1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A
Назва1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A
Сторінка4/8
Дата конвертації12.10.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

103

Медична сестра здійснює ІV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу

сестринського процесу?

A *Виконання плану сестринських втручань

B Визначення критеріїв оцінки догляду

C Складання плану сестринських втручань

D Збір та аналіз одержаної інформації

E Формування сестринського діагнозу

104

Сестринський процес – це продуманий сформований підхід, розрахований на

задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно

задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?

A * Потреба в руховій активності

B Здатність забезпечити свою безпеку

C Кошти, забезпеченість

D Працездатність, задоволення працею

E Знання про здоровий спосіб життя

105

Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами.

Стандарти – це положення, які визначають:

A * Об’єм, цінність та якість діяльності

B Основні функції сестринської справи

C Мету надання допомоги і догляду пацієнтам

D Вибір системи організації сестринської допомоги

E Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами

^ 106

Дієтотерапія пацієнтів базується на певних принципах. Коригуючий принцип лікувального

харчування передбачає:

A * Зменшення [збільшення] в харчовому раціоні того чи іншого продукту

B Кількісне обмеження їжі

C Введення в організм продуктів, в яких він має недостачу

D Виключення з раціону грубої, важкоперетравлюваної їжі

E Спеціальна кулінарна обробка продуктів

107

Пацієнту, що страждає на хронічний холецистит, лікар призначив дієту № 5. Як медична

сестра повинна пояснити пацієнту та його родичам мету цієї дієти?

A * Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення

B Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності

C Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу

D Забезпечення фізілогічно повноційного харчування

E Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин

108

При передачі чергування у відділенні медсестра доповіла, що у пацієнта з пневмонією

сильний головний біль, відчуття жару, температура 39,2С. Яке незалежне

медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі?

A * Прикласти до голови холодний компрес, обтерти тіло холодною водою

B Змінити натільну білизну, напоїти чаєм

C Обмити тіло водою з милом, укрити ковдрою

D Заспокоїти, створити положення за Фаулером

E Поставити банки повздовж хребта

109

На третій день після застосування п'явок пацієнтка поскаржилася на свербіж та

нагноєння навколо ранок. Що є причиною такого ускладнення?

A * Інфікування ранок

B Тривала кровотеча з ранок

C Невірно обрана ділянка для постановки п’явок

D Підшкірні крововиливи

E Підвищений артеріальний тиск

110

Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як

правильно зібрати і відправити матеріал на лаборторне дослідження?

A *Порцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді

B Порцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді

C Порцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді

D Порцію С помістити в посуд з теплою водою

E Порцію А В С відправити в лабораторію

111

Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні,медсестра повинна провести

дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції?

A *Вогнищева заключна дезінфекція

B Профілактична дезінфекція

C Вогнищева поточна дезінфекція

D Дератизація

E Дезінсекція

112

У хворого виник гострий біль в ділянці серця і задишка. Яке положення повинна надати

медсестра пацієнту?

A *Напівлежаче в ліжку або сидяче в кріслі

B Лежаче з опущеним головним кінцем

C Положення Сімса

D Лежаче на животі

E Лежаче на пораженій стороні

113

Пацієнту К., 49 р., після оперативного втручання на стравоход призначили штучне

годування через зонд. Медична сестра готує:

A *Стерильний тонкий шлунковий зонд

B Стерильний товстий шлунковий зонд

C Дуоденальний зонд з оливою

D газовідвідну трубку

E Катетер

114

Який першочерговий захід необхідно запланувати медсестрі при догляді за хворим з

гарячкою в третій стадії?

A *Контроль пульсу і артеріального тиску

B Зміна постільної білизни, вимірювання пульсу

C Вимірювання t тіла і пульсу

D Контроль за диханням і артеріальним тиском

E Провітрювання кімнати, вимірювання температури

115

Больной М., поступил в кардиологическое отделение с диагнозом "ишемическая болезнь

сердца". Палатная медсестра проводит медсестринское обследование, изучает частоту

пульса. Какой должна быть частота пульса в норме?

A * 60-80/мин.

B 80-100/мин.

C 90-110/мин.

D 50-60/мин.

E 40-50/мин.

116

Больной Д. находится в пульмонологическом отделении с диагнозом "бронхиальная

астма". Палатная медсестра проводит медсестринское обследование, определяет

частоту дыхания. Какой должна быть частота дыхания в норме?

A * 16-20 в мин.

B 20-24 в мин.

C 10-12 в мин.

D 12-16 в мин.

E 24-30 в мин.

117

Палатная медсестра проводит осмотр тяжелобольного Т., поступившего в отделение,

который длительно находился на постельном режиме. В области крестца она

обнаружила синюшно-багровое пятно без четких контуров. Как оценить выявленные

изменения?

A * Пролежень

B Аллергический дерматит

C Инфильтрат

D Липодистрофия

E Опрелость

118

В терапевтическое отделение поступил больной Г. с диагнозом "сахарный диабет".

Палатная медсестра проводит опрос больного. Какой этап медсестринского процесса

она осуществляет?

A * Первый

B Второй

C Третий

D Четвертый

E Пятый

119

Больная А. находится на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом

"хронический гепатит", ежедневно получает внутривенные инъекции. Какая

потенциальная проблема может возникнуть, если внутривенные инъекции будут часто

выполняться в одну и ту же вену?

A * Тромбофлебит

B Аллергическая реакция

C Инфильтрат

D Липодистрофия

E Пролежни

120

Больной Ф., находится в нейрососудистом отделении с острым нарушением мозгового

кровообращения. Ему назначен строгий постельный режим. Какая потенциальная

проблема может возникнуть у больного?

A * Пролежни

B Снижение аппетита

C Приступ удушья

D Полиурия

E Боль в животе

121

Больного О., беспокоит озноб, головная боль, ломота в суставах, боль в мышцах,

слабость, t-37,8оС. Какие медсестринские вмешательства нужно включить в план

медсестринского ухода?

A * Тепло укутать, обложить грелками

B Применить пузырь со льдом

C Применить холодный компресс

D Укрыть простынёй

E Дать прохладное питье

122

В терапевтическом отделении находится больной В. с диагнозом “хронический гломерулонефрит". После обследования палатная медсестра выявила приоритетную

проблему - отеки. Какое медсестринское вмешательство должно быть включено в план

сестринского ухода?

A * Контроль водного баланса

B Катетеризация

C Промывание мочевого пузыря

D Постановка очистительной клизмы

E Подача увлажненного кислорода

123

В гастроэнтерологическом отделении находится больной А., с диагнозом "хронический

панкреатит". Палатная медсестра осуществила I и II этапы медсестринского процесса и

составила план сестринского ухода по приоритетной проблеме - метеоризм. Какое зависимое сестринское вмешательство медсестра должна включить в план сестринского ухода?

A * Постановку газоотводной трубки

B Пузырь со льдом на живот

C Грелку на живот

D Обильное питье

E Промывание желудка

124

Больной К., находится в нефрологическом отделении с диагнозом "острый

пиелонефрит". Его готовят к выписке. Какой этап сестринского процесса должна

осуществить медсестра перед выпиской больного?

A * Оценка результатов и коррекция медсестринского ухода

B Планирование медсестринских вмешательств

C Медсестринская диагностика

D Медсестринское обследование

E Реализация плана медсестринских вмешательств

125

Больная С., находится на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом

"ожирение". Одна из приоритетных проблем пациента - запоры. Выполняя зависимое

медсестринское вмешательство, медсестра поставила очистительную клизму, которая

оказалась неэффективной. Какое зависимое медсестринское вмешательство нужно

внести в план для коррекции ухода?

A * Масляную клизму

B Лекарственную клизму

C Питательную клизму

D Газоотводную трубку

E Ректороманоскопию

126

Пациент С., 63 лет, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с

диагнозом: хронический гастрит с секреторной недостаточностью. Соблюдение

какой диеты должна контролировать палатная медсестра?

A * Стол № 2

B Стол № 1

C Стол № 3

D Стол № 4

E Стол № 5

127

Пациенту Р., лечащий врач назначил внутримышечное введение 0,5 г ампициллина 4

раза в день. Сколько мл разведенного антибиотика должна набрать в шприц медсестра

при стандартном разведении?

A * 5 мл

B 1 мл

C 2 мл

D 4 мл

E 10 мл

128

Пациентке Ш., 54 лет, находящейся в терапевтическом отделении с диагнозом сахарный диабет проводится инсулинотерапия. Медсестра по назначению врача вводит 12 ЕД инсулина шприцом ёмкостью 2 мл. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц?

A *0,3 мл

B 0,1мл

C 0,4 мл

D 0,6 мл

E 1 мл

129

Пациент М., находится в пульмонологическом отделении с диагнозом "хронический

обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность". Медсестра выявила

приоритетную проблему у пациента - одышка в покое. Какой физиологический

показатель должен оцениваться медсестрой в первую очередь?

A * Частоту дыхательных движений

B Пульс

C Артериальное давление

D Суточный диурез

E Температуру

130

Пациентке В., с диагнозом 'пневмония", врач назначил постановку горчичников.

Выполняя план сестринского ухода, медсестра приготовила горчичники, лоток с

водой. Какая должна быть температура воды для постановки горчичников?

A * 38-40оС

B 20-25оС

C 30-35оС

D 60-75оС

E 80-100оС

131

После выполнения подкожной инъекции алоэ у пациентки X. появился инфильтрат в

месте инъекции. Проводя реализацию плана сестринского ухода, медсестра наложила

полуспиртовый согревающий компресс на плечо. В какой последовательности

медсестра должна накладывать компресс?

A * Марлевая салфетка, компрессная бумага, вата, бинт

B Компрессная бумага, марлевая салфетка, вата, бинт

C Марлевая салфетка, вата, компрессная бумага, бинт

D Вата, компрессная бумага, бинт

E Компрессная бумага, вата, бинт

132

Пациент Д., 45 лет, находится в инфарктном отделении с диагнозом "острый инфаркт

миокарда". Ночью у пациента развился приступ удушья с выделением при кашле

пенистой розовой мокроты. Дежурный врач назначил оксигенотерапию. Медсестра

проводит подачу кислорода через носовой катетер. Какой раствор используется в

аппарате Боброва в данном случае?

A * 70% этиловый спирт

B Кипяченую воду

C 0,9% раствор натрия хлорида

D 2% раствор натрия гидрокарбоната

E 1% раствор борного спирта

133

Пациентке У., 36 лет, с диагнозом 'хронический холецистит", лечащий врач назначил

внутривенную холецистографию с билигностом. Палатная медсестра, осуществляя

подготовку пациентки к исследованию, проводит пробу на чувствительность к

билигносту. Как медсестра будет вводить раствор билигноста для пробы?

A * Внутривенно

B Внутрикожно

C Подкожно

D Скарификационно

E Внутримышечно
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A icon1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною...
Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconХарчування І здоров'я людини Мета
Мета: вчити учнів встановлювати взаємозв'язок між цінністю продукту й фізичним розвитком; продовжувати формувати вміння правильно...
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconЩодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається...
Справжній- 1 який є насправді,в дійсності, 2 який відповідає певним вимогам,який є досконалістю,взірцем, 3 надзвичайно подібний до...
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconЕкзаменаційний банк тестових завдань Крок 2 Загальна лікарська підготовка
Контактний, коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Рухи скуті І загальмовані....
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A icon«Як не потрапити у пастку. Сучасне рабство. Торгівля людьми»
Україну правовою демократичною державою, у якій людина була б найвищою цінністю. І в основному законі, Конституції, саме «людина,...
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconУрок №5 (Основи здоров’я 6 клас) Тема: Вікові вимоги до харчування підлітків
Мета: сформувати в учнів поняття про раціональне харчування та особливості харчування в підлітковому віці
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconСтупені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає...
Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ?
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconКнига справжній друг людини
З часом бібліотечний фонд зростав. З 1973 року завідуючої сільської бібліотеки призначено Кирчу Ауріку Іллівну. У 1989 році бібліотека...
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A icon1 Головний інженер фірми призначається на посаду І звільняється
На посаду головного інженера підприємства призначається особа, що має необхідну освіту, навики, досвід роботи керівником І відповідає...
1 Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі: A iconЛекція №25
Візантії Космас І даньянус. Вони ампутували уражену ногу хворому абату, трансплантували на її місце ногу померлого мавра. На другий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка