31

К 85


Крилова О.В. Патогенетичне обгрунтування і клінічна ефективність застосування нестероїдних протизапальних препаратів у комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / О. В. Крилова ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 23 с


28.

617.7

Л 13


Лаврик Н.С. Клініко-експериментальне обгрунтування застосування нового синтетичного імплантату в непроникаючій хірургії відкритокутової глаукоми : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - офтальмологія / Н. С. Лаврик ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 21 с


29.

616.13

Л 64


Литвак С.О. Хірургічне лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазилярного басейну : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 - нейрохірургія / С. О. Литвак ; НАМН України, Ін-т нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України. - К., 2011. - 20 с


30.

616.38

М 71


Міщук В.В. Патогенетичне обгрунтування комплексної хірургічної тактики лікування гострого розлитого перитоніту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / В. В. Міщук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. - 20 с


31.

616.6

М 19


Малиновська О.В. Особливості обміну ліпідів при різних стадіях діабетичної нефропатії : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 - ендокринологія / О. В. Малиновська ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України. - К., 2011. - 24 с


32.

618.3

М 47


Меленчук Л.М. Пренатальна оцінка стану плода у вагітних жінок з інфекційними захворюваннями сечовидільної системи : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / Л. М. Меленчук ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів, 2011. - 18 с


33.

616.7

М 64


Мирончук Л.В. Променева діагностика наслідків травм ліктьового суглобу в практиці медико- соціальної експертизи : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 - променева діагностика, променева терапія / Л. В. Мирончук ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 21 с


34.

616.13

О-63


Орел Ю.Г. Сучасні аспекти діагностики та лікування вісцеральної ішемії : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Ю. Г. Орел ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів, 2011. - 36 с


35.

616.12

П 12


Павлова Ю.В. Клінічні, ехокардіографічні особливості та системна запальна відповідь в залежності від важкості перебігу міокардиту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - кардіологія / Ю. В. Павлова ; Дніпропетров. держ. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. - Дніпропетровськ, 2011. - 20 с


36.

615.2

П 67


Поета О.М. Фармакологія імунотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків: автореферат дис. ... канд. мед. наук: 14.03.05 - фармакологія / О.М. Поета; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса, 2011. - 19 с


37.

616.12

П 75


Прибильська О.С. Клінічне значення дослідження взаємозв'язків гемодинамічних і нейропсихологічних порушень у хворих на есенціальну та нефрогенні артеріальні гіпертензії : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - внутрішні хвороби / О. С. Прибильська ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 18 с


38.

616.5

П 84


Проценко О.А. Патогенетичне обгрунтування і розробка концепції комплексного лікування і профілактики дерматозів у ВІЛ-позитивних осіб : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби / О. А. Проценко ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. - Харків, 2011. - 34 с


39.

616.7

Р 93


Рибалко Л.М. Патогенез остеопенії й остеопорозу в жінок у пре- і постменопаузальному періоді життя : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / Л. М. Рибалко ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. - Донецьк, 2011. - 20 с


40.

616.7

С 44


Скорохода А.О. Спіральна комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія в діагностиці патологічних процесів скроневої кістки : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія / А. О. Скорохода ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2010. - 21 с


41.

616.8

С 48


Слободін Т.М. Клініко-патогенетичні аспекти емоційних та когнітивних

порушень при хворобі Паркінсона: автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 - нервові хвороби / Т.М. Слободін; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. - Харків, 2011. - 44 с


42.

615

С 60


Солдатов Д.П. Розробка твердої лікарської форми гепатопротекторної дії з екстрактом листя винограду культурного : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / Д. П. Солдатов ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 24 с


43.

616.7

С 71


Спесивий І.І. Накістковий остеосинтез пластинами з біоінертним покриттям при переломах довгих кісток : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / І. І. Спесивий ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. - Донецьк, 2010. - 16 с


44.

617.7

Т 35


Терещенко Ю.М. Шляхи відновлення фізіологічної цілісності рогової оболонки ока після бактеріального впливу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 - нормальна фізіологія / Ю. М. Терещенко ; Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. - Донецьк, 2011. - 18 с


45.

615.1

Т 37


Тетерич Н.В. Наукове обгрунтування та практичне впровадження принципів та етичних норм діяльності фармацевтичних працівників : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / Н. В. Тетерич ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 24 с


46.

61

Т 46


Тихолаз С.І. Педагогічні умови розвитку прфесійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика прфесійної освіти / С. І. Тихолаз ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - 20 с


47.

617.7

Х 89


Храмова Т.О. Роль метаболічних і гемодинамічних факторів в формуванні гіпотонії та субатрофії очного яблука у хворих на увеїт : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - офтальмологія / Т. О. Храмова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - Одеса, 2011. - 19 с


48.

613.9

Ч-49


Чорна В.В. Гігієнічна оцінка умов формування комп'ютерної залежності у дітей шкільного віку, її діагностика та прфілактика : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - гігієна та професійна патологія / В. В. Чорна ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України. - К., 2011. - 21 с


49.

616.7

Ч-49


Чорний В.С. Оптимізація комбінованого лікування хворих на остеогенну саркому : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 - онкологія / В. С. Чорний ; НАН України, Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - К., 2011. - 20 с


50.

616-053.2

Я 62


Янковська А.О. Клініко-патогенетичні механізми розвитку жовтяниць новонароджених, шляхи корекції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / А. О. Янковська ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів, 2011. - 20 с
Составитель Т.П. Пузанова
Ответственный за выпуск В.Я. Калюжная
ЛОНМБ тел. 77-04-50 30 экз. апрель 2012г.

63-03-34

63-03-33

Схожі:

Библиотека iconЭлектронная библиотека учебных материалов по химии

Библиотека iconБиблиотека
А. А. Антонів; Нац мед акад післядиплом освіти ім. П. Л. Шупика. К. [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconБиблиотека
Ельчин Зейналабди огли Аббасзаде; Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова намн україни. К., 2011. 21 с
Библиотека iconБиблиотека
Ф. Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд) / І. Ф. Ільїнська, О. М. Зубрійчук, С. Г. Ясир // Лаборатор діагностика....
Библиотека iconБиблиотека
Д. Ю. Ігнатов; Мін-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк : [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы
«Український освітній проект до 200-ліття Перемоги Росії у Вітчизняній війні 1812 р.»
Библиотека iconБиблиографический указатель выпуск первый Издательство «Рудомино»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени м. И. Рудомино
Библиотека iconБиблиотека украинской литературы
Погляд з того краю далекого, де минули десять років неволі генія української свободи, через півтора сторіччя потому…
Библиотека iconБиблиотека
Анастасий Т. А. Место рибавирина в комплексном лечении хронического гепатита c / Т. А. Анастасий // Сучасні інфекції. 2010. N с....
Библиотека iconБиблиотека
Д. В. Нейропротективна дія антидепресантів : автореферат дис канд мед наук : 14. 03. 05 фармакологія / Д. В. Євдокімов; Харк нац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка