Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Скачати 331.79 Kb.
НазваДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Сторінка1/4
Дата конвертації08.10.2013
Розмір331.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
Діагностична контрольна робота з алгебри

у 9-х класах

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано три варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожного блоку (5; 4; 3–всього 12балів).

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання, текст завдань переписувати не обов’язково.

Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності. Корективи обов’язково обґрунтувати.
Зразок підпису роботи

Діагностична контрольна робота з математики
учня (учениці) _9_ класу

______________________________

назва навчального закладу

______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку
Варіант _____


^ Звіт з математики

Місто (район)_________________________________________
Табл.1. Кількісний звіт

Кількість учнів

Писали


Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Табл.2. ^ Якісний звіт


Всього

учнів


Писало учнів


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість

учнів

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
^ Аналітичний звіт.

Відзначити який матеріал засвоєно якісно.

Які допущені помилки. Причини виникнення помилок та шляхи їх подолання.

Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи, то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.
Виконавець підпис прізвище, ініціали

Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Виконайте дії .

А) 6·10-15; Б) 6·108; В) 6·10-2; Г) 6·102.

2. Порівняйте 8,346… і 8,357…

А) 8,346 > 8,357; Б) 8,346 = 8,357;

В) 8,346 < 8,357; Г) не можна порівняти.

х

-2

-2

у

3. Графік якої функції зображено на малюнку?0

А) у = 2х; Б) у = х – 2; В) у =  х – 2; Г) у = - х.

4. Укажіть допустимі значення змінної х тотожності .

А) усі числа, крім 0; Б) усі числа крім 1;

В) усі числа; Г) усі числа, крім 0 і 1.

5. Скоротіть дріб .

А) ; Б) 10; В) ; Г) ·.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Спростіть вираз .

7. Розв’яжіть рівняння .
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням кожного етапу. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.
8. Одна бригада мала виготовити 120, а друга – 144 деталі. Перша бригада виготовила на 4 деталі більше, ніж друга, і працювала на 3 год менше від другої. Скільки деталей виготовляли кожна бригада за одну годину?
Варіант 2

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правільна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Виконайте дії .

А) 30-4; Б) 6·104; В) 604; Г) 6·10-32.

2. Порівняйте 9,547… і 9,558…

А) 9,547 < 9,558; Б) 9,547 = 9,558;

В) 9,547 > 9,558; Г) не можна порівняти.

3. Графік якої функції зображено на малюнку?


0
3

-3

x

у
А) у = х – 3; Б) у = х + 3;

В) у =  х + 3; Г) у =  х – 3.

4. Укажіть допустимі значення змінної х тотожності .

А) усі числа, крім 5; Б) усі числа крім 3;

В) усі числа; Г) усі числа, крім 5 і 3.

5. Скоротіть дріб .

А) ; Б) ; В) ; ; Г) 15.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Спростіть вираз .

7. Розв’яжіть рівняння .
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

8. Один робітник виготовив 96 деталей на 2 год швидше, ніж другий 112 таких самих деталей. Скільки деталей виготовляє щогодини кожний робітник, якщо перший робить, за годину на 2 деталі більше, ніж другий?

Варіант 3

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Виконайте дії .

А) 210; Б) 208; В) 21·10-12; Г) 21·102.

2. Чому дорівнює значення виразу ?

А) 36; Б) 108; В) 54; Г) 18.

3. Який із даних виразів рівний дробу.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4. Запишіть зведене квадратне рівняння, в якому другий коефіцієнт і вільний член відповідно дорівнюють 5 і 4.

А) х2-5х+4=0; Б) х2+5х+4=0; В) х2-5х-4=0; Г) -х2-5х+4=0.

5. Через яку з даних точок проходить графік функції ?

А) (3;3); Б) (2;3); В) (2;6); Г) (6;0).
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Спростіть вираз .

7. Знайдіть область визначення функції .
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

8. Човен пройшов 5 км за течією річки і 3 км проти течії, витративши на весь шлях 40 хв. Швидкість течії становить 3 км/год. Знайдіть швидкість руху човна за течією.
Варіант 4

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Виконайте дії .

А) 2,288·103; Б) 2,228·104; В) 2,288·104; Г) 2,288·102.

2. Чому дорівнює значення виразу ?

А) 147; Б) 21; В) 63; Г) 441.

3. Який із даних виразів рівний дробу .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4. Запишіть зведене квадратне рівняння, в якому другий коефіцієнт і вільний член відповідно дорівнюють 3 і 2.

А) х2  3х – 2 = 0; Б) х2 + 3х – 2 = 0; В) х2 + 3х + 2 = 0; Г)  х2 + 3х – 2 = 0.

5. Через яку з даних точок проходить графік функції ?

А) (2;6); Б) (2;8); В) (1;4); Г) (1;3).
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Спростіть вираз .

7. Знайдіть область визначення функції .
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

8. Моторний човен пройшов 6 км проти течії річки і 8 км за течією, вигравши на весь шлях 1 год. Яка швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 2 км/год?
Варіант 5

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Виконайте дії .

А) -0,4; Б) ; В) 0,04; Г) 1.

2. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу .

А) 6; Б) ; В) 12; Г) 2.

3. Не розв'язуючи, знайдіть суму та добуток коренів рівняння х2  3х – 10 = 0.

А) 3; 10; Б) 3; 10; В) 3; 10; Г) 3; 10.

4. Спростіть вираз .

А) 2(3  х); Б) 2(х + 3); В) 2(х  3); Г) х  3.

5. Графік якої функції зображено на малюнку?


х
у

3

3

0

А) у = х – 3; Б) у =  х + 3;

В) у = х – 3; Г) у = х + 3.
  1   2   3   4

Схожі:

Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДіагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах
Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах icon6 клас. Діагностична контрольна робота з математики
За перший день туристи подолали 7,39 км, а за другий на 8,47 км більше. Скільки кілометрів туристи подолали за два дні?
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах icon5 клас Математика Діагностична контрольна робота Варіант 1
За суботу Оленка прочитала 28 сторінок, а за неділю — на 14 сторінок більше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за два дні? ( 2...
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconПриродознавство 6 клас – 35 годин
Практична робота №3«Складання харчового ланцюга в екосистемі.» Контрольна робота
Діагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconМетодист, який відповідає за психологічну службу
Психологічна служба школи працювала згідно навчально-виховної проблеми роботи школи по навчанню І вихованню у дітей добра І людяності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка